‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

מושגי משכנתא – ו

*ועדה בין משרדית
ועדה שהוקמה על ידי משרד האוצר בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון, החשב הכללי ונציג הבנק. הוועדה מוסמכת לפרוס חובות לתקופה ארוכה אף יותר מהוועדה העליוניה לחריגים וערעורים, ובמקרים מיוחדים אף למחוק חלקים ניכרים מהחוב. פנייה לוועדה נעשית רק באמצעות הבנק ופריסת החובות מותנית, בדרך כלל, בהסכמת הבנק, אולם, ברוב המקרים יש הסדר מקדים בין הבנק לבין הוועדה לגבי פריסת החובות. כל חייב, שבסכומי הכסף שלקח למשכנתא ישנה גם הלוואה ממשלתית (משכנתא לזכאים), זכאי להיעזר בשירותי הוועדה. לא זכאי לכך מי שסכומי הכסף שלו למשכנתא נלקחו מן הבנק בלבד או ממקורות פרטיים.

*ועדה עליונה
לחריגים וערעורים ועדה שקומה על ידי משרד הבינוי והשיכון לטיפול בחייבים המפגרים בתשלומי המשכנתא. הוועדה מאפשרת, בין היתר, פריסת חובות לתקופה ארוכה יותר ולבצע חישוב מחודש של הלוואות ובכך להקל על נטל התשלומים. פריסת החובות מותנית, בדרך כלל, בהסכמת הבנק, אולם ברוב המקרים יש הסדר מקדים בין הבנק לבין הוועדה לבי פריסת החובות. כל חייב, שבסכומי הכסף שלקח למשכנתא ישנה גם הלוואה ממשלתית (משכנתא לזכאים), זכאי להיעזר בשירותי הוועדה. לא זכאי לכך מי שסכומי הכסף שלו למשכנתא נלקחו מן הבק בלבד או ממקורות פרטיים. פנייה לוועדה נעשית רק באמצעות הבנק.

*ועדה ציבורית לערוערים
ועדה של משרד הבינוי והשיכון, שתפקידה לדון בערוערים של מבקשי תעודות זכאות או עדכונן.

מעבר לסרגל הכלים