‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום שבועי 16/12/2019 של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) פודות שבוע שני ברציפות, סכום של כ-95 מיליון ₪

הקרנות הכספיות רשמו פדיונות של 45 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-265 מיליון ₪.
 • התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-360 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-145 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון של כ-505 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות פודות השבוע סכום של כ-45 מיליון ₪.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות לשמור על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-190 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח מדינה: יורדות בקצב הגיוסים השבוע, עם גיוס הנאמד בכ-30 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): רושמות מהפך משבוע שעבר, ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-35 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: לאחר שפתחו את החודש בפדיון קטן, חוזרות לגייס מעט השבוע: כ-10 מיליון ₪.

 

 • שבוע המסחר נסגר במגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500 עלה בכ-65%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.7%, ה-DAX הגרמני עלה ב-1.3%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-0.3%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה חיובית של עד כ-1.4%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד 0.1%.  בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם עלייה של כ-0.35%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בפדיונות של כ-140 מיליון ₪.

נתון זה משקף יציאה של כ-45 מיליון ₪ מן הקרנות הכספיות, ופדיונות בסך של כ- 95 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 95 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-265 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-360 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-145 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיון של כ-505 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, ממשיכות לשמור על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, עם גיוס של כ-190 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה יורדות בקצב הגיוסים, עם גיוס הנאמד בכ-30 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות מהפך משבוע שעבר, ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-35 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, לאחר שפתחו את החודש בפדיון קטן, חוזרות לגייס השבוע סכום נמוך של כ-10 מיליון ₪. הקרנות האג"חיות השקליות נותרו שבוע שני ללא שינוי. לעומת זאת, קרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיון קטן של כ-15 מיליון ₪.
 • ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-450 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-15 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיון של כ-465 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-120 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-570 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, אך יורדות בקצב הגיוסים לסכום הנאמד בכ-15 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-15 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע השני של החודש, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-55 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות מציגות השבוע פדיון של כ-45 מיליון ₪.

נכון ל-12.12.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 352.6 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 218 מיליארד ₪, מהם 185.4 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-32.6 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: 134.6 מיליארד ₪, מהם 94.3 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-40.3 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

 

*  ללא כספיות,  אין קרנות פסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-12.12.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר (מיום ראשון 08/12 עד יום חמישי 12/12).

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים