‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

הכנסות המדינה ממיסים ממשיכות להיות גבוהות

מאקרו |        בהחלטת הריבית האחרונה לא הייתה תמימות דעים אם להעלות או להותיר את הריבית ללא שינוי. אנו צופים כי בהחלטה הקרובה הריבית תועלה ב-50 נ"ב ל-3.50%.

|        שינוי מגמה בהשקעות זרים בארץ בחודש מארס, מימושים של מיליארד דולר במק"מ.

|        הצמיחה בהכנסות המדינה לחודש אפריל נובע בעיקר עקב ביקושים למוצרי יבוא.

|        נתוני סחר חוץ טובים לחודש אפריל.

 

אגרות חוב:

|        השבוע האפיק השקלי הציג ביצועי יתר על האפיק הצמוד.

|        ציפיות האינפלציה ירדו, בעיקר בטווחים הקצרים. עדיין הן ברמה גבוהה למדי.

 

לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\

תקופה

ראשון, 15/5
למ"ס13:00סקר משרות פנויות4
למ"ס18:30מדד מחירים לצרכן4
שני, 16/5
למ"ס13:00חשבונות לאומיים: אומדן ראשוןQ1
בנק ישראלהעלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד3
בנק ישראלריבית הממוצעת המשמשת בסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות2
שלישי, 17/5
למ"ס13:00משרות פנויות לפי משלחי ידQ1

 

רביעי, 18/5
למ"ס13:00סחר חוץ לפי ארצות4
בנק ישראלשיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום4

 

חמישי, 19/5
למ"ס13:00פדיון של רשתות השיווק4

 

פרוטוקול דיוני החלטת הריבית לחודש מאי 2011

 

השבוע, פורסם הפרוטוקול של הדיונים המוניטריים בבנק ישראל טרם החלטת הריבית, אשר בעקבותיה נותרה הריבית ללא שינוי ברמה של 3.0%. כידוע, בדיון בפורום המצומצם, ארבעה חברי הנהלה המשתתפים בדיון ממליצים לנגיד לגבי גובה ריבית בנק ישראל הרצויה למשק. הפעם לא הייתה תמימות דעים בנוגע לגובה הריבית. כך, שלושה חברי ההנהלה המליצו להותיר את הריבית על כינה, וחבר הנהלה אחד תמך בהעלאת הריבית ב-25 נקודות בסיס, לרמה של 3.25%.

 

הדברים שעלו בדיון היו:

(1)     התמתנות ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון ושל החזאים בכל הטווחים, כתוצאה מהעלאת הריבית בחודש אפריל (העלאה של 50 נ"ב). בהקשר זה, נאמר כי על פי הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל, לחצי שכר אפשריים במגזר הציבורי עלולים לחזק את האינפלציה. מנגד התחזקותו של השקל לעומת הדולר בחודשים האחרונים צפויה לתרום להאטת האינפלציה.

(2)     מחירי הדירות, הוסיפו לעלות החודש בכ-1.7%, ובכך השלימו עלייה של 16.1% ב-12 החודשים האחרוניםבמקביל לעליית מחירי הדירות התרחשה עלייה גםבהיקף המשכנתאות שניתנו בחודש מארס. אחד המשתתפים ציין כי הביקושים הגדולים לדירות באים במנוגד להתמתנות הצריכה הפרטית ומדדי הלכי הרוח, כך שמדובר בתופעה ייחודית. על רקע זה תמכו כל חברי ההנהלה בכך שתבחן הפעלתו של צעד מאקרו-יציבותי משמעותי בתחום האשראי לדיור.

(3)     שער החליפין. התפתחויות במט"ח הן תוצאה של פער הריביות וכניסה מחודשת של משקיעים זרים לשוק המק"מ. כתוצאה, נרשם ייסוף בשקל לעומת הדולר והאירו.

 

השיקולים העיקריים להותרת הריבית על כינה היו ההתמתנות הציפיות האינפלציוניות לאחר העלאת הריבית בחודש הקודם ופער הריביות הגדול בין המשק המקומי למשקים המרכזיים בחו"ל, אשר משפיע על שער החליפין. חבר ההנהלה אשר תמך בהעלאה נוספת של 25 נ"ב ציין את המשך הימצאות האינפלציה בפועל מעל הגבול העליון של היעד, והציפיות האינפלציוניות אשר נמצאות בגבול העליון של היעד הממשלתי.

 

הדברים העולים בפרוטוקולים מעידים על הקושי איתו מתמודד בנק ישראל בהחלטות הריבית החודשיות. חד, המשק המקומי מעודד המשך העלאות ריבית מואץ בכדי לשמור על יציבות המחירים. מאידך, ההשפעה של המשך העלאות ריבית תביא להגדלת פער הריביות עם המשקים המרכזים בחו"ל, וכתוצאה, המשך התחזקות השקל מול מטבעות הסחר ופגיעה ביצואנים.

 

להערכתנו, בהחלט יש מקום להעלאת הריבית בסוף החודש ב-50 נ"ב. זאת, על רקע הגורמים הבאים:

(1)     ציפיות האינפלציה משוק ההון עלו שוב מאז ההחלטה להעלות את הריבית ב-50 נ"ב ולאחרונה הן אף היו ברמה הגבוהה מאשר היו טרם העלאה זו. לראיה, ציפיות האינפלציה לטווח של 2 שנים, בשבועיים שלפני העלאה הריבית ב-50 נ"ב היו 3.46%. בשבועיים האחרונים הציפיות היו ברמה של 3.71%.

(2)     הפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בצורה טובה. הן המדד המשולב והן סקר החברות של בנק ישראל מצביעים על כך.

(3)     הפעילות בשוק הדיור ממשיכה להתרחב בצורה מהירה. המחירים עולים, המשכנתאות גדלות והשוק הופך להיות מסוכן יותר, מבחינת הבנק.

(4)     בימים האחרונים חל פיחות בערכו של השקל כנגד הדולר. הדבר היה אולי הגורם היחיד אשר מנע העלאת ריבית, או מיתן את עוצמתה. לפיכך, יהיה יותר נוח לבנק המרכזי להעלות את הריבית כאשר השקל נסחר בשער של כ-3.45 ש"ח לדולר.

 

 

השקעות תושבי חוץ בישראל

 

השבוע דיווח בנק ישראל על השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחו"ל בחודש מארס 2011.

 

תושבי חוץ מימשו החודש השקעותיהם במק"מ בהיקף של מיליארד דולר, אחרי השקעות נטו של כ-2.4 מיליארד דולר במק"מ בחודשים ינואר ופברואר השנה. בנוסף, נרשמו החודש מימושים נטו של כמיליארד דולר באיגרות חוב של חברות הנסחרות בחו"ל, מזה כ-900 מיליון דולר עקב פירעון 2 של איגרות חוב. בצד המניות נרשמה מגמה הפוכה כך שההשקעות נטו הסתכמו בהיקף של כ-90 מיליון דולר. עיקר ההשקעות התרכזו בחברות מענף הפרמצבטיקה והכימיה.

 

גם בצד ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל נרשם שינוי מגמה ביחס לחודשיים הראשונים של השנה. בחודש מרץ הסתכמו ההשקעות נטו של תושבי ישראל במניות זרות בחו"ל בכ-20 מיליון דולר. באיגרות חוב, הסתכמו השקעות הישראלים בחו"ל ב-30 מיליון דולר בלבד.

 

גרעון המדינה – חודש אפריל

 

גרעון הממשלה בחודש אפריל הסתכם בסך של 1.3 מיליארד ש”ח. מתחילת השנה, הסתכמה הפעילות התקציבית בעודף של 0.7 מיליארד ש”ח לעומת גרעון של 5.1 מיליארד בשנת 2010.

הגירעון המצטבר ב-12 חודשים האחרונים  (מאי 2010 – אפריל 2011) הסתכם בכ-24.4 מיליארד ש”ח (בדומה לחודש הקודם) כך שמגמת השיפור בגרעון המצטבר שאפיינה את החודשים הראשונים של השנה נעצרה בחודש זה. נזכיר, כי בשנת 2011 מתוכנן גירעון שנתי בסך של 25.2 מיליארד ש"ח.

 

יחד עם זאת, צד ההכנסות ממשיך לבלוט לחיוב. ההכנסות ממיסים ישירים, צמחו בחודש אפריל ב-10.7%, בהשוואה לחודש המקביל אשתקד (גידול של כ-1.2 מיליארד ש"ח בהכנסות). בשליש הראשון של השנה (ינואר-אפריל) ההכנסות ממיסים ישירים רשמו עלייה של 12.7% בהשוואה לשליש המקביל אשתקד. כך שנתון ההכנסות ממיסים ישירים לחודש אפריל אמנם מציג צמיחה, אך מואטת ביחס לחודשים הקודמים.

ההכנסות ממיסים עקיפים עלו בכ-10% בחודש זה. גם פה התמונה פחות מאירה פנים כאשר בוחנים את סעיפי ההכנסות. עיקר הגידול בהכנסות נובע ממע"מ על יבוא (התרחבות של 11.4% בהשוואה לחודש מקביל אשתקד), וממס הכנסה על יבוא אשר גדל ב-10.6%. מנגד, בסעיף המע"מ המקומי נרשמה ירידה של 6.2% בהכנסות בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, וההכנסות ממיסים מקומיים ירדו   ב-4.1%.

 

חשוב לציין, כי על רקע העובדה שקצב ההתרחבות של ההכנסות ממסים מתמתן, הוא עדיין גבוה לעומת תחזית הכנסות האוצר ויאפשר גמישות ואף היעתרות ללחצים מכיוון השכר. כל זאת, מבלי לפגוע ביעד הגירעון.

 

לעת-עתה, נראה כי הממשלה צפויה לעמוד ביעד (כ-3% מהתוצר) לשנת 2011

 

סחר חוץ של ישראל – חודש אפריל

 

השבוע, פורסמו נתוני הסחר חוץ של ישראל לחודש אפריל 2011. מהדיווח עולה כי יבוא הסחורות בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים (ללא מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), הסתכם בחודש זה ב-4.06 מיליארד דולר – עליה של 1.4% בהשוואה לחודש פברואר והתרחבות של 24.9% ב-12 החודשים האחרונים.

הסעיף העיקרי שהביא לצמיחה ביבוא הסחורות היה 'יבוא מוצרי השקעה' אשר גדל ב-3.25% בהשוואה לחודש הקודם. תת-הסעיף שבלט לטובה ביבוא מוצרי ההשקעה היה יבוא מכונות וציוד, כנראה עדות נוספת, להתרחבות התעשייה. מנגד, יבוא מוצרי הצריכה רשמו צמיחה צנועה של 0.4% בהשוואה לחודש הקודם, ובייבוא מוצרים בני-קיימא נרשמה התכווצות של 1.3%.

 

יצוא הסחורות בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים (ללא מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם ב-3.92 מיליארד דולר – התרחבות של 1.6% בהשוואה לחודש מארס ושל 11.0% ב-12 החודשים האחרונים. כתוצאה, בחודש אפריל נרשם גירעון במאזן הסחר בגובה של כ-0.13 מיליארד דולר.

אינדיקטורים למשק הישראלי

 

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי

(מיליוני ש"ח)

188,526Q4185,0287.8%178,2925.7%
ריבית3.00%מאי3.00%0.0%1.00%1.50%1.50%
מדד משולב**126מארס125.40.5%1.6%119.15.8%
מדד מחירים***102.5מארס102.30.2%0.7%98.34.3%
שיעור אבטלה6.6%4Q6.6%0.0%7.2%0.6%
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)3.7%מארס3.8%0.1%0.7%3.0%0.7%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני ש"ח)

1,352Q41,72421.3%2,58748.0%
יבוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

4,058אפריל4,0031.4%8.9%3,24924.9%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,928אפריל3,8651.6%9.0%3,53911.0%
מכירות ברשתות השיווק***109.0פברואר107.31.6%0.1%107.11.8%
ייצור תעשייתי**134.5פברואר131.72.1%4.4%127.15.8%
פדיון בכל ענפי המשק**108.1מארס108.70.7%0.8%107.30.8%

*מנוכה עונתיות ** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100 *** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100 ****נתוני מגמה 

שוק האג"ח מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב

  • מגמה מעורבת באיגרות החוב הממשלתיות.
  • ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון ירדו בטווח הקצר-בינוני.
  • הפער בין ה-UST לעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר השנים ירדה השבוע.
  • פרמיית ה-CDS של ישראל (ל-5 שנים) עלתה השבוע בנ"ב אחת.
  • מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות נסחרו במגמה חיובית והציגו רווחי הון.

שבוע המסחר האחרון בבורסה של תל-אביב, התנהל במגמה מעורבת כאשר האפיק השקלי (הן הממשלתי והן הקונצרני) מציגים ביצועי עודפים על האפיק הצמוד.

העקום הממשלתי הצמוד השתטח בשבוע המסחר האחרון ב-20 נ"ב, וכעת הפער בין איגרת בעלת מח"מ של 10 שנים לבין איגרת בעלת מח"מ של שנתיים עומד על 221 נ"ב. ההשטחות העקום נבעה משילוב של עליית מחירים באגרות הארוכות (לדוגמא, האיגרת "גליל" 5903 הנפדית בעוד כעשר שנים התייקרה ב-0.4%) ומירידת מחירים באגרות הקצרות (לדוגמא, ה"גליל" 0613 הנפדית בעוד כשנתיים הציגה הפסד הון של 0.3%).

האפיק הממשלתי השקלי רשם רווחי הון לאורך כל העקום, כאשר האיגרות הארוכות רשמו רווחי הון גדולים יותר. פרמיית ה-CDS ל-5 שנים נותרה כמעט ללא שינוי והפער בין ה-UST ל-10 שנים לבין האיגרת הישראלית ל-10 שנים הצטמצם במתינות ב-6 נ"ב. בסיכום השבועי, האיגרת הנפדית בעוד 10 שנים (ממשלתית שקלית 0122) רשמה רווח הון של 0.7%. האיגרת הנפדית בעוד כשנתיים (ממשלתי שקלי 0313) רשמה רווח הון של 0.1%.

 

על רקע דברים אלה, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון שינו מגמה השבוע, ונרשמה ירידה של 20 נ"ב בציפיות לטווח של שנתיים, כך שהציפיות עמדו בסוף השבוע ברמה של 3.51%, שהיא עדיין גבוהה מאוד.

הירידה המשמעותית בציפיות האינפלציה כנראה נובעת מההכרה כי בנק ישראל יצטרך לפעול בשוק ולבצע הידוק מוניטרי, בהחלטת הריבית הקרובה. תמיכה נוספת לכך הגיעה מהדיווח על התייקרות במחירי הדירות אשר יחייב את בנק ישראל לנקוט עמדה. בנוסף, ייתכן כי ההוזלה במחירי הנפט (ירד מתחת ל-100 דולר לחבית השבוע) תרמה לירידת הציפיות, ואף קיזזה את השפעת הפיחות בשקל שנרשמה השבוע.

 

באפיק הקונצרני, מדד התל-בונד השקלי הוסיף לערכו 0.3% בעוד שמדדי התל-בונד נסחרו במגמה מעורבת כאשר התל-בונד 20 משיל מערכו 0.1% והתל-בונד 40 רשם עליה צנועה של 0.03% בהשוואה לשבוע הקודם.

להערכתנו, לאור ההתפתחויות במשק ותנאי השוק, גברה הסבירות למהלך של ריסון מוניטרי בהיקף של 50 נ"ב בסוף החודש. לפיכך, יש להתאים את ההשקעות לכך, כמו גם לירידה נוספת בציפיות האינפלציה, אשר ככל הנראה תתרחש כבר לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל (צפי לעלייה של 0.8%).

 

אינפלציה גלומה בשוק הקונצרני לפי מנפיק ומח"מ זהה*

שם ני"ע

 

דירוג מעלות/מדרוגהצמדהמח"מ (שנים)תשואה לפדיון (%)פער תשואה מול ממשלתי (%)תשואה לפדיון של אג"ח מדדה סינטית לפי מח"מ נומינלי (%)פער תשואה שבוע שעבר (%)פער תשואה נוכחי (%)עמדהעמדה

בשבוע קודם

אידיבי פיתוח אג"ח 7A+מדד3.663.012.103.233.06ניטרליניטרלי
אידיבי פיתוח אג"ח 10A+שקלי3.926.161.92
אידיבי אחזקות אג"ח 3A+מדד1.511.371.403.463.21ניטרלישקלי
אידיבי אחזקות אג"ח 5A+שקלי1.474.621.27
דלק קבוצה אג"ח 13A/A1מדד5.554.192.623.033.00ניטרליניטרלי
דלק קבוצה אג"ח 14A1שקלי5.507.322.47
חברה לישראל אג"ח 6A+מדד2.682.091.623.173.04ניטרליניטרלי
חברה לישראל אג"ח 7A+מדד6.623.821.99
חברה לישראל אג"ח 9A+שקלי4.756.131.603.00
כלל תעשיות אג"ח 13A+מדד3.682.711.793.052.82ניטרליניטרלי
כלל תעשיות אג"ח 15A+שקלי3.545.611.52
נייר חדרה אג"ח 3A+מדד3.342.451.643.383.51שקלישקלי
נייר חדרה אג"ח 5A+שקלי3.926.051.81
נכסים ובנין אג"ח 2Aמדד1.021.171.403.273.15ניטרליניטרלי
נכסים ובנין אג"ח 3Aמדד3.262.862.07
נכסים ובנין אג"ח 5Aשקלי2.395.421.712.20
סלקום אג"ח 2AAמדד3.382.331.513.643.46שקלישקלי
סלקום אג"ח 3AAמדד1.040.350.57
סלקום אג"ח 5AAשקלי2.855.411.541.88
שיכון ובינוי אג 2A2מדד2.322.091.773.383.22ניטרלישקלי
שיכון ובינוי אג 4AA2מדד5.123.752.30
שיכון ובינוי אג 3A2שקלי3.125.861.912.56
פרטנר אג 2AA-מדד3.762.591.653.593.36שקלישקלי
פרטנר אג 5AA-שקלי4.026.041.77
 *הבדיקה הינה טכנית ועשויים להיווצר פערים עקב הבדלים בתנאי האיגרת

**העמדה יכולה לסמן שלושה אפשרויות – שקלי, צמוד או ניטרלי. העמדה נבנתה על סמך הערכת מיטב לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים + מקדם ביטחון (חיובי ושלילי) למול האינפלציה הגלומה בפער בין האיגרות. לדוגמא, בהינתן הערכת אינפלציה ל-2.8% ב-12 החודשים הקרובים, נוסיף 0.5% משני צידי התחזית בתור מקדם ביטחון וכך קיבלנו טווח בין 2.3% ל-3.3%. אם פער תשואה בין האיגרת השקלית לאיגרת המדדית יהיה גבוה מ-3.3%, העמדה תהיה להחזיק את האיגרת השקלית (שקלי), אם פער תשואה בין האיגרת שקלית לאגרת המדדית נמוך מ-2.3%, העמדה שלנו תהיה להחזיק את האיגרת המדדית (מדדי). לגבי יתר המקרים אנו נייטרלים.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים

 
מדד הנדל"ן 15, שער אחרון: 360.96
מדד הנדל"ן 15 מכיל את 15 מניות הנדל"ן עם שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב. בזמן האחרון ראינו פריצה של התנגדויות בחלק מהמניות הללו וגם כתבנו עליהם תחזיות של ניתוח טכני ותחזיות מצולמות אותם העלנו לאתר לשימושכם.
לאחר ירידות חדות במפולת הסאב פריים של שנת 2008 בה ירד מדד הנדל"ן 15 מרמת מחיר של 880 עד לשפל של 126 נקודות, התאושש מדד הנדל"ן ועלה בשנתיים שאחרי בכ-180% בחזרה לשער 360. מסוף 2010 ועד היום מדשדש מדד הנדל"ן 15 ברצועת יציבות עם נטייה לירידה. בסוף אפריל פרץ המחיר את רצועת היציבות היורדת שיהיה האיתות הראשון לחזרה למסלול עולה.
בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים. בניגוד לאיתות הראשון שהיה חלש ולא משמעותי, איתות כזה מגדיל מאוד את הסיכויים להמשך עלייה. יעד המחיר הוא 500 נקודות בשנה הקרובה אבל כמובן שיש לחתוך הפסד אם מתרחשת ירידת מחיר אל מתחת ל-360 ליותר מכמה ימים בודדים.
בהצלחה!

נאסדק, שער אחרון: 3,469
אין סימנים שליליים להתנהגות הנאסדק כך שהירידה בשבוע שעבר והיציבות של השבוע הם תיקון ומנוחה בלבד לפני חידוש העלייה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. מכיוון שהנאסדק הגיע ליעד המחיר והתקרב לקו מגמה עולה עליון, סביר שנמשיך לראות דשדוש ומנוחה לפני המשך העלייה כך שירידה עד 3,200 נקודות היא מאוד אפשרית לפני המשך העלייה.
עדיין אין סימנים שליליים להיפוך מגמה. על פי המחזוריות ניתן להתחיל לחפש את היפוך הכיוון והתחלת הירידות בעוד כשנה. יש להמתין להתחלת ירידה וליצירת מבנה שלילי לפני שמגיבים ופותחים פוזיציות שורט או לחלופין יוצאים מהמניות כי תמיד עדיף לראות שהשוק מסכים עם מה שאנו חושבים.

מעוף, מחיר אחרון: 1225.26
פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.64% וזה מרמז על עליית המעוף ל-1232 בערך בפתיחת המסחר.
המעוף שוב ברצועה, שובר שיאים של דשדוש. מתחילת אוקטובר 2012, כבר יותר משמונה חודשים, מתנהל המעוף ברצועת מסחר של 5% בתחום 1180-1235. יש להמתין לפריצה מחודשת, כנראה מעלה.
אין שינוי בתחזית- הגל העולה צפוי לשבור את שיא כל הזמנים ולעלות אל מעל 1350 נקודות אבל לאחר מכן יש להיזהר. על פי המחזוריות, המפולת הבאה צפויה להתחיל במהלך 2014.

נאסדק, מחיר אחרון: 3,437
הנאסדק בשיא של 13 השנים האחרונות ואין סימני חולשה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. יעד המחיר הוא 3,500 תוך חודשיים. תיקון אפשרי צפוי להיעצר ב-3,200.

 אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 9486 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועלהתאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנכ"ל של תטא וכמנהל התיקים הראשי.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים