‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

מושגי משכנתא – כ

*כוח החזר כושר החזר, כושר פירעון
מידת יכולתו של לווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי של ההלוואה, לאורך זמן, על בסיס כל הכנסותיו הפנויות בהווה ובעתיד (שכר, גמלאות, שכר דירה וכו’) ואומדן הוצאותיו השוטפות.

מעבר לסרגל הכלים