‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

מושגי משכנתא – פ

*פיצוי מוסכם
צדדים לחוזה רשאים לקבוע בחוזה, כי במקרה של הפרה, יהיה על הצד המפר את החוזה לשלם לצד המקיים את החוזה סכום כסף קבוע מראש, ללא הוכחת נזק. קביעת פיצוי מוסכם אינה מונעת מן הצדדים לחוזה לפתוח בהליכים משפטיים נוספים.

*פירעון ההלוואה
החזר כל ההלוואה על פי לוח הסילוקין, לפי הסכם ההלוואה ומסלוליה.

*פנקס רישום הזכויות במקרקעין
פנקס הנרשם ומתנהל בלשכת רישום המקרקעין. בפנקס רשומים זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, הערות אזהרה, משכנתאות, עיקולים וכל רישום הקשור למקרקעין על פי דין. הפנקסים מתנהלים לפי אזורים ופתוחיים לעיון הציבור.

*פריים
ראה: “ריבית פריים”.

*פארי פאסו
parri passo – פירושו “דרגה שווה”. בניגוד למשכנתא מדרגה ראשונה או משכנתא מדרגה שנייה, אפשר לשעבד מקרקעין למספר נושים בדרגה שווה, בהסכמתם. כלומר, לנושים תהיה משכנתא בדרגה שווה ושניהים יפרעו את החוב עם מימוש הנכס, לפי הסכם ההלוואה.

*פתיחת תיק, עמלת פתיחת תיק
עמלה הנגבית על ידי הבנק מכל לווה, עבור הטיפול בהלוואה שאושרה. העמלה משתנה מבנק לבנק והינה כ – 1/4 אחוז מגובה ההלואה (קרן וריבית), אך לא פחות ממחיר מינמילי – 500 – 400 ₪) ולא יותר מחיר מקסימלי
(2,300 – 5000 ₪).

מעבר לסרגל הכלים