‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

חודש מאי:

תעשיית קרנות הנאמנות שומרת על יציבות

 יציבות כן, אבל הבדלים פנימיים בין הקרנות האקטיביות לבין הפאסיביות, וגם בתוך הפאסיביות.

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) חזרה לפדיונות בחודש מאי בסכום של כ-145 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-140 מיליון ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-500 מיליון ₪  ואילו קרנות הסל רשמו פדיונות של כ-360 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו סכום גבוה של כ- 740 מיליון ₪.

 התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות את המומנטום החיובי של החודשים האחרונים, ואף כובשות את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם סכום של כ-390 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: מאבדות את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם גיוס בסכום של כ-70 מיליון ₪, הרבה פחות מבחודש הקודם (445 מ').
 • קרנות אג"ח חברות: יורדות משמעותית בקצב הגיוסים מחודש קודם לכן לסכום הנאמד בכ-80 מיליון ₪ (בחודש אפריל 260 מ').
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות) ממשיכות לפדות גם בחודש מאי, ואף עולות משמעותית בקצב הפדיונות לסכום של כ-300 מ' ₪, זאת בעקבות המגמה השלילית בשווקים.

*כל הנתונים נכון ל-30.5.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א

 חודש מאי הסתיים במגמה שלילית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל. בעולם: מדד S&P500 ירד ב-3%, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-6.5%, ה-DAX הגרמני ירד ב-3.6%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-5.9%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום חודשי תשואה שלילית של עד כ-3.4%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית של עד 0.15%, וגם בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי רשם החודש עלייה של 0.4%.

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות (לרבות קרנות כספיות), קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש מאי נסגר בגיוסים של כ-735 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-740 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, ופדיונות קלים בסך של כ-5 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 5- מיליון ₪) מבטא פדיון של כ-145 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוס בסכום של כ-140 מיליון ₪ לקרנות הפאסיביות, תוך הבדל פנימי בין הקרנות המחקות שגייסו כ-500 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום של כ-360 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה מאבדות את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם גיוס בסכום של כ-70 מיליון ₪ בלבד. מתחילת השנה, קרנות אג"ח כללי רשמו עדיין פדיון בסכום הנאמד בכ-70 מיליון ₪.

קרנות אג"ח מדינה ממשיכות את המומנטום החיובי של החודשים האחרונים, ואף כובשות את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם סכום של כ-390 מיליון ₪. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רושמות גיוסים בסכום של כ-590 מיליון ₪.

 קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות יורדות משמעותית בקצב הגיוסים מן החודש הקודם לסכום הנאמד בכ-80 מיליון ₪. מתחילת השנה, קרנות אג"ח קונצרני מציגות עדיין פדיון קטן בסכום של כ-25 מיליון ₪.

הקרנות האג"חיות השקליות רושמות פדיון של כ-205 מיליון ₪. מתחילת השנה הקרנות השקליות רשמו פדיון גדול מאוד של כ-1.12 מיליארד ₪.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות לפדות גם בחודש מאי, ובעקבות המגמה השלילית בשווקים החודש, אף עולות משמעותית בקצב הפדיונות, לסכום של כ-300 מיליון ₪. מתחילת השנה הקרנות המנייתיות1 פדו סכום של כ-935 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות במגמה השלילית גם החודש, ושומרות על קצב הפדיונות דומה לחודש שעבר – סכום של כ-160 מיליון ₪. מתחילת השנה, קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות הנאמדים בכ-290 מיליון ₪.

 ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 74 מיליארד ₪ (יותר מ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את חודש מאי בפדיונות, הנאמדים בסכום של כ-35 מיליון ₪. הקרנות המחקות רשמו גיוסים של כ-195 מיליון ₪, ואילו קרנות הסל סיכמו את החודש בפדיונות של כ-230 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של יעד ההשקעה, היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-340 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-375 מיליון ₪.

 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם החודש, בסכום הנאמד בכ-80 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) פדתה החודש סכום קטן של כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה, גם בחודש מאי, אך ממשיכות לרדת בקצב הגיוסים גם החודש לסכום של כ-95 מיליון ₪ (מחקות + קרנות סל).
 • ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות. רושמות עלייה בקצב הגיוסים מחודש קודם, הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-470 מיליון ₪, והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-270 מיליון ₪, וסה"כ כ-740 מיליון ₪.

נכון ל-30.5.19, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על  324.3 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 202.2 מיליארד ₪, מהם  175.6 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-26.6 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 122.2 מיליארד ₪, מהם 90.4 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-31.8 בקרנות מחקות.

-אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים