‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

21 מאי 2024

תעשיית קרנות הנאמנות: ספטמבר 2020 בצל הירידות בבורסות: התעשייה האקטיבית עברה לפדיונות והתעשייה הפסיבית קרובה לאיזון

אדיבות מיטב דש,מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

 • סך נכסי התעשייה כולה ירד בספטמבר מ-311.3 מיליארד ₪ ל-305.5 מיליארד ₪, ירידה של כ-2%. כשרוב הקיטון נובע מהתשואה השלילית (1.65%), והשאר מיציאת כסף מהתעשייה.
 • התעשייה כולה פדתה בספטמבר: 910 מיליון ₪.
 • היה הבדל בין התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות וקרנות סל) שפדתה סכום קטן מאוד של כ-40 מיליון ₪, לבין הקרנות האקטיביות המסורתיות שפדו סכום של כ-715 מיליון ₪.
 • מובילות את הגיוסים זה חודש שלישי ברציפות, הקרנות המחקות שגייסו 505 מיליון ₪.
 • מרבית הגיוסים שלהן היו במניות חו"ל (270 מיליון ₪) , ובאג"ח חברות (130 מיליון ₪).
 • קרנות הסל פדו סכום גדול: 550 מיליון ₪.
 • בתעשייה האקטיבית המסורתית, הפדיון המשמעותי ביותר נרשם בקרנות המתמחות במניות עם יציאת כספים של כ-345 מיליון ₪, ואחריה קרנות אג"ח חברות עם יציאה של 225 מיליון ₪.
 • הקטגוריה היחידה המשמעותית שרשמה גיוסים הייתה אג"ח בחו"ל עם 255 מיליון ש"ח.

אחרי חודשיים רצופים של עליות, חודש ספטמבר הסתיים בירידות שערים במדדים המובילים, כאשר שוק המניות המקומי מוביל את הירידות בעקבות העלייה בקצב התחלואה, החזרה לסגר וצמצום הפעילות במשק.

שוקי המניות ירדו בחוזקה :

מדד ה-S&P500 ירד ב-3.9% ומדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-5.2%. מדד הדאקס הגרמני התממש ב-1.4%, ואילו מדד הניקיי היפני עלה בשיעור של 0.9%.

כאמור, שוק המניות הישראלי סיים את ספטמבר בירידות חדות של 5.5% במדד ת"א 125, וירידה חזקה יותר במדד ת"א 35: 6.2%.

איגרות החוב הקונצרניות ירדו בסביבות 1.6% (מדדי התל-בונד 20.40.60) ומדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.8%, וזאת בעקבות הסגר הכללי במשק. אג"ח ממשלתי כללי, ירד בשיעור של 1%.

חודש ספטמבר, אם כן, לא האיר פניו למשקיעים, והחזיר את הפדיונות לתעשיית הקרנות האקטיבית . בחודש אוגוסט היא גייסה כ-820 מיליון ₪, ואילו בספטמבר היא רשמה פדיונות של  כ-715 מיליון ₪.

 

(1) התעשייה האקטיבית המסורתית

 • הקטגוריה המשמעותית היחידה שגייסה הייתה הקבוצה של הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל שגייסו כ-255 מיליון ₪, ולצידה קרנות אסטרטגיה שגייסו כ-30 מיליון ₪.
 • הקרנות המתמחות באג"ח חברות פודות זה חודש רביעי ברציפות, והפעם כ-225 מיליון ₪. זאת בעקבות החשש לפגיעה בחברות, עקב ההחמרה בסגר, כך שאפילו הרוח הגבית של בנק ישראל שרוכש בהדרגה אג"ח חברות לא הועילה החודש.
 • הקרנות המתמחות במניות (כולל גמישות) פדו כ-345 מיליון ₪, אך נתון זה "מסתיר" את השוני בין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שגייסו כ-35 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בישראל שפדו כ-310 מיליון ₪, והגמישות שפדו כ-70 מיליון ₪. זהו ביטוי לחולשה של שוק המניות בישראל לעומת שוקי המניות בחו"ל.
 • הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה בתעשיית הקרנות היא זו של – הקרנות המתמחות באג"ח כללי, רובן עם רכיב מסוים, לא גדול, של מניות. קרנות אלה, שסבלו בחודשים יוני ויולי מיציאה מצטברת של 670 מיליון ₪, גייסו באוגוסט כ-720 מיליון, והחודש הן חזרו לפדות סכום של כ-170 מיליון ש"ח.
 • הקרנות המתמחות באג"ח מדינה פדו כ-195 מיליון ₪.

 

 • הקרנות הכספיות
 • הקרנות הכספיות סבלו גם החודש מיציאת כספים של כ-150 מיליון ₪, המשך לפדיון בחודשיים האחרונים.

 

 • התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות

התעשייה הפסיבית, על שני חלקיה, הקרנות המחקות ש"מייצגות" יותר את ציבור יועצי המערכת הבנקאית ולקוחותיהם, וקרנות הסל ש"מייצגות" יותר את המשקיעים המוסדיים, גייסו סכום נמוך.

הקרנות המחקות גייסו כ-505 מיליון ₪, וקרנות הסל סבלו מיציאה של כ-550 מיליון ₪.

ברמת הקטגוריות המשיכה לבלוט הקטגוריה של אג"ח חברות, שלמרות ירידה משמעותית בקצב הגיוסים מחודש שעבר, גייסה כ-325 מיליון ₪ (195 מיליון ₪ מהם בקרנות המחקות ו-130 מיליון ₪ בקרנות הסל).

הקטגוריה של מניות בחו"ל שגייסה כ-1.015 מיליארד ₪ בחודש אוגוסט, עברה לפדות החודש סכום של כ-290 מיליון ₪, תוך פער בין קרנות המחקות שגייסו כ-250 מ' ₪ וקרנות הסל שפדו בקטגוריה זו כ-540 מיליון ₪.

 

גודל התעשייה במיליארדי ש"חספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר
תעשייה אקטיבית
(כולל כספיות)
180182178177179176166217221.2
תעשייה פסיבית
קרנות סל + מחקות
125129121116117113104134134

* מעוגל

כניסה ויציאת כספים במיליארדי ש"חספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר
מסורתיות אקטיביות(0.715)0.82(1.15)(0.31)2.81.8(29)(3.1)1.56
כספיות(0.15)(0.41)(0.08)0.2(0.36)(0.3)(5.3)1.390.75
קרנות סל(0.550)1.6050.95(1.425)0.570.8(2)0.095(2.07)
קרנות מחקות0.5051.4451.250.9651.91.4(5.3)(2.515)1.15
סה"כ:(0.91)3.460.97(570)4.9*3.7*(42)*(4.13)1.4

*  מעוגל. המספרים בסוגריים – יציאת כספים

התעשייה האקטיבית המסורתית ברמת קטגוריות מרכזיות*

 ספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר
אג"ח כללי(0.17)0.72(0.67)(0.105)1.570.85(15.0)(1.49)0.8
מניות(0.345)(0.07)(0.20)(0.195)0.330.50(3.3)(1.235)0.4
אג"ח מדינה(0.195)(0.13)(0.24)(0.170)0.4950.25(5.6)(0.8)0.18
אג"ח חברות(0.225)(0.13)(0.32)(0.325)0.150.04(2.8)(0.345)0.165

* מעוגל. המספרים בסוגריים – יציאת כספים

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים