‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 08/09/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784

עיקרי הדברים  

 • אין שינוי בגירעון התקציבי בישראל. למרות הצמיחה היציבה, גביית המיסים ממשיכה להיות נמוכה מאוד.
 • המשק הישראל לא יצר משרות חדשות מתחילת השנה. במקביל, מאט קצב הגידול בשכר הממוצע. כתוצאה מזה, מתמתן הגידול בסך השכר במשק שמשפיע על הצריכה הפרטית.
 • בשנה האחרונה נרשמה ירידה חדה באשראי לרכישות רכבים בישראל, כולל מהגופים החוץ בנקאים.
 • חל שיפור במספר גורמי הסיכון הגיאופוליטיים (ארה"ב-סין, בריטניה, איטליה והונג-קונג). הפחתת רמת המתח חשובה, אך היא לא מבשרת על שינוי כיוון בכלכלה.
 • העלאת התעריפים על היבוא הסיני לארה"ב צפויה לגרום להגברה זמנית של הביקושים לפניה ולירידה בביקושים אחריה.
 • קצב יצירת המשרות בארה"ב מתמתן. בינתיים, עדיין לא ברור האם בהשפעת ההאטה בצמיחה או בגלל הגעה למצב תעסוקה מלאה.
 • נמשכת האטה במרבית האינדיקאטורים המתייחסים לפעילות התעשייה בארה"ב. להערכתנו, גם במגזר השירותים ישנה האטה בפעילות.
 • באירופה הפער בין הצמיחה בצריכה הפרטית ובמגזר השירותים לבין ההאטה בתעשייה ממשיך להעמיק.
 • החלטת ה-ECB השבוע מהווה בעיקר גורם סיכון לשווקים.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דגשים:

 • אנו ממשיכים להמליץ על הורדת חשיפה לאפיק המנייתי.
 • אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי בעיקר באמצעות החזקת אג"ח ארוך וקצר.
 • אנו ממשיכים להמליץ על הטיה לאפיק השקלי. גם התנהגות עונתית של האפיקים תומכת באפיק השקלי בתקופה זו.

אנו ממליצים על הקטנת חשיפה באג"ח הקונצרניות, במיוחד בדירוג נמוך.

אינפלציה 12 חודשים הבאים : 0.8%

מדד  אוגוסט :0.2%

מדד  ספטמבר: 0.3%-

מדד  אוקטובר :0.3%

ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים :0.1%

מאקרו ישראל.

ירידה במשקל ההכנסות ממסים מהתמ"ג

השאלה הגדולה שמתייחסת לגירעון התקציבי של הממשלה בישראל, שנותר בחודש אוגוסט ללא שינוי ברמה של 3.8%, מדוע הכנסות המדינה לא גדלות, כפי שמציין משרד האוצר בסקירה החודשית, למרות המשך הצמיחה במשק?

ההכנסות השנתיות ביחס לתמ"ג עומדות על כ-25%, הרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון (תרשים 1). מדובר כנראה בגביית יתר בשנים הקודמות ע"ח הגבייה העתידית ובהשפעת הורדות המסים שהיו בשנים האחרונות.

התאמת הגירעון ליעדי הממשלה עלולה להיות מאתגרת במיוחד נוכח ההאטה בצמיחה בעולם שספק אם תדלג על ישראל. כפי שניתן לראות בתרשים 2, הצמיחה בישראל קשורה בקשר הדוק לצמיחה במשק העולמי. הפעם, להבדיל מההאטה בצמיחה בשנים 2012 ו-2015, ההאטה בעולם הייתה בינתיים חזקה יותר מאשר בישראל, אך לא בטוח שכלכלת ישראל תמשיך להיות חסינה אם ההאטה בעולם תעמיק.

תרשים  1

מקור: Bloomberg, משרד האוצר, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  2

 

 

 

קצב הגידול בסך השכר במשק מתמתן, מה שצפוי להשפיע על הצריכה הפרטית

לפי נתוני המגמה, המשק כמעט לא יצר משרות חדשות מתחילת השנה. הירידה בקצב יצירת המשרות ניכרת בעיקר במגזר העסקי (תרשים 3). גם קצב הגידול בשכר הממוצע, במיוחד במונחים ריאליים, התמתן. כתוצאה מהתפתחויות אלו, ירד קצב הגידול בסך השכר במשק.

סך השכר במשק הוא הכוח המניע את הצריכה הפרטית. כפי שניתן לראות בתרשים 4, המציג את השינוי השנתי בסך השכר במשק (ריאלי) לעומת השינוי בסך הצריכה הפרטית במשק (ריאלית), קיים לאורך זמן קשר הדוק בין שני הפרמטרים. קצב הגידול בסך השכר צפוי להמשיך ולהאט בהשפעת ההתמתנות בגידול במשרות מחד והאטה בגידול בשכר הממוצע מאידך.

 

 

 

 

תרשים  3

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  4

 

 

ירידה חדה באשראי לרכישות רכבים בבנקים ואצל הגופים החוץ בנקאים

כוח נוסף שמניע את הצריכה הפרטית הנו האשראי הצרכני אשר התחיל להתכווץ בשנה האחרונה. מהנתונים שפרסם בשבוע שעבר בנק ישראל ניתן ללמוד על הירידה החדה במיוחד באשראי לרכישות הרכבים. במיוחד ניכרת הירידה בחברות כרטיסי אשראי, בהן צמח האשראי לרכבים בקצב של כ-25% בשנת 2017 והשנה נרשמה ירידה של 20% לעומת אשתקד (תרשים 5).

תרשים  5

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

 

 

 מאקרו עולם.

העלאת התעריפים צפויה להגביר באופן זמני את הביקושים במשק האמריקאי

הפגישה בין הנציגים האמריקאים והסינים שנקבעה לחודש אוקטובר לא תמנע כנראה את השלבים הבאים של העלאת התעריפים על היבוא הסיני לארה"ב המתוכננים לתחילת אוקטובר ולחודש דצמבר.

אנו מעריכים שהנתונים הכלכליים בארה"ב עשויים להיות מושפעים לטובה מכניסת התעריפים החדשים, כפי שקרה בגלי התעריפים הקודמים, כאשר החברות הזדרזו להצטייד ולצבור מלאים לפני בואם. הפעם לא רק המגזר העסקי יגביר צבירת מלאים, אלא גם הצרכן צפוי להצטייד מראש במוצרים הסינים לפני העלאת התעריפים על מוצרי צריכה שונים.

אולם, לאחר כניסת התעריפים לתוקף צפויה ירידה חדה באינדיקאטורים.

שורה תחתונה: המשקיעים צריכים לקחת בחשבון שהשווקים הפיננסיים עשויים להיות מושפעים מהשיפור הזמני באינדיקאטורים הכלכליים בעקבות השפעת התעריפים.

 

 

 

ירידה בקצב יצירת המשרות צפויה להוביל להאטה בצריכה הפרטית בארה"ב

נתוני שוק העבודה האמריקאי מצביעים על האטה ביצירת המשרות, במיוחד במגזר הפרטי. בשנה האחרונה יצר המגזר הפרטי פחות מ-2 מיליון משרות, לראשונה מאז שנת 2010. קצב הגידול השנתי בכמות המשרות החדשות ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר (תרשים 6). האטה ניכרת הן בענפים בעלי שכר יחסית גבוה והן בענפים בעלי שכר נמוך (תרשים 7).

תרשים  6

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  7

ההאטה ביצירת המשרות צפויה להוביל להאטה בצריכה הפרטית (תרשים 8), אלמלא האצה בעליית השכר, מה שלא קורה בינתיים.

יתר הפרמטרים של שוק העבודה, כולל שיעור האבטלה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה וקצב הגידול בשכר הממוצע נותרו יציבים במסגרת התנודתיות שנרשמה בהם לאורך השנה האחרונה.

תרשים  8

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

האם החל שינוי בכמות המשרות בענפים שהיו רגישים יותר בעבר להתקרבות המיתון?

ההאטה ביצירת המשרות בארה"ב, עליה כתבנו קודם, עשויה להיות בגלל מחסור בעובדים זמינים  כתוצאה מהמצב של תעסוקה מלאה או בגלל האטה בפעילות המשק.

כדי לבדוק זאת, בדקנו באיזה ענפים במשק האמריקאי התחילה ירידה בשיעור הגידול במשרות מוקדם יותר מהענפים האחרים לקראת המיתונים בכלכלה בשנים 2001 ו-2008. חיפשנו ענפים ותת ענפים שהצביעו באופן עקבי מוקדם מהאחרים בשני המשברים.

מצאנו שהענפים שהקדימו בואו של המיתון כללו בעיקר ענפי הייצור שונים, הענפים שקשורים לנדל"ן, ענפי השירותים כגון שירות השמת העובדים, עריכת דין, פיננסיים, ראיית חשבון ופעילויות מקומות בילוי.

כפי שניתן לראות בתרשימים 9-10, בשני המשברים בענפים אלו ההאטה במשרות החלה הרבה לפני יתר הענפים.

תרשים  9

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  10

אחר כך בדקנו האם גם היום יש האטה ביצירת המשרות דווקא בענפים "מקדימים" אלו או בכלל הענפים. מצאנו שבענפים "מקדימים" עדיין נשמר גידול במשרות, אך בחודשים האחרונים קצב הגידול התחיל להאט (תרשים 11). ההאטה בענפים  "מקדימים" הייתה חדה יותר מאשר בענפים אחרים, אך עדיין מוקדם להסיק שהמיתון בפתח. נמשיך לעקוב ולדווח בחודשים הבאים.

תרשים  11

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

התעשייה בארה"ב ממשיכה להאט, ספק שבמגזר השירותים קיימת מגמה שונה

 • מדדי מנהלי הרכש ISM בארה"ב היו סותרים. המדד בתעשייה ירד מתחת ל-50, לראשונה מאז 2016, תוך ירידה די חדה בהזמנות חדשות, במיוחד ליצוא, מה שהכניס את השווקים לדיכאון. אולם, המדד המגזר השירותים דווקא עלה בחודש אוגוסט בשיעור ניכר (תרשים 12) ועורר אופוריה.

צריך לציין שמדד מנהלי הרכש  האחר במגזר השירותים של Markit PMI דווקא ירד בחודש אוגוסט לרמה של 50.7. אנו מעריכים שגם העלייה במדד ISM לא משקפת שינוי מגמה, אלא רק תנודה סטטיסטית רגילה.

 • המשך האטה בתעשייה בא לידי ביטוי בירידה במדד המחירים של חומרי הגלם בתעשייה שכולל גם החומרים שלא נסחרים בשווקים הפיננסיים (תרשים 13).
תרשים  12

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  13
 • קצב הגידול השנתי בהזמנות בתעשייה האמריקאית ירד לרמה אפסית (תרשים 14).
 • הן היבוא והן היצוא בארה"ב נמצאים במגמת התמתנות, כאשר היצוא כבר עבר לירידה לעומת אשתקד (תרשים 15). במיוחד ירד היבוא והיצוא של מוצרי השקעה ושל המוצרים בתהליכי ייצור.

שורה תחתונה: אינדיקאטורים רבים מצביעים על העמקת ההאטה בתעשייה וסחר החוץ בארה"ב. אנו מעריכים שקיימת האטה גם במגזר השירותים.

תרשים  14

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  15

 

מבחינת השווקים, האינדיקאטורים של התעשייה משפיעים יותר

למרות שהתעשייה תופסת חלק יחסית לא גדול בכלכלה האמריקאית, השפעתה על השווקים הפיננסיים חזקה אף יותר מהאינדיקאטורים של המגזרים האחרים.

כפי שניתן לראות בתרשים 16-17, קיים מתאם גבוה בין מדד מנהלי הרכש בתעשייה לבין תשואת האג"ח ל-10 שנים והביצועים של מדד המניות S&P500. המתאם הגבוה נובע כנראה מכך שענף התעשייה מגיב מהר יותר להתפתחויות הכלכליות בארה"ב ובעיקר מחוץ לה מאשר מגזר השירותים.

תרשים  16

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  17

 

 

 

 

באירופה מעמיק הפער בין התעשייה לצרכנים

הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להצביע על הפיצול המעמיק בין הצרכנים ליצרנים שאף חזק יותר מאשר בארה"ב:

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה האירופאית נותר עמוק בטריטוריה שמסמנת התכווצות בהשפעת המדד באיטליה ובמיוחד בגרמניה (תרשים 18). בגרמניה קצב הירידה בהזמנות בתעשייה ובמדד הייצור התעשייתי ממשיך להתגבר (תרשים 19).
תרשים  18

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  19
 • כדאי לציין גם את הירידה הנוספת שנרשמה במדד המחירים ליצרן ללא אנרגיה באירופה, אשר בשילוב עם הירידה בארה"ב ובסין מצביעים על סיכון הדפלציה במגזר היצרני (תרשים 20).
תרשים  20

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 
 • מנגד, במדד מנהלי הרכש במגזר השירותים באירופה לא ניכרים סימני היחלשות כלשהם (תרשים 21). במיוחד ניכר שיפור בצרפת שמובילה כעת את הצמיחה באירופה. הפעילות החזקה של הצריכה הפרטית ניתנת לזיהוי גם במכירות הקמעונאיות שממשיכות לצמוח בקצב יציב (תרשים 22).

שורה תחתונה: באירופה ההאטה בתעשייה חריפה אף יותר מאשר בארה"ב, אך ההאטה בפעילות הצרכנית מורגשת פחות.

תרשים  21

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  22

 

 

 

 

 

שווקים.

ירידה בסיכונים הגיאופוליטיים

בשבוע האחרון פחתו מספר סיכונים גיאופוליטיים:

 • הסינים והאמריקאים יפגשו בחודש אוקטובר. זה כנראה לא אומר שההסכם יחתם בקרוב, אך לפחות מקטין סיכון להפתעות לרעה בטווח הקרוב.
 • נמנע הסיכון של יציאת בריטניה מגוש האירו ללא הסכם בטווח הקרוב.
 • קמה ממשלה חדשה באיטליה שצפויה להיות פחות אנטי-אירופאית מהקודמת.
 • בוטל החוק שבגללו החלו המהומות בהונג-קונג.

שורה תחתונה: הרגעת כמה מוקדי סיכון חשובה, אך היא לא מבשרת על שינוי כיוון בכלכלה, אלא רק מצמצמת כמות הטריגרים שעלולים לגרום להאצת המגמה השלילית.

 

 

 

החלטת ה-ECB עשויה להוביל לתגובה חזקה בשווקים

אחרי שבחודש אוגוסט הרבה מאוד בנקים מרכזיים הזדרזו להוריד ריבית, בשבוע שעבר כמה מהם דווקא הפתיעו בכיוון הפוך.

 • הבנק המרכזי הקנדי הותיר את הריבית ללא שינוי כמצופה, אך זאת תוך העברת מסר שלא היה מספיק "יוני" מבחינת השווקים שמגלמים שתי הורדות ריבית במהלך השנה הקרובה.
 • הבנק המרכזי השבדי חזר על התוכנית להוציא את הריבית, שעומדת כעת ברמה של מינוס 0.25%, מתחום השלילי עד סוף השנה, מה שהפתיע את המשקיעים.
 • עלה הסיכוי שגם החלטת ה-ECB תאכזב את המשקיעים השבוע, אחרי שבשבוע שעבר נגידי הבנק המרכזי של גרמניה, צרפת והולנד, החברים הבולטים בוועדה המוניטארית של ה-ECB, התבטאו נגד תוכנית רכישות נוספת.

אכזבת המשקיעים מה-ECB תעלה סיכון לבועת האג"ח בתשואה שלילית. היא עלולה לגרום ליציאה מהירה של המשקיעים מהאג"ח האירופאיות, במיוחד מהאג"ח הממשלתיות שנסחרות מתחת לריבית של הבנק המרכזי ומהאג"ח הקונצרניות בתשואה שלילית.

שורה תחתונה: אכזבה אפשרית מה-ECB עלולה להשפיע לא רק על שוק האג"ח באירופה, אלא גם מחוץ לגוש האירופאי, אך להערכתנו לא לאורך זמן. הכספים שיצאו מאירופה צפויים למצוא בסופו של דבר כתובת בשוק האג"ח האמריקאי.

 

 

 

 

תיקון, לא שינוי מגמה

בשבוע האחרון שוק האג"ח רשם עליית תשואות די חדה ושוק המניות השלים שבוע שני ברציפות של עליות. להערכתנו, האירועים, הן הכלכליים והן הפוליטיים שגרמו לשינוי, לא באמת מהווים טריגר שיוביל לשינוי במגמה בכלכלה אשר תקבע בסופו של דבר את כיוון השווקים.

להערכתנו, מגמת האטה בכלכלה האמריקאית ממשיכה ומתרחבת, במקביל להאטה בעולם.

העלייה בתשואות האג"ח התרחשה כמעט ללא שינוי בציפיות לריבית ה-FED. החוזים מגלמים הורדות ריבית  בסך של כ-0.6% עד סוף השנה. הנגיד פאואל בנאומו ביום שישי חיזק ציפיות להורדת הריבית. להערכתנו, הריבית צפויה לרדת בכל אחת משלושת הפגישות שנותרו עד סוף השנה בהשפעת ההיחלשות בכלכלה האמריקאית.

בנוסף, התשואות הושפעו מכמות גדולה של הנפקות אג"ח קונצרניות שהגיעו בשבוע שעבר להיקף של מעל 70 מיליארד דולר. אגב, סך ההנפקות בעולם עלה על 150 מיליארד דולר בשבוע.

גם בשוק המקומי נרשמה עליית תשואות, תוך עלייה בתלילות עקום התשואות (תרשים 23). העקום הישראלי כמעט התלול ביותר בעולם בחלק ה-5y/10y (תרשים 24) וממשיך להיות התלול ביותר בחלק הארוך 10y/30y. בהיעדר סיכון אינפלציה וסיכון לעליית הריבית, נוכח תלילות העקום הסיכון לעלייה משמעותית בתשואות נותר נמוך.

עדכנו את תחזית האינפלציה לחודש אוגוסט כלפי מעלה לעליה של 0.2% בעקבות התייקרות הפירות והירקות שהייתה גדולה יותר ממה שהנחנו. התחזית לאינפלציה ב-12 החודשים עומדת על 0.8%.

שורה תחתונה: אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה למח"מ בינוני תוך הטיית התיק לטובת האפיק השקלי.

תרשים  23

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+ +
·         צמודות   +
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
 
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 08/09/19לפני שבועלפני חודש
    
1200.130.130.25
4210.180.200.32
1220.260.240.37
3230.420.340.49
3240.470.420.56
10260.780.700.81
3270.880.750.87
9281.040.921.07
1422.001.872.03
3472.262.152.33
2/100.890.760.79
 
    
1020-0.64-0.76-0.90
5903-0.82-0.89-0.88
922-0.86-0.90-0.89
5904-0.79-0.81-0.80
923-0.84-0.86-0.85
1025-0.67-0.77-0.75
527-0.53-0.63-0.63
529-0.36-0.44-0.40
5360.320.190.24
8410.710.590.67
5450.910.850.99
ציפיות אינפלציה
10.951.061.20
21.111.181.17
31.241.241.30
41.311.281.38
51.361.321.43
61.431.411.55
71.481.481.60
81.541.531.63
91.591.561.66
101.641.591.69
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.070.080.05
5260.090.100.10
    
 

 

  

 

 
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 08/09/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.32-1.29-1.41 יחס ביקוש/היצע3.63.94.9 
5 Y-0.90-0.92-0.99 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.04%-0.04%-0.04% 
10 Y-0.43-0.47-0.52 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.02%0.02%0.03% 
30Y0.350.320.31 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.02%-0.02%0.01% 
CDS Israel 10Y868896      
  
ז 
  

 

 

אג"ח קונצרניות
 
  

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.490.53 0.710.75  
20.490.53 0.971.04  
30.500.52 1.221.33  
40.540.56 1.371.47  
50.620.65 1.411.48  
60.710.74     
70.820.85     

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.780.842.322.111.21.6
20.780.832.122.022.63.0
30.790.831.931.934.04.5
40.951.001.982.12  
51.261.342.272.58  
61.421.52    
71.271.34    
8      

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.810.912.202.166.15.5
21.091.212.102.105.95.2
31.541.722.002.035.74.9
41.461.611.972.064.84.3
51.371.492.022.193.23.2
61.351.452.072.192.42.7
71.391.492.102.08  
8      
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
09/08/2019CHImports YoYAug-6.50%-5.60%
09/08/2019CHExports YoYAug2.00%3.30%
09/09/2019 02:50JNGDP SA QoQ2Q F0.30%0.40%
09/09/2019 09:00GEExports SA MoMJul-0.10%
09/09/2019 09:00GEImports SA MoMJul0.50%
09/09/2019 11:30ECSentix Investor ConfidenceSep-13.7
09/09/2019 11:30UKIndustrial Production MoMJul-0.10%
09/09/2019 22:00USConsumer CreditJul$14.596b
09/09/2019 09/15CHAggregate Financing CNYAug1700.0b1010.0b
09/09/2019 09/15CHNew Yuan Loans CNYAug1200.0b1060.0b
09/10/2019 04:30CHCPI YoYAug2.60%2.80%
09/10/2019 04:30CHPPI YoYAug-0.90%-0.30%
09/10/2019 09:45FRIndustrial Production MoMJul-2.30%
09/10/2019 11:00ITIndustrial Production MoMJul-0.20%
09/10/2019 11:30UKJobless Claims ChangeAug28.0k
09/10/2019 11:30UKILO Unemployment Rate 3MthsJul3.90%
09/10/2019 13:00ISConsumer ConfidenceAug115
09/10/2019 13:00USNFIB Small Business OptimismAug104.7
09/10/2019 17:00USJOLTS Job OpeningsJul7348
09/10/2019CHManpower Survey4Q8%
09/11/2019 02:50JNBSI Large All Industry QoQ3Q-3.7
09/11/2019 13:00ISTrade BalanceAug-$1733m
09/11/2019 15:30USPPI Final Demand MoMAug0.00%0.20%
09/11/2019 09/18CHForeign Direct Investment YoY CNYAug8.70%
09/12/2019 02:50JNPPI MoMAug0.00%
09/12/2019 09:00GECPI MoMAug F-0.20%
09/12/2019 09:45FRCPI MoMAug F0.50%
09/12/2019 11:00ITUnemployment Rate Quarterly2Q10.40%
09/12/2019 12:00ECIndustrial Production SA MoMJul-1.60%
09/12/2019 14:45ECECB Main Refinancing RateSep-120.00%
09/12/2019 15:30USCPI MoMAug0.10%0.30%
09/12/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsSep-07
09/12/2019 21:00USMonthly Budget StatementAug-$119.7b
09/12/2019ISBank of Israel Publishes Minutes of Rate Meeting   
09/13/2019 07:30JNIndustrial Production MoMJul F1.30%
09/13/2019 12:00ECTrade Balance SAJul17.9b
09/13/2019 15:30USImport Price Index MoMAug-0.50%0.20%
09/13/2019 15:30USRetail Sales Advance MoMAug0.30%0.70%
09/13/2019 17:00USU. of Mich. SentimentSep P89.8

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

8/9/2019                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים