‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 10/12/2019

מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) שרשמו גיוסים בשלושת החודשים האחרונים, פתחו את חודש דצמבר בפדיונות הנאמדים בכ-105 מיליון₪,
הקרנות הכספיות רשמו גיוסים של 150 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בפתיחת חודש נובמבר בסכום של כ-145 מיליון ₪.
 • התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-250 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-280 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון של כ-530 מיליון ₪.

 התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מהחודשיים האחרונים, גם בראשית חודש דצמבר, עם גיוס של כ-150 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בפתיחת החודש: כ-70 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: חוזרות לפדות בתחילת החודש סכום קטן הנאמד בכ-5 מיליון ₪ בלבד.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): לאחר שרשמו גיוסים חיוביים בחודשיים האחרונים, השבוע הן חוזרות לפדות סכום של כ-60 מיליון ₪.
 • השבוע הראשון של חודש דצמבר נפתח במגמה שלילית בשוקי המניות ומגמה מעורבת באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. מדד S&P500ירד בכ-15%, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-1.55%, ה-DAX הגרמני ירד ב-1.45%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-0.6%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 סיימו את השבוע בירידות שערים של עד 1.65%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.05%,  ומדד תל-בונד 20 נותר ללא שינוי. כמו כן, מדד אג"ח ממשלתי כללי נותר גם הוא ללא שינוי.
 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש דצמבר נפתח בגיוסים של כ-45 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-150 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, ופדיונות בסך של כ-105 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות). סכום זה של 105 מיליון ₪ מבטא גיוס של כ-145 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-250 מיליון ₪, כאשר המחקות גייסו כ-280 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון בסכום של כ-530 מיליון ₪.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מהחודשיים האחרונים, גם בראשית חודש דצמבר, עם גיוס של כ-150 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בפתיחת החודש, עם גיוס של כ-70 מיליון ₪. הקרנות האג"חיות השקליות נותרו השבוע ללא שינוי. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות חוזרות לפדות בתחילת החודש סכום קטן הנאמד בכ-5 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, לאחר שרשמו גיוסים חיוביים בחודשיים האחרונים, השבוע הן חוזרות לפדות סכום של כ-60 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון קטן של כ-10 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.

 • ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-295 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שמציגות פדיון בפתיחת חודש דצמבר, בסכום הנאמד בכ-50 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-245 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-105 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-400 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי, בסכום הנאמד בכ-20 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-10 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות רושמות ירידה גדולה בקצב הגיוסים לסכום של כ-10 מיליון ₪ בלבד.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש דצמבר גיוסים בסך של כ-150 מיליון ₪.

נכון ל-05.12.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 350.4  מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 216.9 מיליארד ₪, מהם 186.6 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-30.3 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: 133.5 מיליארד ₪, מהם 93.8 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-39.7 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

*  כל הנתונים נכונים ל-05.12.19, יום חמישי (כולל). סיכום של 5 ימי מסחר.

*  ללא כספיות,  אין קרנות פסיביות בקטגוריה

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים