‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 25/10/2020

עיקרי הדברים  

 • בנק ישראל יצטרך להערכתנו שוב להגדיל תוכנית רכישות בשנה הקרובה, אחרת התשואות בשוק האג"ח עלולות לעלות. בנק ישראל עשוי לפעול ל"שיטוח" עקום התשואות בתקופה הקרובה.
 • ההלוואות בריבית שלילית לא יגדילו משמעותית היצע האשראי לעסקים קטנים, אך עצם השקתן מעלה סיכוי לריבית שלילית במשק אם יתממש התרחיש הפסימי.
 • הסקרים והנתונים הכלכליים מעידים שהסגר הנוכחי פגע פחות במגזר העסקי מאשר הקודם.
 • בחודשים האחרונים נרשמה התאוששות יחסית מהירה בסחר החוץ בישראל.
 • רוכשי הדירות בישראל קנו בשנים האחרונות נכסים במינוף גבוה. היקף המשכנתאות המוקפאות ממשיך להישאר גבוה ומאיים להפוך לחובות בעייתיים.
 • הנתונים הכלכליים בעולם ממשיכים להצביע על התאוששות, במיוחד בתעשייה. באירופה בולטת צמיחה גבוהה בתעשייה, אך נסיגה בשירותים בגלל התחלואה.
 • הכלכלה הסינית מתאוששת מהר יחסית. ניכר גידול מהיר בסחר באסיה.
 • עונת הדו"חות בארה"ב – בינתיים, שיעור שיא של החברות מכות את התחזיות.
 • נמשך לחץ לעליית התשואות בארה"ב הן בגלל עלייה בסימני האינפלציה והן בגלל גידול משמעותי בהיצע. ה-FED יצטרך להגדיל קצב הרכישות כדי למנוע עלייה משמעותית בתשואות האג"ח בשנה הקרובה.

 המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

דגשים:

 • אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה במשקל יתר למניות באסיה ולישראל.
 • אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מוגברת למניות של הסקטורים המסורתיים ע"ח הטכנולוגיה בארה"ב.
 • אנו ממליצים להקטין חשיפה לאג"ח הקונצרניות בישראל.
 • אנו מעדיפים אג"ח צמודות על פני השקליות בטווחים הקצרים והבינוניים והחזקה סינטטית באג"ח השקליות.

ישראל.

התחזיות של בנק ישראל מעידות על הפתעה לטובה ב-2020 ועל עלייה באי הוודאות ב-2021

תחזיות הצמיחה של בנק ישראל מעידיות שעד עתה ההתאוששות במשק הפתיע לטובה יחסית לתחזיות המוקדמות, בדומה למדינות רבות אחרות. למרות הסגר השני, התחזיות לשנת 2020 בתרחישים שונים לא שונות משמעותית מהתחזית לירידה בצמיחה של 6% שהייתה בחודש יולי (תרשים 1).

לעומת זאת, אי הוודאות לגבי 2021 הולכת וגדלה ומתבטאת בהרחבת הפער בין התחזית האופטימית לפסימית עד ל-5.5% בתחזית הנוכחית לעומת 3% בתחזית הקודמת.

 

יתכן וזאת לא ההגדלה האחרונה של תוכנית הרכישות ע"י בנק ישראל

הגדלת תוכנית הרכישות ע"י בנק ישראל מבטיחה שאם הן ימשכו בקצב הקיים בנק ישראל יישאר בשוק עוד כשנה. להגדלת תוכנית הרכישות לא צפויה השפעה אופרטיבית מאחר שהיא לא מגבירה קצב הרכישות, כפי שאמר הנגיד, אך יש בסופו של דבר משמעות לסך הרכישות שיבצע בנק ישראל על גובה התשואות. להערכתנו, זה לא יסתיים ב-85 מיליארד ₪.

בתרחיש הפסימי של בנק ישראל הגירעון המצטבר בשנים 2020-21 צפוי להסתכם בכ-316 מיליארד ₪ (לפי תחזית הגירעון והצמיחה) ובתרחיש האופטימי בכ-286 מיליארד. הרכישות שנותרו עד תום התוכנית (כ-52 מיליארד ₪) ביחס לצורכי מימון הגירעון הנותרים לשנים 2020-21 מהווים בין 29%-35% (ראו טבלה מטה).

 

מעבר לרכישות בנק ישראל, הממשלה צריכה עד סוף שנת 2021 למצוא קונים לאג"ח שלה בסך של כ-100-130 מיליארד ₪, בהתאם לתרחיש. בהתחשב בעובדה שבשנת 2019 המשקיעים המוסדיים וקרנות הנאמנות רכשו אג"ח ממשלתיות (סחיר ולא סחיר) נטו בסכום של כ-35 מיליארד ₪ בלבד (ובתשואות גבוהות יותר) הם לבד לא יוכלו כנראה לספק מקורות למימון הגירעון. סביר להניח שלא יהיה ניתן למלא את כל החסר בהנפקות בחו"ל. לכן, להערכתנו, לבנק ישראל לא תהיה ברירה והוא יצטרך להגדיל תוכנית הרכישות בעוד כ-30-50 מיליארד ₪. אחרת, תשואות האג"ח צפויות לעלות.

מבחינה אופרטיבית, תלילות עקום התשואות בישראל עלתה לאחרונה והיא גבוהה בהשוואה למדינות האחרות (תרשים 3). הריבית הריאלית הארוכה, במיוחד ל-30 שנה, היא הגבוהה בקרב המדינות המפותחות (תרשים 2), כפי שהדגיש הנגיד. בנסיבות אלה בנק ישראל עשוי לפעול ל"שיטוח" החלק הארוך של העקום.

שורה תחתונה: אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני-קצר באפיק הממשלתי תוך החזקת האג"ח הארוכות ביותר והקצרות באפיק השקלי. באפיק הצמוד אנו מעדיפים את האג"ח הבינוניות והקצרות בהחזקה ישירות.

 

להלוואות בריבית שלילית עשויות להיות השלכות מעבר לעסקים הקטנים

לתוכנית הלוואות לבנקים בריבית של מינוס 0.1% לא צפויה להערכתנו השפעה משמעותית להגדלת אשראי לעסקים הקטנים. הריבית להלוואות לעסקים קטנים וזעירים בתוכנית החדשה תהיה 2.9% (פריים פלוס 1.3%), כאשר הריבית הממוצעת הקיימת בבנקים להלוואות לעסקים הקטנים עומדת על כ-3.2% ולעסקים הזעירים על כ-3.9%. לא מדובר בהוזלת ריבית משמעותית שתגביר ביקושים. גם המרווח של הבנקים צפוי להיות נמוך יותר מאשר במצב קודם (תרשים 4). לכן, הבנקים בעצמם לא אמורים "לדחוף" את ההלוואות.

אולם, לתוכנית זו בכל זאת יש משמעות, אולי אפילו מרחיקת לכת. נשבר "מחסום" של הריבית השלילית. אין מעתה מניעה עקרונית מבחינה תפעולית או כלכלית להוריד ריבית מתחת לאפס. לפיכך, עלה הסיכוי שזה הצעד שבו יינקט בנק ישראל  אם התרחיש הפסימי יתממש.

 

סקר "הקורונה" ונתונים אחרים מראים שהסגר הנוכחי השפיע פחות מהקודם על העסקים

לפי תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 9) שנערך ע"י הלמ"ס באמצע אוקטובר, הסגר בחודש אוקטובר גרם פחות נזק לעסקים מאשר הסגר הקודם. אחוז העסקים שספגו פגיעה חמורה בפדיון (מעל 51% ) היה הרבה יותר נמוך מאשר בסגר הראשון, למעט ענף שירותים מקצועיים טכניים ותחבורה (תרשים 5). גם שיעור העסקים בסכנת סגירה נמוך משמעותית בכל הענפים (תרשים 6). יתכן כמובן שעסקים פחות "שרידים" כבר נעלמו בחצי השנה האחרונה.

גם בחזית שוק העבודה הסגר השני לא דומה כל כך לראשון. שיעור האבטלה הרחב הגיע בסגר הראשון ל-36%, בעיקר בגלל זינוק בשיעור החל"תים. במחצית השנייה של חודש ספטמבר עלה שיעור האבטלה הרחב לכ-19% גם בגלל עליה בחל"תים.  עסקים הסתגלו טוב יותר לפעילות בסגר בפרט בזכות שדרוג יכולות און ליין שלהם, במיוחד בענף המסחר, כפי שהוצג בסקר "הקורונה" (תרשים 8).

הקלות בסגר מתחילות  להשפיע

ההקלות בסגר כבר השפיעו על הרכישות בכרטיסי אשראי שעלו בשבוע האחרון (עד 20/10) בכ-8%, בעיקר ההוצאות על חינוך, דלק ומסעדות. לעומת זאת, ההוצאות על תיירות ורשתות המזון ירדו (תרשים 10). גם לפי מדדי ניידות של אפל או גוגל ולפי מצב התנועה בכבישים (אתר tomtom.com) ניכרת עלייה בתנועת האנשים.

 

הסנטימנט הצרכני נמוך, אך לא בטוח שהמצב הפיננסי של משקי הבית בהתאם

מדד הסנטימנט הצרכני נמצא ברמה נמוכה. אחוז שיא של משקי בית מאז תחילת הסקר בשנת 2011 מדווחים על החמרה או החמרה חמורה  במצב הכלכלי שלהם. יחד עם זאת, אחוז משקי בית שלא "סוגרים את החודש" (נמצאים בחובות לפי הסקר) כמעט לא השתנה בחודשים האחרונים (תרשים 12). כפי שהצגנו באחת הסקירות הקודמות, סך ההכנסות של משקי בית מתשלומי השכר, דמי אבטלה ומענקי הממשלה היו השנה אף גבוהות יותר מאשר בשנה שעברה.

לראיה, יתרות העו"ש בבנקים גדלו מחודש ינואר בכ-80 מיליארד ₪ (18%) ויתרות הפיקדונות בכ-60 מיליארד (כ-7%) (תרשים 11)  בזמן שהחובות של משקי בית שלא לדיור קטנו בכ-8 מיליארד ₪ באותה התקופה.

 

סחר החוץ התאושש בחודשים האחרונים

היצוא התעשייתי המשיך להשתפר בחודש ספטמבר, אך סך היצוא מתחילת השנה לעומת התקופה המקבילה ב-2019 עדיין היה נמוך  בכ-8% (תרשים 14). שני ענפים שבלטו מאוד השנה. יצוא רכיבים אלקטרוניים גדל ביותר מ-50% כנראה בזכות המפעל החדש של אינטל. לעומת זאת, יצוא התרופות התכווץ כמעט ב-50% כנראה בגלל טבע (תרשים 13).

 

יבוא הסחורות, בעיקר מוצרי צריכה ומוצרי השקעה, חזר בספטמבר לרמות שהיו לפני המשבר (תרשים 16). יבוא מוצרי צריכה גדל מהר, במיוחד הרכבים. אולם, גם יבוא מוצרי צריכה שוטפת עלה בכ-10% בחישוב שנתי  בחודשים האחרונים ומשקף שיפור בצריכה הפרטית לפני הטלת הסגר.

ככלל, סחר החוץ בעולם מתאושש במשבר הנוכחי הרבה יותר מהר מאשר אחרי המשבר בשנת 2008, כפי שניתן לראות בתרשים 15.

 

הקפאת המשכנתאות מונעת זינוק בפיגורים

מספר המשכנתאות החדשות היה בחודשים יולי-ספטמבר גבוה בכ-23% משלושת החודשים הקודמים ודומה לתקופה המקבילה אשתקד. גודל המשכנתא הממוצעת עלה בכ-8%, למרות שמחירי הדירות עלו הרבה פחות בהמשך למגמה מאז 2015. רוכשי הדירות לקחו משכנתאות גדולות יותר בגלל שההון העצמי שלהם לא היה מספיק. לכן, שיעור המשכנתאות שניתנו עם LTV גבוה מ-60% עלה בשנים האחרונות מכ-25% לכ-45% מכלל המשכנתאות שנלקחו (תרשים 18).

 

בזכות הירידה בריבית ופריסת משכנתא לשנים ארוכות יותר גובה ההחזר כאחוז מהכנסה לא השתנה בשנים האחרונות. אולם, המשבר פגעה בהכנסות נוטלי המשכנתאות והעלה סיכון לאי יכולת לעמוד בהחזרים. בזכות האפשרות שניתנה לדחיית החזרי משכנתא, סיכון זה לא בא לידי ביטוי בעלייה בפיגורים בהחזרים. להפך, סך יתרת הפיגורים ירדה (תרשים 19).

אולם, יתרת המשכנתאות שהפכו להלוואות "גרייס", שמשקפת היקף המשכנתאות שהחזריהן הוקפאו, גבוהה היום בכ-35 מיליארד ₪ מזו שהייתה ערב המשבר (תרשים 20). אם רק שליש מהלוואות אלו יהפכו לאשראי בפיגור, יתרת הפיגורים מסך יתרות המשכנתאות תקפוץ מכ-0.7% ליותר מ-3%.  לצורך השוואה, אחרי המשבר 2008 היחס הגבוה ביותר בין חוב בעייתי בהלוואות לדיור לסך המשכנתאות עמד על כ- 2.6%.

 עולם.

נתונים כלכליים

 • מדדי מנהלי הרכש לחודש אוקטובר מראים שענף התעשייה לא רק שלא הושפע מעלייה בתחלואה, אלא דווקא באירופה, הסובלת ממנה יותר, הפעילות התעשייתית מתרחבת בקצב גבוה יותר מאשר במדינות האחרות (תרשים 21). לעומת זאת, בענף השירותים ניכרת חולשה באירופה, כאשר ארה"ב בולטת לטובה (תרשים 22).
 • המשק האמריקאי ממשיך להציג שיפור בפעילות הכלכלית גם לפי מדד האינדיקאטורים המיידיים שמתפרסמים ע"י בלומברג (תרשים 23). גם בסין ניכר שיפור. לעומת זאת, אינדיקאטור זה שמשקף במידה רבה מדדי ניידות מצביע על חולשה באירופה.
 • נציין שגם לפי ספר "הבז'" של ה-FED הפעילות בכל האזורים בארה"ב ממשיכה להתרחב.

 

 • ממשיכים לבלוט במיוחד לטובה נתוני שוק הנדל"ן האמריקאי. מכירות הבתים והתחלות הבנייה עולים בקצב הגבוהה ביותר בשנים האחרונות (תרשים 24). תוצאות הסקר שנערך בקרב חברות הבנייה הגיעו בחודש אוקטובר לשיא כל הזמנים (תרשים 25).

 

 • המשק הסיני רשם צמיחה חיובית גבוהה יחסית גם ברבעון השלישי של 2.7% (11.2% במונחים שנתיים). שיעור צמיחה זה גבוה משמעותית מהקצב שהיה לפני המשבר (תרשים 27).
 • לא רק סין מציגה התאוששות מהירה יחסית. גם במדינות אסיה האחרות נרשם בחודשים האחרונים שיפור מהיר ביצוא (תרשים 26).

 

חדשות בשווקים פיננסיים

 • כ-27% מהחברות ב-S&P 500 שכבר פרסמו את הדוחות סיפקו בינתיים שיעור שיא של הפתעות חיוביות (תרשים 28). בלטו במיוחד חברות בענפים Consumer Goods ,Health Care, Industrials ו-Basis Materials שלא רק הכו בשיעור גבוה יותר את התחזיות, אלה גם הציגו גידול ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לעומת ירידה כללית של כ-16% בכל החברות שהייתה עד עתה.
 • לראשונה מאז תחילת המשבר אחוז המשקיעים הפרטיים "השורים" עלה על משקל "הדובים", למרות אי הוודאות הקיימת לפני הבחירות (תרשים 29).

נמשכים לחצים לעליית התשואות בארה"ב בניגוד לשאר העולם

עלייה בתחלואה לא השפיעה על ציפיות האינפלציה הגלומות באירופה ובמיוחד בארה"ב, כפי שהשפיעה בישראל (תרשים 30). בין היתר, הציפיות מושפעות מהמשך עלייה במחירי הסחורות, כאשר מדד הסחורות החקלאיות והמתכות עלה כבר מעל הרמות שהיו לפני שנה (תרשים 31).

סימני התגברות האינפלציה בארה"ב הופיעו גם בספר "הבז'" של ה-FED בו נרשם שעלויות העסקים עולות מהר יותר מאשר המחירים לצרכן, כאשר בסקטור הבנייה, התעשייה והמסחר התייקרות העלויות מגולגלת על הצרכנים.  לפי הדו"ח, מחירי המזון, מכוניות ומכשירים עלו משמעותית.

עלייה בסימני האינפלציה וציפיות לתוכנית תמריצים משמעותית לפני או אחרי הבחירות מעלות תשואות האג"ח האמריקאיות. קשה לדעת באיזה רמת תשואות ה-FED יבחר להתערב ויגדיל רכישות חודשיות מקצב של 80 מיליארד דולר, אך לא נראה שזה יקרה ברמות אלו.

לפי תחזיות לגירעון האמריקאי של כ-4 טריליון דולר בשנת 2020 וכ-2 טריליון ב-2021, אם ה-FED לא יגדיל קצב הרכישות, הגירעון המצטבר של ארה"ב ב-12 החודשים יעלה על קצב רכישות ה-FED ביותר מ-2 טריליון דולר באמצע 2021, כמעט כפול מהשיא של העשור האחרון (תרשים 33). ספק שהאוצר האמריקאי יוכל למצוא רוכשים אחרים לאג"ח שלו בסכומים כל כך גבוהים. לכן, בסיכוי גבוה התשואות יעלו או שה-FED יצטרך להגדיל משמעותית קצב הרכישות.

יתכן שהמשקיעים מחוץ לארה"ב יגבירו ביקושים בזמן הקרוב. עליית התשואות בארה"ב וירידה באירופה בחודש האחרון הרחיבה משמעותית פערים בין השווקים. אטרקטיביות האג"ח האמריקאיות למשקיעים האירופאים עלתה, כולל אחרי ביצוע הגנת מטבע. הפער בין תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מוגנת אירו לבין אג"ח ממשלת גרמניה המקבילה עלה לרמה של כ-0.5%, הגבוה מאז 2016 (תרשים 32). גם ביפן הפערים עלו.

 

ריכוז המלצות לאפיק האג"ח
עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+  +
·         צמודות++  
 • ריבית משתנה
 ++ 
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
 +  
 • דירוג A/A+
    
 • דירוג A– ומטה
    
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
25/10/20לפני שבועלפני חודש
421-0.09-0.060.05
1220.040.040.08
3230.130.130.15
3240.210.210.23
10260.390.390.40
3270.480.460.45
9280.630.600.57
3300.760.740.70
5371.361.341.34
1421.471.461.45
3471.741.741.71
2/100.720.700.62
 
 
59030.450.800.69
922-0.15-0.09-0.07
5904-0.46-0.42-0.34
923-0.37-0.34-0.27
1025-0.40-0.54-0.42
527-0.57-0.53-0.49
529-0.51-0.49-0.50
536-0.19-0.18-0.22
8410.030.060.00
5450.240.260.23
11510.450.460.42
 
1-0.36-0.64-0.49
20.330.280.19
30.600.550.47
40.740.740.66
50.890.900.79
61.031.000.93
71.141.091.04
81.201.161.13
91.271.231.23
101.301.271.26
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
11210.040.040.03
5260.140.130.14
11300.200.190.18
   
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות
25/10/20לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים
2 Y-0.05-0.01 יחס ביקוש/היצע3.13.33.7
5 Y-0.010.07 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.13%-0.08%-0.08%
10 Y0.040.08 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.07%0.07%0.05%
30Y0.400.46 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.07%0.07%0.06%
CDS Israel (10Y)808084  
 
ז
 

 

מרווחים של האג"ח הקונצרניות
 מרווח נוכחישינוי שבועישינוי חודשי
דירוג  AA+0.58-0.020.01
דירוג AA1.22-0.01-0.11
דירוג A2.37-0.03-0.21
דירוג BBB5.24-0.54-1.39
לא מדורג4.820.08-0.95
בנקים0.59-0.040.01
תקשורת1.35-0.04-0.09
פיננסיים1.16-0.01-0.05
אנרגיה1.340.02-0.12
בנייה2.110.050.01
נדל"ן, דירוג A ומעלה1.820.00-0.09
נדל"ן דירוג A מינוס ומטה12.31-0.13-1.05

 


 
פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב
 

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
10/26/2020 11:00GEIFO Business ClimateOct93.4
10/26/2020 13:00ISManufacturing Production MoMAug-3.20%
10/26/2020 14:30USChicago Fed Nat Activity IndexSep0.79
10/26/2020 16:00USNew Home SalesSep1010k1011k
10/26/2020 16:30USDallas Fed Manf. ActivityOct13.513.6
10/27/2020 03:30CHIndustrial Profits YoYSep19.10%
10/27/2020 14:30USDurable Goods OrdersSep P1.00%0.50%
10/27/2020 15:00USS&P CoreLogic CS 20-City MoM SAAug0.55%
10/27/2020 16:00USConf. Board Consumer ConfidenceOct101.8101.8
10/27/2020 16:00USRichmond Fed Manufact. IndexOct1821
10/27/2020ISLeading 'S' Indicator MoMSep-0.06%
10/27/2020 11/02GERetail Sales MoMSep3.10%
10/28/2020 13:00ISChain Store Sales MoM SASep0.70%
10/28/2020 14:30USAdvance Goods Trade BalanceSep-$85.0b-$82.9b
10/29/2020 01:50JNRetail Sales MoMSep4.60%
10/29/2020 10:55GEUnemployment Claims Rate SAOct6.30%
10/29/2020 12:00ECEconomic ConfidenceOct91.1
10/29/2020 13:00ISUnemployment RateSep4.90%
10/29/2020 14:30USInitial Jobless ClaimsOct-24
10/29/2020 14:30USGDP Annualized QoQ3Q A32.00%-31.40%
10/29/2020 14:45ECECB Main Refinancing RateOct-290.00%
10/29/2020 15:00GECPI MoMOct P-0.20%
10/29/2020 16:00USPending Home Sales MoMSep3.50%8.80%
10/29/2020JNBOJ Policy Balance RateOct-29-0.10%
10/30/2020 01:30JNJobless RateSep3.00%
10/30/2020 01:50JNIndustrial Production YoYSep P-13.80%
10/30/2020 08:30FRGDP QoQ3Q P-13.80%
10/30/2020 09:00GEGDP SA QoQ3Q P-9.70%
10/30/2020 09:00GEGDP NSA YoY3Q P-11.30%
10/30/2020 09:45FRCPI MoMOct P-0.50%
10/30/2020 12:00ECGDP SA QoQ3Q A-11.80%
10/30/2020 13:00ITGDP WDA QoQ3Q P-12.80%
10/30/2020 14:30USPersonal IncomeSep0.50%-2.70%
10/30/2020 14:30USPersonal SpendingSep1.00%1.00%
10/30/2020 14:30USPCE Core Deflator MoMSep0.20%0.30%
10/30/2020 14:30USEmployment Cost Index3Q0.60%0.50%
10/30/2020 15:45USMNI Chicago PMIOct5862.4
10/30/2020 16:00USU. of Mich. SentimentOct F8181.2
10/31/2020 03:00CHManufacturing PMIOct51.5
10/31/2020 03:00CHNon-manufacturing PMIOct55.9

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק.

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

25/10/2020                                   זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים