‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר ללא שינוי

ריבית בנק ישראל
 רון אייכל | 23.11.2010

סיכום החלטת הריבית לחודש דצמבר 2010 בהתאם להערכתנו, בנק ישראל החליט להותיר את הריבית המוניטרית לחודש דצמבר 2010 ללא שינוי, ברמה של 2.0%.

מהדיווח של הבנק, עולה כי הגורמים המרכזיים להחלטה זו היו: (1) האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית נמצאת בתוך היעד ולפי תחזיות החזאים וחטיבת המחקר צפויה להיות מעט מעל הגבול העליון במחצית הראשונה של 2011 ולחזור לתוך היעד בהמשך השנה. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון היו החודש מעט מעל הגבול העליון של היעד. (2) מרבית האינדיקטורים שנוספו בחודש האחרון תומכים בהערכה שברביע השלישי ובאוקטובר נמשך הגידול בפעילות הכלכלית. אולם, בנתונים אלה בולטת הירידה בייצוא – לאחר עליה מהירה במחצית הראשונה של השנה – שהושפעה גם מהחולשה בסחר העולמי. חוסר הודאות ביחס להתמדת הצמיחה בישראל, הנובעת מאי ודאות בביקושים העולמיים, עדיין מהווה גורם סיכון משמעותי. (3) ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב; ה-Fed אף חזר להפעיל כלי הרחבה כמותית. על רקע זה, פער הריביות בין המשקים שצומחים מהר יחסית, וביניהם ישראל, למשקים המפותחים מהווה אתגר משמעותי לקובעי המדיניות במדינות הצומחות מהר יחסית; אלה נדרשים לאזן בין הלחצים המקומיים להעלאת הריבית, לבין ההשפעה של העלאה כזו לייסוף שער החליפין והשפעתו על הייצוא ולכן על הפעילות במשק. (4) מחירי הדירות (שאינם כלולים במדד המחירים לצרכן) המשיכו לעלות בקצב מהיר. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר השפעת הצעדים שננקטו בתחום הנדל"ן שנועדו לתמוך ביציבות הפיננסית ועשויים למתן את עלית מחירי הדירות בחודשים הקרובים.

אין ספק, כי על רקע הסביבה האינפלציונית, הנתונים האחרונים לפעילות הכלכלית, רמתו של שער החליפין של השקל כנגד הדולר, ההרחבה הכמותית בארה"ב וגם הסיפור האירי, אין מקום להעלאת הריבית באופן מיידי.

יחד עם זאת, בנק ישראל בהחלט הפעיל מהלך של ריסון מוניטרי כאשר הוא הרחיב את המרווח שבין ריבית בנק ישראל לבין ריבית האשראי או הפיקדונות (הפרוזדור) לבנקים המסחריים מ-0.25%± ל-0.5%±. המשמעות של החלטה זו היא מחד, ריסון מוניטרי, שהרי כעת הבנקים משלמים לבנק ישראל עוד 0.25% לשנה על אשראי. מאידך, הבנקים מקבלים על כספיהם בבנק ישראל פחות 0.25% (במונחים שנתיים), מאשר לפני חודש.

למעשה, מהלך זה היה נדרש בשלב זה או אחר (כבר הערכנו לפני כשנה כי מועד זה יגיע, עם התחדשות הריסון המוניטרי). מרווח פרוזדור ההיסטורי עמד על 1.0%± עד לחודש ינואר 2009, אשר בראשיתו הצטמצם המרווח לכדי 0.5%± (ואח"כ לכדי 0.25%±). כעת, בנק ישראל חוזר אט אט לנורמליזציה. בהחלט, ניתן לצפות כי בשלהי 2011 יורחב הפרוזדור פעם נוספת.

מבט לחודשים הקרובים

בבנק ישראל מדגישים כי החלטה זו עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. יחד עם זאת, קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי ב-5 גורמים והם: (1) סביבת האינפלציה ; (2) הצמיחה במשקים הישראלי והעולמי ; (3) המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ; (4) התפתחות שערי החליפין של השקל ו-(5) מחירי הדיור.

כלומר, ישנן סיבות אשר מעכבות את העלאת הריבית, אולם ניתן לצפות לכדי עליות נוספות במהלך 2011. תמיכה לכך שהכיוון הכללי בבנק ישראל הוא להעלאת הריבית ניתן לקבל מכך שבבק גורסים כי "רמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה".

לפיכך, עיתוי העלאות הריבית עשוי להיקבע לפי ההתפתחויות בשוק הדיור ובפרט במחירי הדירות (לפי דברי בנק ישראל).

ביחס לשוק הנדל"ן, אמנם, מחירי הדירות ממשיכים להתייקר וכרגע ממתינים בבנק יראות את השפעת המהלכים האחרונים (+ מהלכי ראש הממשלה) על המגמות הענף.

 

לאור כל אלו, אנו מצפים כי גם בחודש ינואר 2011 יבחרו בבנק המרכזי שלא לשנות את גובה הריבית.

בהתייחס להמשך 2011 אנו מצפים לכדי המשך הריסון המוניטרי, בקצב צנוע של העלאה אחת כל שלושה חודשים. אנו מעריכים כי העלאת הריבית הבאה תהיה רק בשלהי הרבע הראשון של 2011 ובסופה זו תגיע לרמה של 3%.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים