‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים ושווקים 12/12/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אלכס זבז'ינסקי.

עיקרי הדברים  

 • קצב הגידול של המשרות במשק ברמת השכר הגבוהה יחסית נותר יציב, לעומת הירידה בתוספת המשרות ברמות השכר הבינוניות והנמוכות.
 • למרות ייסוף השקל וההאטה בסחר החוץ בעולם, היצואנים הישראלים לא מדווחים על שחיקה משמעותית ברווחיות היצוא וירידה בהזמנות.
 • בנק ישראל התערב בצורה משמעותית במסחר במט"ח בחודש נובמבר, אך נראה שהוא בעיקר פועל כדי לבלום המשך ייסוף השקל ולא כדי להאיץ את הפיחות.
 • בסקרים שונים, בעיקר במדדי מנהלי הרכש, מופיעים סימנים של בלימת ההאטה במגזר התעשייה בעולם, אולם, כמעט כל נתוני הפעילות מצביעים על המשך ירידה בצמיחה.
 • למרות מספר משרות גבוה שהתווסף במשק האמריקאי בחודש נובמבר, תוספת המשרות השנתית הולכת וקטנה, בעיקר אצל בעלי השכר הגבוה. במיוחד ניכרת חולשה בענפים שבדרך כלל מגיבים מוקדם מהאחרים להאטה בצמיחה.
 • נמשכת ירידה במדדי המחירים ליצרן ובמדדי מחירי היבוא בעולם, מה שצפוי לצמצם לחצי האינפלציה שנובעים מעליית השכר ובאים לידי ביטוי בעיקר במחירי השירותים.
 • הביצועים העודפים של מניות השורה השנייה בישראל בשנה האחרונה הם בעיקר תוצאה של הקטנת זרימת הכספים לחו"ל ע"י המוסדיים וקרנות הנאמנות, שהקצו יותר כספים להשקעה במניות בישראל.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

 

דגשים:

 • אנו ממליצים להקטין בהדרגה הטיה לטובת האפיק השקלי.
 • אנו ממליצים להקטין חשיפה למדדי המניות של החברות הקטנות בעולם, במיוחד למניות האמריקאיות.

מאקרו ישראל.

העובדים בתחומים בהם השכר נמוך יחסית נהנו מגידול מהיר יותר בשכר ובכמות המשרות

לא חל שינוי משמעותי בקצב הצמיחה של השכר הממוצע ובמספר המשרות במשק בחודש ספטמבר.

הפעם בחרנו לבדוק איך השתנה השכר הממוצע מאז שנת 2012 בקבוצות שונות של רמות השכר. תרשים 2 מראה שהשכר אצל בעלי השכר הנמוך יחסית לשכר הממוצע צמח בכ-4% יותר (באחוזים) בתקופה זו מאשר אצל בעלי השכר הבינוני (קרוב לשכר הממוצע) והגבוה. דרך אגב, ההאצה אצל בעלי השכר הנמוך החלה בעיקר בשנתיים האחרונות, אחרי הפעימה האחרונה של עדכון שכר המינימום (דצמבר  2017). זה קרה ככל הנראה בגלל מחסור בעובדים זמינים בתחומים בהם רמת השכר נמוכה יחסית.

המחסור בא לידי ביטוי גם בנתוני הביקוש לעובדים בשכר נמוך. בקבוצה זו נוצרו 330 אלף משרות מאז  2012, לעומת 280 אלף בקבוצת בעלי שכר בינוני ו-250 אלף משרות ברמת שכר גבוה. אולם, בשנתיים האחרונות חלה ירידה בקצב הגידול במשרות אצל בעלי השכר הנמוך והבינוני , כאשר אצל בעלי השכר הגבוה , הקצב נותר יציב (תרשים 1).

 

תרשים 1

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 2

 

 

למרות ההאטה בסחר החוץ בעולם וייסוף השקל, חברות היצוא בישראל לא מדווחות על קשיים

תוצאות סקר הערכת המגמות בעסקים לחודש אוקטובר נראות משובשות בגלל החגים. הנקודה שבחרנו לבדוק קשורה להשפעת ההאטה בעולם והשפעת התחזקות השקל על פעילות היצוא:

 • למרות הייסוף המשמעותי של השקל מתחילת השנה, החברות במגזר התעשייה מדווחות על שחיקה קטנה יחסית ברווחיות היצוא כאשר במגזר השירותים השחיקה כמעט לא מורגשת. בפעם הקודמת, כשהשקל הגיע לרמה דומה מול הדולר האמריקאי בסוף שנת 2017, השחיקה המדווחת הייתה משמעותית הרבה יותר (תרשים 3). לא נראה שהשחיקה הנמוכה ברווחיות מעידה כי החברות הקטינו חשיפתן לשע"ח. סביר יותר שיידרש מעט יותר זמן כדי שייסוף השקל יורגש ברווחיות.
 • למרות ההאטה בסחר העולמי, לא ניכר קושי גדול במדד שמשקף מחסור בהזמנות ליצוא. במיוחד מפתיעה "חסינות" החברות התעשייתיות להאטה בעולם (תרשים 4).

 

 

 

תרשים 3

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 4

 

 

 

 

 

מאקרו עולם.

האם הסימנים המעודדים בעולם מעידים על בלימת ההאטה בתחום התעשייה?

היו לאחרונה לא מעט נתונים כלכליים בעולם שעשויים להעיד שההאטה בפעילות התעשייה והסחר הגיעה לתחתית:

 • מדד מנהלי הרכש הגלובלי עלה מעל 50 בחודש נובמבר בפעם הראשונה בחצי השנה (תרשים 5). נרשמה עלייה במדד המדינות המפותחות (בהובלת אירופה), כאשר במתפתחות המדד נותר יציב (תרשים 6).
 • במיוחד בלטה העלייה בכל מדדי מנהלי הרכש בסין, הן בתחום התעשייה והן בשירותים.

 

תרשים 5

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 6

 

 

לעומת הסקרים, נתוני הפעילות ממשיכים להצביע על המגמה השלילית

יחד עם הנתונים החיוביים, שבעיקר משקפים את הסקרים, רוב נתוני הפעילות דווקא מראים המשך הרעה במגמה. בשבוע שעבר אכזבו נתוני הייצור התעשייתי והיצוא מהמדינות המתפתחות שהמשיכו לרדת. בשבוע שעבר התפרסמו נתוני הייצור התעשייתי והזמנות בתעשייה בגרמניה שהפתיעו לרעה (תרשים 7). למרות עלייה במדד מנהלי הרכש, היצוא מסין המשיך לרדת בחודש נובמבר.

ככלל, האינדיקאטור לצמיחה העולמית שמתפרסם ע"י בלומברג מצביע על ירידה ברבעון הרביעי לרמה כמעט הנמוכה ביותר מאז משבר 2008 (תרשים 8).

 

תרשים 7

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 8

 

 

למרות תוספת המשרות הגדולה, שוק העבודה האמריקאי נמצא בהאטה

תוספת המשרות החודשית בשוק העבודה האמריקאי הייתה גבוהה משמעותית מהתחזית (266 אלף משרות לעומת 180 אלף). גם הנתון לחודש הקודם עודכן כלפי מעלה. שיעור האבטלה נותר ברמה הנמוכה ב-50 השנים האחרונות.

אולם, נתוני המגמה מראים ששוק העבודה האמריקאי מושפע יותר ויותר מההאטה בכלכלה:

 1. תוספת המשרות השנתית הולכת ופוחתת (תרשים 10).
 2. עיקר ההאטה בתוספת המשרות מתרחשת במשרות בעלות השכר הגבוה (תרשים 10).

 

תרשים 9

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 10
 1. באחת הסקירות לפני מספר חודשים הצגנו באיזה ענפים התחילה ירידה בשיעור הגידול במשרות מוקדם יותר מהענפים האחרים לקראת המיתון במשק האמריקאי בשנים 2001 ו-2008.

מצאנו שהענפים שתגובתם הקדימה בואו של המיתון כללו בעיקר ענפי הייצור שונים, הענפים שקשורים לנדל"ן, ענפי השירותים המקצועיים כגון שירות השמת העובדים, עריכת דין, פיננסיים, ראיית חשבון ופעילויות מקומות הבילוי. בשני המשברים האחרונים בענפים אלו ההאטה במשרות החלה הרבה לפני יתר הענפים, כפי שניתן לראות בתרשימים 11-12.

 

תרשים 11

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 12

בשנה האחרונה קצב הגידול במשרות של הענפים "המקדימים" התחיל להתמתן עד שירד לאחרונה מתחת לקצב בשאר הענפים (תרשים 13). במיתונים הקודמים זה קרה כשלושה רבעונים לפני תחילת המיתון.

 

תרשים 13

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

 

 

 

נתונים אחרים במשק האמריקאי

 • קצב השינוי השנתי בהזמנות במפעלים בארה"ב המשיך לרדת גם בחודש אוקטובר (תרשים 14).

 

תרשים 14

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 15
 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב כמעט לא השתנה בשלושת החודשים האחרונים ונותר ברמה של כ-48 המצביע על ירידה בפעילות (תרשים 15).
 • ההאטה בתחום התעשייה באה לידי ביטוי בעלייה במלאים במפעלים ואצל הסוחרים הסיטונאים. היחס בין המלאים למכירות במגזרים אלה עלה משמעותית בשנה האחרונה (תרשים 16).

 

תרשים 16

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 
 • קצב הגידול בהוצאות הבנייה שלא למגורים ירד, לעומת ההתאוששות בבנייה למגורים. במיוחד ירדו בשנה האחרונה הוצאות הבנייה לנדל"ן המסחרי. גם הבנייה לתעשייה ולמשרדים נחלשה, אך בשיעור מתון יותר (תרשים 17). הירידה בבניה למסחר מתרחשת במקביל לירידה חדה במשרות בחנויות הבגדים וירידה מתונה יותר בחנויות הבריאות וטיפוח האישי ובחנויות כולבו (תרשים 18). מגמה זו לא בהכרח קשורה לירידה בביקושים, אלא למעבר למסחר באינטרנט בתחומים אלו. לראיה, מספר המשרות בחנויות המזון דווקא גדל.

 

 

 

 

 

 

תרשים 17

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 18
 • עוד סימן להאטה בכלכלה האמריקאית מתבטא בהאטה בקצב הצמיחה של כל סוגי היבוא. במיוחד נרשמה ירידה חדה ביבוא מוצרי הצריכה בחודש אוקטובר שהתרחשה ככל הנראה בגלל המכסים שהוטלו על היבוא מסין בחודש ספטמבר (תרשים 19). מועדי המכסים עשויים לשבש לא רק את נתוני היבוא, אלא גם הצריכה ואחרים.

 

תרשים 19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

מי ינצח בקרב על האינפלציה, מחירי המוצרים היורדים או השירותים העולים?

ההאטה בתעשייה והסחר בעולם בשנתיים האחרונות מובילה לירידה חדה במחירי המוצרים. מדדי המחירים ליצרן ללא מחירי האנרגיה רשמו ירידה חדה בסין והתמתנות משמעותית בארה"ב ואירופה (תרשים 20). גם מדדי מחירי היבוא בכל העולם מאבדים גובה (תרשים 21).

 

 

 

 

 

 

תרשים 20

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 21

ירידה במחירי המוצרים בעולם עוזרת לשמור על אינפלציה נמוכה יחסית. אולם, אם התעשייה תתאושש, מחירי המוצרים עשויים להתייצב ולהצטרף למחירי השירותים העולים (תרשים 22) ברוב המדינות בהשפעת המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים ושוקי העבודה ההדוקים שמובילים לעלייה בשכר (תרשים 23).

שורה תחתונה: אנו מעריכים שהכלכלה העולמית תמשיך להאט ולגרום ללחצים דפלציוניים במחירי המוצרים.

 

תרשים 22

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 23

 

 

 

שווקים.

במבט על השנה הקרובה התשואות צפויות לרדת

תשואות האג"ח הארוכות בארה"ב עלו בתגובה לנתוני שוק העבודה. אולם, בסה"כ, האג"ח ל-10 שנים נמצאת בטווח יחסית יציב בין כ-1.7%-1.9% בשלושת החודשים האחרונים. החוזים על הריבית מגלמים הורדת ריבית אחת במהלך 2020 (תרשים 24).

 • להערכתנו, כל עוד אין חשש מפני התפתחות האינפלציה, התשואות יישארו בטווח הנוכחי. אנו צופים שה-FED יוריד ריבית יותר מפעם אחת בשנה הקרובה בתגובה להאטה בצמיחה. לכן, להערכתנו, התשואות בעוד שנה יהיו נמוכות יותר מהיום.
 • התערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח הסתכמה בחודש נובמבר בכ-1.3 מיליארד דולר לאחר שרכש כ-300 מיליון דולר באוקטובר. בנק ישראל עדיין פועל כדי לבלום את ייסוף השקל ולא מנסה לייצר פיחות באמצעות ההתערבות.

שורה תחתונה: אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני-ארוך בתיק האג"ח.

 

תרשים 24

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

המניות הקטנות הן אינדיקאטור טוב יותר לגבי התפתחות בכלכלה

אנחנו נמצאים כעת בראלי של "תקווה" בשוקי המניות ולא של "צמיחה" . השוק שעולה על סמך "תקוות לעתיד טוב יותר" מתרחש בתקופות של ירידה בצמיחה ומתאפיין בביצועים עודפים של המניות הגדולות על פני המדדים של המניות הקטנות יותר. כפי שניתן לראות בתרשים 25, היחס בין המדד MSCI Small Cap לבין MSCI World מתנהג במתאם גבוה עם הצמיחה בעולם. המניות הקטנות מנצחות בתקופות של האצה בצמיחה.

אנו מעריכים שבשנה הקרובה הכלכלה האמריקאית תיחלש יותר מאשר הכלכלות האחרות. לכן, המלצנו להקטין את החשיפה לשוק המניות האמריקאי ע"ח יתר השווקים. כדאי בעיקר לעשות זאת דרך הקטנת חשיפה למניות השורה השנייה בארה"ב.

 

תרשים 25

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

שורה תחתונה: המשך ירידה בצמיחה תומכת בהשקעה במדדי המניות העיקריים על פני המדדים של החברות הקטנות. במיוחד כדאי להקטין חשיפה למניות הקטנות בארה"ב.

 

 

הביצועים של המניות הקטנות בישראל תלויים בעיקר בתיאבון המשקיעים להשקעה בחו"ל

בתרשים 26 ניתן לראות את זרימת הכספים של קרנות הנאמנות והמשקיעים המוסדיים לחו"ל לעומת ההשקעות שלהם בשוק המניות המקומי. בשנה האחרונה חל קיטון בכמות הכספים שיצאו לחו"ל ועלייה בהיקף הכספים שזרמו לשוק המניות המקומי. במצבים כאלה, כפי שהיה גם בעבר, מדד ת"א 90 מציג בדרך כלל ביצועים עודפים על פני המדד ת"א 35.

כדי שהזרימה לחו"ל תמשיך לקטון ולישראל לגדול, הצמיחה בחו"ל צריכה להישאר שברירית על רקע צמיחה יחסית יציבה בישראל שמאוימת בעיקר מהסיכונים הפוליטיים.

 

תרשים 26

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+ +
·         צמודות +

 

+
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
 
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 08/12/19לפני שבועלפני חודש
    
4210.140.110.14
1220.180.160.19
3230.280.250.32
3240.380.340.42
10260.650.590.68
3270.720.670.75
9280.840.810.89
3300.980.960.99
1421.691.691.76
3471.991.992.05
2/100.840.850.85
 
    
1020-0.34-0.37-0.99
5903-0.72-0.76-1.13
922-0.80-0.83-1.07
5904-0.79-0.83-0.95
923-0.78-0.84-1.00
1025-0.74-0.87-0.86
527-0.64-0.70-0.74
529-0.48-0.50-0.54
5360.020.030.00
8410.390.430.41
5450.660.700.69
ציפיות אינפלציה
10.550.55 
21.211.231.40
31.121.131.38
41.191.211.41
51.281.331.46
61.371.471.50
71.431.471.57
81.461.461.60
91.471.451.62
101.481.441.63
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.050.060.09
5260.090.090.09
    
 

 

  

 

 
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 8/12/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y -1.46-1.38 יחס ביקוש/היצע5.85.54.4 
5 Y -1.22-1.08 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.01%-0.03%-0.04% 
10 Y -0.85-0.73 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.01%0.02%0.03% 
30Y -0.060.01 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.03%0.01%0.00% 
CDS Israel 10Y         
  
ז 
  

 

 

אג"ח קונצרניות
 
  

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.400.41 0.660.58  
20.440.45 0.820.79  
30.530.52 0.981.00  
40.590.59 1.111.16  
50.630.66 1.231.27  
60.710.76     
70.830.88     

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.770.722.471.831.61.1
20.830.782.321.991.91.9
30.890.852.162.142.22.6
40.950.932.142.232.62.7
51.011.032.262.252.92.0
61.041.08    
71.181.21    
81.251.28    

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
11.000.921.831.984.94.4
21.121.101.832.075.25.0
31.301.351.832.175.65.5
41.301.411.822.115.85.8
51.291.471.791.885.95.8
61.271.441.761.836.05.8
71.241.311.721.93  
8      
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
12/08/2019CHImports YoYNov-1.40%-6.40%
12/08/2019CHExports YoYNov0.70%-0.90%
12/09/2019 01:50JNGDP SA QoQ3Q F0.20%0.10%
12/09/2019 09:00GEExports SA MoMOct1.50%
12/09/2019 09:00GEImports SA MoMOct1.30%
12/09/2019 11:30ECSentix Investor ConfidenceDec-4.5
12/09/2019ISBank of Israel Publishes Minutes of Rate Meeting   
12/09/2019 12/15CHNew Yuan Loans CNYNov1200.0b661.3b
12/10/2019 02:01JNManpower Survey1Q26
12/10/2019 03:30CHCPI YoYNov4.20%3.80%
12/10/2019 03:30CHPPI YoYNov-1.50%-1.60%
12/10/2019 12:00ECZEW Survey ExpectationsDec-1
12/10/2019 13:00ISConsumer ConfidenceNov124
12/10/2019 13:00USNFIB Small Business OptimismNov103.1102.4
12/10/2019 15:30USNonfarm Productivity3Q F-0.10%-0.30%
12/10/2019 15:30USUnit Labor Costs3Q F3.40%3.60%
12/10/2019CHManpower Survey1Q4%
12/11/2019 01:50JNPPI MoMNov0.10%1.10%
12/11/2019 01:50JNBSI Large All Industry QoQ4Q1.1
12/11/2019 01:50JNBSI Large Manufacturing QoQ4Q-0.2
12/11/2019 13:00ISTrade BalanceNov-$2179m
12/11/2019 15:30USCPI MoMNov0.20%0.40%
12/11/2019 21:00USFOMC Rate Decision (Upper Bound)Dec-111.75%1.75%
12/11/2019 21:00USMonthly Budget StatementNov-$134.5b
12/11/2019 12/18CHForeign Direct Investment YoY CNYNov7.40%
12/12/2019 09:00GECPI MoMNov F-0.80%-0.80%
12/12/2019 12:00ECIndustrial Production SA MoMOct-0.50%0.10%
12/12/2019 14:45ECECB Main Refinancing RateDec-120.00%0.00%
12/12/2019 15:30USPPI Final Demand MoMNov0.20%0.40%
12/12/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsDec-07
12/12/2019 19:00USHousehold Change in Net Worth3Q$1830b
12/13/2019 01:50JNTankan Large Mfg Index4Q25
12/13/2019 06:30JNIndustrial Production MoMOct F-4.20%
12/13/2019 15:30USImport Price Index MoMNov0.20%-0.50%
12/13/2019 15:30USRetail Sales Advance MoMNov0.40%0.30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

08/12/2019                                          זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים