‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

ירידות חדות באפיק איגרות החוב הקונצרני

 

מאקרו:

|        בנק ישראל ממשיך בריסון המוניטרי ומעלה את הריבית לחודש יוני ב-25 נ"ב לרמה של 3.25%, בהתאם להערכתנו.

|        לגבי החלטת הריבית הבאה לחודש יולי, לפרסום מדד המחירים לצרכן למאי (צפי לעלייה של 0.6%) ולשער החליפין תהיה השפעה מרכזית על אופי ההחלטה. ההנחה – ללא שינוי.

|        לעומת העולם, השבוע המשיכו להתפרסם אינדיקטורים חיוביים למשק המקומי.

 

אגרות חוב:

|        מגמה מעורבת באפיק הממשלתי, ירידות חדות באיגרות הקונצרניות.

|        המרווחים בין מדדי התל-בונד לבין האיגרות הממשלתיות עלו בחדות. נקודת כניסה נוחה.

|        משרד האוצר פרסם את תחזית ההנפקות לשלושה חודשים הקרובים. נמשך הפדיון נטו.

 

לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\

תקופה

ראשון, 29/5
למ"ס13:00כמותמבוקשתשלדירותחדשותבמגזרהפרטי4
בנק ישראלהתפתחות החוב של המגזר העסקי4-3
שני, 30/5
אין פרסומים כלכליים
שלישי, 31/5
למ"ס13:00ריכוזאינדיקטוריםכלכליים4-2
למ"ס13:00שיעור האבטלהQ1
למ"ס13:00התחלות וגמר בנייהQ1

 

רביעי, 1/6
בנק ישראלהעלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד4
בנק ישראלהריבית הממוצעת המשמשת בסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות3

 

חמישי, 2/6
אין פרסומים כלכליים

 

בנק ישראל ממשיך בריסון המוניטרי

השבוע, ביום שני, בחרו בבנק ישראל להעלות את הריבית לחודש יוני ב-25 נ"ב לרמה של 3.25% בהתאם להערכתנו. הגורמים שהכריעו להחלטה זו הם:

(1) סביבת האינפלציה עדיין נמצאת מעל הגבול העליון של טווח יעד האינפלציה. האינפלציה ב-12 חודשים האחרונים הסתכמה ברמה של 4%. הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים כפי שהן נמדדות משוק ההון, ומממוצע תחזיות החזאים נותרו גם החודש מעט מעל הגבול העליון של היעד. זאת, למרות שברקע היו מספר התפתחויות ממתנות באינפלציה – התיסוף שחל בשקל בחודשים האחרונים והירידה שנרשמה במחירי הסחורות.

 

­(2) מרבית האינדיקטורים שנוספו החודש תומכים בהערכה שברבע הראשון ובחודש אפריל נמשך הגידול המהיר בפעילות הכלכלית, במיוחד בייצוא אך גם בביקושים המקומיים, וכן בתעסוקה. נתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הראשון מתיישבים עם צמיחה גבוהה מהתחזית האחרונה של חטיבת המחקר בבנק ישראל (4.5% לשנת 2011). נתוני התעסוקה מצביעים על המשך ההתרחבות והתקרבות לרמה של תעסוקה מלאה. עם זאת, ישנם עדיין מספר סיכונים המגבירים את רמת אי הודאות ביחס לקצב הצמיחה בעולם וההשלכות על המשק הישראלי.

 

(3) הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות ממשיך להיות גבוה, אם כי התמתן מעט; ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-13.9%.

 

(4) ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים עדיין נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר כך גם בחודשים הקרובים. על רקע האצת האינפלציה במשקים המתפתחים, מספר בנקים מרכזיים המשיכו גם החודש בהעלאות ריבית.

 

אין ספק כי החלטה זו מצביעה על כך כי בבנק המרכזי מעוניינים להעלות את הריבית, על רקע הצמיחה הנאה במשק, גם אם סביבת האינפלציה לא מחייבת לעשות זאת באופן מיידי. מעבר לכך, העיתוי היה נוח מאוד מבחינת הבנק הואיל והשקל נסחר ברמה הגבוהה מ-3.5 שקלים לדולר. כך, שגם ייסוף בשער החליפין לא יביא את השקל לרמה המסכנת את היצוא.

 

בנוסף, עדכנה מחלקת המחקר של בנק ישראל את תחזית האינפלציה וכעת הם צופים כי זו תהיה מעל הגבול העליון של היעד בכל שנת 2011, ותרד לתוך תחום היעד ברבע הראשון של 2012 (לעומת התחזית הקודמת – אמצע 2012). בבנק ישראל עדכנו גם את תחזית הריבית לעוד 12 חודשים וכעת צופים כי הריבית תגיע לרמה של 4.2% בעוד שנה (לעומת 4.4% בתחזית הקודמת). תחזית הצמיחה של בנק ישראל למשק הישראלי לא עודכנה כלפי מעלה (תחזית – 4.5%), אך בפרסום התייחסו לכך שהנתונים האחרונים של החשבונאות הלאומית מצביעים על צמיחה גבוהה מהצפוי.

נזכיר כי במיטב כבר עודכנה תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית לכדי 4.8% (לעומת 4.5%) ולשנת 2012 לכדי 4.1% (במקום 4.0%).

 

בנוגע להחלטת הריבית הבאה, אנו צופים כי הריבית לחודש יולי תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.25%. עם זאת, לפרסום מדד המחירים לצרכן למאי (צפי לעלייה של 0.6%) ולשער החליפין תהיה השפעה מרכזית על אופי ההחלטה.

 

מעבר לכך, ובמיוחד גם על רקע תחזיות בנק ישראל הכיוון הכללי של הריבית לפחות עד סוף השנה יהיה כלפי מעלה.

 

אינדיקטורים למשק הישראלי

השבוע פורסמו מספר אינדיקטורים כלכליים אשר מצביעים על המשך במגמת הצמיחה במשק המקומי. בין האינדיקטורים שפורסמו נזכיר את:

 

(1) המדד המשולב למצב המשק בחודש אפריל עלה ב-0.2%, ומתחילת השנה התרחב בשיעור שנתי של 5.4%.

 

(2) השבוע פרסם ארגון ה-OECD את תחזית הצמיחה שלו למשק המקומי לשנתיים הבאות, לפיו הכלכלה תצמח    ב-5.4% ב-2011 וב-4.7% ב-2012. לפי התחזית, צופים בארגון גידול של 7.1% ביצוא ו-8.1% ביבוא. מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות השנה ב-3.7%, מעל יעד האינפלציה של הממשלה. שיעור האבטלה ירד השנה ל-6.2% וב-2012 לרמה של 5.7%. הגירעון הממשלתי צפוי להגיע השנה      ל-3.7% מהתמ"ג ול-2.9% בשנה הבאה (הערכת מיטב – 2.9% השנה, ו-2.0% בשנה הבאה).

 

(3) הייצור התעשייתי לחודש מארס גדל ב-0.2%, בהמשך לצמיחה של 1.7% בפברואר. מתחילת שנה צמח הייצור התעשייתי ב-18.5% במונחים שנתיים. משרות השכיר בתעשייה גדלו ב-0.2% בחודש מארס.

 

(4) שיעור הגידול בייצוא השירותים לחודש מארס בהשוואה לחודש פברואר הינו 23.2% (שינוי חודשי).

 

אין ספק כי נתונים אלה, בנוסף לדוח החשבונות הלאומיים שפורסם בשבוע הקודם (צמיחה של 4.7% ברבע הראשון של 2011) יוצקים אופטימיות בכל האמור לגבי המשק המקומי. כך, שעיקר החשש לגבי המשך הצמיחה בארץ נובע מגורמים אקסוגניים כמו משבר החובות האירופאי, או המצב הגאו-פוליטי במזרח התיכון.

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי*

(מיליוני ש"ח)

190,703Q1188,5444.7%4.7%180,5005.7%
ריבית3.25%יוני3.00%0.25%1.25%1.50%1.75%
מדד משולב**126.6אפריל126.30.2%1.8%119.85.6%
מדד מחירים****103.1אפריל102.50.6%1.3%99.24.0%
שיעור אבטלה6.6%4Q6.6%0.0%7.2%0.6%
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)3.2%אפריל3.7%0.5%0.2%2.7%0.5%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני ש"ח)

1,352Q41,72421.3%2,58748.0%
יבוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

4,058אפריל4,0031.4%8.9%3,24924.9%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,928אפריל3,8651.6%9.0%3,53911.0%
מכירות ברשתות השיווק***109.2אפריל108.60.6%0.3%105.83.3%
ייצור תעשייתי**134.9מארס134.60.2%4.3%128.25.2%
פדיון בכל ענפי המשק**133.3מארס133.00.2%1.4%127.34.8%

מנוכה עונתיות ** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100 *** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100  **** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100

מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב

 

·       מגמה מעורבת בשוק איגרות החוב הממשלתיות.

·       ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון המשיכו לרדת לאורך כל העקום. הציפיות לשנתיים ירדו ב-9 נ"ב, הציפיות ל-10 שנים ירדו ב-6 נ"ב.

·       הפער בין ה-UST לעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר השנים הצטמצם השבוע ב-5 נ"ב לרמה של 210 נ"ב.

·       מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות נסחרו במגמה שלילית. התל בונד 20 איבד 0.4%, התל בונד 60 השיל מערכו 0.8%. מחיר התל-בונד השקלי ירד ב-0.4%.

·       המרווחים בין מדדי איגרות החוב הקונצרניות לבין אגרות החוב הממשלתיות התרחב השבוע.

 

 

שוק האג"ח

 

שבוע המסחר האחרון בבורסה של תל-אביב, התנהל במגמה מעורבת באפיק הממשלתי כאשר תשומת הלב התרכזה באפיק הקונצרני, אשר התנהל במגמה שלילית.

 

המסחר באפיק הקונצרני היה סוער במיוחד כאשר מדד התל-בונד 20 משיל מערכו 0.4%, ומדד התל בונד 40 איבד 0.8%. בתל-בונד השקלי נרשמה מגמה דומה וערכו של המדד ירד ב-0.4%. פער התשואה לפדיון בין התל-בונד 20 לבין איגרות החוב הממשלתיות המתאימות התרחב ב-11 נ"ב, המרווח בין התל-בונד 40 לבין איגרות החוב הממשלתיות המתאימות גדל ב-24 נ"ב. באפיק השקלי, הגיע המרווח ל-133 נ"ב (עלייה של 20 נ"ב).

 

בין היתר, מימושים בקרנות המתמחות באג"ח בהיקף הגבוה ממיליארד ש"ח, בשבוע האחרון היו הגורם אשר הביא לכדי מגמה זו. בעיקר, בלטו לשלילה איגרות חוב מסקטור הנדל"ן כגון אלביט הדמיה סדרה 4, או כלכלית סדרה 6.

בהקשר זה, למעט ענף התעשייה, אשר הציג במהלך השבוע חוסן ואף ירידה במרווח, לעומת הממשלתי, בשאר הענפים נרשמה עליה במרווחים (ראו תרשים משמאל).

 

להערכתנו, המרווחים שגדלו בשבוע האחרון מגבירים את רמת האטרקטיביות של האפיק הקונצרני, בעיקר בקרב החברות שרמת הסיכון בהן לא עלתה והן נפגעו רק מהמגמה הכללית בשוק. הדבר מקבל משנה תוקף על רקע תחזית ה-OECD למשק הישראלי

 

המסחר באפיק הממשלתי התנהל, באופן יחסי בצורה רגועה ועל רקע הכרזת הריבית ביום שני האחרון. במהלך השבוע, ציפיות האינפלציה לשנתיים הנגזרות משוק ההון ירדו ב-9 נ"ב לרמה של 3.11%. הירידה בציפיות התרחשה לאורך כל העקום.

הסיבה המרכזית לשינוי בציפיות האינפלציה הייתה ממהלך בעקום הממשלתי הצמוד, אשר השתטח בשבוע המסחר   ב-4 נ"ב ושיפועו הגיע לכדי 1.88%. באפיק הממשלתי השקלי, נרשמו רווחי הון לאורך כל העקום, כאשר האיגרות הארוכות רשמו רווחי הון משמעותיים יותר. בסיכום השבועי, האיגרת הנפדית בעוד 10 שנים (ממשלתית שקלית 0122) רשמה רווח הון של 0.9%. האיגרת הנפדית בעוד כשנתיים (ממשלתי שקלי 0313) רשמה רווח הון של 0.1%.

 

להערכתנו, ציפיות האינפלציה הנמוכות בטווחים הארוכים (כ-2.70%) והירידה של הציפיות בטווחים הקצרים, העלו את אטרקטיביות ההשקעה באיגרות החוב הצמודות, במיוחד על רקע שלושת המדדים הקרובים (סה"כ 1.2%).

 

גיוס חוב על ידי האוצר

משרד האוצר צפוי למכור בחודשים הקרובים 9.9 מיליארד ש"ח, כאשר בחודש יוני ינפיק 3.9 מיליארד ש"ח ע.נ, ובחודשים יולי ואוגוסט ינפיק 3.0 מיליארד ש"ח ע.נ. הסכומים בחודשים יולי ואוגוסט 2011 אינם כוללים הנפקות של איגרת חוב ממשלתית קצרה.

 

זאת, כאשר מנגד יגיע לפדיון סך של 14.2 מיליארד ש"ח (קרן בלבד), בשלושת החודשים הללו.

 

כלומר, נמשכת המגמה לפיה האוצר יוצא מהשוק (פדיון נטו).

מבחינתנו, משמעות הדבר היא שהחשיפה לחוב הממשלתי בכלל ולאיגרות ארוכות הטווח, בפרט (חרף התארכות המח"מ), הופכת פחות מסוכנת, הואיל והחוב הממשלתי הופך ליותר נדיר.

 

להלן לוח ההנפקות הצפוי לחודש יוני:

 

תאריך המכרזאג"ח

ממשלתית

3.5%

09/2013

אג"ח

ממשלתית

4.25% 08/16

אג"ח

ממשלתית

5.5%

01/2022

אג"ח ממשלתית

צמודה

0.5%

06/2013

אג"ח ממשלתית צמודה 3% 10/2019אג"ח ממשלתית צמודה 2.75% 08/2041אג"ח ממשלתית משתנה 05/20אג"ח ממשלתית קצרה

10/11

סה"כ
13/06/20113003002502003001,350
20/06/20113002503002003001,350
27/06/20112003002002003001,200
סה"כ3007509002504002002009003,900

 

אינפלציה גלומה בשוק הקונצרני לפי מנפיק ומח"מ זהה*

שם ני"ע

 

דירוג מעלות/מדרוגהצמדהמח"מ (שנים)תשואה לפדיון (%)פער תשואה מול ממשלתי (%)תשואה לפדיון של אג"ח מדדה סינטית לפי מח"מ נומינלי (%)פער תשואה (%)עמדה
שבוע קודם נוכחישבוע קודם נוכחי
אידיבי פיתוח אג"ח 7A+מדד3.613.291.742.892.82ניטרליניטרלי
אידיבי פיתוח אג"ח 10A+שקלי3.886.201.61
אידיבי אחזקות אג"ח 3A+מדד1.462.411.812.822.89ניטרליניטרלי
אידיבי אחזקות אג"ח 5A+שקלי1.425.371.48
דלק קבוצה אג"ח 13A/A1מדד5.504.342.252.923.15ניטרליניטרלי
דלק קבוצה אג"ח 14A1שקלי5.457.632.63
חברה לישראל אג"ח 6A+מדד2.642.381.232.782.95ניטרליניטרלי
חברה לישראל אג"ח 7A+מדד6.583.871.58
חברה לישראל אג"ח 9A+שקלי4.716.201.443.16
כלל תעשיות אג"ח 13A+מדד3.642.781.232.643.02מדדניטרלי
כלל תעשיות אג"ח 15A+שקלי3.495.881.39
נייר חדרה אג"ח 3A+מדד3.272.941.493.253.01ניטרליניטרלי
נייר חדרה אג"ח 5A+שקלי3.996.041.44
נכסים ובנין אג"ח 2Aמדד0.981.932.762.65ניטרלימדד
נכסים ובנין אג"ח 3Aמדד3.203.401.96
נכסים ובנין אג"ח 5Aשקלי2.355.571.412.84
סלקום אג"ח 2AAמדד3.342.651.183.072.98ניטרליניטרלי
סלקום אג"ח 3AAמדד1.001.38
סלקום אג"ח 5AAשקלי2.825.421.132.37
שיכון ובינוי אג 2A2מדד2.282.411.433.072.96ניטרליניטרלי
שיכון ובינוי אג 4AA2מדד5.073.961.96
שיכון ובינוי אג 3A2שקלי3.095.901.492.86
פרטנר אג 2AA-מדד3.782.991.413.183.04ניטרליניטרלי
פרטנר אג 5AA-שקלי3.986.121.52
 *הבדיקה הינה טכנית ועשויים להיווצר פערים עקב הבדלים בתנאי האיגרת

**העמדה יכולה לסמן שלושה אפשרויות – שקלי, צמוד או ניטרלי. העמדה נבנתה על סמך הערכת מיטב לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים + מקדם ביטחון (חיובי ושלילי) למול האינפלציה הגלומה בפער בין האיגרות. לדוגמא, בהינתן הערכת אינפלציה ל-2.8% ב-12 החודשים הקרובים, נוסיף 0.5% משני צידי התחזית בתור מקדם ביטחון וכך קיבלנו טווח בין 2.3% ל-3.3%. אם פער תשואה בין האיגרת השקלית לאיגרת המדדית יהיה גבוה מ-3.3%, העמדה תהיה להחזיק את האיגרת השקלית (שקלי), אם פער תשואה בין האיגרת שקלית לאגרת המדדית נמוך מ-2.3%, העמדה שלנו תהיה להחזיק את האיגרת המדדית (מדדי). לגבי יתר המקרים אנו נייטרלים.

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים

 
מדד הנדל"ן 15, שער אחרון: 360.96
מדד הנדל"ן 15 מכיל את 15 מניות הנדל"ן עם שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב. בזמן האחרון ראינו פריצה של התנגדויות בחלק מהמניות הללו וגם כתבנו עליהם תחזיות של ניתוח טכני ותחזיות מצולמות אותם העלנו לאתר לשימושכם.
לאחר ירידות חדות במפולת הסאב פריים של שנת 2008 בה ירד מדד הנדל"ן 15 מרמת מחיר של 880 עד לשפל של 126 נקודות, התאושש מדד הנדל"ן ועלה בשנתיים שאחרי בכ-180% בחזרה לשער 360. מסוף 2010 ועד היום מדשדש מדד הנדל"ן 15 ברצועת יציבות עם נטייה לירידה. בסוף אפריל פרץ המחיר את רצועת היציבות היורדת שיהיה האיתות הראשון לחזרה למסלול עולה.
בשבוע האחרון פרץ המחיר את ההתנגדות המשמעותית של רמת ה-360 והוא נמצא בשיא של חמש שנים. בניגוד לאיתות הראשון שהיה חלש ולא משמעותי, איתות כזה מגדיל מאוד את הסיכויים להמשך עלייה. יעד המחיר הוא 500 נקודות בשנה הקרובה אבל כמובן שיש לחתוך הפסד אם מתרחשת ירידת מחיר אל מתחת ל-360 ליותר מכמה ימים בודדים.
בהצלחה!

נאסדק, שער אחרון: 3,469
אין סימנים שליליים להתנהגות הנאסדק כך שהירידה בשבוע שעבר והיציבות של השבוע הם תיקון ומנוחה בלבד לפני חידוש העלייה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. מכיוון שהנאסדק הגיע ליעד המחיר והתקרב לקו מגמה עולה עליון, סביר שנמשיך לראות דשדוש ומנוחה לפני המשך העלייה כך שירידה עד 3,200 נקודות היא מאוד אפשרית לפני המשך העלייה.
עדיין אין סימנים שליליים להיפוך מגמה. על פי המחזוריות ניתן להתחיל לחפש את היפוך הכיוון והתחלת הירידות בעוד כשנה. יש להמתין להתחלת ירידה וליצירת מבנה שלילי לפני שמגיבים ופותחים פוזיציות שורט או לחלופין יוצאים מהמניות כי תמיד עדיף לראות שהשוק מסכים עם מה שאנו חושבים.

מעוף, מחיר אחרון: 1225.26
פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.64% וזה מרמז על עליית המעוף ל-1232 בערך בפתיחת המסחר.
המעוף שוב ברצועה, שובר שיאים של דשדוש. מתחילת אוקטובר 2012, כבר יותר משמונה חודשים, מתנהל המעוף ברצועת מסחר של 5% בתחום 1180-1235. יש להמתין לפריצה מחודשת, כנראה מעלה.
אין שינוי בתחזית- הגל העולה צפוי לשבור את שיא כל הזמנים ולעלות אל מעל 1350 נקודות אבל לאחר מכן יש להיזהר. על פי המחזוריות, המפולת הבאה צפויה להתחיל במהלך 2014.

נאסדק, מחיר אחרון: 3,437
הנאסדק בשיא של 13 השנים האחרונות ואין סימני חולשה. בעיות או לא, זהו שוק של קונים בלבד. יעד המחיר הוא 3,500 תוך חודשיים. תיקון אפשרי צפוי להיעצר ב-3,200.

 אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 9486 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועלהתאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנכ"ל של תטא וכמנהל התיקים הראשי.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים