‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

תחזית תשואות קופות הגמל ביולי 2009.

באדיבות שרון גייזלר

 

מסיכום חודש יולי 2009 עולה כי:

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד ביולי 2009, המהוות כ-33% מתעשייה כולה, צפויה להיות חיובית נאה, ולנוע בתחום שבין 2.5% ל-3.0%.

תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח מעט רחב יותר בין 2.5% לבין 3.5%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע על תשואה של כ-2.8%.

האפיק המנייתי כיכב בתרומתו לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש, והוא אחראי כמעט בלעדית לתשואות הנאות.

ואכן, הקופות המסלוליות המתמחות במניות מובילות החודש עם תשואה משוקללת צפויה של כ-6%.

גם איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות-הצמודות תרמו לתשואה החיובית, אך בשיעור נמוך משמעותית.

מתחילת השנה: 7 חודשים רצופים של עליות – השנה מסתמנת עד כה כשנה הטובה ביותר בתולדות תעשיית קופות הגמל !

תעשיית קופות הגמל החזירה לעמיתים כמעט את כל הפסדי שנת 2008.

התשואה המשוקללת של התעשייה: 21.9%.

קיימת שונות גבוהה בין הקופות: הגדולות צפויות להציג כ-21% עד 23%, הבינוניות והקטנות בין 25% ל-32% עם קבוצה קטנה של קופות שהשיגו בין 32% ל-40%.

מבין הקופות המסלוליות בולטות מאוד אלה המתמחות במניות עם תשואה משוקללת של כ-50%, אך המובילות תצבענה על כ-100% תשואה!

יולי 2009 הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות: גדיש, עצמה, תמר, קה"ל, כנרת, המהוות כ-33% מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו ביולי 2009 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ-2.5% עד 3.0%.

לעומת זאת, קופות אחרות שהן בינוניות בגודלן או קטנות יותר, יציגו, בדרך כלל, תשואות גבוהות יותר וגם טווח התשואות שלהן גדול יותר: בין 2.5% ל-3.5%. לפיכך, מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית גבוהה של 2.8%.

העליות המרשימות בשוק המניות המקומי תרמו כמעט בלעדית לתשואה החיובית הנאה שצפויות הקופות להציג החודש. אמנם, גם איגרות החוב הקונצרניות ואיגרות החוב הממשלתיות הצמודות עלו החודש, ותרמו לתשואת הקופות, אך זאת בשיעור נמוך משמעותית. לעומת זאת, התשואות השליליות של איגרות החוב הממשלתיות השקליות, מיתנו אך במעט תשואה חיובית זו.

שוק המניות בארץ כיכב, כאמור, בתרומתו לתשואות החיוביות של הקופות החודש, בעיקר תודות לעליות החדות שנרשמו בחצי השני של החודש. העליות הגיעו בעיקר על רקע הסימנים החיוביים להתייצבות המצב הכלכלי במשקוכן מהאופטימיות בחו"ל בעקבות פרסום דוחות כספיים טובים מהצפוי. הריבית האפסית בפק"מים תרמה אף היא, וכך מדד ת"א 25 עלה ב-10.2%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 10.4%ומדד ת"א 75 עלה בשיעור של 10.7%. מניות הבנקים הובילו את עליות השערים החודש והשיגו תשואה גבוהה במיוחד, בשיעור של כ-18%.

גם בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית נאה. מדדי המניות בארה"ב עלו החודש, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-7.4%, מדד ה-500S&P עלה ב-6.1% והנאסד"ק עלה ב-7.2%. באירופה נרשמו עליות בשיעור דומה: ה-DAX הגרמני עלה ב-9.6%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-7.2% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 8.3%. באסיה, הנייקי עלה ב- 1.6% וההנג-סנג עלה ב-9.6%. (הנתונים נכונים ליום 29.7 שהוא יום המסחר האחרון של החודש לגבי קופות הגמל). כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

האפיק הקונצרני עלה החודש אך בשיעור נמוך מזה של המניות. מדד התל בונד 20 עלה ב-2.4%, ומדד התל בונד 40 עלה ב-2.3%, ומדד התל בונד 60 עלה ב- 2.4%.

העליות הללו נבעו בעיקר מחיפוש המשקיעים אחר אפיקי השקעה אטרקטיביים יותר ביחס לריבית האפסית המתקבלת מהפק"מים.

איגרות החוב הממשלתיות השיגו תשואות מעורבות, כאשר האיגרות הצמודות למדד עלו בשיעור מתון ואילו האיגרות השקליות הלא צמודות ירדו בשיעור מתון. ירידות השערים נבעו בעיקר מהחשש המתמשך לגירעון בתקציב והשלכותיו, וכן מהעלייה בתשואה לפדיון על אג"ח ממשלת ארה"ב.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה, כאמור, מגמה חיובית מתונה כאשר מדדן עלה ב-1.4%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה שהאג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלו ב-1.1%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 1.5%, האיגרות לטווח של 5–7 שנים עלו ב- 1.7% ואיגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור של 1.4%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד החודש ב- 0.2%, כאשר השחרים לטווח הבינוני רשמו את הירידות הניכרות ביותר: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים ירדו בשיעור של 0.4%, השחריםלטווח של 2–5 שנים ירדו ב-0.7%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה ירדו בשיעור של 0.1%. המק"מים ירדו ב-0.1% והגילונים עלו ב-0.3%.

מכל אלו מסתמן, כי תשואות יולי בקופות הגמל תהיינה חיוביות, נאות מאוד, שוב – תודות לעליות הנאות בשוק המניות.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%יולי 2009סיכום ינואר-יולי 2009
מדד ת"א 2510.245.2
מדד ת"א 10010.456.8
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.53.9
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים1.48.0
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד2.232.9
שינוי הדולר ביחס לשקל3.1- (תיסוף)0.0 (ללא שינוי)
מלוות קצרי מועד0.1-0.9
שחר0.4-0.4
גילון0.31.5

סיכום מתחילת השנה 2009 (ינואר-יולי)

שבעה חודשים רצופים של תשואה חיובית נרשמו לקופות הגמל, ומתחילת השנה תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-21.9% .

עד כה, שנת 2009 מצטיירת כאחת השנים המוצלחות בשוק ההון הישראלי, כאשר כל אפיקי ההשקעה המרכזיים הניבו תשואות חיוביות, וחלקם אף חיוביות מאוד.

שוק המניות הניב תשואות גבוהות במיוחד, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 45.2%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 56.8% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור מדהים של 107.7%.

איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים גבוהים מאוד גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 16.4%, מדד תל בונד 40 טיפס ב-36.5%, ואיגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) נסקו בכ-75%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית של שנת 2008, אך הפגינו תנודתיות גבוהה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-8.0% ואיגרות החוב השקליות (שחרים) הסתפקו בעלייה סמלית של 0.4%. זאת, על רקע האינפלציה שהפתיעה.

כל התשואות הללו סייעו מאוד לתעשיית קופות הגמל להשיג תשואות מרשימות ויוצאת דופן לטובה, לאחר תשואות שליליות מאוד בחצי השני של שנת 2008. בכך, הצליחו חלק ניכר מקופות הגמל להחזיר לעמיתיהם את הפסדי 2008, או קרוב לכך.

קופות הגמל הכלליות השיגו, כאמור, תשואה משוקללת, שמגיעה, להערכת מיטב, ל-21.9% כשפער התשואות הפנימי בין הקופות השונות הוא גדול מאוד, בעיקר – כפונקציה של רכיב המניות והאג"ח הקונצרניות שבתיקיהן. וכך, קבוצת הקופות המובילות צפויות להשיג תשואה שבין 32% ל-40%, בעוד שהמפגרות, בעלות רכיב נמוך של מניות ואג"ח קונצרניות, השיגו תשואה בין 20% ל-22%.

בהסתכלות על הקופות המסלוליות המתמחות, ניתן לראות באופן מובהק כי הקופות המתמחות במניות הן המובילות, בפער עצום מעל שאר הקופות המתחמות. קופות אלו צפויות להציג תשואה משוקללת של כ-50%. חשוב להדגיש כי הפערים בין המובילות לבין המפגרות הם גדולים מאוד, בהתאם לרמת החשיפה למניות, כאשר המובילות צפויות להצביע על תשואה של 100% והמפגרות: 35%.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים