‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

צפי להאטה בצמיחה, עלייה באבטלה ואינפלציה מתונה יחסית

צבי סטפק במסיבת העיתונאים השנתית של מיטב: "הסתברות גבוהה לצמיחה הדרגתית ואיטית ב-2012, סיכוי נמוך למיתון ממושך של מספר שנים.

 

"מחירי המניות בארה"ב, בגרמניה ובישראל מצויים ברמה נמוכה ואטרקטיבית להשקעה עם סיכויים לאפסייד נאה, בכפוף לתרחישים מסוימים"

 

מנכ"ל מיטב, אילן רביב: "מיטב מכריזה על מהלך מקיף של שקיפות והוגנות מול בעלי היחידות בקרנות הנאמנות הכולל מספר צעדים משמעותיים במטרה להגביר את השקיפות כלפי המשקיעים, לפשט עבורם את תהליך קבלת החלטות ההשקעה וליצור וודאות גדולה יותר בהשקעה"

 

· המשק הישראלי: צפי להאטה בצמיחה, עלייה באבטלה, ואינפלציה מתונה יחסית.

· שוק המניות: פוטנציאל לאפסייד נאה שסיכויי ומועדי התממשותו תלויים בהתממשות / אי התממשות הסיכונים.

· שוק האג"ח: מעט "בשר" באג"ח הממשלתיות. עדיפות לאג"ח קונצרניות חזקות (כמו אג"ח בנקים) על פני הממשלתיות, והזדמנויות השקעה באג"ח בדירוגים A ומטה ובלא מדורגות.

· שוק הנדל"ן המקומי: צפי לירידה של בין 10% ל-15% בשנתיים הקרובות.

· מיטב בצעד של שקיפות, מתחייב שלא להעלות את דמי הניהול בכל קרנות הנאמנות שבניהולו* החל מ- 1.1.2012, לפחות עד סוף 2012., לא לבצע שינויים מהותיים בקרנות הנאמנות שבניהולו* בכל שנת 2012 וצעדים נוספים.

 

יו"ר מיטב, מר צבי סטפק, התמקד בדבריו בשוק המניות והסביר כי מחירי המניות בארה"ב, בגרמניה ובישראל מצויים  יו"ר מיטב ציין שעובדה זו בולטת אף יותר כאשר משווים את התשואות שניתן להשיג בהשקעה ארוכת טווח באג"ח ממשלות אלה מול פוטנציאל הרווח ותשואת הדיבידנד במניות. לטענתו, בכל תרחיש כלכלי שהוא, למעט מיתון עולמי ממושך של 5-10 שנים, שההסתברות שלו היא נמוכה, ישנה עדיפות ברורה למניות. לעומת זאת, בטווח הקצר, מול האפסייד יש לא מעט סיכונים, מקומיים-גיאופוליטיים, וגלובליים, ולכן הסיכויים של הפוטנציאל להתממש כבר ב-2012 מותנים בפתרון המשבר האירופאי ובאי התממשות של אירועים דרמטיים כאלה או אחרים.


אשר לשוק אגרות החוב, הבחין סטפק בין אגרות החוב הממשלתיות לקונצרניות. האפיק הממשלתי העניק למשקיעים בשנה החולפת את התשואה השוטפת לפדיון הנגזרת מהן ללא רווחי הון או הפסדי הון של ממש. התוצאה היא, שהתשואות שלהן לפדיון ממשיכות להיות נמוכות מאוד. אמנם, הסיכונים בהשקעה בהן אינם מיידיים, אבל עצם התשואות הנמוכות מהוות סיכון לטווח מעט ארוך יותר. לפיכך, אגרות חוב אלה מתאימות בראש ובראשונה למשקיעים מאוד שמרניים, וגם זה רק אג"ח במח"מ קצר, או באג"ח של בנקים שבמיטב ממשיכים להעדיף על אג"ח ממשלתיות תודות לתוספת תשואה שהן מעניקות. לעומת זאת, האפיק הקונצרני סבל השנה מירידות שערים, לא דרמטיות. אולם, ירידות חדות יותר היו מנת חלקן של אג"ח טייקונים שהשפיעו מאוד על השוק כולו. הזדמנויות השקעה נוצרו בעיקר באגרות המדורגות נמוך או באלה שאינן מדורגות, זאת, בניגוד למצב לפני שנה. אגרות אלה מייצגות היום אפשרות להשגת תשואה שנתית ממוצעת של בין 10% ל-20% ב-4 השנים הקרובות ורק מיתון חמור במשק הישראלי עלול לחבל בכך. בכל מקרה, רכישה שלהן צריכה להיעשות אך ורק באמצעות קרנות נאמנות המתמחות בכך ומחזיקות אג"ח מסוג זה בפיזור גבוה מאוד.

 

בהתייחס לשוק הנדל"ן, העריך יו"ר מיטב, כי ההערכה שניתנה לפני שנה, ולפיה "מחירי הדירות צפויים להתייצב ואז לרדת בין 10% ל-15% בשנתיים-שלוש הקרובות" החלה אכן להתממש וזו נותרה הערכתו גם כיום. עם זאת, ציין סטפק גם אפשרות של ירידה בשיעור תלול יותר שאפשרית בתנאים מסוימים כמו מיתון עולמי כבד שיגיע גם אלינו, או תרחיש בטחוני חמור. היה ותתרחש ירידת מחירים חדה ומהירה תהיה לכך השפעה שלילית על מערכת הבנקאות המקומית.

 

 

מר אילן רביב, מנכ"ל מיטב, סקר את פעילות בית ההשקעות בשנה החולפת והציג את פעילות תעודות הסל המורחבת לאחר שבית ההשקעות רכש את פעילות 'מבט תעודות סל' שמוזגה לתוך מיטב.

 

מנכ"ל מיטב הכריז על מהלך מקיף של שקיפות והוגנות מול בעלי היחידות בקרנות הנאמנות הכולל מספר צעדים משמעותיים: מטרת חבילת הצעדים בתחום קרנות הנאמנות היא להגביר את השקיפות כלפי המשקיעים, לפשט עבורם את תהליך קבלת החלטות ההשקעה וליצור וודאות גדולה יותר בהשקעה.

1.       בית ההשקעות מיטב מתחייב שלא להעלות את דמי הניהול בכל קרנות הנאמנות שבניהולו* החל מ- 1.1.2012, לפחות עד סוף 2012.

2.       בית ההשקעות מיטב מתחייב שלא לערוך שינוי מהותי במדיניות ההשקעה בכל קרנות הנאמנות שבניהולו*, כהגדרת המונח "שנוי מהותי" על ידי הרשות לניירות ערך.

3.       בית ההשקעות מיטב מתחייב לחשוף את ההרכב המדויק של נכסי כל קרנות הנאמנות שבניהולו* לסוף חודש, כעבור חודש אחד בלבד ולא כעבור חודשיים, כפי שמחייב החוק. בכל חודש יציג ויעדכן בית ההשקעות באתר הבית את הרכב הנכסים הרלוונטי לחודש שלפני. מדובר בצעד שמטרתו להגביר את השקיפות כלפי בעלי היחידות בקרנות ולפשט עבורם את תהליך קבלת ההחלטות לגבי ההשקעה.

4.       נוסף על כך, קרנות הנאמנות שבניהול בית ההשקעות* לא ישלמו עמלות לאחר שהגיע להסכמות עם בנקים, במסגרתן מיטב ניהול קרנות תישא בעמלות (למעט עמלות לברוקרים בחו"ל) של קרנות הנאמנות שבניהולו*. מדובר בעמלות ששולמו עד היום ע"י בעלי היחידות בקרנות ומהיום מיטב תישא בהן. מספר קטן של קרנות עם פעילות מוגברת באופציות לא תיכללנה בהסדר זה, והעמלות שלהן תקבענה במכרז נפרד.

 

ב-28.12.2011, מועד תחילתו של ההסדר החדש מול בנקים, תיכנס לתוקף גם העלאת דמי הניהול בכל קרנות מיטב, למעט הקרנות הכספיות, בשיעור מזערי של 0.02%. במיטב מציינים כי החיסכון הצפוי בעמלות עבור בעלי היחידות בקרנות גדול מהעלייה המזערית בדמי הניהול כך שמרבית בעלי היחידות בקרנות צפויים להרוויח מן המהלך.

5.       כל ההתחייבויות הן בתוקף עד לסוף 2012.

 

*קרנות שבניהול מיטב נכון ל- 31.12.2011 למעט קרנות שהשקעותיהן מנוהלות באמצעות מנהלי השקעות חיצוניים (הוסטינג).

מנהל הקרנות: מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ. איןפרסוםזהמהווההצעהלרכישתיחידותהשתתפותבקרנותנאמנות. מדיניות ההשקעותהמלאהמופיעה בתשקיףהקרןובדיווחיהבורסההשוטפים. רכישהתיעשהעלבסיסתשקיףבתוקףבלבד. האמור לעיל אינו מהווה יעוץ ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים שלכל אדם.

 

אודות בית ההשקעות מיטב:

מיטב הינו מבתי ההשקעות הגדולים והוותיקים בישראל,.המנהל כ- 46 מיליארד ש"ח במגוון מוצרי השקעה, בהם קרנות נאמנות, קופות גמל, תיקים מנוהלים ותעודות סל, ופעיל באמצעות חברות בנות גם בתחומי ההנפקות והברוקראז'. בית ההשקעות מיטב, בניהולו של אילן רביב, נוסד בשנת 1979 על ידי צבי סטפק (יו"ר) ושלמה סימנובסקי. בית ההשקעות נמצא בבעלות מייסדי מיטב (כ-50.01%), ישיר איי.די.איי (28.5%) וגאון אחזקות (21.5%).

 

בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים

 
מדד הנדל"ן 15, שער אחרון: 360.96
מדד הנדל"ן 15 מכיל את 15 מניות הנדל"ן עם שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב. בזמן האחרון ראינו פריצה של התנגדויות בחלק מהמניות הללו וגם כתבנו עליהם תחזיות של ניתוח טכני ותחזיות מצולמות אותם העלנו לאתר לשימושכם.
לאחר ירידות חדות במפולת הסאב פריים של שנת 2008 בה ירד מדד הנדל"ן 15 מרמת מחיר של 880 עד לשפל של 126 נקודות, התאושש מדד הנדל"ן ועלה בשנתיים שאחרי בכ-180% בחזרה לשער 360. מסוף 2010 ועד היום מדשדש מדד הנדל"ן 15 ברצועת יציבות עם נטייה לירידה. בסוף אפריל פרץ המחיר את רצועת היציבות היורדת שיהיה האיתות הראשון לחזרה למסלול עולה.
בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים. בניגוד לאיתות הראשון שהיה חלש ולא משמעותי, איתות כזה מגדיל מאוד את הסיכויים להמשך עלייה. יעד המחיר הוא 500 נקודות בשנה הקרובה אבל כמובן שיש לחתוך הפסד אם מתרחשת ירידת מחיר אל מתחת ל-360 ליותר מכמה ימים בודדים.
בהצלחה!

נאסדק, שער אחרון: 3,469
אין סימנים שליליים להתנהגות הנאסדק כך שהירידה בשבוע שעבר והיציבות של השבוע הם תיקון ומנוחה בלבד לפני חידוש העלייה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. מכיוון שהנאסדק הגיע ליעד המחיר והתקרב לקו מגמה עולה עליון, סביר שנמשיך לראות דשדוש ומנוחה לפני המשך העלייה כך שירידה עד 3,200 נקודות היא מאוד אפשרית לפני המשך העלייה.
עדיין אין סימנים שליליים להיפוך מגמה. על פי המחזוריות ניתן להתחיל לחפש את היפוך הכיוון והתחלת הירידות בעוד כשנה. יש להמתין להתחלת ירידה וליצירת מבנה שלילי לפני שמגיבים ופותחים פוזיציות שורט או לחלופין יוצאים מהמניות כי תמיד עדיף לראות שהשוק מסכים עם מה שאנו חושבים.

מעוף, מחיר אחרון: 1225.26
פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.64% וזה מרמז על עליית המעוף ל-1232 בערך בפתיחת המסחר.
המעוף שוב ברצועה, שובר שיאים של דשדוש. מתחילת אוקטובר 2012, כבר יותר משמונה חודשים, מתנהל המעוף ברצועת מסחר של 5% בתחום 1180-1235. יש להמתין לפריצה מחודשת, כנראה מעלה.
אין שינוי בתחזית- הגל העולה צפוי לשבור את שיא כל הזמנים ולעלות אל מעל 1350 נקודות אבל לאחר מכן יש להיזהר. על פי המחזוריות, המפולת הבאה צפויה להתחיל במהלך 2014.

נאסדק, מחיר אחרון: 3,437
הנאסדק בשיא של 13 השנים האחרונות ואין סימני חולשה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. יעד המחיר הוא 3,500 תוך חודשיים. תיקון אפשרי צפוי להיעצר ב-3,200.

 אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 9486 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועלהתאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנכ"ל של תטא וכמנהל התיקים הראשי.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים