‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

גדל הפוטנציאל להתקררות בשוק הנדל"ן

מאקרו:

|        הסביבה הכלכלית בשוק הנדל"ן, בכל האמור לצד ההיצע, תומכת בהתייצבות מחירי הדיור ובשלב השני אולי אף בהוזלה.

|        השבוע פרסם משרד האוצר שני צעדים נוספים אשר מטרתם הינה בלימת מחירי הדיור.

|        שיעור האבטלה ירד לכדי 6% ברבע הראשון של 2011. אי אפשר לצפות לפחות מכך.

|        בנק ישראל מעדכן כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לשנים 2011 ו-2012.

אגרות חוב:

|        מגמה חיובית באפיק הממשלתי, והקונצרני. האיגרות הצמודות הציגו השבוע ביצועי יתר.

|        באיגרות חוב בעלי דירוג גבוה (A+ ומעלה) נרשמה בחודש האחרון הצטמצמות במרווחים מהאיגרות הממשלתיות, בדירוגים הנמוכים יותר (A ומטה) המגמה התהפכה.

 

 

לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\ תקופה
ראשון, 5/6
בנק ישראלהשקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל4
שני, 6/6
למ"ס13:00שכר ממוצע למשרת שכיר3
בנק ישראלפרוטוקול דיוני הריבית6
שלישי, 7/6
בנק ישראליתרות מטבע חוץ בבנק ישראל5

 

רביעי, 8/6
חג שבועות – אין פרסומים כלכליים

 

חמישי, 9/6
בנק ישראלשוק מטבע חוץ5

 

 

נדל"ן – קיים פוטנציאל ממשי להתקררות בענף

 

השבוע, התפרסמו מספר אינדיקטורים בנוגע לשוק הנדל"ן המקומי, אלו מגבירים את ההערכה כי קיים פוטנציאל ממשי לכדי התקררות בענף בחודשים הקרובים ובמיוחד בכל הקשור למחירי הדירות.

 

ביום שלישי דווח על התחלות וגמר בנייה ברבע הראשון של 2011. מנתוני התחלות הבנייה ביוזמה פרטית עולה כי ישנה גאות מרשימה. מספר התחלות הבנייה חצה ברבע הראשון את רף ה-10,000 יחידות, כלומר – קצב הגבוה מ-40,000 יחידות לשנה. יתר על כן, אם ניקח בחשבון את הבנייה ציבורית אזי הרמה חוצה את רף ה-44,000 יחידות דיור לשנה.

כל זאת, כאשר קצב גמר הבנייה הנוכחי עומד על כ-34,000 יחידות בנייה (כאשר הבנייה הפרטית מהווה כ-30,000).

 

משך הבנייה של דירה ממוצעת בעשרים השנים האחרונות נע בין 22 ל-26 חודשים. כלומר, הזמן הממוצע בין תחילת בניית דירה עד גמר הבנייה הינו כשנתיים.

 

לפיכך, היקף גמר הבנייה צפוי לעלות בצורה משמעותית בטווח של השנתיים הקרובות, לרמות אשר נראו לאחרונה בשנת 2000-1999. (ראו גרף משמאל)

 

במהלך השבוע, פורסמו נתונים לגבי כמות מבוקשת של דירות חדשות לחודש אפריל. מתברר כי, אזור המרכז (ללא תל-אביב) ממשיך לרכז סביבו עניין כאשר הוא מהווה כשליש מסך הביקושים. באופן כללי, הנתונים מצביעים על כך שבחודשים האחרונים ישנה ירידה בכמות המבוקשת של דירות.

בצד ההיצע, לפי דיווח של אתר המכירות Yad2, נראה כי מספר הדירות המוצע למכירה רשם עלייה משמעותית בחודשים האחרונים (ראו התרשים משמאל), של 6% מראשית השנה. בהחלט ניתן לראות בהתפתחות זו כמעודדת התייצבות במחירי השוק, עקב העובדה שקצב הדירות המוצעות למכירה, גדל בקצב מהיר יותר מהדירות הנמכרות.

 

אינדיקטור נוסף המצביע על רגיעה מסוימת בשוק הדיור היינו מספר חודשי ההיצע. מספר זה, מחושב כיחס שבין מספר הדירות שנותרו למכירה בסוף החודש לבין מספר הדירות שנמכרו במהלך החודש. למעשה, נתון זה מייצג את מספר החודשים שיידרש בכדי למכור את כל מלאי הדירות במשק, בהנחה שלא יתווספו דירות חדשות למכירה. על פי נתונים מנוכה עונתיות מספר חודשי ההיצע עמד בחודש אפריל על 7.1. זהו הנתון הגבוה ביותר בשבעת החודשים האחרונים. כלומר, הנתון האחרון מצביע על שיעור המכירה הנמוך ביותר של דירות באופן יחסי להיצע הקיים בשוק, מאז אוגוסט 2010.

יותר מכך, כפי שניתן לראות גרף משמאל, קיים קשר הפוך בין מחירי הדירות, לבין מגמת חודשי ההיצע. אמנם, עדיין לא ניתן להצביע על שינוי מגמה בחודשי ההיצע או מחירי הדירות, אך העלייה בחודשי ההיצע באפריל בהחלט מספקת אפשרות לכדי בלימה אפשרית בשוק הדיור למגורים בשוק.

 

אמנם, לא ניתן להסיק כי נראה באופן מיידי התייצבות במחירי הדיור. עם זאת, הסביבה הכלכלית, בכל האמור לצד ההיצע (התחלות בנייה, חודשי היצע), ומעל לכל, מהלכי בנק ישראל והממשלה, תומכים בהתייצבות המחירים בטווח הארוך, ואולי אף הוזלה. אגב, הרפורמות האחרונות מצד הממשלה או בנק ישראל פגעו בצד הביקוש. לדוגמא, ההנחיה המגבילה הלוואות לדיור בריבית משתנה שהחלה בתחילת חודש מאי, או הגדלת מס הרכישה על דירה שנייה.

 

בהקשר זה, נציין כי השבוע פרסם משרד האוצר שני צעדים נוספים אשר מטרתם הינה בלימת מחירי הדיור. הצעד הראשון הינו מתן פטור ממס שבח על דירות בייעוד מגורים אשר שימשו למשרדים. עד כה בעלי הנכס לא נהנו מפטור מס שבח בעת מכירת הנכס אשר שימש כמשרד. בעל נכס אשר ימכור את הדירה עד סוף שנת 2012 יזכה לפטור ממס שבח על הדירה. צעד זה נועד להגדיל את היצע הדירות בשוק.

הצעד השני הינו ביטול פטור ממס שבח על דירות השקעה החל משנת 2013 (עד היום, דירת השקעה הייתה פטורה ממס שבח בתנאי שנמכרה 4 שנים לפחות לאחר מכירתה של דירת השקעה אחרת). צעד זה נועד צעד להקטין את הכדאיות ברכישת דירה נוספת על ידי משקיעים וכך יוביל לירידת ביקושים.

 

נמשכים הדיווחים החזקים והאופטימיות בכל האמור למשק הישראלי

 

השבוע פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את שיעור האבטלה לרבע הראשון של שנת 2011.

מהמסמך עולה כי שיעור המובטלים בקרב בני 15 ומעלה ירד לרמה של 6.0%, לאחר שברבע הקודם עמד על רמה של 6.5%. למשק נוספו כ-14.8 אלף אנשים למצבת העובדים.

 

חדשה טובה נוספת בפרסום הינה העובדה כי מספרם של המועסקים בעבודה מלאה (35 שעות ויותר) בשבוע הקובע עלה ב-1.6% לעומת הרבע הקודם (תוספת של כ-32.1 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים חלקית (פחות מ-35 שעות) בשבוע הקובע ירד ב-2.1% לעומת הרבע הקודם (ירידה של כ-16.9 אלף מועסקים). כלומר, יותר אנשים עברו ממשרה חלקית למשרה מלאה. נתון זה מעיד על הגברת האמון של המעסיקים והגדלת היקף השעות של העובדים, לא מן הנמנע כי ברבעים הבאים נמשיך לראות גיוס עובדים חדשים מצד המעסיקים.

 

נתון פחות חיובי למשק הינו ירידה בשיעור כוח העבודה האזרחי ביחס לאוכלוסיה. ברבע הקודם עמד נתון זה על רמה של 57.7% וכעת פחת נתון זה לרמה של 57.4%.

 

יתר על כן, בהשפעת ההתפתחויות הכלכליות עדכן בנק ישראל את תחזיותיו לשנים 2011 ו-2012. שיעור הצמיחה החזוי לשנת 2011 הינו 5.2% (4.5% בעדכון הקודם). לגבי 2012, הצמיחה צפויה לעמוד על 4.2%.

 

יתר על כן, צופים בבנק ישראל כי שיעור האבטלה ירד לכדי 5.8%.

 

נזכיר כי תחזית מיטב לשנת 2011 הינה לצמיחה של 4.8% ובשנת 2012 תתרחב הכלכלה בשיעור של 4.1%.

 

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי*

(מיליוני ש"ח)

190,703Q1188,5444.7%4.7%180,5005.7%
ריבית3.25%יוני3.00%0.25%1.25%1.50%1.75%
מדד משולב**126.6אפריל126.30.2%1.8%119.85.6%
מדד מחירים****103.1אפריל102.50.6%1.3%99.24.0%
אבטלה6.0%Q16.5%0.5%6.9%0.9%
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)3.2%אפריל3.7%0.5%0.2%2.7%0.5%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני ש"ח)

1,352Q41,72421.3%2,58748.0%
יבוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

4,058אפריל4,0031.4%8.9%3,24924.9%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,928אפריל3,8651.6%9.0%3,53911.0%
מכירות ברשתות השיווק***109.2אפריל108.60.6%0.3%105.83.3%
ייצור תעשייתי**134.9מארס134.60.2%4.3%128.25.2%
פדיון בכל ענפי המשק**133.3מארס133.00.2%1.4%127.34.8%
*מנוכה עונתיות

 

** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100

*** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100

**** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2010 =100

 

 

 

 

מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב

 

 • מגמה חיובית בשוק איגרות החוב הממשלתיות.
 • ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון עלו השבוע לאורך כל העקום. הציפיות לשנתיים עלו ב-13 נ"ב, הציפיות ל-10 שנים התרחבו ב-9 נ"ב.
 • הפער בין ה-UST לעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר השנים התרחב השבוע ב-8 נ"ב לרמה של 225 נ"ב.
 • מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות נסחרו במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20 רשם רווח הון של 1.0%,     התל-בונד 40 הוסיף לערכו 0.9%, התל בונד השקלי התייקר ב-0.5%.
 • המרווחים בין מדדי איגרות החוב הקונצרניות לבין אגרות החוב הממשלתיות התרחב השבוע.

שוק האג"ח

שבוע המסחר האחרון בבורסה של תל-אביב, התנהל במגמה חיובית, הן באפיק הממשלתי והן באפיק הקונצרני. איגרות החוב הצמודות הציגו ביצועי יתר על האיגרות השקליות.

ביטחון המשקיעים שב לאפיק הקונצרני, כך שלאחר הפסדי ההון שנרשמו במדדים בשבוע המסחר הקודם (ירידות של 0.8%-0.4%), השבוע רשמו המדדים עליות מחירים. מדד התל-בונד 20 הוסיף לערכו 1.0%, ומדד התל בונד 40 רשם עלייה של כ-0.9%. בתל-בונד השקלי נרשמה מגמה דומה וערכו של המדד עלה ב-0.5%.

פער התשואה לפדיון בין התל-בונד 20 לבין איגרות החוב הממשלתיות המתאימות הצטמצם ב-12 נ"ב והגיע לרמה של 124 נ"ב. באפיק השקלי, הגיע המרווח ל-128 נ"ב (ירידה של 6 נ"ב).

 

בחודש מאי נרשם בשוק מעבר של משקיעים לאיגרות חוב  יותר בטוחות (בעלות דירוג גבוה). כפי שניתן לראות בגרפים משמאל, המרווח הממוצע בין איגרת חוב קונצרנית צמודה המדורגת 'AA' לאיגרת חוב צמודה ממשלתית עמד בתחילת חודש מאי על 161 נ"ב (מח"מ לשנתיים), כיום עומד מרווח ברמה של 130 נ"ב – תופעה זו התרחשה בכל הדירוגים הגבוהים מ-'A+' ואילך.

מנגד, באיגרות חוב המדורגות 'A' ומטה, נרשמה מגמה הפוכה ובה התרחב המרווח בין התשואה לפדיון הממוצעת של האיגרות הקונצרניות הצמודות לאיגרות הממשלתיות המתאימות. לדוגמא, המרווח הממוצע בין איגרת חוב קונצרנית המדורגת A לאיגרת חוב צמודה ממשלתית עמד בתחילת חודש מאי על 243 נ"ב (מח"מ לשנתיים), כיום עומד מרווח זה ברמה של 365 נ"ב – התרחבות של 122 נ"ב.

 

להערכתנו, העלייה בפערי התשואה, שגדלו בתקופה האחרונה באיגרות חוב המדורגות A מעלות את רמת האטרקטיביות של האפיק הקונצרני, בעיקר בקרב החברות שרמת הסיכון בהן לא עלתה והן נפגעו רק מהמגמה הכללית בשוק. הדבר מקבל משנה תוקף על רקע צפי הצמיחה למשק הישראלי.

 

גם האפיק הממשלתי רשם השבוע עליות שערים נאות, בהשוואה לשבוע שעבר.

מדד איגרות החוב הממשלתיות הצמודות רשם רווח הון מרשים בגובה של 0.8% בהשוואה לשבוע הקודם. עיקר ההתייקרויות נרשמו באיגרות הארוכות (איגרת חוב "גליל 5903" הנפדית בעוד כ-10 שנים רשמה רווח הון של 1.2%). ההתרחבות במחירי איגרות החוב הצמודות בשבוע האחרון לא נבעה מאירועים מיוחדים, תומכי אינפלציה, אשר התרחשו בשבוע האחרון. לראיה, השקל התחזק כנגד הדולר וגם מחירו של הנפט פחת בכ-1.5%, בשבוע האחרון. לפיכך התייקרות זו מתרחשת כנראה מעודפי ביקוש, עקב מחסור באיגרות ממשלתיות צמודות. לשם המחשת העניין, נזכיר כי בחודש אוגוסט נפדית איגרת צמודה למדד בהיקף של 9 מיליארד ש"ח (5480), כאשר מנגד בשלושת החודשים הקרובים צפוי הגיוס הממשלתי הצמוד להסתכם ברמה הנמוכה מ-3 מיליארד ש"ח (בהנחה שהממשלה תמשיך לגייס חוב צמוד ביולי אוגוסט בקצב הדומה לזה של יוני).

 

האפיק הממשלתי השקלי רשם השבוע רווחי הון קלים יותר. המדד הממשלתי השקלי התייקר ב-0.1%.

 

ציפיות האינפלציה לשנתיים הנגזרות משוק ההון עלו במהלך השבוע ב-13 נ"ב לרמה של 3.24%. הציפיות ל-10 שנים התרחבו ב-9 נ"ב והגיעו לרמה של 2.79%.

 

להערכתנו, ציפיות האינפלציה הנמוכות בטווחים הארוכים (כ-2.79%) העלו את אטרקטיביות ההשקעה באיגרות החוב הצמודות, במיוחד על רקע שלושת המדדים הקרובים (סה"כ 1.2%).

 

להלן לוח הנפקות האוצר לחודש יוני:

תאריך המכרזאג"ח

ממשלתית

3.5%

09/2013

אג"ח

ממשלתית

4.25% 08/16

אג"ח

ממשלתית

5.5%

01/2022

אג"ח ממשלתית

צמודה

0.5%

06/2013

אג"ח ממשלתית צמודה 3% 10/2019אג"ח ממשלתית צמודה 2.75% 08/2041אג"ח ממשלתית משתנה 05/20אג"ח ממשלתית קצרה

10/11

סה"כ
13/06/20113003002502003001,350
20/06/20113002503002003001,350
27/06/20112003002002003001,200
סה"כ3007509002504002002009003,900

 

אינפלציה גלומה בשוק הקונצרני לפי מנפיק ומח"מ זהה*

שם ני"ע

 

דירוג מעלות/מדרוגהצמדהמח"מ (שנים)תשואה לפדיון (%)פער תשואה מול ממשלתי (%)תשואה לפדיון של אג"ח מדדה סינטית לפי מח"מ נומינלי (%)פער תשואה (%)עמדה
שבוע קודם נוכחישבוע קודם נוכחי
אידיבי פיתוח אג"ח 7A+מדד3.753.101.702.822.85ניטרליניטרלי
אידיבי פיתוח אג"ח 10A+שקלי3.876.041.48
אידיבי אחזקות אג"ח 3A+מדד1.982.251.552.892.88ניטרליניטרלי
אידיבי אחזקות אג"ח 5A+שקלי1.965.191.19
דלק קבוצה אג"ח 13A/A1מדד5.494.232.323.153.08ניטרליניטרלי
דלק קבוצה אג"ח 14A1שקלי5.447.442.49
חברה לישראל אג"ח 6A+מדד2.622.431.452.952.98ניטרליניטרלי
חברה לישראל אג"ח 7A+מדד6.563.921.82
חברה לישראל אג"ח 9A+שקלי4.696.291.553.21
כלל תעשיות אג"ח 13A+מדד3.782.681.283.022.87ניטרליניטרלי
כלל תעשיות אג"ח 15A+שקלי3.675.631.13
נייר חדרה אג"ח 3A+מדד3.272.681.413.012.97ניטרליניטרלי
נייר חדרה אג"ח 5A+שקלי3.985.731.16
נכסים ובנין אג"ח 2Aמדד0.961.972.652.83מדדניטרלי
נכסים ובנין אג"ח 3Aמדד3.203.081.83
נכסים ובנין אג"ח 5Aשקלי2.335.561.442.65
סלקום אג"ח 2AAמדד3.332.331.052.983.10ניטרליניטרלי
סלקום אג"ח 3AAמדד0.981.28
סלקום אג"ח 5AAשקלי2.805.251.012.09
שיכון ובינוי אג 2A2מדד2.272.191.362.963.21ניטרליניטרלי
שיכון ובינוי אג 4AA2מדד5.063.771.95
שיכון ובינוי אג 3A2שקלי3.075.931.542.64
פרטנר אג 2AA-מדד3.772.441.053.043.41ניטרליניטרלי
פרטנר אג 5AA-שקלי3.975.931.36
 *הבדיקה הינה טכנית ועשויים להיווצר פערים עקב הבדלים בתנאי האיגרת

**העמדה יכולה לסמן שלושה אפשרויות – שקלי, צמוד או ניטרלי. העמדה נבנתה על סמך הערכת מיטב לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים + מקדם ביטחון (חיובי ושלילי) למול האינפלציה הגלומה בפער בין האיגרות. לדוגמא, בהינתן הערכת אינפלציה ל-2.8% ב-12 החודשים הקרובים, נוסיף 0.5% משני צידי התחזית בתור מקדם ביטחון וכך קיבלנו טווח בין 2.3% ל-3.3%. אם פער תשואה בין האיגרת השקלית לאיגרת המדדית יהיה גבוה מ-3.3%, העמדה תהיה להחזיק את האיגרת השקלית (שקלי), אם פער תשואה בין האיגרת שקלית לאגרת המדדית נמוך מ-2.3%, העמדה שלנו תהיה להחזיק את האיגרת המדדית (מדדי). לגבי יתר המקרים אנו נייטרלים.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

סדנת משכנתאות

מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?

סדנת משכנתאות
מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?
לקבל הכוונה, הדרכה וטיפים לרכישת דירה מפי מומחים מובילים בתחום ? זה הזמן להצטרף אלינו.

מה נלמד בסדנת משכנתא?
1. שלבי המשכנתא.
2. מסלולי המשכנתא, בכל הבנקים.
3. היתרונות והסיכונים בלקיחת משכנתא.
4. איך מקבלים משכנתא במימון גבוהה.
5. כיצד להתמקח עם הבנקים.

איך נרשמים ?
ממלאים את הבקשה למטה ושולחים,הבקשה הינה מאובטחת ואיננה מחייבת. הפרטים שיתקבלו ישמשו אותנו ליצרת קשר עמכם בלבד.

רישום לסדנת משכנתאות

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך

  אהבתם? שתפו…

  לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

  Facebook

  אהבתם? שתפו...Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  מעבר לסרגל הכלים