‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

סקירה שבועית 02/12/2019 מאקרו ושווקים

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אלכס זבז'ינסקי

עיקרי הדברים  

 • בראיונות לתקשורת העביר בנק ישראל מסרים חדים יותר מאשר בהודעת הריבית, לפיהם הוא יגביר קצב התערבות בשוק המט"ח ועשוי אף לנקוט בצעדים נוספים כבר בחודשים הקרובים נוכח החשש מהרעה בכלכלה, בפרט בגלל הקיפאון הפוליטי.
 • לפי המדד המשולב של בנק ישראל, קצב הצמיחה במשק מתמתן באיטיות תוך היחלשות הצריכה הפרטית. נרשמה ירידה בקצב הצמיחה של יצוא השירותים.
 • נתוני המשכנתאות מראים ששוק הנדל"ן בישראל ממשיך להתאושש ולחזור להיות מנוע הצמיחה של המשק.
 • נרשמה ירידה בשיעור החובות הבעייתיים באשראי הצרכני בבנקים, מה שעשוי להגדיל היצע האשראי הבנקאי למגזר זה שהיה בקיפאון ולתמוך בצריכה הפרטית.
 • לפי נתוני הלמ"ס, ההכנסה של משקי הבית בישראל צמחה בקצב משמעותית גבוה יותר מההוצאה בשנים האחרונות וכך תמכה בצמיחה החזקה בצריכה הפרטית.
 • מהאינדיקאטורים המתפרסמים בעולם קשה להסיק שהכלכלה העולמית ובפרט סחר החוץ התחילו להתאושש. במיוחד בולטת חולשה במדינות המתפתחות.
 • הביצועים החלשים של שוקי המניות בעולם מחוץ לארה"ב (וישראל) בשבועות האחרונים עלולים להקשות על המשך "הראלי" בשוק האמריקאי.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

 

דגשים:

 • אנו ממליצים להקטין בהדרגה הטיה לטובת האפיק השקלי.

מאקרו ישראל.

התמתנות בקצב הצמיחה במשק מורגשת ברוב האינדיקאטורים השוטפים

לפי המדד המשולב של בנק ישראל, קצב הצמיחה במשק ממשיך להתמתן באיטיות (תרשים 1). ההאטה בצמיחה מורגשת באינדיקאטורים של הצריכה הפרטית. קצב הצמיחה במדדי הפדיון בענפי המסחר והשירותים ירד לרמות הנמוכות של חמש השנים האחרונות (תרשים 2).

 

תרשים 1

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 2

דווקא קצב הצמיחה של יצוא הסחורות השתפר לאחרונה והשיג לראשונה בשנים האחרונות את יצוא השירותים (תרשים 4). אולם, מתוך ארבע קבוצות התעשייה לפי רמת הטכנולוגיה, נרשם שיפור רק בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (תרשים 3). בקבוצה זו בעיקר תרם לשיפור יצוא הכימיקליים שצמח השנה בקצב מאוד גבוה. כך, שבסה"כ, לא מדובר בשיפור רוחבי של יצוא הסחורות.

 

תרשים 3

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 4

 

 

נתונים נוספים:

 • לפי סקר כוח אדם, מצבו של שוק העבודה נותר יציב. לא היינו מייחסים חשיבות גדולה לירידה באבטלה, בטח תוך ירידה חדה בשיעור ההשתתפות ועוד בחודש אוקטובר של החגים. כפי שניתן לראות בתרשים 5, הממוצע הנע השנתי של שיעור האבטלה וההשתתפות נותר יחסית יציב.
 • לאחרונה חלה עוד האצה בגידול של מספר המשכנתאות החדשות התואמת גידול ברכישות הדירות (תרשים 6). שוק הנדל"ן שוב הופך למנוע הצמיחה של המשק. אולם, היעדרות תוכניות הממשלה לפיתוחו עלולה לפגוע בהתאוששות.

 

תרשים 5

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 6

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

 • לפי הנתונים שפרסם בנק ישראל, אחוז החובות הבעייתיים בקרב הלקוחות הפרטיים בבנקים ירד במחצית הראשונה של השנה לאחר עלייה בשנים האחרונות (תרשים 8). הירידה בחובות הבעייתיים עשויה להחזיר את הבנקים להרחיב האשראי הפרטי, שקפא בשנתיים האחרונות, ולתמוך בהגברת הצריכה הפרטית. שיעור האשראי הבעייתי מסך האשראי המסחרי המשיך לרדת (תרשים 7) ולתמוך בהתרחבות מהירה של האשראי המסחרי בבנקים.

 

תרשים 7

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 8

 

 • לפי ממצאי הלמ"ס,ההכנסה הכספית הממוצעת נטו לחודש למשק בית בישראל עלתה בשנת 2018 בקצב של 4.6% לעומת עלייה של 1.3% של ההוצאה הכוללת לתצרוכת (ההוצאה כוללת זקיפה להוצאות הדיור והרכב). כפי שניתן לראות בתרשים 9, ההכנסות למשק בית צמחו מאז 2010 בקצב גבוה יותר מאשר ההוצאות, מה שיכול להסביר את איתנותה של הצריכה הפרטית בשנים האחרונות.

 

 

תרשים 9

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

  

מאקרו עולם.

ההתאוששות בעולם לא ממש מורגשת בנתונים כלכליים

 • לא חל שיפור במדד סחר החוץ בעולם בחודש ספטמבר. המדד שמשקף את היצוא מהמדינות המתפתחות אף רשם ירידה (תרשים 10).
 • האינדיקאטור לסחר העולמי המתפרסם ע"י חברת DHL, שיתרונותיו הרבים מסתכמים בכך שהוא מתואם בצורה טובה עם הצמיחה העולמית, מקדים בדרך כלל את העיתוי בתפנית של הצמיחה ומתפרסם הרבה לפני האינדיקאטורים האחרים, מצביע שגם בחודש נובמבר המשיכה האטה בסחר החוץ בעולם (תרשים 11).

 

תרשים 10

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 11
 • כמעט כל האינדיקאטורים של היצוא והייצור התעשייתי שהתפרסמו באסיה בשבוע שעבר, שכללו מדד הייצור התעשייתי בדרום קוריאה ווייטנאם, נתוני היצוא בתאילנד, וייטנאם והונג קונג היו נמוכים מהתחזיות ו/או הצביעו על העמקת הירידה בפעילות (תרשים 12-13).
 • קצב הצמיחה בכלכלת הודו ירד ברבעון השלישי ל-4.5%, הנמוך ביותר מאז 2013. ברבעון מקביל לפני שנה הצמיחה הייתה 7%. כלכלת הודו רושמת ירידה רציפה בצמיחה בשישה הרבעונים האחרונים. כמו במדינות האחרות, מתמתנת הפעילות בתעשייה אשר ירדה ב-1% ברבעון האחרון.

 

תרשים 12

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 13
 • הנתונים בסין היו לא חד משמעיים. מצד אחד, נרשמה ירידה שנתית בקצב של כ-10% ברווחיות חברות התעשייה. זאת הירידה החדה ביותר מאז משבר 2008 (תרשים 14). מנגד, מדדי מנהלי הרכש בתעשייה ובשירותים הרשמיים רשמו שיפור בחודש נובמבר כאשר בתעשייה המדד עלה לראשונה מאז חודש אפריל מעל רמה של 50 (50.2).

 

תרשים 14

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 15

 

 • גם הנתונים הכלכליים בארה"ב היו מעורבים. קצב השינוי השנתי של רכישות מוצרי השקעה ע"י החברות ממשיך לרדת (תרשים 16). לעומת זאת, הנתונים המתייחסים לשוק הנדל"ן למגורים הצביעו על התאוששות מהירה תוך עלייה של מכירות הבתים והתחלות הבנייה (תרשים 17).
 • כפי שכתבנו בתחזית השנתית, אנחנו מסמנים את העלייה באינפלציה בארה"ב כאחד הסיכונים שעלול להוציא ממעגל התומכים בשווקים את הגורם החשוב ביותר, הבנק המרכזי. בינתיים, חשש זה לא מתממש. קצב אינפלציית ליבה PCE, האינדיקאטור העיקרי אחריו עוקב ה-FED, ירד בחודשיים האחרונים מכ- 1.8% ל-1.6% (תרשים 15).

 

 

תרשים 16

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 17

 

 שווקים.

בנק ישראל מעלה הילוך

אנדרו אביר, הנציג של בנק ישראל בוועדה המוניטארית, התראיין לרשתות בלומברג ורויטרס ימים ספורים אחרי פרסום החלטת הריבית של בנק ישראל, שלא הופיע בה שינוי משמעותי לעומת ההחלטה הקודמת, והעביר מסרים חדים הרבה יותר.

 • בראיון לרויטרס המסר העיקרי היה שבנק ישראל יתערב מעתה בצורה הרבה יותר אקטיבית בשוק המט"ח כדי להכניס תנודתיות למסחר ולמנוע המשך התחזקות השקל בקצב שהיה השנה. ההתערבות במט"ח לא פוסלת הורדות ריבית, אך נאמר שהרף להורדת ריבית מתחת לאפס הוא גבוה. צריך לציין שבינתיים קניות מט"ח ע"י בנק ישראל שהיו בשבוע שעבר לא הביאו לפיחות ניכר של השקל.
 • גם בראיון לבלומברג עלתה האופציה של הריבית השלילית כאפשרית מבחינת בנק ישראל. בראיון זה נאמר שבנק ישראל שוקל גם רכישות אג"ח ממשלתיות ככלי שנועד להחליש את השקל ולהביא את האינפלציה ליעד.
 • בנוסף, בעיקר בראיון לבלומברג, מופיע התייחסות לפלונטר הפוליטי והשפעתו המזיקה לכלכלה. נאמר מפורשות שבנק ישראל לא יחכה להופעת הנתונים המעידים על הנזק בפועל, אלא יפעל בעוד מועד כדי להקטינו.

 

ניתן להבין מכך שבנק ישראל עשוי כבר בחודשים הקרובים להפעיל כלים שונים  לא רק במטרה להשיג את יעד האינפלציה, אלא מתוך חשש להאטה בצמיחה גם אם עדיין לא יופיעו נתונים בפועל שיעידו על הרעה במצב הכלכלי.

לא ברור רק איך הדברים שנאמרו מסתדרים עם חילוקי הדעות שנתגלו בוועדה המוניטארית בהחלטה הקודמת (הצבעה 3:2 בעד אי שינוי בריבית). ההחלטה על שינוי מדיניות ההתערבות בשוק המט"ח והתגובה האפשרית של בנק ישראל להיעדרות הממשלה לא הופיעו בצורה ישירה בנוסח החלטת הריבית האחרונה. לכן, לא ברור עד כמה החלטות אלה נמצאות בקונצנזוס בוועדה המוניטארית.

 

המלצות:

 • המסרים שהועברו מחזקים את עמדתנו ביחס להמלצה להיות במח"מ בינוני-ארוך באפיק האג"ח.
 • אנו ממליצים להקטין בהדרגה הטייה לטובת האפיק השקלי על פני הצמוד, במיוחד במח"מ הקצר והבינוני, לאחר ירידה משמעותית בציפיות האינפלציה שהייתה לאחרונה והגברת התערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח (תרשים 18).

 

תרשים 18

מקור: מיטב דש ברוקראז'

 

 

כיוונים מנוגדים בין שוק המניות האמריקאי לבין כל השאר

אם מסתכלים על מדדי המניות בארה"ב (ובת"א) בשבועות האחרונים ניתן להתרשם ששוקי המניות היו מצוינים למשקיעים. המדדים בארה"ב השיגו בשלושת השבועות האחרונים תשואה של כ-2%-1.5% תוך  תנודתיות נמוכה. היחס בין מכפיל הרווח החזוי של S&P 500 לבין מדד VIX עלה לאחת הרמות הגבוהות ביותר בשלושים השנים האחרונות (תרשים 19).

 

תרשים 19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים 20

אולם, מחוץ לארה"ב התמונה נראית פחות טוב (תרשים 22). בשלושת השבועות האחרונים מדד המניות STOXX Europe 600 עלה רק ב-0.5%, יפן ירדה בכ-0.5%, מדד הבורסה בסין ירד בכ-3% ומדד כלל השווקים המתעוררים ירד בכ-2.3%. במיוחד בלטו לרעה, אפילו בהשוואה לשווקים המתעוררים האחרים, מדדי המניות והמטבעות במדינות דרום אמריקה בגלל האירועים הפוליטיים והחולשה בכלכלות (תרשים 21).

נוסיף שבשבועות האחרונים מניות סקטור התעשייה חזרו להציג ביצועים חלשים יותר מאשר מדד המניות הכללי בארה"ב, אירופה ובשווקים מתפתחים (תרשים 20), מה שמראה שגם המשקיעים מפקפקים בהתאוששות הפעילות במגזר.

שורה תחתונה: הביצועים החלשים של המניות במרבית המדינות מחוץ לארה"ב עלול להקשות על "הראלי" שהתפתח בשוקי המניות בארה"ב, במיוחד אם יתעוררו קשיים במו"מ בין ארה"ב לסין.

 

תרשים 21

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים 22

 

 

ריכוז המלצות כלליות
עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+ +
·         צמודות +

 

+
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
 
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
01/12/19לפני שבועלפני חודש
 
4210.120.120.15
1220.160.160.19
3230.250.270.32
3240.340.380.41
10260.600.650.70
3270.670.720.76
9280.810.870.91
3300.971.04
1421.691.781.77
3471.992.082.07
2/100.850.92
 
 
1020-0.34-0.43-0.91
5903-0.74-0.81-1.07
922-0.82-0.87-1.03
5904-0.84-0.80-0.95
923-0.84-0.84-0.97
1025-0.86-0.75-0.83
527-0.70-0.64-0.71
529-0.51-0.44-0.55
5360.040.11-0.03
8410.430.490.40
5450.700.790.68
ציפיות אינפלציה
10.550.611.09
21.231.211.35
31.131.171.36
41.211.241.39
51.331.311.44
61.471.391.48
71.471.451.55
81.461.471.58
91.451.461.60
101.441.461.61
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
11210.060.080.09
5260.090.090.09
   
 

 

  

 

מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות
17/11/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים
2 Y-1.46-1.43-1.38 יחס ביקוש/היצע5.55.84.5
5 Y-1.22-1.13-1.08 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.03%-0.04%-0.04%
10 Y-0.85-0.80-0.73 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.02%0.04%0.03%
30Y-0.06-0.050.01 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.01%0.00%0.00%
CDS Israel 10Y838590  
 
ז
 

 

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.410.450.580.62  
20.450.480.790.86  
30.520.531.001.11  
40.590.581.161.27  
50.660.621.271.36  
60.760.69
70.880.78

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.720.771.831.791.11.2
20.780.811.992.011.91.7
30.850.842.142.222.62.2
40.930.912.232.322.72.3
51.031.022.252.302.02.0
61.081.07    
71.211.14    
81.281.21    

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.920.901.982.004.45.1
21.101.142.072.055.05.2
31.351.502.172.105.55.3
41.411.482.112.035.85.5
51.471.461.881.845.85.7
61.441.401.831.815.85.8
71.311.301.931.95  
8
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב
 

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
12/02/2019 01:50JNCapital Spending YoY3Q1.90%
12/02/2019 01:50JNCompany Profits YoY3Q-12.00%
12/02/2019 01:50JNCompany Sales YoY3Q0.40%
12/02/2019 03:45CHCaixin China PMI MfgNov51.251.7
12/02/2019 11:00ECMarkit Eurozone Manufacturing PMINov F46.6
12/02/2019 16:45USMarkit US Manufacturing PMINov F52.2
12/02/2019 17:00USISM ManufacturingNov49.548.3
12/03/2019 12:00ECPPI MoMOct0.10%
12/03/2019USWards Total Vehicle SalesNov16.80m16.55m
12/04/2019 03:45CHCaixin China PMI ServicesNov51.551.1
12/04/2019 11:00ECMarkit Eurozone Services PMINov F51.5
12/04/2019 15:15USADP Employment ChangeNov155k125k
12/04/2019 16:45USMarkit US Services PMINov F51.6
12/04/2019 17:00USISM Non-Manufacturing IndexNov54.554.7
12/05/2019 09:00GEFactory Orders MoMOct1.30%
12/05/2019 12:00ECRetail Sales MoMOct0.10%
12/05/2019 12:00ECEmployment QoQ3Q F0.10%
12/05/2019 12:00ECGDP SA QoQ3Q F0.20%
12/05/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsNov-30
12/05/2019 17:00USFactory OrdersOct-0.50%-0.60%
12/05/2019 17:00USDurable Goods OrdersOct F
12/05/2019ISForeign Currency BalanceNov121.4b
12/06/2019 09:00GEIndustrial Production SA MoMOct-0.60%
12/06/2019 15:30USChange in Nonfarm PayrollsNov190k128k
12/06/2019 15:30USUnemployment RateNov3.60%3.60%
12/06/2019 17:00USU. of Mich. SentimentDec P96.596.8
12/06/2019 22:00USConsumer CreditOct$15.500b$9.513b
12/07/2019CHForeign ReservesNov$3105.16b

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

01/12/2019                                          זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים