‎י״ח באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

27 פברואר 2024

הריבית לפברואר 2011 עלתה ל-2.25%

עיקרי הדברים:

 • כצפוי, בנק ישראל החליט להעלות את הריבית לחודש פברואר 2011 ב-25 נ"ב, לרמה של 2.25%.
 • העיתוי היה אידיאלי, לאחר מדד דצמבר (עלייה של 0.4%).
 • אנו צופים, כי הריבית לחודש מארס 2011 תישאר על כנה, ברמה של 2.25%.
 • העלאת הריבית הבאה (25 נ"ב) תתרחש בעוד 3 חודשים, בשלהי אפריל, בהחלטת הריבית לחודש מאי. בסוף 2011 תגיע הריבית ל-3%
 • בסוף המסמך מצורפת השוואה מסוג "ראש בראש", של ההחלטה האחרונה אל מול הקודמת קרי, היכן שונו הטקסטים…

סיכום החלטת הריבית – בדומה להערכתנו, בנק ישראל החליט להעלות את הריבית המוניטרית לחודש פברואר 2011 ב-25 נ"ב, לרמה של 2.25%.

 

מהדיווח של הבנק, עולה כי הגורמים המרכזיים להחלטה זו היו:

(1)   האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נמצאת בתוך היעד, אולם, ציפיות האינפלציה לשנה קדימה של החזאים ואלו הנגזרות משוק ההון עלו החודש והן עומדות כעת על הגבול העליון של יעד האינפלציה ומעליו, בהתאמה. מנגד, לפי תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל, צפויה האינפלציה בשנה הקרובה להסתכם ב-2.6%. תחזיות אלה מבוססות על ציפייה להעלאת ריבית. האינפלציה, בהסתכלות ל-12 חודשים לאחור, צפויה להיות מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה במרבית שנת 2011 ולחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה.

(2)   בחודש האחרון התחדשה ההאצה במחירי הדירות ועלייתם הסתכמה ב-12 החודשים האחרונים ב-17.3%. בהיקף ההלוואות החדשות לדיור נרשמה בחודש דצמבר עליה בשיעור גבוה. יתרת ההלוואות לדיור בסוף 2010 גבוהה ב-14.7% מרמתה בסוף 2009.

(3)   הנתונים והאינדיקטורים העדכניים מצביעים על כך שהצמיחה המהירה בשלושת הרביעים הראשונים של השנה נמשכה גם ברביע האחרון של 2010. הצמיחה ניכרת במרבית תחומי הפעילות במשק והיא צפויה להמשך בקצב דומה גם ברביע הראשון של 2011. כמו כן, נתונים שהתפרסמו לאחרונה מצביעים על המשך התאוששות הכלכלה העולמית מהמשבר הכלכלי.

(4)   ההחלטה להעלות את הריבית התקבלה למרות שריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות ולא צפויות לעלות בקרוב. עם זאת, מספר בנקים מרכזיים במשקים שכבר צומחים מהר יחסית, המשיכו בתהליך של העלאה בריבית גם בחודש האחרון. על רקע זה, הוראת בנק ישראל מהשבוע האחרון (חובת הנזילות) סייעה להחלשות השקל והיא צפויה למתן את ההשפעה של העלייה בפער הריביות על תיסוף השקל.

 

העלאת ריבית זו הייתה צפויה למדי ואין ספק כי בנק בישראל ניצלו את העיתוי שהיה נוח מבחינתם, בחרו להעלות את הריבית לאחר פרסום מדד דצמבר אשר עלה ב-0.4%. יתר על כן, בבנק הכינו את הקרקע להעלאת הריבית בדמות הטלת חובת נזילות על בנקים אשר פועלים בתחום המט"ח עם תושבי חוץ.

 

כלומר, במידה רבה בבנק ישראל הכינו את המשקיעים לכך שהריבית תועלה. למרות ההיגיון הפשוט, לפיו יתרונה של המדיניות המוניטרית הוא בהפתעה, בבנק ישראל לא מעוניינים בהפתעות כרגע, שהרי הפתעה משמעותה הוא ייסוף של השקל – דבר שהוא לא רצוני מבחינת בנק ישראל. על כן, אם מתרחשת העלאת ריבית ללא ייסוף, אזי העלאת הריבית מוגדרת כהצלחה.

בהקשר זה, נציין כי לא נרשם ייסוף משמעותי בשער השקל כנגד הדולר, כתגובה להעלאת הריבית.

 

מבט לחודשים הקרובים

 

כמו תמיד, מדגישים בבנק ישראל כי החלטה זו עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית", שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה, תוך שמירה על היציבות הפיננסית.

 

כלומר, ניתן להניח כי "עצירה" זו היא זמנית ויחולו העלאות ריבית נוספות בהמשך הדרך. יחד עם זאת, קצב עליית הריבית או העיתוי לא ידועים מראש, אלא תלויים במספר גורמים והם: (1) סביבת האינפלציה ; (2) הצמיחה במשק הישראלי והעולמי ; (3) המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים (פער הריביות) ; (4) התפתחות שערי החליפין של השקל ו-(5) מחירי הדיור.

 

לפיכך, מועד העלאת הריבית עשוי להיקבע לפי ההתפתחויות בתחום האינפלציה, שערי החליפין, בריביות בעולם ובשוק הדיור ובפרט במחירי הדירות.

 

הואיל ובבנק מעוניינים להעלות את הריבית, אזי העיתוי הנוח הקרוב מבחינתם יהיה, בעוד שלושה חודשים, לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מארס, היינו בשלהי אפריל או בעת ההחלטה לחודש מאי.

 

בחודשים ינואר ופברואר צפויים להתפרסם "מדדים אפסיים" ולכן, יהיה זה עיתוי לא נוח להעלות את הריבית , מבחינת הבנק המרכזי. עם זאת, מדד המחירים לחודש מארס צפוי לעלות     ב-0.2% ואפריל צפוי להיות גבוה משמעותית (עלייה של 0.9%). לכן, בשלהי אפריל, לאחר פרסום מדד מארס ניתן יהיה לצפות להעלאה נוספת.

 

יתר על כן, אנו מצפים כי במידה ולא תחול רגיעה בשוק המט"ח או הדיור תלווה העלאת הריבית בצעד משלים, אנטי מחזורי.

 

באופן כללי, בהתייחס להמשך 2011 אנו מצפים לכדי המשך הריסון המוניטרי, בקצב צנוע של העלאה אחת כל שלושה חודשים, כאשר בסופה תגיע הריבית לרמה של 3%.

 

בעמודים הבאים ניתנת השוואה מסוג "ראש בראש" של ההודעה הנוכחית לעומת ההודעה הקודמת.

השוואת ההחלטה האחרונה (24/01), לעומת הקודמת (27/12)

 

ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2011 תישאר ללא שינוי על 2%

 תחזיות האינפלציה והריבית: ממוצע תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים שמר על יציבות ברמה של 2.9%. לעומת זאת הציפיות לאינפלציה לשנה הנמדדות משוק ההון ירדו מעט, והן נמצאות מעט מתחת לגבול העליון של יעד האינפלציה. הריבית בעוד שנה צפויה לעמוד, לפי ממוצע תחזיות החזאים, על 3.1%; מרבית החזאים צופים כי בנק ישראל לא ישנה את הריבית לחודש ינואר 2011.

 

הפעילות הריאלית: אינדיקטורים שונים שנוספו החודש תומכים בהערכה שגידול הפעילות הכלכלית נמשך בקצב דומה לזה של הרביע השלישי ובהתאם לתחזיות של בנק ישראל, אשר לפיהן התוצר בשנת 2010 יצמח ב-4%. על פי נתונים ראשונים וחלקיים של סקר החברות לרביע הרביעי התרחבותה של הפעילות במשק נמשכת, ומקיפה את כל הענפים במשק. המדד המשולב לחודש נובמבר, שעלה ב-0.1%, לאחר עליות מתונות מאז חודש יולי, מצביע על המשך העלייה המתונה בפעילות. גם בתקבולי הממשלה ממסים עקיפים וישירים נמשכה בחודש נובמבר מגמת העלייה. מדד מנהלי הרכש עלה בחודש נובמבר, ורמתו נמצאת זה ארבעה חודשים מעל 50%, שיעור המעיד על התרחבות. רכיב היצוא של מדד זה נמצא זה החודש השני ברציפות מעל 50%. מדדי אמון הצרכנים ירדו החודש, אך רמתם מצביעה על המשך ההתרחבות. בנתוני סחר החוץ ניכרת עלייה מתונה ביצוא הסחורות בנובמבר, ואילו ייצוא השרותים עלה באוקטובר בשיעור של 11% אחרי עליה חדה גם בספטמבר. שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-21/11/10, ועד 24/12/10, התחזק השקל מול הדולר בכ-1.3% ומול האירו בכ-5.5% – בדומה למגמה במדינות מהירות הצמיחה. בתקופה זו יוסף השקל במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי ב-2.8%. שוק הדיור: מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים ספטמבר-אוקטובר בקצב חודשי של 0.4% בהמשך לעלייה של 1.9% בחודשים אוגוסט-ספטמבר. מתחילת השנה עלו מחירי הדירות ב-12.2%, וב-12 החודשים האחרונים – ב-18.2%. מדד מחירי הדיור, המתבסס בעיקר על חוזי שכירות מתחדשים ונכלל במדד המחירים לצרכן, נותר בחודש נובמבר ללא שינוי, לאחר ירידה של 1.1% בחודש הקודם

המשק העולמי: בדומה לחודש הקודם, גם החודש הצביעו מרבית הנתונים שהתפרסמו על תמונה חיובית בארה"ב, בסין ובכמה מדינות באירופה, וזו הניעה בתי השקעות להעלות משמעותית את תחזיותיהם לגבי הצמיחה בשנתיים הבאות. בתוך כך, בולט עדכון תחזית הצמיחה בארה"ב לשנת 2011 מ-2.5% ל-3.1%. בארה"ב ממשיכים להזרים סכומי כסף ניכרים בדרך של הרחבה מוניטרית, כדוגמת ה-QE2 ותוכנית פיסקלית חדשה, שעיקרה הקלות במסים. השווקים הקדימו את תחזיותיהם לגבי עיתוי העלאת ריבית בארה"ב. באירופה מתפשט משבר החוב, עם הורדת הדירוג ותחזיות הדירוג למדינות ה-PIGS וספקות לגבי מדינות נוספות. כנגד זאת נתוני המקרו שהתפרסמו על הכלכלה האירופאית בהובלת גרמניה הפתיעו ברובם לטובה; אלה נשענו ברביע השלישי גם על צריכה מקומית, ולא רק על יצוא. במדינות המתפתחות, בהובלת סין, נמשכה הצמיחה המהירה. הנתונים הכלכליים הטובים שהתפרסמו מצד אחד והדאגה שמעוררים רמות החוב הגבוהות ומשבר החוב האירופי מצד שני, הביאו החודש למעבר של משקיעים מאג"ח ממשלתיות אל נכסי סיכון ולתנועות הון אל מדינות מהירות צמיחה. כתוצאה מכך עלו בחדות התשואות על האג"ח הממשלתיות, התחזקו המטבעות של משקים מהירי צמיחה ונרשמו עליות בשערי המניות. האינפלציה במשקים המפותחים נותרה נמוכה. הביקושים הגוברים לסחורות העלו את מחיריהן לרמות שיא, שהעלו את האינפלציה במשקים המתפתחים.

 

הגורמים העיקריים להחלטה

ההחלטה להותיר את הריבית לחודש ינואר 2011 ללא שינוי ברמה של 2% עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.

·         ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב. על רקע זה, פער הריביות בין המשקים שצומחים מהר יחסית, וביניהם ישראל, למשקים המפותחים, המעודד תנועות הון לטווח קצר שלוחצות לייסוף המטבע המקומי, מהווה אתגר משמעותי לניהול המדיניות

·         צפיות האינפלציה לשנה קדימה הנגזרות משוק ההון ואלו של החזאים ירדו במעט ונכנסו לתוך תחום יעד האינפלציה וכעת הן נמוכות במעט מגבולו העליון. לפי תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל, צפויה האינפלציה בשנה הקרובה להסתכם ב-2.6% בין היתר, בגלל הייסוף שחל בשקל בחודש האחרון. האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית צפויה להיות מעט מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה במרבית שנת 2011 ולחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה.

·         בחודש האחרון נרשמה התמתנות בעליית מחירי הדירות לצד ירידה בסעיף הדיור במדד המחירים בחודשיים האחרונים, בין היתר, על רקע הצעדים שננקטו על ידי בנק ישראל והממשלה לצינון שוק הנדל"ן, אולם, עדיין מוקדם להעריך אם מדובר בשינוי במגמה. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק זה וינקוט בצעדים ככל שידרש כדי לתמוך ביציבות הפיננסית.

 

ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2011 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.25%

 תחזיות האינפלציה והריבית: ממוצע תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים רשם עליה קלה ל-3%, על הגבול העליון של יעד האינפלציה. הציפיות לאינפלציה לשנה הנמדדות משוק ההון עלו החודש ובממוצע מתחילת ינואר הן עומדות על 3.2% – מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה. האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית צפויה להיות מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה במרבית שנת 2011 ולחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה. הריבית בעוד שנה צפויה לעמוד, לפי ממוצע תחזיות החזאים, על 3.3%; מרבית החזאים צופים כי בנק ישראל יעלה את הריבית לחודש פברואר 2011.

 

הפעילות הריאלית: אינדיקטורים שנוספו החודש מצביעים על המשך המגמה החיובית במרבית התחומים. נתונים חיוביים מסקר החברות מצביעים על המשך הפעילות העסקית ברביע הרביעי של 2010 בקצב דומה לשלושת הרביעים שקדמו תוך ציפיות להמשך מגמה זו ברביע הראשון של 2011. אומדני הלמ"ס מצביעים על צמיחה של 4.5% בתוצר בשנת 2010. המדד המשולב לחודש דצמבר עלה בשיעור גבוה של 0.7% תוך תיקונים כלפי מעלה של מדדי ארבעת החודשים הקודמים. בדצמבר עלו נתוני ייצוא ויבוא הסחורות ב-3.1 וב-5.0 אחוזים בהתאמה. לפי מדד ההסתברות להאטה על פי החיפושים ב"גוגל" שמחושב בחטיבת המחקר בבנק ישראל, לקראת סופה של 2010 ניכרים סימני האצה בביקושים המקומיים ומדד ההסתברות להאטה ממשיך להיות נמוך מ-50%. שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-26/12/10, ועד 21/1/2011, חל פיחות של 2.8% בשקל במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי. הצעדים בשוק המט"ח שהודיע עליהם בנק ישראל בשבוע שעבר, החלישו את השקל ובסיכומה של התקופה שבין 26/12/10 ועד 21/1/2011 הוא נחלש ב-0.7% מול הדולר. מול האירו נחלש השקל במהלך התקופה בכ-5%, בדומה למרבית המטבעות העיקריים

 

שוק הדיור: מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים אוקטובר-נובמבר בקצב חודשי של 1.4% בהמשך לעלייה של 0.4% בחודשים ספטמבר-אוקטובר. בשנת 2010 עלו מחירי הדירות ב-17.3%. מדד מחירי הדיור, המתבסס בעיקר על חוזי שכירות מתחדשים ונכלל במדד המחירים לצרכן, עלה בחודש דצמבר ב-0.3% לעומת יציבות בו בחודש נובמבר. בשנת 2010 עלה מדד זה ב-4.9%.

 

המשק העולמי: נתוני מקרו שהתפרסמו לאחרונה בעולם בכלל ובארה"ב וסין בפרט, מצביעים על התבססות תהליך התאוששות הכלכלה העולמית מהמשבר הכלכלי. יחד עם זאת, שיעורי אבטלה גבוהים ושיעורי צמיחה נמוכים במדינות המפותחות ממשיכים להעיב על האופטימיות. החששות ממשבר החוב האירופי פחתו מעט על רקע כמה הנפקות מוצלחות של חלק ממדינות ה-PIIGS. אולם צרכי הגיוס הגדולים של כמה מהמדינות הללו בשנה הקרובה וחוסר הודאות הקיימת בשווקים האירופאים צפויים להשאיר את המצב באירופה במוקד תשומת הלב בכלכלה העולמית בתקופה הקרובה. רמת האינפלציה בארה"ב נשארה מרוסנת ואילו בגוש האירו רמת האינפלציה חרגה החודש מיעדה. לאור זאת הוקדמו מעט הצפיות להעלאת הריבית באירופה. במשקים המתפתחים ממשיכים להיווצר לחצים אינפלציוניים הנובעים מהעליה התלולה במחירי הסחורות בכלל ומחירי המזון בפרט. עליות אלו מעוררות חשש מפני האצת צעדי הריסון, צעדים שעלולים לפגוע בצמיחה הגלובלית.

 

הגורמים העיקריים להחלטה

ההחלטה להעלות את הריבית לחודש פברואר 2011 ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.25% עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.

·         האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נמצאת בתוך היעד, אולם, ציפיות האינפלציה לשנה קדימה של החזאים ואלו הנגזרות משוק ההון עלו החודש והן עומדות כעת על הגבול העליון של יעד האינפלציה ומעליו, בהתאמה. מנגד, לפי תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל, צפויה האינפלציה בשנה הקרובה להסתכם ב-2.6%. תחזיות אלה מבוססות על ציפייה להעלאת ריבית. האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית צפויה להיות מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה במרבית שנת 2011 ולחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה

·         בחודש האחרון התחדשה ההאצה במחירי הדירות ועלייתם הסתכמה ב-12 החודשים האחרונים ב-17.3%. בהיקף ההלוואות החדשות לדיור נרשמה בחודש דצמבר עליה בשיעור גבוה. יתרת ההלוואות לדיור בסוף 2010 גבוהה ב-14.7% מרמתה בסוף 2009.

·         הנתונים והאינדיקטורים העדכניים מצביעים על כך שהצמיחה המהירה בשלושת הרביעים הראשונים של השנה נמשכה גם ברביע האחרון של 2010. הצמיחה ניכרת במרבית תחומי הפעילות במשק והיא צפויה להמשך בקצב דומה גם ברביע הראשון של 2011. כמו כן, נתונים שהתפרסמו לאחרונה מצביעים על המשך התאוששות הכלכלה העולמית מהמשבר הכלכלי.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

סדנת משכנתאות

מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?

סדנת משכנתאות
מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?
לקבל הכוונה, הדרכה וטיפים לרכישת דירה מפי מומחים מובילים בתחום ? זה הזמן להצטרף אלינו.

מה נלמד בסדנת משכנתא?
1. שלבי המשכנתא.
2. מסלולי המשכנתא, בכל הבנקים.
3. היתרונות והסיכונים בלקיחת משכנתא.
4. איך מקבלים משכנתא במימון גבוהה.
5. כיצד להתמקח עם הבנקים.

איך נרשמים ?
ממלאים את הבקשה למטה ושולחים,הבקשה הינה מאובטחת ואיננה מחייבת. הפרטים שיתקבלו ישמשו אותנו ליצרת קשר עמכם בלבד.

רישום לסדנת משכנתאות

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך

  אהבתם? שתפו…

  לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

  Facebook

  אהבתם? שתפו...Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  מעבר לסרגל הכלים