‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

21 מאי 2024

רצף זכויות פיצויים

כתבות נוספות בנושא פנסיה:

רצף זכויות פיצויים

על פי חוק פיצויי פיטורין, זכאי עובד שעזב את עבודתו בתנאים המצויינים בחוק, לקבלת פיצויי פיטורין בגובה שכר חודשי אחרון במכפלת שנות עבודתו.

פורטל הבית הפיננסי | 04.04.2010

הזכרתי במאמרי הקודם את רצונו של האוצר להימנע ממשיכת כספים בעת עזיבת עבודה מאחר וכספי החיסכון הפנסיוני מיועדים להקמת הצובר לעת הפרישה וכל משיכה בדרך תקטין את הזכויות העתידיות הנרכשות .יחד עם זאת,מאפשר החוק לעובד כן למשוך כספים במהלך השנים.

כיצד ניתן לעזור לו בקבלת ההחלטה הנכונה שלא לעשות כן ?

כספי החיסכון הפנסיוני מורכבים מכספי פיצויים ותגמולים. בעתיד אכתוב על נוהלי משיכת כספי התגמולים, אולם היום אתייחס למשיכת כספי הפיצויים, הנפוצים יותר. על פי חוק פיצויי פיטורין, זכאי עובד שעזב את עבודתו בתנאים המצויינים בחוק, לקבלת פיצויי פיטורין בגובה שכר חודשי אחרון במכפלת שנות עבודתו.כלומר,עובד שעבד 10 שנים אצל מעביד ושכרו הקובע בעת העזיבה היה10,000 ₪,זכאי לפיצויי פיטורין בגובה 100,000 ₪.פקודת מס הכנסה מגדירה כספים אלה כהכנסת עבודה לכל דבר ועיקר,שמשמעותה היא שהכספים יצורפו לסך הכנסתו של העובד לאותה שנת מס ועליו לשלם מס כאילו היו הכנסת עבודה.יחד עם זאת, זכאי העובד לבחור בין שני פטורים כשאחד מהם הינו פטור על כספי הפיצויים עד התקרה.בשנת 2010 מדובר על סך של 11,390 ₪ לכל שנת עבודה.על הסכומים שמעבר, באם קיימים ,יחוייב העובד לשלם מס כחוק. ברור שבמצב כזה, יצאו כספים אלה ממעגל המקורות לחסכון לפרישה ,ולכן מאפשרת נציבות המס לעובד להימנע מתשלום המס על הכספים העודפים, בתנאי שיבצע רצף זכויות.

אז מה זה רצף זכויות פיצויים ולמי זה טוב?

אנו יוצאים מהנחה שבתקופת עבודתו (גילאי 21-67 לערך) יחליף העובד מספר מקומות עבודה. כל החלפה כזו מאפשרת לו משיכת כספי פיצויים ומרוקנת מחדש את צבירתם כמקור לפנסיית המטרה שהרחבתי עליה במאמרי הקודם.לפיכך מאפשרת הנציבות לעובד שפוטר לבצע המשכיות בין מעסיקו הקודם למעסיקו הבא. הרצף מאפשר דחיית ההתחשבנות עד עזיבת המעסיק הבא ואז נתחשבן על שתי התקופות כאילו היו תקופה אחת. כלומר,אילו עבדתי אצל מעסיק אחד 10 שנים ואצל השני 5 שנים,הרצף יאפשר לי להתחשבן עם רשויות המס על כל ה 15 שנה,לאחר שאעזוב את המעסיק השני. ברור שההתחשבנות נעשית מול הנציבות ובאישורה ואינה קשורה כלל למעסיק לא הראשון ובטח לא השני. מי שמבקש אותה הוא העובד וההתחשבנות תעשה כאמור בינו לבין נציבות המס. ניתן כמובן(ועל זה בונה האוצר), שהרצף ימשך ממעביד למעביד עד הפרישה מה שיביא את כל צבירת כספי הפיצויים לשימוש פנסיוני. החל מ 2008 ניתן לבצע רצף על שכר של עד 4 פעמים שכר ממוצע במשק (32,060 ₪ נכון ל 2010).

האם יש תנאים לביצוע הרצף?

כמובן שכן. העובד בא למעשה לנציבות ומבקש שנעצום עיניים.בואו נחשוב כאילו לא עזב את עבודתו ומכאן שלא יתבצע אירוע מס עבור כספי פיצוייו.הנציבות תסכים למשחק ה"נדמה לי" אולם תדגיש שאם לא עזב העובד את עבודתו, אסור לו למשוך דבר מכספי הפיצויים, כולל כמובן את הפיצויים הפטורים. כלומר,תנאי הכרחי לביצוע הרצף הינו אי משיכת כספי פיצויים לחלוטין. ניתן לעובד זמן של 60 יום מיום עזיבת מקום העבודה הראשון להודיע לנציבות על רצונו ברצף וזה יתן לעובד שנה למציאת מעסיק חדש. באם בתקופת שנה זו לא ימצא מעביד חדש, יתבצע חישוב המס. כספי הפיצויים חייבים להיות מופרשים לקופת פיצויים אישית(קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה) אך לא בקופת פיצויים מרכזית.זכותו של העובד להתחרט בתוך שנתיים מיום עזיבת המעסיק הראשון ואז יעשה לו חישוב מחודש ליום החרטה. הפיצויים הפטורים ימשכו ללא מס, ומהיתרה יגבה מס כחוק. באם יתחרט אחרי תקופת השנתיים,יאבד העובד את זכותו לתיקרת הפטור וישלם מס על כל כספי הפיצויים(כואב).

למי זה טוב? לארבעה סוגי עובדים בעצם:

1.לעובד המעדיף שכספי הפיצויים ייועדו לפנסיה בלבד ואינו רוצה שיעשה בהם שימוש לצריכה שוטפת בדרך.

2.לעובד האופטימי שמעריך שתקרות הפטור יגדלו בעתיד ככה שכשיתבצע החישוב,הכספים הפטורים שלו יהיו גבוהים יותר מכפי שהם כיום.

3.לעובד הפסימי- שמעריך שהכנסותיו בעתיד יהיו נמוכות יותר מאשר הן כיום.מאחר והחישוב ביום
הפרישה יערך על הכנסה נמוכה יותר במכפלת שנות עבודתו,ההתחשבנות על כספים חייבים ,יהיו
נמוכים יותר ומכאן גם גובה המס שישלם.

4.לעובד שהכנסתו במקום העבודה הראשון היה נמוך משמעותית מתקרת הפטור ובמקום עבודתו החדש יזכה לשכר גבוה יותר.

על אפשרויות נוספות להימנע מתשלום מס על כספי הפיצויים במאמר הבא.

 

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים