‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

מה זאת הלוואה בנקאית ?


הלוואה בנקאית הינה השיטה הנרחבת ביותר והשכיחה ביותר להלוואת כספים למטרות עסקיות ופרטיות כאחד. בשנים האחרונות אנו רואים גידול נרחב בביקוש להלוואות בנקאיות מסוגים שונים, בין אם זה למטרות עסקיות של צמיחה, שיפור קידום והתרחבות של עסקים מסוגים שונים, ובין אם למטרות דיור, שיפור דיור, השקעה בנדל"ן וכדומה.

אחד הגורמים העיקריים לעלייה בביקוש ובצריכה של הלוואות בנקאיות הינו שיעורי הריביות הנמוכים הנהוגים במשק ובעולם, עלייה ניכרת ביוקר המחיה, הרצון והצורך בשיפור איכות החיים ורמת החיים, הצורך בסגירת משיכות יתר בבנק וכדומה.

איך עובדת הלוואה בנקאית? 

הלוואה בנקאית מתקיימת על ידי מערכת יחסים פיננסית בין הלווה (בעל עסק או אדם פרטי) לבין המלווה (הגורם הבנקאי). הלווה מקבל סכום כסף מוסכם מראש מבנק מסוים, ומתחייב להחזיר את תשלומי ההלוואה בהתאם לתנאי העסקה. לרוב השבת סכומי ההלוואה לבנק כרוכה בתוספת ריבית מסוג מסוים, כאשר שיעורה מגלם את ערך הזמן שלקח להחזרת ההלוואה עבור הלווה והמלווה.

בנק הוא גוף פיננסי, אשר אחת ממטרותיו המרכזיות הינה סיפוק צרכי המזומנים של המשק על ידי הענקת אשראי לטווחים ארוכים או קצרים. הלוואות בנקאיות ניתנות עבור משקיעים, יזמים, בעלי עסקים ואנשים פרטיים כאחד. לרוב, על מנת לצמצם את רמות הסיכון ולהגדיל את רווחיהם, הבנקים קובעים תנאים וקריטריונים קשיחים במתן הלוואות.

מה חשוב לשים לב לפני שמגישים בקשה לקבלת הלוואה בבנק ?

המערכת הבנקאית מציעה מגוון רחב של סוגים, אפשרויות ומסלולים שונים ללקיחת הלוואה בנקאית לצרכים פרטיים ועסקיים. כל עסקה לקבלת הלוואה מול הנערכת הבנקאית כוללת תנאים, קריטריונים ודרישות בהתאם למקרה הספציפי. בטרם נוטלים הלוואה בנקאית מכל סוג שהוא, חשוב מאוד להבין את אופן פעילות המערכת הבנקאית הפיננסית, את צורת ההתנהלות של הלקוח מולה ואת סוגי ההלוואות השונות.

השוואת מחירים וסקר שוק: הלוואה בנקאית מהווה מוצר פיננסי הכרוך במחויבות רבה. ככל רכישה משמעותית של מוצר, גם במקרה של הלוואות בנקאיות חשוב לבצע סקר שוק מקדים והשוואת מחירים. לפני שנוטלים הלוואה מהבנק, מומלץ להכיר את מחירי ההלוואות השונות בכמה שיותר בנקים. חשוב לבצע בדיקה מדוקדקת, קפדנית ומעמיקה אודות ההבדלים בין ההלוואות השונות שמציעים הבנקים, כולל התנאים, גובה הריבית ואופן פריסת התשלומים. מקובל אף להתמקח במהלך המשא ומתן מול הבנקים. ביצוע השוואת מחירים וסקר שוק יאפשר ללקוח לבצע את ההחלטה המושכלת, הנכונה, המתאימה והמשתלמת ביותר עבורו.

התנהלות מול כמה בנקים  שוניםבמרבית המקרים, בנקים לא מאפשרים ללקוח אחד לקחת מספר הלוואות במקביל. יצירת קשר עם מספר בנקים במקביל תאפשר ללקוח לשמר את האופציה לקחת הלוואות מכמה מקורות בנקאיים בו זמנית. סעיף זה חשוב במיוחד עבור לקוחות עסקיים, שכן במקרים אלו קיימת חשיבות מכרעת להימנעות מפיתוח תלות בגורם מימון אחד ויחיד. הבנת האפשרויות הפיננסיות השונות במערכת הבנקאית תאפשר ניהול נכון ונבון יותר של מסגרת האשראי.

היכרות עם מסלולי ההלוואות השוניםסוגי ההלוואות הבנקאיות הקיימות בשוק הפיננסי רבים ומגוונים. לפני שלוקחים הלוואה בנקאית, חשוב לבצע היכרות מעמיקה ויסודית עם כל המוצרים הפיננסיים שמציעים הבנקים השונים בישראל. בהכרת שוק ההלוואות הבנקאיות, חשוב לשים לב במיוחד להיבטים הבאים:

 • ריבית- מחיר הכסף  – מדובר על שיעור הריבית על ההלוואה, דבר המשתנה בין מסלולי וסוגי ההלוואות השונים, וכן בין המוסדות הבנקאיים השונים. באותו הבנק ייתכנו הבדלים בריביות בין סוגי ההלוואות השונות. גובה הריבית משתנה בהתאם למאפייני ההלוואה ומצבו הפיננסי של הלקוח. כך לדוגמא, הלוואות מסוג משכנתאות או הלוואות לסטודנטים לרוב יהיו כרוכות בריבית נמוכה יחסית.
 • מספר התשלומים – מסלולי ההלוואות הבנקאיות שונים זה מזה באפשרויות ואופן פריסת התשלומים. קיימים הלוואות בנקאיות הכוללות אופציה לפריסה ארוכת טווח, לתקופה של עשרים עד שלושים שנה, וכאלו המיועדות לפריסה קצרת טווח של עד חמש שנים ואף פחות.
 • ערבויות ובטחונות – סוגי הלוואות בנקאיות שונים נבדלים זה מזה גם בסוג הערבויות והביטחונות הנדרשות על ידי המוסד הבנקאי. במתן הלוואה בנקאית ללקוח כלשהו, הבנק עשוי לדרוש ערב אחד או יותר לצורך ביצוע העסקה. לעיתים הבנק ידרוש ביטחונות מסוגים שונים, דוגמת שעבודים (של פיקדון או נכס).
 • עלויות נוספות  – חשוב להבין כי מחיר ההלוואה איננו כולל את שיעור הריבית בלבד. יש לקחת בחשבון כי סוגי הלוואות בנקאיות שונים עשויים לכלול בנוסף עלויות נלוות. לדוגמא, עלויות נוספות עשויות לנבוע מהצמדה למדד, הצמדה למט"ח, דמי גביה, פירעון, פתיחת תיק ועריכת מסמכים, ועוד.

מהם הקריטריונים לקבלת אשראי בנקאי ?

כל מוסד בנקאי הוא גוף עסקי בפני עצמו שמטרתו להשיא את רווחיו לכן, כל מוסד בנקאי קובע את תנאיו ודרישותיו לגבי העמדת אשראי מסוג מסוים ללקוחותיו. עם זאת, ניתן להצביע על מספר קריטריונים נפוצים, שיש לקחת בחשבון בטרם פונים לבנק בבקשת המימון. להלן הקריטריונים המרכזיים לקבלת הלוואה מהבנק:

 • מצבו הכלכלי והפיננסי של מבקש ההלוואה – הבנקים מעוניינים בצמצום רמות הסיכון למינימום האפשרי, בהתקשרות עם לקוח עסקי או פרטי בעסקה להענקת הלוואה. מסיבה זו, הבנקים מבצעים בחינה כוללת של מצבו הכלכלי והפיננסי של הלקוח הלווה, כולל הכנסותיו והוצאותיו. מטרת הבדיקה הינה לאמוד את יכולת הלקוח לעמוד בתשלומי החזרי ההלוואה, על מנת למנוע הפסדים פוטנציאליים לבנק.
 • ההיסטוריה הפיננסית של הלקוח – מאותה סיבה בדיוק של צמצום סיכונים, הבנק יבחן את היסטוריית האשראי של הלקוח הלווה, על מנת לקבוע את מידת אמינותו וכדאיות התקשרות הבנק עמו. לקוח אשר לא עמד בעבר בהתחייבויות כלפי מלווים ועומדים בפניו שעבודים, עיקולים, קנסות או חובות עשוי להידחות על ידי הגורם הבנקאי.

אילו מסלולי הלוואות בנקאיות קיימים?

לקיחת הלוואות ממוסדות בנקאיים כרוכה בתשלומי ריבית בשיעורים משתנים. תשלום ריבית מגלמת את מחיר שווי השירות שהבנק מספר ללקוח הלווה. הבנקים השונים מציעים מגוון רחב של אפשרויות שונות לתשלום החזרי ההלוואה. בבואו לבנק לצורך הגשת בקשה להלוואה, על הלקוח לבחון עד כמה העסקה משתלמת עבורו, ומתאימה למצבו הכלכלי-פיננסי. להלן הסוגים השונים של מסלולי ההלוואות הבנקאיות:

 • הלוואה לא צמודה למדד במסלול הלוואה זה, הריבית הנדרשת איננה עולה בהתאם למדד המחירים, מה שהופך אותה להלוואה יקרה יותר (בשיעורי ריבית גבוהים יותר) אבל יציבה יותר לאורך השנים (התשלום החודשי לא משתנה).
 • הלוואה צמודה למדדמסלול הלוואה זה כרוך בתשלום ריבית, כאשר גובהה מתעדכן בהתאם לנתוני מדד המחירים המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במרבית המקרים, מחיר הריבית מתעדכן לכיוון מעלה מאחר והמדדים לאורך השנים הם חיוביים.
 • הלוואה בריבית קבועהמסלול הלוואה זה מספק רמת וודאות מסוימת עבור הלווים, שכן מסכימים מראש על שיעור ריבית קבוע ולא ניתן לשינוי. במצב בו גובה הריבית המשק עולה בתקופת ההלוואה, הלקוח הלווה עשוי להרוויח. עם זאת, קיים הסיכון שבהפסד כתוצאה ממגמה הפוכה של ירידת הריבית במשק.
 • הלוואה בריבית משתנהבמסלול הלוואה זה, הריבית על ההחזרים מתעדכנת אך ורק בנקודת זמן אשר הוסכמה מראש, ועל פי גובה ריבית הפריים במשק בתקופה זו.
 • הלוואה צמודה לפרייםבמסלול הלוואה זה, סכום החזרי התשלומים מחושב על פי גובה הריבית בבנק ישראל, כולל השינויים החלים בה. זאת, בתוספת של   1.5% (הרווח הראשוני של הבנק), ואחוז נוסף הנקבע על ידי הבנק בהתאם לשיקוליו העסקיים והגדרת רמת הסיכון שבה הוא מאפיין את הלווה.
 • הלוואה צמודה למט"חסוג הלוואה זה כרוך בריבית המוצמדת למטבעות זרים שונים, לרוב הדולר האמריקאי או היורו האירופי.
 • משכנתא – מסלול הלוואה זה מאופיין בהלוואה לטווח ארוך ומגובה בשעבוד נכס נדלני, ומיועד לרכישת דירה, בית מגורים או לנכס אחר. הלוואת המשכנתא ניתנת לרוב לטווח ארוך של כמה עשרות שנים. מדובר בהלוואה בנקאית המאפשרת קניית נכס לצרכי מסחר, דיור או השקעה באמצעות הון עצמי מנימאלי של 25% משווי הנכס הנרכש.
 • הלוואת אקספרס – מדובר במסלול הלוואה מהיר במיוחד, המאפשר לקיחת הלוואת מיידית בסכומים של כמה עשרות אלפי שקלים. הלוואות מיידית ניתנות לאישור אפילו באמצעות שיחת טלפון או גלישה באינטרנט. תקופת ההמתנה עד לאישור וביצוע ההלוואה עשויה לארוך כמה שעות ועד לארבעה ימי עסקים בלבד. גובה הריבית בהלוואה זו נקבעת בהתאם למצבו הפיננסי של הלקוח ונהלי הריבית בבנק המלווה.

 לסיכומו של ענין, אשראי בנקאי מהווה דרך מצוינת לקבלת מימון כספי לצרכים מגוונים ושונים, בין אם מדובר בקידום ושיפור עסק קיים, הקמת עסק חדש, רכישת נכס לצרכי השקעה או שיפור דיור. לקוחות פרטיים ועסקיים רבים לוקחים הלוואות ממוסדות בנקאיים שונים, כאשר סוגי מסלולי ההלוואות משתנה בין לקוח ללקוח, בהתאם למאפייניו, צרכיו של מבקש ההלוואה וכמובן, נהלי הבנק המלווה.

לפני שמחליטים ליטול הלוואה בנקאית, חשוב להכיר את המערכת הבנקאית לעומקה ואת תנאי ההלוואות השונות. הכרת שוק ההלוואות הבנקאיות תמקסם את יתרונות ההלוואה, ותאפשר לבצע עסקה משתלמת יותר, ניתן לבצע הלוואה בנקאית באופן עצמאי, למי שלא מכיר את המערכת הבנקאית מומלץ להסתייע בשירותי גורמים מקצועיים דוגמת יועצים פיננסיים ואו חברת פיננסיות.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים