‎ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ב‎

6 יולי 2022

מושגי משכנתא – נ

*נדל”ן
ראה “מקרקעין”.

*נומינאלי
ראה “ריבית נומינאלית”.

*נושה
זכאי בעל זכות חוקית לקבלת תשלום מחייב.

*נכס מקרקעין
ראה “מקרקעין”.

*נסח
העתק נתונים שהוצאו ממקור מקיף כל שהוא, כגון מאגר מידע.

*נסח טאבו
נסח רישום העתק פרטי רישום הנכס מפנקס רישום הזכויות במקרקעין. נסח הטאבו מופק בלשכת רישום המקרקעין ובו מספרי רישום המקרקעין לזיהוי, פירוט הזכויות בנכס, הערות אזהרה, שעבודים, עיקולים וכל רישום על פי דין הקשור בנכס.

מעבר לסרגל הכלים