‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

תחזית תשואות קופות הגמל באוקטובר 2009.

באדיבות שרון גייזלר

 

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד באוקטובר 2009, המהוות כ-33% מתעשייה כולה, צפויה להיות חיובית, ולנוע בתחום שבין 1.5% ל-2.0%.

מסיכום חודש אוקטובר 2009 עולה כי:

תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין 1.4% ל-2.6%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע על תשואה של כ-1.7%.

האפיק המנייתי בלט בתרומתו לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש, למרות הירידות בימים האחרונים, והוא האחראי העיקרי לתשואות הנאות.

ואכן, הקופות המסלוליות המתמחות במניות מובילות החודש עם תשואה משוקללת צפויה של כ-2.5%.

גם אפיק האג"ח הקונצרני והממשלתי תרמו לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש, אך בשיעור נמוך יותר.

מתחילת השנה:

10 חודשים רצופים של תשואות חיוביות – עוד לא היה כדבר הזה אפילו בשנות הגאות בבורסה.

התשואה המשוקללת של התעשייה: 27.3%..

קיימת שונות גבוהה בין הקופות: הגדולות צפויות להציג כ-26% עד 30%, הבינוניות והקטנות בין 31% ל-37%, עם קבוצה קטנה של קופות שהשיגו בין 40% ל-46%.

מבין הקופות המסלוליות בולטות מאוד אלה המתמחות במניות עם תשואה משוקללת של כ-65%, אך המובילות תצבענה על תשואה הגבוהה מ-100%.

אוקטובר 2009

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות: גדיש, עצמה, תמר, קה"ל, כנרת, המהוות כ-33% מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו באוקטובר 2009 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ-1.5% עד 2.0%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 1.7%.

העליות בשוק המניות המקומי היו המקור העיקרי לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג החודש. גם איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות תרמו לתשואה החיובית, אך בשיעור נמוך יותר.

שוק המניות בארץ בלט, כאמור, בתרומתו לתשואות החיוביות של הקופות החודש, בעיקר תודות לעליות שנרשמו בחצי הראשון של החודש. הסימנים המבטאים התייצבות במצב הכלכלי תומכים בנכונותם של המשקיעים להגדיל את השקעתם בשוק המניות. מדד ת"א 25 עלה ב-2.7%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 3.2%, מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 5.4% ומדד היתר, שבלט החודש, עלה בשיעור של 9.1%. מניות חברות חיפושי הנפט והגז וחברות ההשקעה ואחזקה הן שהובילו את עליות השערים החודש, עם עלייה בשיעור של 8.9% ו-8.5% בהתאמה.

האפיק הקונצרני עלה גם הוא החודש, ותרם לתשואה החיובית, כאשרמדד התל בונד 20 עלה ב-0.4%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.9% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 0.5%. העליות הללו נבעו בעיקר מחיפוש המשקיעים אחר אפיקי השקעה אטרקטיביים יותר ביחס לריבית האפסית המתקבלת מהפק"מים. איגרות החוב הלא מדורגות עלו החודש בשיעור ממוצע של כ- 2.0%.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה, כאמור, מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-0.7%. זאת, חרף מדד המחירים לחודש ספטמבר שהצביע על ירידה בשיעור של 0.3%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה שהאג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים נותרו כמעט ללא שינוי, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 0.9%, האיגרות לטווח של 5–7 שנים עלו בשיעור של 1.3%, ואיגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור של 1.0%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש, גם הוא, ב- 0.6%, כאשר נרשמה מגמה חיובית בכל טווחי הפדיון השונים: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים עלו בשיעור של 0.4%, השחריםלטווח של 2–5 שנים עלו ב-0.9%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 0.6%. המק"מים עלו ב- 0.2% והגילונים עלו גם הם ב-0.2%.

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה מעורבת, ולכן תרומתה לתשואה החודשים החודש היא מינורית. מדדי המניות בארה"ב התנדנדו החודש, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.6%, מדד ה-500S&P עלה ב-0.9% והנאסד"ק ירד ב-1.2%. באירופה נרשמו ירידות מתונות: ה-DAX הגרמני ירד ב-1.6%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-2.1% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 1.7%. באסיה נרשמה מגמה מעורבת: הניקיי ירד ב- 2.4% וההנג-סנג עלה ב-1.5%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות, ונכון ליום 29.10.09, שהוא יום המסחר האחרון באוקטובר לחישוב תשואות קופות הגמל.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%אוקטובר 2009סיכום ינואר-אוקטובר 2009
מדד ת"א 252.756.1
מדד ת"א 1003.269.7
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.66.5
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.710.9
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד1.638.0
שינוי הדולר ביחס לשקל0.3- (תיסוף)1.0- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.21.3
שחר0.63.1
גילון0.21.9

סיכום מתחילת השנה 2009 (ינואר-אוקטובר)

עשרה חודשים רצופים של תשואה חיובית רשמו קופות הגמל, ומתחילת השנה תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ- 27.3%.

עד כה, שנת 2009 מצטיירת כאחת השנים המוצלחות בשוק ההון הישראלי (אחרי השנה הקשה ביותר – 2008) , כאשר כל אפיקי ההשקעה המרכזיים הניבו תשואות חיוביות, וחלקם אף חיוביות מאוד.

שוק המניות הניב תשואות גבוהות במיוחד, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 56.1%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 69.7% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור מדהים של 132.5%.

איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים גבוהים מאוד גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 22.1% ומדד תל בונד 40 טיפס ב-42.3%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) נסקו בכ-88%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית של שנת 2008, אך הפגינו שונות גבוהה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-10.9%, נוכח שיעור האינפלציה, ואיגרות החוב השקליות (שחרים) הסתפקו, לפיכך, בעלייה צנועה הרבה יותר של 3.1%.

כל התשואות הללו סייעו מאוד לתעשיית קופות הגמל להשיג תשואות מרשימות ויוצאת דופן לטובה, לאחר תשואות שליליות מאוד בחצי השני של שנת 2008. בכך, הצליחו רוב ניכר של קופות הגמל להחזיר לעמיתיהם את הפסדי 2008.

קופות הגמל הכלליות השיגו, כאמור, תשואה משוקללת, שמגיעה, להערכת מיטב, ל-27.3% כשפער התשואות הפנימי בין הקופות השונות הוא גדול מאוד, בעיקר – כפונקציה של רכיב המניות והאג"ח הקונצרניות שבתיקיהן. וכך, קבוצת הקופות המובילות צפויות להשיג תשואה שבין 39% ל-46%, בעוד שהמפגרות, בעלות רכיב נמוך של מניות ואג"ח קונצרניות, השיגו תשואה של פחות מ-25%.

בהסתכלות על הקופות המסלוליות המתמחות, ניתן לראות באופן מובהק כי הקופות המתמחות במניות הן המובילות (למרות הירידות הקלות בשוק המניות החודש), בפער עצום מעל שאר הקופות המתחמות. קופות אלו צפויות להציג תשואה משוקללת של כ-65%. חשוב להדגיש, כי הפערים בין המובילות לבין המפגרות הם גדולים מאוד, בהתאם לרמת החשיפה למניות, כאשר המובילות צפויות להצביע על תשואה של יותר מ-100%, והמפגרות יצביעו על תשואה של פחות מ-40%.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים