‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל לספטמבר 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה :אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

ספטמבר 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של   כ-1.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומעליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.9% לבין תשואה של 1.5%.

 

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.8% בטווח תשואה של 2.3% עד תשואה של 3.3%.

תשואה של כ-0.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח של תשואה 0.3% עד תשואה של 0.7%.

תשואה של 0.3% לקופות הגמל השקליות בטווח תשואה של 0.1% עד תשואה של 0.5%.

מתחילת השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה ממוצעת מרשימה מאוד של כ-8.8%.

 

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

  סיכום חודש ספטמבר 2019

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בספטמבר 2019 (עד ה-26.9 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש) תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה של 0.9% לבין תשואה של 1.5%.

 

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.   

 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.

בארה"ב: עליות שערים, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-1.8%, מדד הדאו עלה ב-2.0%, מדד הנאסד"ק עלה ב-0.7%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה יותר: ה-DAX הגרמני עלה ב-3.8%, ה-CAC הצרפתי עלה          ב-3.1% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.5%.

ביפן: מגמה חיובית חזקה עוד הרבה יותר כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 7.8%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 4.0%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה: מדד ת"א 35 עלה ב-3.4%, מדד ת"א 125 עלה      ב-3.5%, מדד יתר 50 עלה ב-1.1%מדד ת"א 90 עלה ב-3.9%.

 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים. מדד התל בונד 20 ומדד תל בונד 60 עלו כ- 0.8% כ"א, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.7%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-1%.

 

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.4%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.7% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.2%.

 

נתוני ספטמבר 2019:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 5001.8% 
DOW JONES2.0% 
NASDAQ0.7% 
NIKKEI7.8% 
DAX3.8% 
מדד ת"א 353.4% 
מדד ת"א 1253.5% 
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.4% 
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.7% 
מדד קונצרני כללי0.7% 
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף) 0.5%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף) 1.5%-
מלוות קצרי מועד0.0% 
שחר0.2% 
גילון0.0% 

 

 

סיכום ינואר-ספטמבר 2019:

הערכתנו: תשואה גבוהה מאוד של 8.8% לקופות הגמל הכלליות

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:

 

תשואה של כ-15.2% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות: 12.0%-20.0%.     

תשואה של 6.0% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות: 5.0%-7.0%. 

תשואה של 5.8% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: 5.0%-6.5%.  

 

 

 

 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים חדות.

בארה"ב: עליות שערים חזקות, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-18.8%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-15.3%, ואילו הנאסד"ק עלה באופן חד במיוחד של 21.0%!!!.

גם באירופה נרשמה מגמה חזקה של עליות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-16.4%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-18.8% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 17.7%.

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 10.2%, עיקר העלייה התרחשה החודש.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-4.5%. גם כאן, עיקר העלייה התרחשה החודש.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. התיסוף החד בשער השקל פגע בתשואת הקופות.

 

 בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה: מדד ת"א 35 עלה ב-10.4%, מדד ת"א 125 עלה           ב-15.0%, מדד ת"א 90 עלה ב-28.8%!!!, ומדד יתר 50 עלה בשיעור מתון בהרבה של 5.1%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד תל בונד 20 עלה ב-8.3%, מדד התל בונד  40 עלה ב-6.5% ומדד התל בונד 60 עלה ב-7.5%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו ב-8.9%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-7.1%.

 

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלו ב-8.1%.

 

נתוני ינואר-ספטמבר 2019:

 

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 50018.8% 
DOW JONES15.3% 
NASDAQ 21.0% 
NIKKEI10.2% 
DAX16.4% 
מדד ת"א 3510.4% 
מדד ת"א 12515.0% 
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות8.1% 
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים9.3% 
מדד קונצרני כללי7.1% 
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף) 5.5%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף) 9.4%-
מלוות קצרי מועד0.3% 
שחר8.5% 
גילון0.0% 

 

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים