‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

לקראת החלטת הריבית לחודש ינואר

רון אייכל | 22.12.2010

עיקרי הדברים:

 

  • מההודעה שפורסמה לאחר החלטת הריבית לחודש דצמבר (שגם בה הריבית נותרה ללא שינוי על 2.0%), ניתן להסיק כי לא הייתה סיבה אמיתית לשנותה.
  • עם זאת, בנק ישראל הרחיב את המרווח סביב ריבית בנק ישראל (הפרוזדור) בחלון האשראי ובחלון הפיקדונות לבנקים המסחריים מ-0.25%± ל-0.5%±.  כלומר, היה מהלך של ריסון מוניטרי.
  • ב-15.12 (מדד המחירים לצרכן) פורסם כי בחודש נובמבר נרשמה הוזלה של 0.2% במחירי חוזי שכר הדירה. בנוסף, בנק ישראל ימתין לתוצאות הרפורמות החדשות על המגמות בענף הנדל"ן. יתר על כן, בחודש שחלף נרשמה התחזקות של השקל כנגד מטבעות הסחר העיקריים (כ-1.5%).
  • אי לכך, אין סיבה משמעותית לפיה ריבית בנק ישראל צריכה לעלות.
  • העלאת הריבית הבאה צפויה בהחלטה לחודש מארס 2011. 

לקראת החלטת הריבית לחודש ינואר 2010

בנק ישראל הותיר את הריבית המוניטרית לחודש דצמבר ברמה של 2.0%. הגורמים המרכזיים אשר הביאו להחלטה זו היו:

(1)   האינפלציה, בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים, נמצאת בתוך היעד ולפי תחזיות החזאים וחטיבת המחקר צפויה להיות מעט מעל הגבול העליון במחצית הראשונה של 2011 ולחזור לתוך היעד בהמשך השנה. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון היו החודש מעט מעל הגבול העליון של היעד.

 

(2)   מרבית האינדיקטורים שנוספו בחודש האחרון תומכים בהערכה שברביע השלישי ובאוקטובר נמשך הגידול בפעילות הכלכלית. אולם, בנתונים אלה בולטת הירידה בייצוא – לאחר עליה מהירה במחצית הראשונה של השנה – שהושפעה גם מהחולשה בסחר העולמי. חוסר הודאות ביחס להתמדת הצמיחה בישראל, הנובעת מאי ודאות בביקושים העולמיים, עדיין מהווה גורם סיכון משמעותי.

 

(3)   ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב; ה-Fed אף חזר להפעיל כלי הרחבה כמותית. על רקע זה, פער הריביות בין המשקים שצומחים מהר יחסית, וביניהם ישראל, למשקים המפותחים מהווה אתגר משמעותי לקובעי המדיניות במדינות הצומחות מהר יחסית; אלה נדרשים לאזן בין הלחצים המקומיים להעלאת הריבית, לבין ההשפעה של העלאה כזו לייסוף שער החליפין והשפעתו על הייצוא ולכן על הפעילות במשק.

 

(4)   מחירי הדירות (שאינם כלולים במדד המחירים לצרכן) המשיכו לעלות בקצב מהיר. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר השפעת הצעדים שננקטו בתחום הנדל"ן שנועדו לתמוך ביציבות הפיננסית ועשויים למתן את עלית מחירי הדירות בחודשים הקרובים.

 

אין ספק, כי על רקע הסביבה האינפלציונית, הנתונים האחרונים לפעילות הכלכלית, רמתו של שער החליפין של השקל כנגד הדולר, ההרחבה הכמותית בארה"ב וגם הסיפור האירי, לא היה מקום להעלאת הריבית באופן מיידי.

 

ביחס להחלטת הריבית הקרובה, אנו סבורים כי לבנק ישראל יהיה קשה להצדיק העלאת ריבית. זאת, עקב הגורמים הבאים:

 

(1)     האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נמוכה מהגבול העליון של יעד האינפלציה ועומדת על 2.5% ומדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר אף היה נמוך מציפיות השוק (אך בתאם לתחזית מיטב).

במבט קדימה ל-12 החודשים הקרובים אנו צופים כי המחירים לצרכן יתייקרו בשיעור של 2.5%.יתר על כן, בחודש האחרון נרשמה ירידה בציפיות האינפלציוניות, הן משוק ההון והן לפי הערכות החזאים.

(2)     מחירי חוזי שכר הדירה. במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר נרשמה ירידה של 0.2% במחיריהם של חוזי שכר הדירה המתחדשים. הוזלה זאת מפתיעה לאור העובדה כי התחזיות בשוק צפו עליה במחירי חוזי שכר הדירה, וגם כיוון שבשנתיים האחרונות, חודש נובמבר הציג עליית  מחירים חדה. לראיה, בחודש המקביל אשתקד ובנובמבר 2008, נרשמה עלייה של 0.7% ו-2.5% במחירי חוזי השכירות המתחדשים, בהתאמה.

(3)     השקל רשם בחודש האחרון התחזקות כנגד האירו אמנם מול הדולר נחלש השקל ב-1%, אך כל העלאה נוספת של הריבית עלולה להביא לכדי ייסוף של השקל, אפילו תוך כדי התערבות גוברת של הבנק המרכזי בשוק המט"ח.

(4)     המשק הישראלי צפוי לרשום השנה צמיחה סבירה למדי של 4%, אולם נתוני הייצוא בחודשים האחרונים נראים פחות טוב ואף בחודשיים האחרונים נרשם גרעון מסחרי   (נתונים מנוכי עונתיות ורכיבים תנודתיים).

(5)     הממשלה ובנק ישראל יצאו במספר תוכניות בכדי לצנן את שוק הנדל"ן, על ידי הקשחת התנאים למתן משכנתאות, ועידוד מכירת נכסים להשקעה. הצפי הוא כי בנק ישראל יבחר לחכות ולראות כיצד צעדים אלה משפיעים על שוק הנדל"ן לפני שיבחר לעשות זאת על ידי העלאת ריבית.

 

כאמור, לאור שלל הסיבות שהועלו לעיל, לדעתנו יבחרו בשבוע הבא, בבנק ישראל שלא לשנות את הריבית לחודש ינואר.

 

מבט לחודשים הקרובים

 

למרות תחושת ה"עצירה" שנרשמה בחודשיים האחרונים (נובמבר ודצמבר), אנו רואים בה חלק מהמהלך הטבעי ועדיין מצפים כי הריבית המוניטרית תמשיך ותטפס במהלך 2011. זאת, במיוחד לאור העובדה כי רמת הריבית אינה מתאימה לקצב הצמיחה של המשק הישראלי. היא נמוכה מאוד ואף שלילית במונחים ריאליים.

 

לכן, אנו מצפים כי בנק ישראל ימשיך במדיניות העלאת הריבית המוניטרית, במהלך שנת 2011, בקצב דומה לזה שהיה בשנת 2010. כלומר, העלאה של 0.25% בכל רבעון.

 

חשוב לציין, כי החלטה נקודתית, בנוגע לגובה הריבית תהיה תלויה במידה רבה בהתפתחויות במשק בתחום המחירים ושער החליפין, שלו השפעה על היצוא.

 

בהתאם אנו צופים כי ריבית בנק ישראל תגיע לכדי 3.0% בשלהי 2011.  

 

אינדיקטורים כלכליים והשפעתם על החלטת הריבית – חודש דצמבר

 

מס'גורמים רלוונטיים בהחלטההתפתחות אחרונה ומצב נוכחיהמגמה
1.ציפיות שוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה ועשר שנים קדימה

 

גזירת ציפיות שוק ההון מהימים האחרונים מלמדת על רמות של 2.9% לשנה ו-2.8% למח"מ של 10 שנים. הציפיות נמצאות בגבול העליון של יעד האינפלציה הממשלתי. נזכיר, שיעד האינפלציה השנתי של הממשלה הוא בין 3%-1%.אי שינוי
2.ציפיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה)ציפיות החזאים בהמשך למגמה בחודשים האחרונים נמצאות בגבול העליון של היעד. בחודש האחרון הן עמדו על כ-2.9% בממוצע, אשר נושק לגבול העליון של יעד האינפלציה.אי שינוי
3.האינפלציה בפועל: מגמהמדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים     ב-2.3%, שנמצא בתוך יעד האינפלציה (3%-1%). בשנת 2010 צפוי בנק ישראל לעמוד ביעד, וככל הנראה גם בשנת 2011.אי שינוי
4.השינוי באמצעי התשלוםהחודש עלו אמצעי התשלום ב-1.5%. שינוי זה נמוך משמעותית מהממוצע ב-12 החודשים האחרונים.אי שינוי / הפחתה
5.גובה הריבית הריאלית לטווח קצרהתשואה לפדיון לאג"ח גליל אשר נפדה בעוד שנה מהיום הינה שלילית ועומדת על כ-0.32%-.העלאה
6.מגמת הריבית הריאלית לטווח הארוךהתשואות לפדיון של אגרות החוב השקליות הארוכות והצמודות הארוכות המיועדות לפדיון בעוד עשר שנים הינם כ-5.08% וכ-2.24% בהתאמה.העלאה/        אי שינוי
7.הגרעון בתקציבבחודש נובמבר היה לממשלה גירעון בסך 0.4 מיליארד ש"ח בפעילותה התקציבית ועודף בסך 0.2 מיליארד ש"ח בפעילות תקציבית למימון הכוללת מתן אשראי נטו. כך, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (דצמבר 2009 עד נובמבר 2010) ירד, ל-27.7 מיליארד ש"ח. הפעילות הפיסקלית היא אחראית ופועלת לעמידה ביעד.אי שינוי

 

 

8.הפרשי הריביות שקל – $ ומגמת הריבית בארה"ב ובאירופהפער הריביות המוניטריות בין ישראל לארה"ב עומד על 175 נ"ב (עד 200 נ"ב, הואיל ובארה"ב קיים טווח ריביות). הריבית בארה"ב לא צפויה להשתנות למשך אורך זמן ממושך.

פער הריביות מול אירופה עומד על 100 נ"ב לאחר הותרת הריבית בגוש האירו ללא שינוי על 1%.

הפחתה
9.שער החליפין הנוכחיבמהלך חודש נובמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.3%. מול האירו התחזק השקל במהלך חודש נובמבר ב-4.7% ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בשיעור של 1.5%.הפחתה
10.פרמיית הסיכון של ישראלהסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-5 שנים, 114 נ"ב, לעומת 117 נ"ב בשלהי נובמבראי שינוי
11.הפרשי תשואות אג"ח ממשלת ישראל/ארה"בהאג"ח האמריקאיתלטווחשל 10 שנים נסחרת בתשואה לפדיון ממוצעת של 3.33% הנמוכה בכ-133 נ"ב מהאג"ח הישראלית המקבילה (120).אי שינוי/

הפחתה

12.קצב הצמיחה של ישראלברבע השלישי של 2010 צמח המשק ב-3.8% (לעומת 4.2% ברבע הקודם). האינדיקטורים מראים תמונה מעורבת למצב המשק. שיעור האבטלה ירד לכדי 6.2%. המשק צפוי לצמוח ב-4% השנה וגם בשנה הבאה. עם זאת, עדיין קיימת אי-ודאות גבוהה לגבי הצמיחה העתידית על רקע הכלכלה האמריקאית המדשדשת ומשבר החובות האירופי.אי שינוי
13.שוק הדיורמחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס המשיכו לעלות, ובחודש אוקטובר הם עלו          ב-0.4%, המשך לעליות ב-22 החודשים הקודמים. בסך הכל, ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות על פי הסקר בכ-15.6%.העלאה

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים