‎י״ח בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

תשואה אפסית לקופות הגמל כתוצאה מהירידות בשוק

באדיבות שרון גייזלר

 

אפריל 2011:  תשואה אפסית לקופות הגמל כתוצאה מהירידות בשוק המניות ואיגרות החוב הקונצרניות ועליות באג"ח הממשלתיות

 1. צפויה תשואה משוקללת של 0% לקופות הגמל בחודש אפריל, בעיקר בשל הירידות בשוק המניות המקומי ובשוק איגרות החוב הקונצרניות מול עליות באיגרות החוב הממשלתיות.
 2. התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולותבאפריל 2011, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע סביב ה-0%, עם סטייה של 0.2% לכל כיוון.
 3. תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח שונות רחב יותר שבין 0.3%- ל- 0.7%+.
 4. מתחילת השנה השיגה תעשיית קופות הגמל תשואה משוקללת חיובית נומינלית נמוכה של  0.4%.

סיכום חודש אפריל 2011

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו באפריל 2011 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת סביב ה-0% עם סטייה של 0.2% לכל כיוון. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת שתנוע בין 0.3%- ל-0.7%+.

העליות בשוק איגרות החוב הממשלתיות פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. לעומת זאת, בשוק המניות המקומי ובשוק איגרות החוב הקונצרניות נרשמו ירידות כאשר בסך הכול התשואה החודש היא שלילית מתונה.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה עלייה נאה בשיעור של 0.6%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 2–0 עלו ב-0.4%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 0.6% ואיגרות לטווח של 5-10 שנים עלו בשיעור של 0.7%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה אף הוא החודש, אך במידה מתונה יותר: 0.2%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 5–2 שנים עלו ב-0.1%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 0.2%. המק"מים עלו ב-0.3% ואילו הגילונים עלו ב-0.1%.

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית: בארה"ב: מדד ה-S&P עלה ב-2.9%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-4.0%, והנאסד"ק עלה ב-3.3%  גם באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: ה-DAX הגרמני עלה ב-6.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.0% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 3.0%. באסיה: הניקיי עלה ב- 1.0% וההנג-סנג עלה ב-0.8% כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית החודש: מדד ת"א 25 ירד ב-0.5% ומדד ת"א 100 ירד בשיעור של 1.0%. כמו כן, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 2.0% ומדד יתר 50 ירד בשיעור של 1.9%.

גם באפיק האג"ח הקונצרני נרשמה מגמה שלילית, אך מעט מתונה יותר: מדד התל בונד 20 ירד ב-0.1% ומדד התל בונד 40 ירד ב-0.3%. איגרות החוב הלא מדורגות ירדו החודש בשיעור ממוצע של כ-0.2%.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%אפריל 2011מתחילת שנת 2011
מדד ת"א 250.5-0.9-
מדד ת"א 1001.0-2.3-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.40.8-
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.60.7-
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.1-1.8
שינוי הדולר ביחס לשקל2.0%( תיסוף)3.9% ( תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.30.5
שחר0.21.3-
גילון0.11.1

סיכום שליש ראשון- 2011

תשואה חיובית זעירה לקופות הגמל: 0.4%

מתחילת השנה, נרשמה תשואה חיובית זעירה בקופות הגמל, תודות לעליות שנרשמו בשוק איגרות החוב הקונצרניות. תרומה חיובית מתונה היתה גם לחלק משוקי המניות בחו"ל (בעיקר זה של ארה"ב), גם לאחר ההשפעה השלילית של תיסוף השקל. לעומת זאת, הירידות במרבית שוק המניות בארץ ואיגרות החוב הממשלתיות מיתנו משמעותית תשואות אלו. בהתאם לכך, מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית זעירה של 0.4%.

שוק המניות הניב תשואות שליליות, כאשר מדד ת"א 25 ירד בשיעור של 0.9% ומדד ת"א 100 ירד בשיעור של 2.3%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 4.9%, ומדד יתר 50 ירד בשיעור חד יותר של 7.5%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה מעורבת מתחילת השנה: תל בונד 20 ירד ב-0.4% ומדד תל בונד 40 עלה ב-0.8%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בכ-4.3%.

לעומת זאת, איגרות החוב הממשלתיות ירדו מתחילת שנה, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) ירדו ב-0.7% ואיגרות החוב השקליות (שחרים) ירדו בשיעור של 1.3%.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב קופות גמל

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים