‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

המגמה החיובית שבה לשוק האג"ח

מאקרו:

|        לפי נתוני המגמה, נמשכת הירידה בביקוש לדירות חדשות, אשר החלה בחודש פברואר של שנת 2011.

|        נתון מספר חודשי ההיצע מצביע גם על רגיעה ואף הוזלה צפויה בשוק הדיור.

|        מבדיקה שערכנו, נמצא כי בשש השנים האחרונות פרסמו בנק ישראל ומשרד האוצר תחזיות סולידיות המתאפיינות בשיעורי צמיחה נמוכים ובשיעורי אבטלה גבוהים, לעומת הביצוע הכלכלי בפועל.

|        עדכון של מדד המחירים לצרכן. בעקבות התייקרות הדלקים בחודש פברואר צפוי מדד המחירים לעלות ב-0.2%. בחודש מארס צפוי המדד להתייקר ב-0.1%.

אגרות חוב:

|        המגמה החיובית חזרה לשוק איגרות החוב המקומי, לאחר עצירה של שבועיים.

|        ירידת התשואות באג"ח ל-10 שנים בארה"ב, בנוסף לירידת פרמיית ה-CDS לחוב המקומי השפיעה לחיוב על איגרות החוב הממשלתיות המקומיות, בעיקר אלו הארוכות.

 

 

 פרמיית CDS במדינות נבחרות
סוף שבוע שעבר*אחרוןפער
ישראל190185-5
צרפת1711743
פורטוגל1,3651,357-8
אירלנד629589-40
איטליה422393-29

*יום חמישי בבוקר

 

לוח אירועים לשוק המקומי

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\ תקופה
ראשון, 5/2
בנק ישראלהשקעות תושבי חוץ ותושבי ישראל בחו"ל12
שני, 6/2
פרוטוקול דיוני הריבית2
שלישי, 7/2
למ"ס13:00שכר ממוצע למשרת שכיר11
למ"ס13:00חשבונות המאזן הלאומי2010
בנק ישראליתרות מטבע החוץ בבנק ישראל1

 

רביעי, 8/2
בנק ישראלשוק מטבע חוץ1

 

חמישי, 9/2
אין פרסומים כלכליים

 

 

שנת 2011 – שינוי המגמה בביקוש ובמחירי הדירות

 

נמשכת הירידה בביקוש לדירות חדשות, אשר החלה בחודש פברואר של שנת 2011 (לפי נתוני המגמה). כך עולה מדיווח של הלמ"ס לגבי הכמות המבוקשת של דירות חדשות לחודש דצמבר 2011.

בסיכום שנת 2011, בכל האמור לביקוש של דירות חדשות, נרשמה ירידה של כ-6% בהשוואה לשנת 2010.

בהתייחס לדירות חדשות, במהלך שנת 2011 נרשמה ירידה במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כמעט בכל המחוזות ובאופן הבא: במחוז ירושלים – כ-42%-, במחוז הדרום – כ-23%-, במחוז תל אביב כ-13%-, במחוז המרכז – כ-12%-, ובמחוז חיפה – כ-3%- . לעומת זאת, במחוז הצפון חלה עלייה של כ-9%.

 

 

בצד ההיצע, לפי דיווח של אתר המכירות Yad2, נראה כי מספר הדירות המוצע למכירה רשם עלייה משמעותית של 16% במהלך שנת 2011 (ראו התרשים משמאל). בהחלט ניתן לראות בהתפתחות זו כמעודדת הוזלה במחירי השוק, עקב העובדה שקצב הדירות המוצעות למכירה, גדל בקצב מהיר יותר מהדירות הנמכרות. עם זאת, החל מחודש נובמבר, מספר הדירות המוצע למכירה החל במגמת ירידה.

 

אינדיקטור נוסף המצביע על רגיעה ואף הוזלה בשוק הדיור היינו מספר חודשי ההיצע. מספר זה, מחושב כיחס שבין מספר הדירות שעמדו למכירה בסוף החודש לבין מספר הדירות שנמכרו במהלך החודש. למעשה, נתון זה מייצג את מספר החודשים שיידרש בכדי למכור את כל מלאי הדירות במשק, בהנחה שלא יתווספו דירות חדשות למכירה. על פי נתוני המגמה מספר חודשי ההיצע עמד בחודש דצמבר על 11.6. זהו הנתון הגבוה ביותר מאז חודש אפריל בשנת 2007.

יתרה מכך, כפי שניתן לראות גרף משמאל, קיים קשר הפוך  בין שיעור השינוי השנתי במחירי הדירות, לבין מגמת חודשי ההיצע. ניתן בהחלט להצביע על שינוי מגמה בחודשי ההיצע ומכאן, על מחירי הדירות. ואכן, ניתן לראות כי קצב ההתייקרות של מחירי הדירות הואט מכ-20% לשנה בתחילת 2010, לכ-7% ב-12 החודשים האחרונים.

 

ובכן, כפי שכבר כתבנו בעבר, האינדיקטורים המפורטים לעיל, ממשיכים לתמוך בהמשך הבלימה בשוק הדיור, בכל האמור למחירים, ואף גובר הסיכוי כי בסוף שנת 2012 נראה את מחירי הדיור נמוכים יותר מסוף שנת 2011.

 

מידת הדיוק של בנק ישראל ומשרד האוצר בתחזית הצמיחה

 

לאחרונה פרסמו בנק ישראל ומשרד האוצר תחזית מאקרו כלכליות למשק הישראלי לשנה הקרובה – שנת 2012.

בבנק ישראל צופים כי הצמיחה בשנה זו תסתכם ב-2.8%, כאשר מנוע הצמיחה העיקרי יהיה ההשקעה בנכסים קבועים (עליה של 4.2%. יתר המרכיבים של התוצר (יבוא, יצוא, צריכה פרטית וצריכה ציבורית) יתרחבו בפחות מ-2.0%(.

 

התחזית העדכנית של משרד האוצר היא פחות מפורטת, אך הם יותר אופטימיים יותר לגבי מצב המשק המקומי וצופים כי הצמיחה תהיה ברמה של 3.2% (בדומה להערכת מיטב).

 

על בסיס הפרסומים האחרונים, וסימני השאלה ביחס למחזור העסקים בדקנו את טיב תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל, ושל משרד האוצר, בשש השנים האחרונות     (2011-2006). השוונו בין התחזיות של בנק ישראל ושל משרד האוצר (הפרסום הקרוב ביותר לשנת הבדיקה) לבין נתוני החשבונות הלאומיים בפועל לאותה שנה.

 

ובכן, צמיחת התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) בשש השנים האחרונות בישראל הייתה 4.3%, בממוצע לשנה.

התחזית הממוצעת של בנק ישראל לתקופה זו, הייתה 3.4% לשנה. כלומר התחזית של בנק ישראל נמוכה, בממוצע, ב-0.9%, בהשוואה לשיעור הצמיחה של התמ"ג בפועל, כלומר – כמעט באחוז שלם של צמיחה! גם אם נבטל את הפער המשמעותי של שנת 2010 (2.3%, ראו גרף משמאל), עדיין נגיע לכדי פער מכובד של 0.6%.

אגב, בכל אחת מהשנים העניקו בבנק ישראל תחזית הנמוכה, מאשר התרחש בפועל, בשש השנים האחרונות, למעט 2009.

 

גם במשרד האוצר (בדומה לבנק ישראל) העניקו בכל אחת מהשנים תחזית הנמוכה מאשר התרחש בפועל בשש השנים האחרונות, למעט 2008 (בניגוד ל-2009 בבנק ישראל). על פני כל התקופה, התחזית הממוצעת הייתה 3.1% לשנה. כלומר, הפער הממוצע בין צמיחת המשק, לבין התחזית שניתנה על ידי משרד האוצר הוא אף גדול יותר מבנק ישראל, ועומד על 1.2%.

 

נתון נוסף, ומעניין במיוחד, לגביו מפרסמים בבנק ישראל ובמשרד האוצר תחזית הינו שיעור האבטלה. רק בשנת 2006 הצליחו לנבא בדיוק בבנק ישראל את שיעור האבטלה (8.4%). ביתר השנים (2011-2007) הסטייה הממוצעת של התחזית הייתה 0.9% כלפי מעלה – כלומר חזו שיעור אבטלה גבוה יותר.

 

במשרד האוצר, גם חזו שיעור אבטלה גבוה יותר משיעור האבטלה האמיתי בכל אחד מהשנים הנבדקות, למעט שנת 2009. הפער הממוצע בין תחזית משרד האוצר לשיעור האבטלה בפועל הינו 0.9%.

 

תוצאות אלו, מצביעות על כך שבשש השנים האחרונות פרסמו שני גופים אלו תחזיות סולידיות המתאפיינות בשיעורי צמיחה נמוכים ובשיעורי אבטלה גבוהים, לעומת הביצוע הכלכלי בפועל.

ייתכן, כי בבנק ישראל ובמשרד האוצר מרגישים בנוח עם מתן תחזיות שמרניות שמשמעותן האופרטיבית היא שמירה על המסגרת התקציבית.

 

עדכון תחזית האינפלציה

 

בהשפעת ההעלאה החדה במחירי הבנזין לשימוש פרטי בראשית החודש (כ-3.2%) והשינוי שחל במחירי הירקות (שבו להתייקר) אנו מעדכנים את מדד המחירים לחודש פברואר לעליה של 0.2%.

המדד בחודש זה יושפע, בין היתר מהגורמים הבאים:

  • התייקרות של פריטי מזון שונים, בשיעור ממוצע של 0.4%.
  • התייקרות של כ-3% במחירי קבוצת הירקות והפירות.
  • הוזלה של 0.2% במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים (שירותי דיור בבעלות הדיירים).
  • התייקרות של 6% במחירי החשמל לצריכה ביתית.
  • הוזלה עונתית של 5.5% במחיריהם של פריטי הלבשה והנעלה שונים.

 

אנו צופים כי מדד המחירים לחודש מארס יעלה ב-0.1% וכי המדד יתייקר ב-2.5% ב-12 החודשים הקרובים (כולל מדד ינואר 2012).

 

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי*

(מיליוני ש"ח)

193,734Q3192,1310.8%2.88%185,0464.7%
ריבית2.5%פברואר2.75%0.25%-2.25%0.25%
מדד משולב**136.0דצמבר135.70.2%3.5%131.43.5%
מדד מחירים****104.0דצמבר104.00.0%2.2%101.82.2%
אבטלה*5.6%Q35.5%0.1%0.9%-6.6%1.0%-
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)1.9%דצמבר1.8%-0.1%1.4%3.0%1.1%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני דולרים)

586Q3-247833-1441973-1387
יבוא סחורות*

(מיליוני דולרים)

3,966.7דצמבר4,015.3-1.2%6.2%3,735.46.2%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,813.9דצמבר3,785.10.8%5.7%3,609.25.7%
מכירות ברשתות השיווק***108.0דצמבר113.3-4.7%-0.8%108.8-0.8%
ייצור תעשייתי**132.2נובמבר135.0-2.1%2.6%129.22.3%
פדיון בכל ענפי המשק**131.6נובמבר131.30.2%0.3%130.80.7%

 

*מנוכה עונתיות ** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100 *** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100 **** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2010 =100 מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב

·       מגמה חיובית בשוק איגרות החוב הממשלתיות.

·       ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון עלו בטווח של שנתיים לרמה של 2.27%. בטווח הארוך הציפיות נותרו ברמה של 2.60%.

·       הפער בין ה-UST לעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר השנים התרחב ב-3 נ"ב לרמה של 260 נ"ב.

·       מדדי איגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה חיובית.

·       המרווח בין התל-בונד 20 לאיגרות הממשלתיות התכווץ ב-5 נ"ב. בין התל-בונד השקלי לאלו הממשלתיות קטן הפער ב-5 נ"ב.

 

 

שוק האג"ח

לאחר שבועיים של מגמה מעורבת, חזרה המגמה החיובית לשוק איגרות החוב המקומי. השבוע, היו אלה איגרות החוב הממשלתיות הארוכות, שהובילו את הרשימה ברמת התשואה הנאה ביותר, מבין אפיקי ההשקעה באיגרות החוב.

שני אירועים מרכזיים השפיעו לחיוב על תשואותיהם של איגרות החוב הממשלתיות הארוכות.

(1) רווחי הון באיגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים. התשואה לפדיון פחתה מרמה של 1.93% לרמה של 1.85%. כתגובה, התשואה של האיגרת המקומית השקלית ל-10 שנים ("ממשלתי שקלי 122) ירדה ב-5 נ"ב. אגב, המרווח בין שתי איגרות אלה גדל ב-3 בנ"ב לרמה של 260 נ"ב.

פרמיית CDS במדינות נבחרות
סוף שבוע שעבר*אחרוןפער
ישראל190185-5
צרפת1711743
פורטוגל1,3651,357-8
אירלנד629589-40
איטליה422393-29

*יום חמישי בבוקר

(2) פרמיית ה-CDS ל-5 שנים, של החוב הממשלתי המקומי ירדה בכ-5 נ"ב בסיכום השבועי, מרמה של 190.5 נ"ב        ל-184.9 נ"ב. נזכיר, כי במהלך חודש ינואר הגיע פרמיית     ה-CDS של ישראל לרמה הגבוהה מ-215 נ"ב. במדינות אירופה, השינוי בפרמיות ה-CDS לא היה רוחבי, עם זאת, המגמה הכללית הייתה ירידה בפרמיות (מספר דוגמאות בטבלה משמאל).

בסיכום השבועי, האיגרת הממשלתית המקומית השקלית והצמודה ל-10 שנים, (ממשלתי שקלי 122, וגליל 5903) רשמו רווח הון נאה של 0.8%.

האיגרות הקצרות, עם טווח פדיון לשנתיים (ממשלתי שקלי 0913, וגליל 5470) הוסיפו לערכם 0.1% במהלך השבוע.

כך, העקומים של האיגרות הממשלתיות (השקלי והצמוד) רשמו השתטחות קלה.

 

בהתאם להערכותינו, הפער בין האיגרות הממשלתיות עם ריבית משתנה למק"מ המשיכו להצטמצם. השבוע, התכווץ הפער בין האיגרת הממשלתית 817 למק"מ ב-9 נ"ב והגיע לרמה של 30 נ"ב.

 

המגמה החיובית לא פסחה על האפיק הקונצרני השבוע.

השיחות סביב הסדר החוב עם קבוצת דלק בשבוע האחרון הביאו לעליות מחירים באיגרות אלה, ולמגמה חיובית באפיק הקונצרני, נזכיר, כי איגרות החוב של קבוצה זו הינן חלק ממדדי התל-בונד: אג"ח י"ג ואג"ח י"ח של קבוצה זו הינן חלק ממדד התל-בונד 40. אג"ח י"ד ואג"ח ט"ו הינן חלק ממדד התל-בונד השקלי. כך, בסיכום השבועי עלו מדדי התל-בונד בכ-0.6%-0.5%.

 

המלצות השקעה.

להערכתנו, שוק האג"ח צפוי להתאפיין בתקופה הקרובה בהיעדר מגמה ברורה, תוך אי שינוי של הריבית במשק, אי לכך:

(1)      להערכתנו, יש להתמקד במח"מ בינוני, כ-4 שנים.

(2)      ישנה להערכתנו עדיפות לאיגרות חוב קונצרניות ברמות דירוג של '+A' וגם 'A', במח"מ של 4-3 שנים. איגרות אלו משלבות לדעתנו בצורה הטובה ביותר בין תשואה לסיכון.

רמת התנודתיות בשוק איגרות החוב פחתה באופן ניכר בשבועות האחרונים והדבר מעיד על ירידה ברמת הסיכון של האפיק.

(3)      איגרות החוב הממשלתיות מתאימות רק לרגישים מאוד לסיכון. לאלו, אנו ממליצים להתרכז במח"מ קצר עד בינוני.

(4)      איגרות החוב הממשלתיות בריבית משתנה עדיין מעניינות, על רקע שני הגורמים הבאים: (1) מחיר אטרקטיבי – ה-817 נסחרת במרווח של כ-30 נ"ב מהמק"מ הארוך ו-(2) הערכתנו כי הריבית לא תרד, וגם אם זו תרד אזי התהליך כבר קרוב למיצוי (סבירות מסוימת להפחתה אחת בלבד של 25 נ"ב).

 

מצורפת טבלה של שינויי המחירים הבולטים באיגרות החוב הקונצרניות בשוק המקומי, בשבוע האחרון:

שינויי המחירים הבולטים באיגרות החוב הקונצרניות בשבוע המסחר האחרון (%)
עליות מחירים בולטותירידות מחירים בולטות
קוד אגרתשם אגרתדירוגשינוי מחירקוד אגרתשם אגרתדירוגשינוי מחיר
07190150לוי וBaa29.1201109826דלק נדלן כהD-10.02
07190077לוי דBaa26.9001107093סנטרליורופ אB3-7.50
07560089פטרוכימיים הBaa26.0401104751גאון אחזק אBBB--5.81
06380083אלרן השקע ג5.7701098094קציר אגח א-4.82
04950036אקסטרא א5.3201107119דלק נדלן הD-4.58
01100833אמפל אמרקן אB34.7001121318מועדון 365 ב-3.67
03390168קמן אחזקות ג4.1101920123רוזבאד ג-3.60
07560097פטרוכימיים וBaa24.0001118496אינוונטק א-3.57
01119999רבוע נדלן דA13.9504020103בוימלגרין ד-3.29
05080098הכשרה החז דBaa23.9301111210נאנט נדלן גBaa2-3.17
01104116רוטקס א3.3801103100לנוקס א-3.11

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים

 
מדד הנדל"ן 15, שער אחרון: 360.96
מדד הנדל"ן 15 מכיל את 15 מניות הנדל"ן עם שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב. בזמן האחרון ראינו פריצה של התנגדויות בחלק מהמניות הללו וגם כתבנו עליהם תחזיות של ניתוח טכני ותחזיות מצולמות אותם העלנו לאתר לשימושכם.
לאחר ירידות חדות במפולת הסאב פריים של שנת 2008 בה ירד מדד הנדל"ן 15 מרמת מחיר של 880 עד לשפל של 126 נקודות, התאושש מדד הנדל"ן ועלה בשנתיים שאחרי בכ-180% בחזרה לשער 360. מסוף 2010 ועד היום מדשדש מדד הנדל"ן 15 ברצועת יציבות עם נטייה לירידה. בסוף אפריל פרץ המחיר את רצועת היציבות היורדת שיהיה האיתות הראשון לחזרה למסלול עולה.
בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים. בניגוד לאיתות הראשון שהיה חלש ולא משמעותי, איתות כזה מגדיל מאוד את הסיכויים להמשך עלייה. יעד המחיר הוא 500 נקודות בשנה הקרובה אבל כמובן שיש לחתוך הפסד אם מתרחשת ירידת מחיר אל מתחת ל-360 ליותר מכמה ימים בודדים.
בהצלחה!

נאסדק, שער אחרון: 3,469
אין סימנים שליליים להתנהגות הנאסדק כך שהירידה בשבוע שעבר והיציבות של השבוע הם תיקון ומנוחה בלבד לפני חידוש העלייה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. מכיוון שהנאסדק הגיע ליעד המחיר והתקרב לקו מגמה עולה עליון, סביר שנמשיך לראות דשדוש ומנוחה לפני המשך העלייה כך שירידה עד 3,200 נקודות היא מאוד אפשרית לפני המשך העלייה.
עדיין אין סימנים שליליים להיפוך מגמה. על פי המחזוריות ניתן להתחיל לחפש את היפוך הכיוון והתחלת הירידות בעוד כשנה. יש להמתין להתחלת ירידה וליצירת מבנה שלילי לפני שמגיבים ופותחים פוזיציות שורט או לחלופין יוצאים מהמניות כי תמיד עדיף לראות שהשוק מסכים עם מה שאנו חושבים.

מעוף, מחיר אחרון: 1225.26
פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.64% וזה מרמז על עליית המעוף ל-1232 בערך בפתיחת המסחר.
המעוף שוב ברצועה, שובר שיאים של דשדוש. מתחילת אוקטובר 2012, כבר יותר משמונה חודשים, מתנהל המעוף ברצועת מסחר של 5% בתחום 1180-1235. יש להמתין לפריצה מחודשת, כנראה מעלה.
אין שינוי בתחזית- הגל העולה צפוי לשבור את שיא כל הזמנים ולעלות אל מעל 1350 נקודות אבל לאחר מכן יש להיזהר. על פי המחזוריות, המפולת הבאה צפויה להתחיל במהלך 2014.

נאסדק, מחיר אחרון: 3,437
הנאסדק בשיא של 13 השנים האחרונות ואין סימני חולשה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. יעד המחיר הוא 3,500 תוך חודשיים. תיקון אפשרי צפוי להיעצר ב-3,200.

 אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 9486 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועלהתאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנכ"ל של תטא וכמנהל התיקים הראשי.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים