‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

תחזית תשואה חיובית של כ- 2.0% לקופות הגמל בספטמבר 2012

 • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל בספטמבר 2012 צפויה לעמוד על כ-2.0%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוק המניות בארץ וחו"ל ובשוק האג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ.
 • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות בספטמבר 2012, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בין תשואה חיובית של 1.7% לבין 2.3%.
 • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה בספטמבר 2012 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה חיובית של 1.5% לבין 2.5%.
 • מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת חיובית של כ-6.9%.

סיכום חודש ספטמבר 2012

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בספטמבר 2012 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת חיובית של 2.0%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה חיובית של 1.5% לבין 2.5%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, ועליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. לעומת זאת, הירידות בשערי המט"ח (בעיקר בשער הדולר) פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש.

בשוקי המניות בעולם נרשמו עליות שערים במרבית המדדים (עד ה-27.9 שהוא יום אחרון לחישוב תשואות בגמל): בארה"ב: מדד ה-S&P עלה ב-3.4%, מדד הנאסד"ק עלה ב-2.9% ומדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.7%. באירופה נרשמו עליות שערים נאות: ה-DAX הגרמני עלה ב-5.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.8% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 4.3%. ביפן, לעומת זאת, נרשמה מגמה שלילית והניקיי ירד בשיעור של 0.4%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 25 עלה בשיעור של6.1%, מדד ת"א 75 עלה ב-4.5%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 5.5% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 2.1%.

המגמה החיובית לא פסחה גם על האג"ח הקונצרני המקומי שבו נרשמו עליות שערים: מדד התל בונד 20 עלה ב-2.3%, מדד התל בונד 40 עלה ב-2.6% ומדד התל בונד 60 עלה ב-2.4%. אגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של כ-1.9%.

גם מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה ב-1.0%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על עליות שערים, כאשר האג"חים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.7%, האג"חים לטווח של 5–2 שנים עלו ב-1.0% והאג"חים לטווח של 5 שנים עלו ב-1.1%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש בשיעור של 0.3%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.1%, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.2% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-0.6%. המק"מים עלו ב-0.1% והגילונים עלו ב-0.6%.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%ספטמבר 2012
מדד ת"א 256.1%
מדד ת"א 1005.5%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.6%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים1.0%
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד2.2%
שינוי השקל ביחס לדולר2.9- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.1%
שחר0.3%
גילון0.6%

סיכום מתחילת השנה: ינואר-ספטמבר 2012

תשואה חיובית לקופות הגמל: %6.9

מתחילת השנה, נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-6.9% בקופות הגמל. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ובאגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ.

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים: בארה"ב: מדד ה-S&P עלה ב-14.6%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-9.8% בעוד שהנאסד"ק עלה בשיעור חד של 20.0%. באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה באופן חד ב-24.6%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-10.0% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 9.3%. באסיה נרשמו עליות שערים: הניקיי עלה ב-6.6% וההנג-סנג עלה ב-12.9%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם שוק המניות בארץ הציג עליות שערים במרבית המדדים, כאשר מדד ת"א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור של 9.6%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 0.6%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 7.8% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 5.5%.

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מתחילת השנה: מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו בין 5.3% ל-6.0 כ"א. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע ב-5.2%.

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 5.0%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-6.0% ואגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 4.5%.

בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהשחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-2.5%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-4.5%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-5.9%. המק"מים עלו ב-1.9% והגילונים עלו ב-3.2%.

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה עלייה בשיעור של 6.0%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-3.6%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-5.1% והאג"חים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-7.5%.

בהתאם לכל אלה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 6.9% מתחילת השנה.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים