‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל במארס 2009

 • התשואה הנומינלית (ברוטו) הממוצעת של קופות הגמל הגדולות במארס 2009 צפויה לנוע בתחום רחב שבין 2% ל-3.4%, תשואות חיובית, בעיקר תודות לעליות בחצי השני של החודש.
 • השונות בין תשואות מנהלי קופות הגמל בתעשייה כולה צפויה להיות גבוהה יחסית לחודש קודם, ולנוע בין 2% ל-4.2%, כאשר המדד המשוקלל צפוי להצביע על כ-3%.
 • כל אחד מאפיקי ההשקעה המרכזיים תרם תרומה חיובית לתשואות הקופות, כאשר האפיקים המובילים בתרומתם הינם האפיק המנייתי בארץ ובחו"ל וכן האפיק הקונצרני.
 • התוצאה: הקופות המסלוליות שמתמחות בצמודי מדד השיגו תשואה נאה מאד שבין 3%-4%, כאשר הקופות השקליות השיגו בין 2% ל-2.5%. הקופות שמתמחות באפיק המנייתי, צפויות להשיג תשואות גבוהות מאוד של כ-8% עד 10%.

מארס 2009

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש. הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (דוגמת גדיש, עצמה, תמר, קה"ל כנרת) יציגו במארס 2009 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ-2% עד 3.4%. מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להצביע על תשואה משוקללת של כ-3%. כל אפיקי ההשקעה המרכזיים, ובראשם אפיק המניות בארץ ובחו"ל ואיגרות החוב הקונצרניות, תרמו לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג החודש. חשוב לציין, כי עיקר התשואה התקבלה בחצי השני של החודש. זאת, תודות לסנטימנט החיובי בשווקים הן בארץ והן מעבר לים, הנובע מגורמים שונים, ביניהם הודעתו של בנק ישראל כי ירכוש אגח ממשלתיות וימשיך לרכוש דולרים בשוק, הודעתו של גייטנר, שר האוצר האמריקאי, על תוכנית סיוע כלכלי לשוק האמריקאי, וכן מדדים מאקרו-כלכליים נוספים המעידים, אולי, על ניצנים ראשוניים של בלימת המשבר. אפיק המניות כיכב החודש בתרומתו לתשואות קופות הגמל, בעיקר תודות לעליות החדות שנרשמו לקראת סוף החודש. מדד ת"א 25 עלה ב-9.4%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 10.3% ומדד ת"א 75 עלה באופן החד ביותר, בשיעור של 15.1%. העליות החזקות בשוק המניות בארץ נבעו בעיקר מהאופטימיות האמריקאית, בעקבות תוכנית החילוץ החדשה שהציג גייטנר והממשל האמריקאי. בהסתכלות ענפית, בלטו לחיוב מניות הנדל"ן, חברות חיפושי נפט וגז וחברות חשמל ואלקטרוניקה: מדד ת"א נדל"ן 15 זינק ב-18.9%, מדד חיפושי נפט וגז עלה ב-16.1% ומדד חברות חשמל ואלקטרוניקה עלה בשיעור של 13.5%. בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית מובהקת, כאשר מרבית המדדים המרכזיים עלו בשיעור ניכר. זאת, בניגוד מוחלט לירידות החדות בחודש פברואר. מדדי המניות בארה"ב זינקו החודש, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-7.7%, ה-500S&P זינק ב-8.5% והנאסד"ק עלה ב-10.9%. באירופה, ה-DAX הגרמני עלה ב-6.3%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.9% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 4.8%. באסיה, הנייקי זינק ב-7.1% וההנג-סנג עלה ב-6%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. בשוק איגרות החוב תרם האפיק הקונצרני תרומה יפה לתשואות של הקופות החודש, ועלה בשיעור ממוצע של 4.4%. מדד התל בונד 20 עלה ב-4.5% ומדד התל בונד 40 עלה ב-5.6%, כאשר בתווך מצוי מדד התל בונד 60 עם עלייה של 4.8%. נראה, כי העליות נבעו בעיקר תודות להתערבות בנק ישראל בשוק האג"ח הממשלתיות שמקרינה באורח חיובי גם על האג"ח הקונצרניות, וכן מתוכנית גושן שמבטאת ניסיון לעורר מחדש את שוק ההון הראשוני – גיוסי הון. בנוסף מסתמן, כי למרות מצבן הפיננסי של חברות, כפי שמתבטא בדוחות הכספיים, המשקיעים מאמינים ביכולתו של השוק לצאת מן המשבר וביכולתן של החברות, ככלל, לפרוע את חובן. באפיק הממשלתי, ניתן לראות, כי העובדה שבנק ישראל רוכש איגרות חוב ממשלתיות, משפיעה באופן חיובי על אפיק זה. ההשפעה החיובית ניכרה בעיקר באיגרות החוב הבינוניות לטווח של 3–7 שנים, הן השקליות והן הצמודות. איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלו בחודש מארס ב-3.2%, כאשר האג"ח הצמודות הבינוניות-ארוכות רשמו את העליות הגבוהות ביותר: האגחים לטווח של 2–5 שנים עלו ב-2.9%, האיגרות לטווח של 5–7 שנים עלו ב- 4.4% ואיגרות החוב הארוכות ל-7–10 שנים עלו בעוצמה חזקה של 4.6%. לעומת זאת, איגרות החוב הקצרות לטווח של 0–2 שנים הסתפקו בעלייה של 1.1%. מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות עלה ב-1.95%, כאשר השחרים הבינוניים-ארוכים רשמו גם כאן את העליות הגבוהות ביותר: השחרים לטווח של 2–5 שנים עלו ב-2.2% ואלו לטווח של 5–7 שנים עלו ב-3.1%. לעומת זאת, בשיעורים נמוכים הרבה יותר עלו השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים שהסתפקו בעלייה זעירה של 0.2%. עלייה של 0.9% נרשמה בגילונים, ועלייה כמעט אפסית (זחילה) של 0.1% במק"מים, על רקע הורדת הריבית לשפל של 0.5%. אפיק המט"ח הפגין תנודתיות רבה במהלך החודש, אך בסיכום חודשי, מדד איגרות החוב הצמודות למט"ח עלה בשיעור של 1.5%, בעיקר בשל התחזקות הדולר והאירו מול השקל על רקע המגמה העולמית. חל פיחות של השקל בשיעור של 0.6% מול הדולר בעיקר בעקבות הודעתו של בנק ישראל כי יתמיד ברכישת מט"ח. כמו כן, חל פיחות של 5.6% של השקל מול האירו. חשוב לציין כי אפיק המט"ח מיוצג בשיעור נמוך יחסית בקופות הגמל (בדרך כלל בין 4%–7% במונחי חשיפה מט"חית כוללת), אבל הוא תורם גם במקטע המנייתי בחו"ל.

מכל אלו מסתמן, כי תשואות מארס בקופות הגמל תהיינה חיוביות נאות, בעיקר בזכות העליות בשוק המניות בארץ ובעולם אך גם מהעליות החדות שנרשמו בשוק איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב– %מארס 2009
מדד ת"א 259.4
מדד ת"א 10010.3
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות2.5
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים3.2
שינוי הדולר ביחס לשקל0.6 (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.1
שחר וממשלתי שקלי 2.0
גילון0.9

הרבע הראשון של השנה (ינואר – מארס 2009)

בהסתכלות על ביצועי הקופות מתחילת השנה, ניתן לראות כי הקופות הציגו תשואות חיוביות מרשימות, כאשר החודשים שהניבו לקופות את התשואה הגבוהה ביותר, הינם ינואר ומארס. התשואה הממוצעת של כל קופות הגמל בחודשים ינואר ופברואר היתה כ- 5.5% והתשואה שמוערכת לחודש מארס הינה כ-3% בממוצע. התשואה הממוצעת מתחילת שנה של כלל הקופות במשק תנוע, אם כן, בסביבות 8.5%, או מעט יותר. עם זאת, טווח התשואות צפוי להיות רחב מאוד ולנוע בין 7% בקופות המפגרות ל-14% ומעט יותר, בקופות הבולטות. כל אפיקי ההשקעה המרכזיים תרמו לתשואה החיובית מתחילת שנה. אפיק המניות בארץ כיכב בתרומתו לתשואה, כאשר מתחילת שנה מדד ת"א 25 עלה 11.2%, מדד ת"א 100 עלה ב-18.1% ומדד ת"א 75 זינק ב-45.2%. לעומת זאת, שוקי המניות בעולם ירדו באופן משמעותי מתחילת שנה, למרות העליות הנאות בחודש מארס. מדד ה- 500S&P ירד ב-11.7%, מדד ה-Eurostoxx 50 ירד ב-15.4% ומדד הנייקי ירד ב-8.5%. האפיק הקונצרני תרם גם הוא לתשואות מתחילת השנה, כאשר מדד התל בונד 20 עלה ב-7.4%, מדד התל בונד 40 עלה ב-17.2% ומדד התל בונד 60 עלה ב-11.2%.

האפיק הממשלתי תרם תרומה חיובית, אם כי מתונה הרבה יותר, וההשפעה החיובית ניכרה בעיקר באיגרות הבינוניות והארוכות, הן הצמודות והן השקליות. איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-5.5% ואיגרות החוב השקליות מסוג שחר עלו ב-3.3%. אפיק המט"ח תרם רבות לתשואה של הקופות, למרות משקלו הנמוך יחסית בקופות, תודות להתחזקותם של הדולר והאירו בהתאם למגמה העולמית. חל פיחות של השקל בשיעור של 10.1% מול הדולר, ופיחות של השקל בשיעור של 5.2% מול האירו.

לסיכום, העליות בכל האפיקים מתחילת השנה, ובעיקר בשוק המניות ואגרות החוב הקונצרניות, תרמו לתשואה הנאה שהשיגו הקופות מתחילת שנה, שעמדה על 8%-9% בממוצע.

מיטב מפרסמת בראשית כל חודש את מדד מיטב לקופות הגמל המשקף את התשואה המשוקללת של קופות הגמל על בסיס המודל, הבנוי, כמובן, על אופן התפלגות נכסי הקופות לתגמולים (לא כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבהן אין עניין לציבור). המדד מתייחס גם לקרנות ההשתלמות, שהרכביהן דומים לקופות הגמל לתגמולים ולכן גם תשואותיהן. 3 קופות הגמל הגדולות בתעשייה הן: גדיש שנרכשה על ידי פסגות, עוצמה שנרכשה ע"י הראל ותמר מקבוצת בנק דיסקונט שנרכשה ע"י כלל ביטוח. 2 קרנות ההשתלמות הגדולות הן קה"ל שנרכשה ע"י מגדל מלאומי ודיסקונט וכנרת שנרכשה ע"י פריזמה מפועלים. סך נכסיהן מהווה כשליש מסך נכסי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, ומבחינה זו מדד מיטב משקף במידה רבה גם את ביצועיהן הספציפיים.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב קופות גמל.

בחסות מיטב בית השקעות    מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשל

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים