‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 14/07/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784ץ

עיקרי הדברים

 • הדעה בוועדה המוניטארית של בנק ישראל שתומכת בהעלאת ריבית יותר חזקה כנראה ממה שחשבנו, אך להערכתנו, קיים סיכוי די נמוך שהנסיבות יאפשרו לבנק ישראל לממש אותה השנה.
 • קצב הגידול במשרות השכיר במגזר העסקי בישראל ירד לרמה הנמוכה מאז משבר 2008. ההאטה בגידול בסך השכר במשק צפויה להחליש את הצריכה הפרטית.
 • הסנטימנט הצרכני בישראל ירד, אך המצב הפיננסי של משקי הבית עדיין איתן.
 • היצוא התעשייתי בישראל ממשיך ברובו לצמוח בקצב מתון, אך צפוי להיחלש בגלל מלחמת הסחר. מסתמנת האטה בכל סוגי היבוא.
 • נמשכת היחלשות בנתוני הייצור וסחר החוץ באירופה ויפן.
 • נתוני הצמיחה בסין לרבעון השני עשויים להפתיע לטובה בעיקר בגלל הסיבות הפוליטיות.
 • מסתמן שעלה הסיכון למבוי סתום בשיחות בין ארה"ב לסין.
 • בישיבת ה-FED האחרונה עלתה בחדות הערכת הסיכונים לתחזיות הצמיחה והאינפלציה של חברי הוועדה. אנו חושבים שהריבית בארה"ב עשויה לרדת יותר ממה שהשווקים מעריכים.
 • העלייה בתשואות הארוכות ובתלילות עקומי התשואה במדינות העיקריות בשבוע שעבר נראית יותר כמימוש רווחים מאשר כתגובה לסיכונים.
 • ניסיון היסטורי בארה"ב מלמד שחולשה ניכרת בענף התעשייה מצביעה על סיכון ניכר לשוק המניות, למרות מצבם הטוב של הצרכנים.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דגשים:

 • אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
 • אנו ממליצים על חשיפה במשקל בינוני לאפיק המנייתי.

אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות

מאקרו ישראל.

בנק ישראל רוצה להעלות ריבית יותר ממה שחשבנו, אך ספק אם יוכל לממש את רצונו

מבחינת בנק ישראל, הסיכוי להעלאת ריבית, אפילו כבר בפגישה הבאה שלו בסוף אוגוסט, לא זניח. על כך ניתן ללמוד מאי שינוי בהערכות של חטיבת המחקר לעומת התחזית הקודמת. כמו כן, על כך מעיד המשפט מההודעה שהקריא הנגיד במסיבת העיתונאים, לפיו, לאור העלייה בסביבת האינפלציה, האיתנות של שוק העבודה והפעילות הכלכלית בכלל והיציבות בשע"ח של השקל, יתכן שבמסגרת התוואי ההדרגתי והזהיר, יהיה צורך להעלות את הריבית באחת ההחלטות הבאות.

למעשה, אם הפרמטרים הנ"ל (האינפלציה, המצב הכלכלי, שוק העבודה והשקל) יהיו במצב דומה להיום לקראת הישיבה הבאה, בנק ישראל יוכל להעלות ריבית במסגרת התוואי הזהיר שהוא מדבר עליו.

לאור האירועים בעולם, "הנציות" של בנק ישראל מפתיעה והיא מעלה סיכוי לעליית ריבית בישראל, לעומת הסיכויים שהערכנו קודם. יחד עם זאת, אנחנו חושבים שההסתברות לעליית ריבית בפועל עדיין נמוכה יחסית.

לכל הגורמים העיקריים שמשפיעים על ההחלטות של בנק ישראל יש יותר סיכוי להפתיע לרעה מאשר לתמוך בעליית הריבית:

 • אנו מעריכים שמדד המחירים לחודש יוני יהיה נמוך בגובה של מינוס 0.3%, מה שיוביל לירידה בקצב האינפלציה ל-1.1%, קרוב לגבול התחתון של יעד האינפלציה.יתכן כמובן שהמדד של יולי, שגם הוא יתפרסם לפני ההחלטה של בנק ישראל, יקזז את הירידות ביוני.
 • אנו מעריכים שבסיכוי מאוד גבוה ה-FED יוריד ריבית בסוף חודש יולי ולקראת פגישתו של בנק ישראל בסוף אוגוסט יעלו הסיכויים להורדת ריבית נוספת בארה"ב.
 • השקל הגיב להתפתחויות האחרונות ושערו מול סל המטבעות כבר הגיע כמעט לשיא של כל הזמנים (תרשים 1).
 • אנו מעריכים שהסיכונים לצמיחה בכלכלה העולמית יוותרו גבוהים. גם הסיכון להיחלשות האינדיקאטורים הכלכליים במשק הישראלי די גבוה.

שורה תחתונה: הדעה בוועדה המוניטארית של בנק ישראל שתומכת בהעלאת הריבית יותר חזקה כנראה ממה שחשבנו, אך להערכתנו, הסיכוי לכך שהנסיבות יאפשרו לבנק ישראל לממש אותה השנה די נמוך.

תרשים  1

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

מנוע הצמיחה של  שוק העבודה מתקרר

קצב הגידול במשרות השכיר במשק ממשיך להתמתן. בעיקר ניכר זאת במגזר העסקי בו קצב הגידול במשרות ירד לרמה הנמוכה מאז המשבר ב-2008 (תרשים 2), מה שמשקף ששיפור בשוק העבודה תומך כבר פחות בצמיחת המשק.

קצב הצמיחה בשכר הממוצע ירד במעט, אך הוא עדיין גבוה. אולם, סך השכר במשק, במיוחד במונחים ריאליים, צומח בשיעור הולך ופוחת בגלל קצב נמוך של גידול במשרות. כפי שהציג בנק ישראל בהודעת הריבית האחרונה, קיים קשר די הדוק בין השינוי בסך השכר הריאלי לבין הצריכה הפרטית השוטפת (תרשים 3). לפי קשר זה, ההתמתנות בצריכה הפרטית, שניכרת בנתונים שונים, צפויה להימשך.

שורה תחתונה: ההתפתחויות בשוק העבודה תומכות בהמשך היחלשות הצריכה הפרטית.

תרשים  2

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  3

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

 

הסנטימנט הצרכני ירד, אך לא בגלל הרעה במצב הנוכחי של הצרכנים

מדד אמון הצרכנים בישראל ירד בחודש יוני בצורה די חדה לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת שנת 2017. אולם, הירידה נרשמה בעיקר בגלל הרכיב שמשקף את השינוי הצפוי במצב הכלכלי בישראל ולא בגלל השינוי לרעה במצבם של משקי הבית בעצמם (תרשים 4). יתכן והסנטימנט הצרכני הושפע מהבחירות החוזרות לכנסת או מהדיווחים על הגירעון התקציבי.

תרשים  4

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  5

מהתשובות לשאלה לגבי המצב הפיננסי השוטף של משקי הבית, עלה שמשקל משקי הבית שלא מצליחים " לסגור את החודש", קרי מסיימים חודש בחובות ממשיך לרדת. כמו כן, נרשמה עלייה במשקל המשקים שמצליחים לחסוך ע"ח הירידה במשקל משקי הבית שמנהלים תקציב מאוזן (תרשים 5).

שורה תחתונה: למרות הירידה במדד אמון הצרכנים, המצב הפיננסי של משקי הבית לא הורע, אך החששות מפני הרעה במצב המשק עדיין עלולות להשפיע על הצריכה הפרטית.

 

 

 

היצוא התעשייתי בינתיים כמעט לא הושפע ממלחמת הסחר, הירידה ביבוא משקפת האטה

נתוני היצוא התעשייתי בישראל לא משקפים עדיין הרעה משמעותית במצבו של סחר החוץ בעולם. נרשמה אומנם ירידה חדה ביצוא הרכיבים האלקטרוניים שמשקפים בעיקר את הפעילות של מפעל אינטל וביצוא התרופות שבעיקר מתייחס לחברת טבע, אך ביתר הענפים היצוא ממשיך לצמוח בקצב מתון (תרשים 6). כפי שהצגנו באחת הסקירות האחרונות, היצוא מישראל בדרך כלל לא מתנתק לאורך זמן מהמגמות בסחר החוץ בעולם ולכן, צפוי להתמתן בחודשים הבאים.

קצב הגידול של היבוא מכל הסוגים יורד (תרשים 7). ההאטה ביבוא מוצרי הצריכה ניכרת הן במוצרים לצריכה שוטפת והן במוצרי בני קיימא. חולשה ביבוא משקפת האטה בפעילות המשק כולל בצריכה הפרטית.

שורה תחתונה: יצוא הסחורות, שעד עתה צמח בקצב יחסית גבוה, צפוי להאט בהשפעת מלחמת הסחר. ההאטה ביבוא מעידה על התמתנות בצמיחת המשק.

תרשים  6

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאקרו עולם.

נמשכת היחשלות בנתוני התעשייה באירופה ויפן

 • הקצב השנתי במדד הייצור התעשייתי במשק האירופאי השתפר מתחילת השנה, אך השיפור נמשך רק בצרפת בחודשים האחרונים, כאשר מדדי ייצור באיטליה ובמיוחד בגרמניה חזרו למגמה שלילית (תרשים 8).
תרשים  8

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  9
 • לפי התחזית המעודכנת של האיחוד האירופאי, כלכלת גרמניה צפויה לצמוח השנה בקצב של  5%  בלבד, הנמוך ביותר בגוש האירו למעט איטליה. מהנתונים שפורסמו בשבוע שעבר היה ניתן ללמוד על המשך חולשה ביבוא והיצוא בגרמניה (תרשים 9).
 • מדד הייצור התעשייתי ביפן ממשיך להתכווץ, כמו אצל עמיתיו במדינות רבות אחרות (תרשים 10).

שורה תחתונה: בינתיים, נמשכת היחלשות בנתוני הייצור וסחר החוץ באירופה ויפן.

תרשים  10

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

התמ"ג בסין ברבע השני עשוי להפתיע לטובה. עלה שוב הסיכון למבוי סתום במו"מ עם ארה"ב

בסין יתפרסמו השבוע נתוני הצמיחה לרבעון השני. החזאים צופים ירידה מ-6.4% ברבעון הראשון ל-6.3%. לפי האינדיקאטורים הכלכליים השוטפים, אכן הצמיחה צפויה להיחלש. בשבוע שעבר התפרסמו נתוני היצוא והיבוא שהיו חלשים. במיוחד בולטת ירידה ביבוא הסיני דרכו סין משפיעה על המצב הכלכלי בעולם (תרשים 11).

יחד עם זאת, תיתכן הפתעה לטובה בנתוני הצמיחה משתי סיבות, פוליטית וכלכלית:

 • בעימות של סין מול ארה"ב חשוב לסינים להראות שהמשק שלהם לא נפגע מהמכסים שהטילה ארה"ב. דרך אגב, מהדיווחים השונים ומציוץ הנשיא האמריקאי שהביע אכזבה מרכישות הסינים של תוצרת חקלאית אמריקאית, ניתן להבין שהסינים לא הולכים לסגור "דיל" בתנאים של האמריקאים. התפתחות זו מעלה סיכון שהמו"מ שוב יגיע למבוי סתום ויגרור תעריפים וצעדים אחרים נוספים.
 • יתכן גם שהכלכלה הסינית באמת התאוששה ברבעון השני, כפי שעלה מסקר "ספר הבז'" הסיני עליו כתבנו לפני שבועיים, בזכות התמריצים המאסיביים שבאו לידי ביטוי בגידול חד בסך האשראי במשק הסיני, כפי שעלה מהנתון שהתפרסם בשבוע שעבר (תרשים 12).

שורה תחתונה: קיים סיכוי לא מבוטל שהצמיחה בסין ברבעון השני דווקא תפתיע לטובה, גם אם זאת תהיה בעיקר הצגה לצרכים פוליטיים. עלה שוב הסיכון לפיצוץ במו"מ עם ארה"ב.

תרשים  11

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  12

 

 

 

 

 

שווקים.

הערכות נגידי ה-FED לגבי הסיכונים לתחזיותיהם מוכיחות שהורדת הריבית כמעט מובטחת

הורדת ריבית ה-FED בסוף החודש כמעט סגורה. לא רק בגלל שנגיד הבנק המרכזי רמז על כך בעדותו בפני הקונגרס, אלא גם בגלל השינוי בהערכות נגידי ה-FED המופיע בפרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה שהתפרסם בשבוע שעבר.

למרות שהתחזית לאינפלציית הליבה ירדה, מספר חברי הוועדה המוניטארית שרואים סיכון  לסטיית האינפלציה כלפי מטה מהתחזית עלה מ-3 בישיבת הריבית הקודמת ל-9 מתוך 17 החברים בישיבה האחרונה (תרשים 13). לא היה אף חבר וועדה שחשב שהאינפלציה יכולה להפתיע כלפי מעלה.

מבחינת סטייה מתחזיות הצמיחה, התמונה עוד יותר קיצונית, למרות שתחזית הצמיחה אפילו עלתה בישיבה האחרונה. 14 החברים בוועדה המוניטארית העריכו שהצמיחה עלולה לסטות מהתחזית כלפי מטה. זה המספר הגבוה ביותר מאז המשבר באירופה בשנת 2012 (תרשים 14). נזכיר שבספטמבר 2012 ה-FED השיק את ה-QE3. עם תחזיות כאלה, קשה יהיה לוועדה המוניטארית לא להחליט על הורדת ריבית.

שורה תחתונה: אנחנו מעריכים שללא הרעה מהותית במצב הכלכלי או בשווקים, הריבית תרד ב-0.25% ובסיכוי גבוה יהיו עוד שתי הורדות עד סוף השנה.

תרשים  13

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  14

 

 

 

עליית התשואות הארוכות בעולם עם העלייה בתלילות העקומים לא צפויה להתמיד

למרות חיזוק הציפיות להורדת הריבית ע"י נגיד ה-FED, רק תשואת האג"ח לשנתיים בארה"ב ירדה בשבוע שעבר. תשואות האג"ח הארוכות דווקא היו בסוף השבוע גבוהות יותר מאשר אחרי פרסום דו"ח התעסוקה האחרון. אגב, לא רק בארה"ב נרשמה עלייה די משמעותית בתלילות העקום, אלא בכל המדינות העיקריות והיא הייתה משמעותית עוד יותר באירופה מאשר בארה"ב (תרשים  15).

תרשים  15

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  16

 

הסיבות העיקריות לעלייה בתשואות הארוכות:

 • ההנפקות ל-3 ול-30 שנה של האוצר האמריקאי בשבוע שעבר נסגרו ביחסי כיסוי מאוד נמוכים, כאשר ב-3 שנים היחס היה הנמוך ביותר מאז שנת 2009.
 • מדד המחירים לצרכן בארה"ב הפתיע כלפי מעלה. אינפלציית הליבה עלתה מעל הציפיות ל-2.1% (תרשים 18). גם ציפיות האינפלציה המגולמות בשוק האג"ח רשמו עליות.
 • בהמשך לסעיף הקודם, העסקים הקטנים בארה"ב דיווחו על עלייה די חדה במחירי המכירה שלהם בחודש יוני. יתכן ומדובר בתצפית חריגה, אך כדאי לשים לב לקשר די ניכר בין הדיווח של העסקים הקטנים לבין מדד מחירי הליבה (תרשים 17).
 • הדולר נחלש אחרי נאום פאואל. בכל המטבעות העיקריים נרשמה לאחרונה סגירה מהירה של פוזיציות שורט נגד הדולר, למעט הפאונד הבריטי (תרשים 16).

בנוסף, הנשיא האמריקאי התלונן על עוצמתו של הדולר ועורר חשש שיהיה מהלך יזום להיחלשות המטבע האמריקאי. בפעם האחרונה התערב ה-FED להחליש את הדולר בנובמבר 2000 כשקנה 1.5 מיליארד אירו. חשש מפני היחלשות הדולר עשוי להוריד ביקוש לאג"ח האמריקאיות, במיוחד מצד המשקיעים הזרים.

 • המשך עליות שערים בנכסי סיכון מחליש ביקוש לאג"ח הממשלתיות.

יחד עם זאת, כל הסיבות שציינו לעיל, למעט האחרונה, מתייחסות בעיקר לשוק האג"ח האמריקאי, כאשר התשואות הארוכות עלו בכל המדינות העיקריות ואף יותר מחוץ לארה"ב, מה שמעלה סיכוי שמדובר במימוש רווחים.

שורה תחתונה: אנחנו לא צופים עלייה באינפלציה בארה"ב ומעריכים שריבית ה-FED עשויה לרדת יותר ממה שהשווקים מעריכים. לכן, לא אנו צופים מהלך משמעותי של עליית תשואות בארה"ב ובישראל בעקבותיה. אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני ברכיב האג"חי.

תרשים  17

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  18

 

 

 

 

חולשה בענף התעשייה מעלה סיכון למניות

החולשה בכלכלה העולמית מתרכזת בענפי התעשייה, היצוא וההשקעות, כאשר מצבו של הצרכן ממשיך להיות טוב. רבים מציינים שמשקל התעשייה בכלכלות של מדינות המערב מאוד נמוך. לכן, זה לא מפתיע שהמניות ואפיקי סיכון אחרים נהנים ממגמה חיובית, במיוחד על רקע הורדה צפויה של הריבית בארה"ב. לדעתנו, המשך חולשה בענפי התעשייה עלולה לגרור שוקי המניות לירידה למרות מצבו הטוב של הצרכן:

 • למגזר התעשייה יש השפעה על מדדי המניות שחורגת ממשקל התעשייה בכלכלה. הרי התעשייה המודרנית כולל ספקיה לרוב מורכבת מחברות גדולות, חלקם הגדול בורסאיות. לעומת זאת, ענף השירותים כולל הרבה מאוד עסקים קטנים ובינוניים. לכן, השפעת התעשייה על שוק המניות יותר גדולה מהמשקל שלה בכלכלה.
 • הקורלציה בין ביצועי מדד סקטור התעשייה לבין המדד הכללי S&P500 עמדה בעשר השנים האחרונות על 93%, הגבוהה ביותר מבין כל הסקטורים (גם לענף צריכה מחזורית הייתה קורלציה דומה).
 • כפי שניתן לראות בתרשים 19, היחס בין מדד סקטור התעשייה למדד הכללי S&P500 היה רוב זמן בעשור האחרון אינדיקאטור מוביל לתשואה העתידית של המדד הכללי, למעט תקופת המשבר באירופה בשנים 2011-2012. יחס זה מצביע כעת על סיכון משמעותי לירידות בשוק המניות.
 • הקשר ההדוק בין התעשייה לשוק המניות בא לידי ביטוי גם בכך שהקורלציה בין מדד מנהלי הרכש במגזר התעשייה בארה"ב לבין שוק המניות גבוהה יותר מאשר של למדד מנהלי רכש במגזר השירותים, במיוחד בשנים האחרונות (תרשים 20).

שורה תחתונה: החולשה בתעשייה, השקעות וסחר החוץ מסוכנת מאוד לשוק המניות.

תרשים  19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  20

 

 

דפלציה מסוכנת יותר לשוק המניות מהאטה בצמיחה ואף מיתון

הקצב השנתי של מדד המחירים ליצרן במגזר התעשייה בסין ירד בחודש יוני לרמה אפסית. גם במדד המחירים ליצרן ללא האנרגיה בארה"ב ובאירופה ניכרת מגמת ירידה (תרשים 21). הסקרים האחרונים של ה-FED חושפים ירידה די חדה במחירי המכירה עליהם מדווחות החברות העסקיות.

השפעת ירידה בצמיחה ואף מיתון לא עמוק מדי (ירידה בכמות המוצרים הנמכרים) על רווחיות החברות בדרך כלל קטנה יותר מאשר השפעת ירידת מחירי המכירה (דפלציה). זאת בגלל שבמבנה הוצאות החברות שמורכב מעלויות משתנות וקבועות, ירידה במחיר המכירה של כלל המוצרים  או השירותים פוגעת ברווח יותר מאשר ירידה קטנה בכמות המוצרים או השירותים הנמכרים.

להערכתנו, הסיכון לרווחיות החברות עולה בנסיבות הנוכחיות, כאשר הרווחיות נמצאת בין הפטיש של ירידה במחירי המכירה וחולשה בביקושים במגזר התעשייה מחד ועלייה בשכר העבודה מאידך.

שורה תחתונה: בזכות הירידה הצפויה של ריבית ה-FED (סיבות נזילות) אנו עדיין ממליצים על חשיפה בינונית לאפיק המנייתי, אך מעריכים שהסיכונים גבוהים.

 

 

 

תרשים  21

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

 

ריכוז המלצות כלליות
עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+++
·         צמודות    
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
  
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
14/07/19לפני שבועלפני חודש
 
1200.250.250.33
4210.390.370.44
1220.510.460.58
3230.640.610.75
3240.820.770.93
10261.141.141.30
3271.231.251.41
9281.451.461.62
1422.442.442.55
3472.792.782.88
2/101.131.151.24
אג"ח צמודות
 
1020-0.76-0.73-1.14
5903-0.79-0.77-1.05
922-0.81-0.78-0.95
5904-0.60-0.57-0.66
923-0.70-0.66-0.80
1025-0.47-0.45-0.48
527-0.27-0.25-0.25
5290.000.040.04
5360.590.600.72
8411.011.021.11
5451.331.341.40
ציפיות אינפלציה
11.091.021.30
21.171.121.31
31.371.291.49
41.421.351.55
51.451.391.58
61.541.501.66
71.601.581.72
81.641.631.77
91.661.641.78
101.681.651.79
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
11210.050.050.05
5260.100.100.10
   
 

 

  

 

מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות
14/07/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים
2 Y-1.43-1.47-1.47 יחס ביקוש/היצע4.55.74.8
5 Y-1.04-1.01-0.88 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.06%-0.03%-0.03%
10 Y-0.56-0.46-0.33 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.04%0.02%0.03%
30Y0.270.380.54 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.02%0.03%0.02%
CDS Israel 10Y101101103  
 
ז
 

 

 

אג"ח קונצרניות
 
 

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.450.540.480.56  
20.470.540.850.86  
30.500.531.221.16  
40.560.571.351.27  
50.660.681.221.18  
60.780.80
70.910.94

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.610.711.221.371.41.1
20.810.881.541.652.32.3
31.011.051.851.933.13.4
41.121.142.062.134.24.5
51.131.152.182.255.45.5
61.141.16    
71.351.38    
8      

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
11.001.391.831.82  
21.091.351.921.95  
31.191.232.012.07  
41.291.352.052.11  
51.391.462.012.08  
61.471.542.082.17  
71.521.582.232.38  
8
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב
 

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
07/09/2019 07/15CHAggregate Financing CNYJun1900.0b1400.0b
07/15/2019 05:00CHFixed Assets Ex Rural YTD YoYJun5.60%5.60%
07/15/2019 05:00CHIndustrial Production YoYJun5.30%5.00%
07/15/2019 05:00CHRetail Sales YoYJun8.50%8.60%
07/15/2019 05:00CHSurveyed Jobless RateJun5.00%
07/15/2019 05:00CHGDP YTD YoY2Q6.30%6.40%
07/15/2019 05:00CHProperty Investment YTD YoYJun11.20%
07/15/2019 15:30USEmpire ManufacturingJul2-8.6
07/15/2019 18:30ISCPI MoMJun0.70%
07/16/2019 11:30UKILO Unemployment Rate 3MthsMay3.80%
07/16/2019 12:00ECTrade Balance SAMay15.3b
07/16/2019 12:00GEZEW Survey Current SituationJul7.8
07/16/2019 12:00ECZEW Survey ExpectationsJul-20.2
07/16/2019 13:00ISGDP Annualized1Q F4.80%
07/16/2019 15:30USImport Price Index MoMJun-0.80%-0.30%
07/16/2019 15:30USRetail Sales Advance MoMJun0.20%0.50%
07/16/2019 16:15USIndustrial Production MoMJun0.20%0.40%
07/16/2019 16:15USCapacity UtilizationJun78.10%78.10%
07/16/2019 17:00USNAHB Housing Market IndexJul6564
07/16/2019 23:00USNet Long-term TIC FlowsMay$46.9b
07/17/2019 11:30UKCPI MoMJun0.30%
07/17/2019 12:00ECCPI MoMJun0.10%
07/17/2019 15:30USHousing StartsJun1260k1269k
07/17/2019 15:30USBuilding PermitsJun1310k1294k
07/17/2019 21:00USU.S. Federal Reserve Releases Beige Book
07/18/2019 02:50JNExports YoYJun-7.80%
07/18/2019 15:30USPhiladelphia Fed Business OutlookJul5.30.3
07/18/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsJul-13
07/18/2019 15:30USContinuing ClaimsJul-06
07/18/2019 17:00USLeading IndexJun0.10%0.00%
07/18/2019ISCPI ForecastJul1.30%
07/19/2019 02:30JNNatl CPI YoYJun0.70%
07/19/2019 17:00USU. of Mich. SentimentJul P97.998.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

14/7/2019                                            זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים