‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

אין סיבה משמעותית לשנות את הריבית לחודש נובמבר

רון אייכל | 12.10.2010
עיקרי הדברים:

  • ארבעת חברי ההנהלה המצומצמת של בנק ישראל המליצו לנגיד להעלות את הריבית לחודש אוקטובר.
  • הסיבות המרכזיות היו הציפיות האינפלציוניות ל-12 החודשים הקרובים לגבול העליון של היעד, המשך התייקרות במחירי הדיור והמשך התרחבות בפעילות הריאלית של המשק הישראלי.
  • במבט להחלטה הבאה, נראה כי ריבית הבנק תיוותר ללא שינוי.
  • זאת, במיוחד לאור העובדה הייסוף החד שהתרחש בשקל בעקבות עליית הריבית האחרונה.
  • אנו צופים כי עד סוף השנה תיוותר ריבית בנק ישראל ללא שינוי ברמה של 2%.

    דיוני החלטת הריבית לחודש אוקטובר 2010

כידוע, ארבעה חברי הנהלה המשתתפים בדיון ממליצים לנגיד לגבי גובה ריבית בנק ישראל הרצויה למשק. בדיון לגבי החלטת הריבית לחודש אוקטובר, כל חברי ההנהלה המליצו להעלות את הריבית ב-25 נקודות בסיס, לרמה של 2%.

 

בדיון עלו הדברים הבאים:

(1)   המשתתפים דנו בתוצאות הרביע השני של השנה שבו התוצר צמח בקצב של 4.6%, אשר משקף המשך צמצום של פער התוצר, ושיעור האבטלה ירד לרמה הקרובה לטרום המשבר – 6.2%. בהתייחסלרביעהשלישישל השנה, צוין שמרבית האינדיקטורים לפעילות הריאלית מצביעים עלהמשך התרחבותהפעילותהכלכלית בשיעוריםגבוהים. אינדיקטורים אלה כוללים נתונים ראשוניים מסקר החברות לרביע השלישי ואת נתוני הייצור התעשייתי והפדיון לחודש יולי. עם זאת, ישנן גם אינדיקציות לאפשרות של התמתנות בקצב הצמיחה ברביע השלישי. אלו כוללות את נתוני סחר החוץ של חודש יולי ואת נתוני הכנסות הממשלה ממסים.

(2)   לגבי ההתפתחויות בשוק הדיור. מחירי הדירות עלו ב-20 אחוזים במהלך 12 החודשים האחרונים (עד חודש יולי) על רקע התרחבות מהירה באשראי לדיור בהשפעת הריבית הנמוכה לצד התאמה איטית יחסית של הצע הדירות. המשתתפים ציינו כי על-פי הנתון האחרון שפורסם קצב עליית מחירי הדירות התמתן  (0.7 אחוז ביוני-יולי לעומת 2.2 אחוזים במאי-יוני), אולם מוקדם להעריך האם מדובר בשינוי מגמה של קצב עליית המחירים.

לנוכח ההתפתחויות בשוק הדיור, המשתתפים דנו בצורך לשקול נקיטת צעדים מאקרו-יציבותיים נוספים, נוסף על הצעדים של המפקח על הבנקים שנכנסו לתוקף בחודש יולי.

(3)   המשתתפים דנו בהערכות לגבי התפתחות האינפלציה בשנה הקרובה. על פי תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, האינפלציה בשנה הקרובה צפויה לעמוד על 2.5 אחוזים, כאשר הגורם העיקרי לכך ששיעור האינפלציה צפוי להיות מעל מרכז תחום היעד הוא רכיב הדיור במדד. בדיון צוין שהציפיות לאינפלציה משוק ההון ותחזיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה נמצאות קרוב לגבול העליון של יעד יציבות המחירים למרות ציפיות להעלאה של הריבית המקומית כאשר הריביות בעולם צפויות להישאר נמוכות – גורם שצפוי לפעול לייסוף שער החליפין.

 

לבסוף, המשתתפים ציינו כי העלאת הריבית ב-0.25 נקודות אחוז תואמת את תהליך ההתאמה ההדרגתית של הריבית לרמה "נורמלית" בהתחשב בתנאי המשק. זאת כאשר ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המתעוררים והמפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר נמוכות בחודשים הבאים.

 

דיון זה, מצביע על כך שהמשך העלייה במחירי הדירות והמשך התרחבות מהירה באשראי לדיור בהשפעת הריבית הנמוכה היוו הבסיס להעלאת הריבית.

מבט קדימה

 

להערכתנו, תנאי הרקע הטובים של המשק הישראלי, יחייבו המשך הריסון המוניטרי במהלך 12 החודשים הקרובים. העובדה כי רמת הריבית היא נמוכה מאוד (ואפסית בניכוי האינפלציה), מביאה לעלייה בהיקף ההלוואות ( משכנתא )עקב עלות המימון הזולה. דבר זה תורם להמשך עליית מחירים בשוק הדיור עקב עודף ביקושים והיצע מצומצם.

 

עם זאת, נראה כי, אם לא תהיה הפתעה שלילית בתחום חוזי השכירות, הבנק המרכזי לא יעלה את הריבית עד סוף השנה הואיל וריביות הבנקים המרכזיים במשקים המתעוררים והמפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר נמוכות בחודשים הבאים ואם לא די בכך אזי ההרחבות הכמותיות נמצאות בכותרות. דברים אלו גורמים, בין השאר, לייסוף שקל כנגד הדולר ופוגע ביצואנים.

 

בהתחשב בכך שאנו גם לא צופים עליה גבוהה במדד המחירים בחודש הקרוב (ציפייה לעלייה של 0.2% לחודש ספטמבר), תוך אי הפתעה שלילית משמעותית בתחום מחירי חוזי שכר הדירה וכי האינפלציה צפויה לעמוד ביעד של בנק ישראל (בין 1%-3%) לא תהיה סיבה משמעותית לנגיד הבנק לשנות את הריבית לחודש נובמבר.

 

סמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות.

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים