‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

21 מאי 2024
תיקון 3 לחוק

תיקון 3 לחוק

תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – התשס"ח כולל שורה של תיקוני חקיקה המתייחסות להפקדות חדשות לקופת גמל החל מתאריך 01/01/2008.

מעבר לסרגל הכלים