‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום חצי חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 18/02/2020

באדיבות מיטב דש: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

חודש פברואר

בעקבות בהלת וירוס הקורונה, הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) עברו לפדיונות גדולים של כ-2.545 מיליארד ₪
בחצי הראשון של החודש

 

 • ביום יחיד (3.2.2020) נפדו 1 מיליארד ₪ מהקרנות האקטיביות המסורתיות
 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת פדיונות מתחילת חודש פברואר בסכום של כ-1.18 מיליארד ₪.
 • התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-1.365 מיליארד ₪, כאשר הקרנות המחקות רשמו גיוס של כ-55 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון גדול מאוד החודש, של כ-1.42 מיליארד ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו סכום של כ-795 מיליון ₪.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:

 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: הקטגוריה שהציגה את הפדיון הגדול ביותר מתחילת חודש פברואר הייתה אותה קטגוריה שהובילה את הגיוסים בינואר 2020 וגם בשנת 2019 כולה, והיא הקטגוריה של אג"ח כללי, שהיא גם הגדולה בתעשייה. יציאת הכספים ממנה הסתכמה החודש בכ-605 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): אחרי שעלו בקצב הגיוסים בתחילת השנה, הן עוברות לפדיונות, על אף ששוקי המניות רשמו תשואות חיוביות נאות בסיכום חצי חודשי, וזאת, בסכום של כ-385 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: לאחר שרשמו גיוס חיובי שלושה חודשים ברציפות, גם הן עברו לפדיונות
  הנאמדים בכ-155 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח מדינה גם הן פותחות את חודש פברואר בפדיונות קטנים של כ-70 מיליון ש"ח.

 • חציו הראשון של חודש פברואר הסתיים במגמה חיובית באפיקי ההשקעה המרכזיים. בעולם: מדד S&P500 עלה ב-75%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-4.45%, ה-DAX הגרמני עלה גם הוא ב-4.45%, והניקיי היפני רשם עלייה בכ-2.55%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום חצי חודשי תשואה חיובית של עד כ-2.3%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית של עד 0.6%, ובשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם החודש עלייה של 0.7%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, הרי שנכון לאמצע פברואר, יציאת הכספים מהתעשייה הסתכמה בכ-1.75 מיליארד ₪.
  אבל, נתון כולל זה משקף מגמות חזקות, שונות, ולעיתים אף סותרות, בתוך התעשייה. הוא משקף כניסה של כ-795 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, ומנגד – יציאת כספים בסך של כ-2.545 מיליארד ₪ מהקרנות המסורתיות. סכום זה נחלק בין הקרנות האקטיביות-המנוהלות שפדו כ-18 מיליארד ₪, והקרנות הפסיביות שפדו יחד סכום של כ-1.365 מיליארד ₪, תוך הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שרשמו גיוס של כ-55 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום גדול של כ-1.42 מיליארד ₪.
  ההסבר לפדיון הגדול מאוד בקרנות הסל לא נעוץ בהכרח בהשלכות וירוס הקורונה, וחלקו לפחות נובע, ככל הנראה, מאילוץ רגולטורי.
 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, שתי הקטגוריות היחידות שגייסו היו השקליות:        20 מיליון ₪ וקרנות אג"ח חו"ל: 15 מיליון ₪. לעומת זאת, פדיונות כבדים נרשמו בקרנות אג"ח כללי: 605 מיליון ₪, מניות: 385 מיליון ₪ ואג"ח חברות: 155 מיליון ₪.
 • ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעהכאן התמונה אגרסיבית יותר. הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 80.6 מיליארד ₪ והיא מהווה כ- 59% מהתעשייה הפסיבית כולה, פתחו את החודש בפדיונות חדים, הנאמדים בסכום של כ-49 מיליארד ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל גדול מאוד בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שפדו כ- 45 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שפדו כ- 1.445 מיליארד ₪. כמו כן, היה גם הבדל גדול נוסף בתוך הקטגוריה המנייתית בין הקרנות המחקות שרשמו גיוס של כ-25 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום גבוה מאוד של כ- 1.515 מיליארד ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה הצליחו לגייס כ-75 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) פדו סכום קטן של כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות שהיו המגייסות הגדולות בשנת 2019, רושמות החודש גיוס קטן של כ-30 מיליון ₪ (מחקות + קרנות סל)
 • ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות נהנתה מכניסת כספים, פרי החששות שעדיין קיימים בקרב ציבור המשקיעים והרצון להמתין עם החלטות גדולות יותר.
  הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-  מיליון ₪, והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-  מיליון ₪, וסה"כ כ-795  מיליארד ₪.

נכון ל-13.2.2020, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על  355.9 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 221.5 מיליארד ₪, מהם 190.6 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-30.9 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: 134.4 מיליארד ₪, מהם 91.5 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-42.9 בקרנות מחקות.

___ אין קרנות פסיביות בקטגוריה

*  ללא כספיות,  אין קרנות פסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-13.2.2020, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א וכוללים 10 ימי מסחר.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים