‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024
תחזית של שוק ההון ל-2 בפברואר 2020

תחזית של שוק ההון ל-2 בפברואר 2020

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1690.88
מדד ת”א 35 עלה מתחילת 2020 ב-0.45%
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.3% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה-1685 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה גבוהה נמוכה יותר מהמדד עצמו והוא מבטא מדד של 1686.28.

חוק פנסיה חובה

חוק פנסיה חובה

כל עובד במדינת ישראל, בכל מקום עבודה, זכאי להיות מבוטח בתוכנית פנסיה. צו זה מעניק למיליון עובדים חסכון לפנסיה ומספק להם ביטחון כלכלי לשנות הפרישה.

מושגי יסוד בפנסיה

מושגי יסוד בפנסיה

מושגי יסוד בפנסיה של הבית הפיננסי: אירוע מזכה,איזון אקטוארי,דמי גמולים,היוון פנסיה,הוראות דין והוראות מנהל רלוונטיות,השקעות הקרן,חישוב פנסיות נכות ושאירים (בקרן פנסיה חדשה מקיפה),מבוטח,מגבלת השכר המבוטח (בקרן פנסיה חדשה מסובסדת),מקדמי המרה לפנסיה (בקרן פנסיה חדשה),מערכת הנחות אקטואריות,מאזן אקטוארי,תודה למקבלי פנסיה (בקרן פנסיה חדשה),פנסיונר,פרמיות ביטוח (בקרן פנסיה חדשה)

מעבר לסרגל הכלים