‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

21 מאי 2024

האם מחירי הדירות בדרך לקיפאון ?

מאקרו:

 

יש כבר סימנים ברורים להתמתנות בכל הקשור לפעילות בתחום הדיור למגורים. אם הממשלה תקיים את הבטחותיה, שוק הדירות למגורים צפוי להיכנס לתרדמת למשך כמה שנים. פעילות של הממשלה בחודש יולי הסתיימה בעודף. תוואי הגירעון נמשך בהתאם ליעד. עם זאת, סימנים אופטימיים פחות בתחום הכנסות מממסים. 

 

לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\ תקופה
ראשון, 7/7
בנק ישראליתרות מטבע חוץ בבנק ישראל7
למ"ס13:00שכר ממוצע למשרת שכיר5
שני, 8/8
בנק ישראלפרוטוקול דיוני הריבית8
בנק ישראלשוק מטבע חוץ7
שלישי, 9/8
צום תשעה באב – אין מסחר בארץ

 

רביעי, 10/8
למ"ס13:00כניסות מבקרים לישראל7
למ"ס13:00יציאות ישראלים לחו"ל7
למ"ס13:00אינדיקטורים נבחרים לחשבונות הבינלאומיים – השוואה2010

 

חמישי, 11/8
למ"ס13:00סחר חוץ7
למ"ס13:00אינדיקטורים נבחרים לחשבונות הבינלאומיים2010

 

אם הממשלה תקיים הבטחותיה המחירים בשוק הדיור צפויים להיכנס לתרדמת חורף למשך שנים

 

השבוע, פורסמו נתונים לגבי כמות מבוקשת של דירות חדשות לחודש יוני, אלו מעצימים את הערכתנו כי גובר הפוטנציאל לבלימת מחירים בענף בחודשים הקרובים, ובמיוחד בכל הקשור למחירי הדירות (ולא בשכר הדירה).

 

במהלך השבוע, פורסמו נתונים לגבי כמות מבוקשת של דירות חדשות לחודש יוני. מהדיווח עולה כי בחודש האחרון, ובהמשך למגמה שנרשמת חודשים אחרונים ישנה ירידה בכמות המבוקשת של דירות. רק בחודש הנסקר צנחו הביקושים ב-18% בהשוואה לחודש הקודם. אם נשווה את הרבע השני, לעומת הראשון, אזי נרשמה ירידה של 21%, ברבע השני בהיקף הדירות שנמכרו.

בצד ההיצע, לפי דיווח של אתר המכירות Yad2, נראה כי מספר הדירות המוצע למכירה רשם עלייה משמעותית בחודשים האחרונים (ראו התרשים משמאל). כך, בחודש יולי היו מספר המודעות גבוהות ב-14%, לעומת הרמה של תחילת השנה. בהחלט ניתן לראות בשני אינדיקטורים אלו כמעודדי התייצבות במחירי השוק.

 

אינדיקטור נוסף המצביע על רגיעה מסוימת בשוק הדיור היינו מספר חודשי ההיצע. מספר זה, מחושב כיחס שבין מספר הדירות שנותרו למכירה בסוף החודש לבין מספר הדירות שנמכרו במהלך החודש. למעשה, נתון זה מייצג את מספר החודשים שיידרש בכדי למכור את כל מלאי הדירות במשק, בהנחה שלא יתווספו דירות חדשות למכירה. על פי נתונים מנוכה עונתיות מספר חודשי ההיצע עמד בחודש יוני על 8.8. זהו הנתון הגבוה ביותר תחילת שנת 2009 ומצביע על שיעור המכירה הנמוך ביותר של דירות באופן יחסי להיצע הקיים בשוק, מאז ינואר 2009.

יותר מכך, כפי שניתן לראות גרף משמאל, קיים קשר הפוך בין מחירי הדירות, לבין מגמת חודשי ההיצע. בהחלט ניתן להצביע על שינוי מגמה בחודשי ההיצע, אי לכך, אנו בהחלט מצפים לבלימה במחירי הדירות בחודשים הקרובים.

 

מעל לשלל האינדיקטורים המפורטים לעיל, אם נוסיף לאלו את מהלכי בנק ישראל, המחאה הציבורית ואם הממשלה תקיים את הבטחותיה, אזי, יש לנו את כל הסיבות להאמין כי שוק הדיור צפוי להיכנס לתרדמת חורף, בכל האמור למחירים, למשך שנים.

 

תקציב המדינה לחודש יולי – התמונה הכללית עדיין טובה המגמה מעט פחות

 

לאחר 3 חודשים רצופים בהם נרשם גירעון בפעילות הממשלתית, בחודש יולי נרשם עודף של 650 מיליון ש"ח בפעילות הממשלה (זהו הסכום שאותו צריך הלכה למעשה לממן). ללא אשראי נטו (זה יעד הגירעון) נרשם עודף צנוע יותר של 260 מיליון ש"ח.

 

הוצאות הממשלה הסתכמו ב-20.6 מיליארד ש"ח כאשר ההכנסות הגיעו לכדי 21.3 כאשר מתוכן הכנסות המדינה ממסים בלבד הסתכמו ב-18.8 מיליארד ש"ח ,עלייה ריאלית של 2.2%, לעומת החודש המקביל אשתקד (בהתחשב בהתאמות של תיקוני חקיקה) .

 

באופן כללי, סך הכנסות המדינה ממסים בשבעת החודשים הראשונים של השנה צמחו ב-5.7% במונחים ריאליים, לעומת התקופה המקביל אשתקד. בהחלט מעודד. עם זאת, חשוב לציין כי המס הכנסה כבר מזהים, בנתוני המגמה, התייצבות בהכנסות ממסים, הן הישירים והן העקיפים. זאת, כתוצאה מהמתנות בקצב הצמיחה של ההכנסות בחודשים האחרונים.

 

מעל לכל, אנו לא מזהים לעת עתה כי תתכן בעיה בעמידה ביעד הגירעון לשנה הנוכחית. כך, ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הגירעון ברמה של 23.3 מיליארד ש"ח, לעומת 24.2 עד יוני. נזכיר כי הגירעון המתוכנן לשנה זו הוא 25.2 מיליארד ש"ח.

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי*

(מיליוני ש"ח)

168,839Q1166,9614.6%159,8235.6%
ריבית3.25%אוגוסט3.25%0.0%1.25%1.50%1.75%
מדד משולב**132.8יוני132.60.2%1.8%1265.3%
מדד מחירים****104.0יוני103.60.4%.2.2%99.84.2%
אבטלה6.0%Q16.5%0.5%6.9%0.9%
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)2.9%63.2%0.3%0.1%2.9%0.0%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני ש"ח)

370.4Q1564.834%1,91580%
יבוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

4,154.0יוני4,573.89.2%12.0%3,286.426.4%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,727.6יוני3,732.60.1%6.1%3,564.24.6%
מכירות ברשתות השיווק***111.2יוני109.81.3%2.1%108.22.7%
ייצור תעשייתי**134.7יוני131.52.4%4.3%134.80.1%
פדיון בכל ענפי המשק**133.3מאי130.62.1%1.6%128.53.7%

*מנוכה עונתיות ** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100 *** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100 **** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2010 =100

מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב · מגמה מעורבת בשוק איגרות החוב הממשלתיות. · ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון עלו ב-6 נ"ב בטווחים הקצרים והגיעו לכדי 2.98%, ועלו ב-4 נ"ב בטווחים הארוכים והגיעו לכדי 2.83%. · הפער בין ה-UST לעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר השנים התרחב לרמה של 220 נ"ב. · מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות נסחרו במגמה מעורבת. התל-בונד 20 וה-40 רשמו הפסדי הון מזעריים. התל-בונד השקלי הוסיף לערכו 0.2% מערכו. · המרווחים בין האיגרות הממשלתיות למדדי התל-בונד התכווץ השבוע. מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

סדנת משכנתאות

מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?

סדנת משכנתאות
מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?
לקבל הכוונה, הדרכה וטיפים לרכישת דירה מפי מומחים מובילים בתחום ? זה הזמן להצטרף אלינו.

מה נלמד בסדנת משכנתא?
1. שלבי המשכנתא.
2. מסלולי המשכנתא, בכל הבנקים.
3. היתרונות והסיכונים בלקיחת משכנתא.
4. איך מקבלים משכנתא במימון גבוהה.
5. כיצד להתמקח עם הבנקים.

איך נרשמים ?
ממלאים את הבקשה למטה ושולחים,הבקשה הינה מאובטחת ואיננה מחייבת. הפרטים שיתקבלו ישמשו אותנו ליצרת קשר עמכם בלבד.

רישום לסדנת משכנתאות

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך

  אהבתם? שתפו…

  לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

  Facebook

  אהבתם? שתפו...Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  מעבר לסרגל הכלים