‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סקירה שבועית 20/02/2020 מאקרו ושווקים.

באדיבות מיטב דש, 40 שנה, אלכס זבז'ינסקי.

עיקרי הדברים  

 • סביבת האינפלציה בישראל נותרה נמוכה. המגפה עשויה לגרום להגדלת הביקושים בישראל ובכך להוביל לעליית המחירים.
 • יצוא הסחורות מישראל נחלש. ניכרת האטה ביבוא מוצרי הצריכה בשנה האחרונה, למרות התחזקות השקל.
 • קצב השינוי במדד ה-Tech Pulse האמריקאי שמהווה אינדיקאטור מוביל ליצוא הטכנולוגיה מישראל ירד מתחת לאפס.
 • סימנים שונים משקפים עלייה בביקושים לאג"ח הממשלתי בישראל.
 • למרות אופטימיות בסקרים, הצמיחה במשק האירופאי ברבעון האחרון של 2019 הייתה 0.1% בלבד. המגפה תקשה על התאוששות ברבעון הראשון.
 • האינדיקאטורים השוטפים משקפים המשך צמיחה יציבה בארה"ב. הגירעון הממשלתי עלה כמעט ל-5%.
 • הרפורמה במס בארה"ב לא הגדילה בכלל את הצמיחה במשק.
 • עלייה חדה באינפלציה בסין עלולה להקשות על הקלה במדיניות ע"י הבנק המרכזי.
 • השוק משקף שה-FED יוריד ריבית פעמיים בשנה הקרובה. בשנים האחרונות ה-FED עשה את מה שהשווקים ציפו ממנו.
 • מתחילת השנה נעצרה עלייה במאזן ה-FED.
 • השקעה במניות הדיווידנד בארה"ב נראית אטרקטיבית ביחס לתשואות האג"ח הממשלתיות.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

דגשים:

 • אנו ממליצים על החשיפה למח"מ האג"ח באמצעות הקצוות של עקום התשואות.
 • אנו ממליצים לצמצם חשיפה לאפיק הקונצרני.
 • באפיק המנייתי העדפה של הסקטורים הדפנסיביים, למעט מניות הטכנולוגיה.

מאקרו ישראל.

האינפלציה במשק ממשיכה להיות מאוד מתונה

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב-0.4%, בהתאם לתחזית. בעיקר תרמה לירידה במדד ירידה עונתית במחירי הלבשה ודיור. הוזלת מחירי החשמל השילה כ-0.1%  מהמדד. הפתיעה ירידה חדה במחירי המזון בשיעור של 0.5%. מנגד, מחירי הפירות והירקות עלו יותר מהתחזית שלנו ומחירי ההלבשה הוזלו פחות מהתחזית.  מחירי הארנונה והמים התייקרו.

 

תרשים  1

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  2
 • כרגיל, סעיף הדיור הוא התורם העיקרי לאינפלציה השנתית (0.55%). תרומתם של מחצית הסעיפים במדד הייתה שלילית (תרשים 2).
 • בסה"כ, סביבת האינפלציה נותרה מאוד מתונה. עליית מדד המחירים הכללי והמדד ללא הפירות והירקות, האנרגיה והשפעת הממשלה הסתכמה בכ-0.3% YoYבלבד (תרשים 1).
 • התחזית שלנו לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים עומדת ללא שינוי על 0.7%. לפי התחזית שלנו, במהלך השנה הקרובה קצב האינפלציה צפוי לרדת מתחת לאפס באופן זמני.
 • מדד חודש פברואר צפוי לרדת ב-0.1%. המדד צפוי להיות מושפע מייסוף השקל ומהוזלת מחירי הנסיעות לחו"ל בעקבות התפשטות הווירוס. מדדי חודשי מרץ ואפריל צפויים לעלות ב-0.3% כל אחד.
 • השפעת הווירוס על האינפלציה:
  • המגפה בעולם השפיעה על הוזלת מחירי הסחורות.
  • הווירוס צפוי לגרום להוזלת מחירי הנסיעות לחו"ל כבר בחודש פברואר.
  • צריכת הישראלים בחו"ל (חלקה באינטרנט) מהווה היום כ-30% מסך הצריכה הפרטית הרלוונטית (ללא מכוניות, דלק, שירותים, דיור ומזון) לעומת כ-20% בשנת 2013 (תרשים 3). אם המגפה תגרום לירידה משמעותית ומתמשכת של יציאות הישראלים לחו"ל, הצריכה המקומית עשויה לגדול, במיוחד בתקופת החגים, מה שעשוי לגרום לעלייה יותר משמעותית של המחירים, במיוחד של הנופש.
  • המוצרים המיובאים מסין (ראו פרק הבא) עשויים להתייקר.
 • בנק ישראל "השלים" לאחרונה עם האינפלציה מתחת ליעד כל עוד הביקושים במשק חזקים. לכן, בשלב זה לא צפוי לנקוט בצעדים מיוחדים בעקבות האינפלציה הנמוכה.

 

תרשים  3

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

היצוא לסין צפוי להיפגע, בעיקר של הרכיבים האלקטרוניים

נתוני יצוא הסחורות מישראל מציגים ירידה בקצב הגידול במהלך שנת 2019. בחודשים האחרונים  הקצב (12M/12M) עלה מעט (תרשים 4) בעיקר בזכות הזינוק החד ביצוא הרכיבים האלקטרוניים (תרשים 5).

 

תרשים  4

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  5

לפי נתוני מכון היצוא, יצוא הסחורות של ישראל לסין (ללא יהלומים) הסתכם בשנת 2019 בכ-4.6 מיליארד דולר. יצוא הרכיבים האלקטרונים מהווה כ-50% מסך היצוא לסין. לפיכך, גידול ביצוא הרכיבים האלקטרוניים שחל בחודשים האחרונים עשויה להיבלם, לפחות זמנית.

 

 

 

 

תרשים  6

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  7

יבוא מוצרי הצריכה נמצא במגמת האטה בשנה האחרונה, בייחוד של מוצרי הצריכה השוטפת (תרשים 7), מה שעשוי להעיד על היחלשות בצריכה הפרטית. צריך לציין שהאטה ביבוא מתרחשת דווקא בתקופה בה השקל התחזק בצורה משמעותית (הנתונים בגרף בדולרים).

השפעת פגיעה זמנית של היבוא מסין עשויה לגרום לעליות מחירים בשוק המקומי. כפי שניתן לראות בתרשים 6, היבוא הגדול ביותר מסין לישראל הנו של המוצרים החשמליים והאלקטרוניים. במקום השני, מוצרי ההלבשה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאקרו עולם.

צמיחה נמוכה באירופה עוד לפני השפעת הווירוס

הצמיחה ברבעון הרביעי באירופה מראה שעוד לפני הנזק של Coronavirus, הצמיחה ירדה לרמה של 0.1%, הנמוכה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2013 (תרשים 8). קצב הצמיחה באיטליה וצרפת היה שלילי ובגרמניה הצמיחה הייתה אפסית (תרשים 9). החולשה העיקרית הייתה מגזרים הקשורים לתעשייה, כאשר מגזר השירותים שמר על קצב צמיחה יציב. חולשה משמעותית בצמיחה באירופה מפתיעה לאור הסקרים השונים בסוף השנה בהם המגזר העסקי הציג ציפיות להתאוששות בכלכלה.

 

תרשים  8

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  9

הרפורמה במס לא הגדילה בכלל את הצמיחה של המגזר העסקי בארה"ב

הנתונים הכלכליים השוטפים בארה"ב מראים שלא חל שינוי בצמיחה בחודשים האחרונים. המכירות הקמעונאיות צומחות בקצב לא גבוה, אך יציב יחסית (תרשים 11) והפעילות בתעשייה מתכווצת.

התפתחות חריגה נרשמה רק במשרות פתוחות שירדו באופן חד בחודשיים האחרונים (תרשים 10). בינתיים, לא היינו מזדרזים להכריז שהירידה מצביעה על היחלשות בשוק העבודה האמריקאי.

 

תרשים  10

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  11

 

בלט המשך עלייה חדה בגירעון הממשלתי שצמח בחודש ינואר ל-4.9% (תרשים 12), הגבוה ביותר מאז מאי  2013, כאשר המשק עוד התאושש מהמשבר. בחמישים השנים האחרונות לא היה גירעון כל כך גבוה שלא נגרם בגלל מיתון. בכל העולם רק לברזיל ולדרום אפריקה יש גירעון תקציב גבוה יותר מאשר לארה"ב.

העלייה בגירעון נגרמה לא רק בגלל הפחתת המסים בסוף שנת 2017, אלא גם בגלל עלייה חדה בהוצאות הממשלה. בשלוש השנים האחרונות הוצאות הממשלה צמחו בממוצע ב-5.4% בשנה לעומת 3.2% בשלוש השנים הקודמות.

אלמלא עליית הוצאות הממשלה, קצב הצמיחה בכלכלה האמריקאית היה נמוך משמעותית. בשנים 2018-2019 גידול בהוצאות הממשלה הוסיף כ-0.3%-0.4% לצמיחה השנתית הרבה יותר מבשנים הקודמות (תרשים 13). למעשה, בשנתיים אחרי הרפורמה במס קצב הצמיחה בכלכלה אמריקאית ללא תרומת הממשלה לא עלה כלל בהשוואה לשנים לפני הרפורמה (2.25% לעומת 2.3% בממוצע ב-2010-2017). הורדת המסים עד עתה לא הגדילה קצב הצמיחה של המגזר העסקי, אלא רק הגירעון.

שורה תחתונה: הצמיחה של הסקטור העסקי בארה"ב נמוכה יחסית וצפויה להישאר ברמה נמוכה לאחר שהשפעת הרפורמה במס פגה.

 

תרשים  12

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  13

 

 

אי אפשר להתעלם מהסיכון של האינפלציה בארה"ב

אלמלא האינפלציה הנמוכה לממשלה ולבנק המרכזי בארה"ב לא הייתה אפשרות לנהל מדיניות כלכלית כל כך מרחיבה. קצב האינפלציה הכללי (CPI) עלה בחודש ינואר מ-2.3% ל-2.5%. אינפלציית הליבה נותרה ללא שינוי ברמה של 2.3%.

מבט על אינפלציית הליבה בחלוקה למוצרים והשירותים מגלה שליבת השירותים עלתה והגיעה לקצב של מעל 3%. המשך העלייה בהשפעת שוק העבודה ההדוק עשוי ליצור לחצי אינפלציה שה-FED יתקשה להתעלם מהם. לעומת זאת, קצב השינוי במחירי המוצרים שירד  בחודשים האחרונים מתחת לאפס עזר לרסן את האינפלציה הכוללת (תרשים 14). בחודשים הקרובים מחירי המוצרים צפויים כנראה לרדת עוד יותר בהשפעת התחזקות הדולר וירידת מחירי הסחורות.

מבט על מדדי האינפלציה השונים המתפרסמים בארה"ב, כולל מספר מדדי הליבה השונים, מגלה שכמעט כולם נמצאים ברמה של 2% ומעלה, למעט המדד החשוב ביותר ל-FED,  PCE Core, שעומד על 1.6% (תרשים 15).

שורה תחתונה: אינפלציית הליבה בארה"ב לא כל כך נמוכה ועשויה להפתיע בהמשך השנה.

 

תרשים  14

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  15

 

 

 

האינפלציה בסין קפצה בגלל הווירוס

האינפלציה בסין יכולה להמחיש מה משמעות של זעזוע מצד היצע על המחירים. קצב האינפלציה בסין עלה בחודש ינואר בחדות מ-4.9% ל-5.4%. העלייה התרחשה בעיקר בגלל העלייה במחירי המזון שעלה ל-20.6% (תרשים 16). ההתייקרות התחילה עוד לפני התפשטות הווירוס, בגלל עלייה במחירי הבשר, אך האיצה בחודש ינואר. הימשכות המגפה והפאניקה עלולים לגרום להתפשטות עליות המחירים גם למוצרים ושירותים נוספים. במצב זה הבנק המרכזי יתקשה להמשיך במדיניותו המרחיבה מה שיכביד על התאוששותו של המשק הסיני.

 

תרשים  16

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

 

 

שווקים.

שוק המניות ממשיך "לדלג" על סיכוני הווירוס

שוקי המניות ואג"ח החברות, במיוחד בארה"ב, אך לא רק בה, לא מייחסים כמעט משקל לנזק הכלכלי שיכולה לגרום מגפת ה-Coronavirus.

 • מדדי התנאים הפיננסיים שמשקפים פרמטרים שונים ( TED Spread, מרווחים באג"ח הקונצרניות, מדדי תנודתיות וכו') נמצאים ברמה הגבוהה ביותר בחמש השנים האחרונות באירופה ובאחת הרמות הגבוהות בארה"ב (תרשים 17).

 

תרשים  17

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  18
 • מדד המניות שמשקף עשרים החברות החשופות ביותר לסין מתוך מדד S&P 500 ירד יחסית בחדות עם פרוץ המגפה, אך כעת כמעט סגר את הפער מול מדד S&P 500 הכללי מתחילת השנה. הוא השיג עודף תשואה של כ-8% על פני מדד בורסת שנחאי מתחילת 2020 (תרשים 18).
 • המשקיעים רואים כל ירידה בשוק המניות לא כביטוי של עלייה בסיכון, אלא כהזדמנות. לכן, זרימת הכספים לעשרת ה-ETF הגדולים ביותר המתמחים במניות נחלשה רק לפרק זמן קצר וכבר חזרה לקצבים שהיו טרום המגפה (תרשים 19).
 • בשבוע שעבר הצגנו ששוק המניות התנתק מהמגמה הקיימת בצמיחה הכלכלית, להבדיל משוק המט"ח, האג"ח והסחורות. להלן, עדות לכך שגם בגזרה "החמה" של הפעילות הכלכלית, במגזר הטכנולוגיה, יש ניתוק. מדד ה-Tech Pulse שמתפרסם ע"י ה-FED ומשקף פעילות ריאלית במגזר הטכנולוגיה האמריקאית ירד לאחרונה לקצב שנתי שלילי. למרות זאת, מדד מניות ה-Nasdaq שבדרך כלל מתואם איתו, לפחות במגמות, מציג תמונה הפוכה (תרשים 20). דרך אגב, גם יצוא שירותי הטכנולוגיה הישראלי מתנהג בהתאם למדד ה-Tech Pulse.

שורה תחתונה: להערכתנו, התנהגות שוקי המניות והאג"ח הקונצרניות לא משקפת את הסיכונים הקיימים. אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית תוך החזקת הגנות.

 

 

 

 

תרשים  19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  20

 

 

 

קצב הגידול במאזן ה-FED ירד משמעותית

הבנק המרכזי האמריקאי החליט שוב לצמצם את היקף מכרזי ה-REPO שהוא עורך ב-5 מיליארד למכרז בהמשך להחלטה דומה בחודש ינואר. כדאי לשים לב, שלמרות המשך רכישות האג"ח ע"י ה-FED, מאזנו לא גדל מתחילת השנה וקצב השינוי התלת-חודשי ירד מכ-400 מיליארד דולר בסוף שנת 2019 לכ-130 מיליארד  (תרשים 21). להגדלת מאזן הבנק המרכזי יש תפקיד ניכר בהאצת העליות בשווקים בחודשים האחרונים. עצירת גידול במאזנו מקטינה תמיכה זו.

 

תרשים  21

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

השוק צופה שתי הורדות ריבית. בשנים האחרונות ה-FED בסופו של דבר התיישר עם השווקים

בינתיים, החוזים על הריבית מגלמים כבר כמעט שתי הורדות ריבית ה-FED בשנה הקרובה (תרשים 23). בשנים האחרונות ה-FED בסופו של דבר התיישר עם השווקים. כפי שניתן לראות בתרשים 22, שמציג את הפער בין ריבית ה-FED בעוד שנה שמגולמת בשוק האג"ח לבין ריבית ה-FED הנוכחית (ציפיות לשינוי בריבית) לעומת השינוי בריבית בפועל כעבור חצי שנה, ה-FED בסופו של דבר עשה את מה שהשוק ציפה ממנו.

 

תרשים  22

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  23

 

 

 

קונים ומוכרים בשוק האג"ח האמריקאי

נתוני בורסת החוזים מראים שהמשקיעים המוסדיים והספקולנטים (Non-commercials) הקטינו חשיפה לאג"ח ל-10 שנים (תרשים 24). החשיפה לניירות הקצרים יותר של הספקולנטים עלתה ושל המוסדיים לא השתנתה.

בצד הקונים של האג"ח הופיעו לאחרונה הבנקים המרכזיים והמסחריים שהגדילו החזקתם באג"ח ממשלת ארה"ב (תרשים 25).

 

תרשים  24

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  25

 

 

 

 

 

 

עליה בביקושים בשוק האג"ח המקומי

לאחרונה הופיעו סימנים שיכולים ללמד על הגדלת הביקושים לאג"ח הממשלתיות בישראל:

 • חלה עלייה משמעותית ביחס כיסוי בהנפקות האג"ח הממשלתיות (תרשים 26).

 

תרשים  26

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  27
 • לא רק שהביקושים עלו, אלא גם המחירים בהם נסגרות ההנפקות. בהנפקות האחרונות מחירי הסגירה היו בממוצע גבוהים יותר מהמחירים בשוק לפני סגירת ההנפקה כאשר בדרך כלל, הנפקות נסגרות בדיסקאונט ביחס לשוק (תרשים 27).
 • בשבועות האחרונים ניכרת פתיחה חזקה בפערים בין תשואת האג"ח האמריקאית לתשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים. לעתים, השוק המקומי פשוט "מתעלם" מעליית התשואות בארה"ב. במקביל, נרשמה התחזקות חדה של השקל (תרשים 28). שתי המגמות יחד עשויות ללמד על התחזקות פעילות הזרים או על החזרת כספי המוסדיים מחו"ל לאג"ח המקומי.

מסקנה: עלייה בביקושים לאג"ח המקומי תוך התחזקות השקל עשוי להעיד על פעילות הקשורה לכניסת ישראל למדד WGBI.

 

תרשים  28

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

השתטחות העקום בישראל מפחיתה מאטרקטיביות של האג"ח הקצרות והבינוניות

הביקושים לאג"ח המקומי גרמו לתשואות לשבור שיאים חדשים בדרך למטה. אגרות החוב עד לטווח של חמש שנים נסחרות בפער מעל הריבית של בנק ישראל  של פחות מ-0.1%. התשואה ל-10 שנים ירדה לראשונה מתחת ל-0.8%.

תשואות אלה לא חריגות בהשוואה לעולם. בתרשימים 29-30 ניתן לראות את הריבית של הבנקים המרכזיים ביחס לתשואת האג"ח ל-5 ול-10 שנים במדינות שונות. האג"ח בישראל בטווחים אלו נמצאות בדיוק על קו המגמה.

 

תרשים  29

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  30

לעומת זאת, אותו הגרף עם האג"ח ל-30 שנה מראה שהתשואה ל-30 שנה בישראל גבוהה משמעותית מהמגמה העולמית (ביותר מ-0.5%).

פוטנציאל המשך השתטחות העקום בישראל ביחס לעולם די קטן. אטרקטיביות להשקעה של האג"ח בטווחים הקצרים והבינוניים, בהשוואה לריבית הקצרה, נמוכה. מבין האג"ח הארוכות, היחס בין תשואה לסיכון באג"ח לטווח של  20-30 שנה אטרקטיבי יותר מאשר בטווחים של 10 שנים.

שורה תחתונה: אנו ממליצים להחזיק את המח"מ הבינוני באפיק הממשלתי ע"י החזקת הקצוות הרחוקות של עקום התשואות.

 

תרשים  31

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

מניות הדיווידנד כתחליף לאג"ח הממשלתיות

בשנה האחרונה נשבר הקשר ארוך הטווח בין תשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב לבין ביצועי מניות הדיווידנד. בדרך כלל, ביצועי מדד מניות הדיווידנד (S&P 500 Low Volatility High Dividend Index) ביחס למדד S&P 500 היו בקשר הפוך לתשואת האג"ח הממשלתיות. כאשר תשואת האג"ח הממשלתית עלתה, ביצועי מניות הדיווידנד כאלטרנטיבה לאג"ח היו חלשים יותר בהשוואה למדד המניות הכללי. ירידה בתשואה הממשלתית תמכה בביצועים מניות הדיווידנד.

יחס זה נותק בשנה האחרונה. למרות הירידה בתשואת האג"ח הממשלתיות, מניות הדיווידנד הציגו תת ביצוע עמוק ביחס למדד הכללי (תרשים 33). יתכן, ורצון המשקיעים להחזיק את המניות הגדולות ב-S&P 500 הובילה לביצועים יוצאי דופן של המדד הכללי (Momentum Buying). יתכן, שחברות האנרגיה במדד הדיווידנד (עשירית מהחברות במדד) פגעו בביצועי המדד.

בכל מקרה, ירידה בתשואה הממשלתית מחד וביצועים נחותים של מניות הדיווידנד מאידך גרמו לעלייה בעודף תשואת הדיווידנד של המניות במדד הדיווידנד (תשואת הדיווידנד של כ-4.5%) על פני האג"ח הממשלתי ל-10 שנים לכ-3%, אחת הרמות הגבוהות בשנים האחרונות (תרשים 32).

שורה תחתונה: מניות הדיווידנד בארה"ב יכולות לשמש כתחליף חלקי לחשיפה לאג"ח הממשלתיות הנסחרות בתשואות מאוד נמוכות.

 

תרשים  32

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעקבות ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+  +
·         צמודות   +
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
 
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלאות ונספחים

אג"ח שקליות
 16/02/20לפני שבועלפני חודש
    
4210.130.140.16
1220.140.170.18
3230.220.240.29
3240.290.320.38
10260.500.550.61
3270.540.610.66
9280.660.740.77
3300.770.860.88
1421.421.501.51
3471.661.741.76
2/100.640.720.72
 
    
1020-0.80-0.73-0.86
5903-1.01-1.02-1.05
922-1.04-1.04-1.05
5904-0.96-0.95-0.95
923-0.99-0.98-0.97
1025-0.91-0.85-0.86
527-0.82-0.74-0.76
529-0.67-0.58-0.62
536-0.26-0.16-0.20
8410.070.180.16
5450.350.430.46
ציפיות אינפלציה
10.970.851.00
21.061.051.13
31.161.181.26
41.221.231.32
51.291.281.38
61.361.331.44
71.401.391.48
81.411.401.50
91.421.401.51
101.421.401.51
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.060.060.06
5260.090.090.09
    
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 16/02/20לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.29-1.23-1.38 יחס ביקוש/היצע5.56.85.8 
5 Y-1.06-1.00-1.16 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.03%-0.06%-0.03% 
10 Y-0.82-0.74-0.94 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.02%0.04%0.02% 
30Y-0.24-0.18-0.38 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.01%-0.03%-0.02% 
CDS Israel (10Y)808180      
  
ז 
  

 

 

אג"ח קונצרניות
 
  

 

 

טבלת המרווחים לפי ענף, רמת הדירוג ומח"מ (חציון של הסדרה):

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.550.65 0.910.79  
20.540.62 0.860.80  
30.500.56 0.810.81  
40.510.56 0.980.96  
50.570.60 1.381.26  
60.670.70     
70.820.85     

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.690.731.942.141.61.6
20.760.781.741.871.81.8
30.830.831.541.611.92.0
40.910.901.401.442.32.3
50.991.011.341.382.82.8
61.041.06    
71.061.10    

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.750.831.731.804.64.5
20.880.951.701.804.54.4
31.061.081.661.804.34.3
41.111.151.711.884.74.7
51.161.221.832.045.45.4
61.221.291.922.095.85.8
71.301.341.992.03  
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
02/12/2020 02/20CHForeign Direct Investment YoY CNYJan
02/16/2020 13:00ISGDP Annualized4Q A3.60%4.10%
02/17/2020 01:50JNGDP SA QoQ4Q P-1.00%0.40%
02/17/2020 03:30CHNew Home Prices MoMJan0.35%
02/17/2020 06:30JNIndustrial Production YoYDec F-3.00%
02/17/2020 12:00ECConstruction Output YoYDec1.40%
02/18/2020 11:30UKILO Unemployment Rate 3MthsDec3.80%
02/18/2020 12:00ECZEW Survey ExpectationsFeb25.6
02/18/2020 15:30USEmpire ManufacturingFeb54.8
02/18/2020 17:00USNAHB Housing Market IndexFeb7575
02/18/2020 23:00USNet Long-term TIC FlowsDec$22.9b
02/19/2020 01:50JNExports YoYJan-6.30%
02/19/2020 15:30USBuilding PermitsJan1450k1416k
02/19/2020 15:30USHousing StartsJan1400k1608k
02/19/2020 15:30USPPI Ex Food, Energy, Trade YoYJan1.50%
02/19/2020 21:00USFOMC Meeting MinutesJan-29
02/19/2020ISCPI ForecastFeb1.00%
02/20/2020 09:45FRCPI YoYJan F1.50%
02/20/2020 13:00ISManufacturing Production MoMDec-0.80%
02/20/2020 15:30USPhiladelphia Fed Business OutlookFeb1017
02/20/2020 15:30USInitial Jobless ClaimsFeb-15
02/20/2020 17:00USLeading IndexJan0.40%-0.30%
02/20/2020 17:00ECConsumer ConfidenceFeb A-8.1
02/21/2020 01:30JNNatl CPI YoYJan0.80%
02/21/2020 02:30JNJibun Bank Japan PMI MfgFeb P48.8
02/21/2020 02:30JNJibun Bank Japan PMI ServicesFeb P51
02/21/2020 10:15FRMarkit France Manufacturing PMIFeb P51.1
02/21/2020 10:15FRMarkit France Services PMIFeb P51
02/21/2020 10:30GEMarkit/BME Germany Manufacturing PMIFeb P45.3
02/21/2020 10:30GEMarkit Germany Services PMIFeb P54.2
02/21/2020 11:00ECMarkit Eurozone Manufacturing PMIFeb P47.9
02/21/2020 11:00ECMarkit Eurozone Services PMIFeb P52.5
02/21/2020 11:00ITIndustrial Orders NSA YoYDec-4.30%
02/21/2020 12:00ECCPI YoYJan1.40%
02/21/2020 16:45USMarkit US Manufacturing PMIFeb P51.9
02/21/2020 16:45USMarkit US Services PMIFeb P53.4
02/21/2020 17:00USExisting Home SalesJan5.43m5.54m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

9/2/2020                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים