‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

מושגי משכנתא – ש

*שבח
הרווח למוכר כתוצאה מהשבחת ערך הנכס או מכירתו. ההפרש בין מחיר הקנייה למכירה.

*שטר מכר
תעודה הנלוויות להסכם המכר, המעידה על העברת זכויות במקרקעין ובנכסים מאישיות משפטית אחת לאחרת בלשכת רישום המקרקעין. נכסי דירות ומקרקעין הינם בדרך כלל הנכסים המשמעותיים ביותר בחייו של אדם. לפיכך, שינויים ורישומים במקרקעין ובנכסים נעשים אך ורק בכתב באמצעות שטר מכר. בשטר רשומים פרטי הזיהוי של הצדדים החותמים ונכס המקרקעין (בדרך כלל גוש, חלקה ותת חלקה) וכן חתימה של הצדדים, מאומתת על ידי פקיד לשכת רישום המקרקעין או עורך דין.

*שטר משכנתא
מסמך הנרשם בלשכת רישום המקרקעין ובו התחייבות למשכנתא. בשטר המשכנתא, בעל הזכויות בנכס משעבד את זכותו בנכס לטובת הנושה – הבנק.

*שמאות
ראה “הערכת שמאי”.

*שמאי
כל מי שרשום בפנקס שמאי המקרקעין. תפקידו לאמוד את מחירו של נכס מסויים.

*שנת מס
תקופה של שנים עשר חודשים, שלגביה נעשים חישובי מס. שנת מס מחושבת החל מה – 1 בינואר וכלה ב – 31 לדצמבר של אותה שנה, פרט למקרים חריגים.

*שעבוד
ביטחונות שנותן לווה (הקונה) למלווה (הבנק), להחזרת ההלוואה. שעבוד שונה ממשכון בכך שהנכס עליו מוטל השעבור נשאר בידי החייב (כגון הלוואה על דירה, הנשארת בשימוש הלווה) ואילו הנכס הנתון במשכון נמסר על ידי הלווה לבעל החוב, עד לפרעון החוב.

*שעבוד פוליסה
ראה “הסבת פוליסת ביטוח”.

*שעבוד הדירה
שעבוד הזכויות בדירה או בנכס, כערובה להתחייבות הלווה כלפי המלווה (בדרך כלל הבנק), ראה : “משכנתא”.

מעבר לסרגל הכלים