‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

פנסיה בגובה העיניים- תיקון 190 לחוק קופות הגמל בישראל

פנסיה בגובה העיניים- תיקון 190 לחוק קופות הגמל בישראל

איך הייתה הפגישה עם היועץ הפנסיוני ? הוא עונה : ישבתי בכיסא עשיתי מה שאמרו לי, חתמתי על מה שאמרו לי ו נקווה לטוב.

כהן יצחק | 10.08.2013
תגיותפנסיההפרשה פנסיוניתהפרשה לפנסיהתיקון 190.


רוב הציבור בישראל כאשר שומע את צמד המילים "הפרשה פנסיונית" או "הפרשה לפנסיה" מתכווץ ומתפתל בכיסא, אפשר לדמות את המפגש עם הנושא הפנסיוני לעקירת שן בינה, הפציינט יושב בכיסא עוצם את העניים פותח את הפה ומקווה לטוב, כששואלים אותו איך הייתה הפגישה עם היועץ הפנסיוני ? הוא עונה : ישבתי בכיסא עשיתי מה שאמרו לי, חתמתי על מה שאמרו לי ו נקווה לטוב.
אז באו ננסה לעשות קצת סדר,

מהי בעצם הפרשה פנסיונית ?
כל אחת והתוכניות הנ"ל נחשבות להפרשה פנסיונית:

 1. קרן פנסיה.
 2. ביטוח מנהלים.
 3. קופת גמל

קרן השתלמות ( חסכון טהור, לתקופה של שש שנים, אנחנו נדון בנושא הנ"ל בכתבה אחרת)
על שלושת התוכניות הראשונות ישנו זיכוי מס בגובה של 35% מההפרשה.
לכן, בעבור משיכה שלא כדין (בדרך כלל לפני משיכה לפני גיל פרישה) מרכיב פנסיוני ישנו "קנס" בגובה 35%. (מס הכנסה מבקש את ההטבה שלו בחזרה)

מהם ההבדלים בין התוכניות ?
ישנו הבדל מהותי אחד
קופת גמל- תכנית זו אינה משלמת לקצבה ונקראת בשפה המקצועית : "קופת גמל לא משלמת לקצבה".
קרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים – התוכניות הנ"ל משלמות קצבה ונקראות בשפה המקצועית : "קופת גמל משלמת קצבה"
הבדל מהותי נוסף קופת גמל -חסכון טהור, אינה מכילה בתוכה אלמנט של ריסק.
קרן פנסיה וביטוח מנהלים- מכילים בתוכם אלמנט של ריסק:
ביטוח אובדן כושר עבודה (א.כ.ע).
ביטוח מוות ו/או שארים.

ביטוח מנהלים – סוף הסיפור
מתחילת 2013 משרד האוצר חסם את האפשרות לקנות ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח.
לכן, מומלץ לכל מי שיש ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח לשמור על התוכנית הנ"ל פעילה עד יציאה לגמלאות.

מקדם קצבה מהו ?
מקדם קצבה הוא מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית חייו של הרופא שניים המבוטח בה. לדוגמה: רופא שיניים שצבר בחיסכון הפנסיוני שלו שני מיליון ₪ והובטח לו מקדם קצבה של 250, יקבל בשארית חייו קצבה חודשית של 8000 ₪ לפי החישוב : 8000 = 250 / 2,000,000.

תיקון 190 לחוק קופות הגמל בישראל, מהו ?
מפאת קוצר היריעה ננסה להביא כאן את עיקרי החוק
1.
זכות פריסה להפרשי קצבה.
על פי החוק טרם התיקון לא ניתן לפרוס הפרשי קצבה, ולפיכך כולם יחשבו הכנסה במועד הקבלה.
התיקון בסעיף 8(ג)( 1) מאפשר לפרוס הפרשי קצבה לשנים בעבורן שולמו ובלבד שתקופת הפריסה לא תחרוג מ- 6 שנות מס לאחור.
תיקון זה מבטל עיוות רב שנים ומשווה מעמד של הפרשי קצבה להפרשי שכר.
תחולה : החל מינואר 2011 ואילך.

 1. פטור ממס לגמלאים ולשארים
  בפקודה ישנם שני סעיפי פטור שמטרתם הפחתת המס החל על קצבה שמקבל יחיד.
  קצבה מוגדרת הכנסה חייבת לפי סעיף 2 (5) לפקודה גם אם נרכשה מכספים פרטיים.
  סעיף 9א – מתייחס לקצבה מאת מעביד, קופת גמל או קצבת אכ"ע.
  סעיף 9ב – מתייחס לכל קצבה אחרת שסעיף 9 א אינו חל עליה.
  פטור לקצבת שארים –סעיף 9(6ו)
  עד לתיקון, הפטור בגובה קצבה מזכה רק לקצבת שארים מכח חוק או הסכם קיבוצי.
  לאחר התיקון, הפטור עד קצבה מזכה לכל שאיר ולכל קצבת שארים.
 2. בעלי שליטה המודל החדש לאחר תיקון החוק
  חברה רשאית לשלם עבור רופא השיניים שהוא בעל שליטה בה את השיעורים הבאים:
  למרכיב תגמולים כולל אכ"ע – 7.5% *ממשכורתו עד לתקרה של₪ 34,476 = 2,586 ₪ לחודש.
  למרכיב הפיצויים 11,950 ₪ בשנה = 996 ₪ לחודש.
  לקרן השתלמות 7.5% ממשכורת שנתית של 188,544 ₪ 1,178 ₪ לחודש (מוכר כהוצאה רק 707 ₪).
 3. תשלום קצבה חודשית לבעל שליטה
  חברה רשאית לשלם קצבה חודשית לרופא שיניים שהיה בעל שליטה בה או לקרובו, סכום הקצבה מוגבל ב- 1.5% ממשכורתו הממוצעת כפול שנות עבודתו.
  ה"משכורת מהמוצעת" – הנה סך כל משכורתו של רופא השיניים במהלך כל שנות עבודתו בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודתו בחברה (הממוצע הנ"ל אינו כולל מנגנון הצמדה ומבוצע על בסיס נומינלי בלבד).

דוגמא:
בעל שליטה שפורש לאחר 30 שנה מהחברה שבה עבד, סה"כ משכורותיו במשך כל ה- 30 . שנה מסתכם בסך 5,000,000 ₪.

החישוב:
30 / 5,000,000 =
המשכורת שנתית ממוצעת – 166,666 ₪

גובה הקצבה – 1.5% לכל שנת עבודה * 30 שנה = 45%

הקצבה השנתית (מוכרת לחברה בניכוי מס) 75,000 ₪ = 45%*166,666₪ סך הקצבה – 6,250 ₪ לחודש.

 

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים