‎ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ב‎

6 יולי 2022
השוואת עמלות

השוואת עמלות

הרפורמה בעמלות השוואת עלות פעולות בחשבון עובר ושב (₪)
לפי בנק ישראל נכון לתאריך 1.7.2008

השוואה בהתאם לפרופיל הפעילות החודשית של הלקוח בחשבון

מעבר לסרגל הכלים