‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

מתחזקים הסימנים המצביעים על המשך האטה בפעילות בשוק הדיור.

מאקרו:

|        מתחזקים הסימנים המצביעים על המשך האטה בפעילות בשוק הדיור.

|        הפתעה נעימה נרשמה בשיעור האבטלה במשק לרבע השני – 5.5%.

|        בנק ישראל הותיר את הריבית המוניטרית לחודש ספטמבר ללא שינוי ברמה של 3.25%.

|        לעת-עתה, בבנק ישראל רומזים כי הסערה בשוק ההון שאפיינה את חודש אוגוסט הינה זמנית. שיעור האבטלה יקשה הפחתת הריבית בהמשך.

אגרות חוב:

|        מגמה חיובית בשוק הסולידי – סימנים של התגברות הביטחון של משקיעים, תוך עליית שערים באיגרות הקונצרניות.

|        נרשמה ירידה בציפיות האינפלציה.

|        משרד האוצר מגדיל את היקף ההנפקות לשלושת החודשים הקרובים ומנצל את התשואות הנמוכות השוררות בשוק. למרות העלייה בהיקף ההנפקות, אין כאן חדשות רעות לשוק.

 

 

לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\ תקופה
ראשון, 4/9
אין פרסומים כלכליים
שני, 5/9
בנק ישראלהשקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל7
למ"ס13:00סקר הוצאות משק בית2010
שלישי, 6/9
בנק ישראלהעלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד7
בנק ישראלהריבית הממוצעת המשמשת בסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות6

 

רביעי, 7/9
בנק ישראליתרות מטבע חוץ בבנק ישראל8
למ"ס13:00סקר הכנסות2010

 

חמישי, 8/9
בנק ישראלשוק מטבע חוץ8
למ"ס13:00שכר ממוצע למשרת שכיר6

 

שוק הדיור – נמשכים האינדיקטורים המצביעים על האטה בפעילות

 

במהלך השבוע, התפרסמו מספר אינדיקטורים על הנדל"ן. בהתאם להערכותינו בסקירה הקודמת על שוק הנדל"ן (4/8/11) ואף בחודשים הקודמים לה, מתחזקים הסימנים המצביעים על האטה בפעילות. בין האינדיקטורים שפורסמו השבוע נציין את:

 

(1) משרד האוצר פרסם סיכום לפעילות ברבע שני. לפי הפרסום, נרשמה התכווצות במכירות ברבע המדובר, בשיעור של כ-16% הן בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והן בהשוואה לרבע הקודם. בנוסף, מחירי הדירות החדשות ברבע השני הוזלו ב-2.9% בממוצע בהשוואה לרבע הראשון.

 

(2) במסמך של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על "כמות מבוקשת של דירות חדשות" לחודש יולי, נמצא כי היחס שבין מספר הדירות שנותרו למכירה לבין מספר הדירות שנמכרו במהלך החודש (חודשי היצע) עומד ברמה של 9.5. בתחילת השנה מספר חודשי ההיצע היה 7.5. נציין, כי כפי שניתן לראות בגרף משמאל, קיים קשר הפוך בין מחירי הדירות, לבין מגמת חודשי ההיצע.

 

(3) ברבע השני של השנה, נרשמה עלייה של כ-10% בהתחלות הבנייה של דירות ביוזמה פרטית, בהשוואה לרבע השני אשתקד.

 

מעבר לשלל האינדיקטורים המפורטים לעיל, אם נוסיף לאלו את מהלכי בנק ישראל, המחאה הציבורית ואם הממשלה תקיים את הבטחותיה, מבחינת הרחבת צד ההיצע, אזי, כפי שציינו בעבר, יש לנו את הסיבות להאמין כי שוק הדיור צפוי להיכנס להאטה בעליית המחירים ואף תתכן הוזלה, בשנים הקרובות.

 

 

 

שיעור האבטלה במשק

 

הפתעה נעימה נרשמה בפרסום הרבעוני של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי שיעור האבטלה במשק. שיעור הבלתי מועסקים בקרב בני 15 ומעלה היה ברבע השני ברמה של 5.5% (נתוני מגמה), לעומת 6.0% ברבע הראשון של שנת 2011.

סה"כ מדובר, על תוספת של 30,000 משרות למשק המקומי אחרי ניכוי עונתיות.

 

נתון חיובי נוסף בפרסום הינו אחוז ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי, שהגיע לרמה של 57.5%, עלייה של 0.1% בהשוואה לרבע הקודם.

בהחלט חדשות טובות למשק המקומי, ופחות לאלו ששואפים להפחתת ריבית.

 

נציין, כי עד השנה האחרונה, נהוג היה במשק המקומי לסמן את רף ה-6% בתור רף תחתון שהמשק לא יכול לרדת תחתיו, כך שהגעה לשיעור אבטלה זה היה נחשב לתעסוקה מלאה.

בהמשך לדברים אלה, נראה כי קיימים מספר סימנים במשק כי האבטלה הגיעה לשיעור מינימאלי. לראיה, מספרם של המועסקים במשרה מלאה (35 שעות ויותר) ירד באחוז לעומת הרבע הקודם (ירידה של כ-20 אלף משרות), ואילו מספרם של המועסקים חלקית (פחות מ-35 שעות) עלה     ב-7.0% לעומת הרבע הקודם (תוספת של כ-56 אלף משרות). בנוסף, ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק ירד ל-36.3 לעומת 36.6 ברבע הקודם. נציין, כי לא ניתן להסיק מסקנות על סמך נתונים אלה לגבי כיוון האבטלה ברבע השלישי.

 

ריבית בנק ישראל נותרת ללא שינוי

 

ביום שני האחרון הודיע בנק ישראל על הותרת הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי ברמה של 3.25%, בהתאם להערכתנו.

 

החלטה זו נתמכה בגורמים הבאים: (1) ציפיות האינפלציה     ל-12 החודשים הבאים הנמדדות משוק ההון ואלו של החזאים רשמו ירידה משמעותית בחודש האחרון. בנוסף, התחזית העדכנית של חטיבת המחקר היא שהאינפלציה תיכנס ליעד לקראת סוף שנת 2011, לעומת אמצע 2012 בתחזית הקודמת. (2) שיעור הצמיחה ברבע השני היה מתון יחסית לרבע הקודם. (3) קצב העלייה במחירי הדירות ב-12 החודשים האחרונים ממשיך להיות גבוה אך נרשמה בו התמתנות זה החודש השני ברציפות. (4) התפנית השלילית בארה"ב ובאירופה הובילה לכך שהשווקים לא מתמחרים העלאת ריבית בשנה הקרובה באף אחד מהבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות הגדולות.

 

למרות שגם היו הערכות בשוק כי בבנק ישראל יבחרו להוריד את הריבית ב-50-25 נ"ב, בבנק ישראל בחרו לדעתנו בצורה נכונה להמתין עוד מספר שבועות בכדי לבחון את ההתפתחויות במשק.

נזכיר, כי במשבר הפיננסי האחרון, פעלו בבנק ישראל להוריד פעמיים את הריבית בהודעות מיוחדות במהלך החודש (ולא במועד הקבוע), כך שלא מן הנמנע שבמקרה של החרפה בימים או בשבועות הקרובים, נראה את בנק ישראל מבצע הקלה מוניטרית בהודעה מיוחדת.

 

לגבי החלטות הריבית הקרובות, אנו צופים כי על רקע שיעור האבטלה הנמוך, הריבית הריאלית האפסית וההתייצבות שנרשמת בשוק ההון בשבועיים האחרונים, מירב הסיכויים הם שריבית בנק ישראל תיוותר ללא שינוי לפחות עד סוף השנה. עם זאת, בנק ישראל פתח את הדלת לכל כיוון.

באופן כללי, בראשית 2012, אם יחול שיפור ברור בסביבה הכלכלית, הריבית בהחלט עשויה לשוב ולעלות, כאשר כיוון השינוי בריבית בהמשך והעוצמה יהיו תלויים בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין של השקל מול הדולר.

 

נציין כי, חטיבת המחקר של בנק ישראל, צופה שריבית בנק ישראל תיוותר ללא שינוי עד סוף הרבע השלישי של 2012, היינו שבשנה הקרובה הריבית המוניטרית תיוותר ללא שינוי.

 

בעמוד הבא מצורפת השוואה מסוג "ראש בראש", של ההחלטה האחרונה אל מול הקודמת קרי, היכן שונו הטקסטים.

 

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי*

(מיליוני ש"ח)

192,015Q2190,1440.8%2.0%182,8875.0%
ריבית3.25%ספטמבר3.25%0.0%1.25%1.50%1.75%
מדד משולב**133.4יולי133.00.2%2.0%103.84.7%
מדד מחירים****103.7יולי104.00.3%-101.8100.43.4%
אבטלה5.5%Q26.0%-0.5%1.0%-6.6%1.1%-
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)2.6%יולי2.9%-0.3%0.43.0-0.4%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני ש"ח)

370.4Q1564.8-34%1,915-80%
יבוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

4,268.4יולי4,135.50.6%9.9%3,754.13.1%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,870.0יולי3,848.13.2%15.3%3,424.324.7%
מכירות ברשתות השיווק***111.2יוני109.81.3%2.1%108.22.7%
ייצור תעשייתי**128.9יוני132.72.9%-2.0%134.1-3.9%
פדיון בכל ענפי המשק**132.0יוני133.8-1.3%0.6%128.42.8%
*מנוכה עונתיות

 

** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100

*** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100

**** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2010 =100

 

שוק האג"ח – סימנים של חזרה לשגרה

מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב · מגמה חיובית בשוק איגרות החוב הממשלתי והקונצרני. · ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון נותרו ללא שינוי בטווחים הקצרים ברמה של 2.14%, וירדו ב-4 נ"ב בטווחים הארוכים והגיעו לכדי 2.57%. · הפער בין ה-UST לעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר השנים התרחב לרמה של 242 נ"ב. · המרווח בין התל-בונד 20 לממשלתי קטן ב-11 נ"ב. בין התל-בונד 40 לממשלתי הצטמצם הפער ב-28 נ"ב, ובין התל-בונד השקלי לבין האיגרות הממשלתיות התכווץ המרווח ב-13 נ"ב.

השבוע, שבו במידה רבה סימנים של חזרה לשגרה, בכל האמור לשוק סולידי, כאשר הן האפיק הממשלתי והן הקונצרני רושמים עליות בערכם.

החלק הארוך של העקום הממשלתי, הן איגרות השקליות והן הצמודות, היה זה שרשם את רווחי ההון הגבוהים ביותר, ביחס לאפיק הממשלתי. נציין כי, רווחי ההון בחלק הממשלתי הארוך לא נבעו מירידת עלייה במחירה של איגרת החוב האמריקאית המקבילה, אשר נותרה ללא שינוי בתשואה לפדיון של 2.22%. כך, בסיכום השבועי, האיגרת השקלית "0122" לעשר שנים רשמה התייקרות של 1.7% והאיגרת הצמודה "גליל 5903" לעשר שנים רשמה רווח הון של 0.8%.

בצד האפיק הקונצרני. מדדי התל-בונד רשמו רווחי הון גבוהים השבוע. עליות המחירים באפיק מצביעות על חזרת הביטחון של המשקיעים באפיק, ועל שיבה לשגרה.

כך, מדד התל-בונד 40 הוביל והוסיף לערכו 1.63%. מדד התל-בונד 20 הוסיף רשם עלייה של 1.30%.

ביצועי היתר של האפיק הקונצרני, לעומת הממשלתי הביאו לכדי צמצום בפערי התשואה בין האפיק הקונצרני לבין הממשלתי במהלך השבוע האחרון, בכ-30-10 נ"ב.

מבחינת דירוגים, השבוע נרשמה התכווצות במרווח הממוצע של התשואה לפדיון בין האיגרות הקונצרניות לאלו הממשלתיות בכל הדירוגים (מח"מ ל-4 שנים) כאשר המרווח בדירוגים הנמוכים התכווץ יותר.

 

מעניין היה לראות, כי בשבוע שחלף נרשמה התכווצות של המרווח, לעומת הממשלתי, גם ברמות הדירוג הנמוכות, כגון '+BBB'. ראו תרשים משמאל.

 

תוכנית ההנפקות של האוצר לספטמבר-נובמבר – עיתוי נוח להגדלת היקף ההנפקות

השבוע פרסם בנק ישראל את היקף גיוס החוב לשלושת החודשים הקרובים (ספטמבר – נובמבר) בהם יגייס בכל חודש  כ-4.5 מיליארד ש"ח. בנוסף, יגייס החודש משרד האוצר בהיקף של 1.2 מיליארד ש"ח על ידי הנפקת איגרת ממשלתית קצרה.

אם נניח שבחודשים אוקטובר ונובמבר יגייס האוצר כמות נוספת זהה של איגרות חוב קצרות, אזי משרד האוצר צפוי למכור בחודשים הקרובים כ-17.1 מיליארד ש"ח.

 

מנגד צפוי להגיע לפדיון סך של 3 מיליארד ש"ח (קרן), בשלושת החודשים הללו. כלומר, האוצר יגייס נטו סך של 14 מיליארד. במילים אחרות, נעצרת המגמה לפיה האוצר יוצא מהשוק. כלומר, צפוי גיוס נטו של 11 מיליארד ש"ח.

 

למרות הגדלת היקף הגיוס של האוצר ביחס לחודשים הקודמים, אין זה מצביע על קשיים תזרימים באוצר או על פריצה תקציבית. יתרה מכך, ברמות המחירים בהם נמצאות איגרות החוב הממשלתיות, העיתוי נוח מאוד מבחינתם של אנשי האוצר. רמת התשואה לפדיון של האיגרת השקלית   ה-0122 היא 4.7%. הפעם האחרונה בה עמדה התשואה לפדיון ברמה זו, באיגרת מקבילה עם מח"מ זהה, הייתה בסוף דצמבר בשנה שעברה.

 

יתר על כן, לגידול בהיקפי ההנפקות יש להערכתנו עוד שני גורמים מסבירים.

הראשונה היא, כי ההאטה בחודשים האחרונים בקצב הגידול של ההכנסות ממיסים גרמה לאוצר להנפיק סכום נרחב יותר, בכדי לייצר כרית ביטחון בתרחיש קיצון של האטה נוספת בהכנסות.

השנייה, היא צמצום בהיקפי ההנפקות מעבר לים. כך הרחבת ההנפקות בשוק המקומי, במחירים נוחים למדי מייתרת את הצורך הגיוס במט"ח, המגביר את אי הודאות.

 

באופן כללי, המצב הוא עדיין סביר, מתחילת השנה גייס האוצר, באפיק הסחיר המקומי, סך של 37.4 מיליארד ש"ח, כאשר מנגד, נפדה סך של 44.2 מיליארד ש"ח. כלומר, האוצר גייס נטו של 6.8 מיליארד ש"ח בלבד. זאת, לעומת תוכנית גיוס שנתית של 13.7 מיליארד ש"ח (ללא הנפקות מחו"ל). לפיכך, לאחר נובמבר יגיע הגיוס נטו לכדי 17.8 מיליארד ש"ח, שהוא לא רחוק מהסכום הכולל יתרת הנפקות בחול (1.9 מיליארד ש"ח) שלא צפויות להתקיים.

כמו כן, יש לקחת בחשבון שבחודש דצמבר יגיע לפדיון סך של 10.5 מיליארד ש"ח והאוצר לא ינפיק בסכום דומה והוודאי שלא גבוה מזה, לכן, אין כאן חדשות רעות.

 

 

 

להלן הנפקות לחודש הקרוב:

 

תאריך המכרזאג"ח

ממשלתית

3.5%

08/2014

חדשה

אג"ח

ממשלתית

4.25% 08/16

אג"ח

ממשלתית

5.5%

01/2022

אג"ח ממשלתית 6.25% 10/2026אג"ח ממשלתית

צמודה

1.5%

06/2014

אג"ח ממשלתית צמודה 2.75% 09/2022אג"ח ממשלתית צמודה 2.75% 08/2041אג"ח ממשלתית קצרה

01/12

סה"כ
05/09/20113502002502003501,350
12/09/20113002502003504001,500
19/09/20113002502502004001,400
26/09/20113502502502004001,450
סה"כ1,3007001,0002004007002001,2005,700

 

אינפלציה גלומה בשוק הקונצרני לפי מנפיק ומח"מ זהה*

שם ני"ע

 

דירוג מעלות/מדרוגהצמדהמח"מ (שנים)תשואה לפדיון (%)פער תשואה מול ממשלתי (%)תשואה לפדיון של אג"ח מדדה סינטית לפי מח"מ נומינלי (%)פער תשואה (%)עמדה
שבוע קודם נוכחישבוע קודם נוכחי
אידיבי פיתוח אג"ח 7A+מדדמדד3.328.051.751.80מדדמדד
אידיבי פיתוח אג"ח 10A+שקלישקלי3.4610.00
אידיבי אחזקות אג"ח 3A+מדדמדד1.707.340.981.01מדדמדד
אידיבי אחזקות אג"ח 5A+שקלישקלי1.698.42
דלק קבוצה אג"ח 13A/A1מדדמדד5.075.932.562.21ניטרליניטרלי
דלק קבוצה אג"ח 14A1שקלישקלי5.258.27
חברה לישראל אג"ח 6A+מדדמדד2.422.742.172.02מדדמדד
חברה לישראל אג"ח 7A+מדדמדד6.453.88
חברה לישראל אג"ח 9A+שקלישקלי4.605.453.36
כלל תעשיות אג"ח 13A+מדדמדד3.513.652.011.70מדדמדד
כלל תעשיות אג"ח 15A+שקלישקלי3.435.41
נייר חדרה אג"ח 3A+מדדמדד3.583.212.092.03מדדמדד
נייר חדרה אג"ח 5A+שקלישקלי3.745.31
נכסים ובנין אג"ח 2AA1מדדמדד0.712.112.221.38ניטרלימדד
נכסים ובנין אג"ח 3AA1מדדמדד2.884.72
נכסים ובנין אג"ח 5AA1שקלישקלי2.095.193.76
סלקום אג"ח 2AAמדדמדד3.072.642.522.35ניטרליניטרלי
סלקום אג"ח 3AAמדדמדד0.992.47
סלקום אג"ח 5AAשקלישקלי2.565.002.60
שיכון ובינוי אג 2A2מדדמדד2.012.812.151.74מדדמדד
שיכון ובינוי אג 4A/A2מדדמדד4.904.33
שיכון ובינוי אג 3A2שקלישקלי2.935.093.29
פרטנר אג 2AA-מדדמדד3.512.972.512.32ניטרליניטרלי
פרטנר אג 5AA-שקלישקלי3.845.36
 *הבדיקה הינה טכנית ועשויים להיווצר פערים עקב הבדלים בתנאי האיגרת

**העמדה יכולה לסמן שלושה אפשרויות – שקלי, צמוד או ניטרלי. העמדה נבנתה על סמך הערכת מיטב לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים + מקדם ביטחון (חיובי ושלילי) למול האינפלציה הגלומה בפער בין האיגרות. לדוגמא, בהינתן הערכת אינפלציה ל-2.8% ב-12 החודשים הקרובים, נוסיף 0.5% משני צידי התחזית בתור מקדם ביטחון וכך קיבלנו טווח בין 2.3% ל-3.3%. אם פער תשואה בין האיגרת השקלית לאיגרת המדדית יהיה גבוה מ-3.3%, העמדה תהיה להחזיק את האיגרת השקלית (שקלי), אם פער תשואה בין האיגרת שקלית לאגרת המדדית נמוך מ-2.3%, העמדה שלנו תהיה להחזיק את האיגרת המדדית (מדדי). לגבי יתר המקרים אנו נייטרלים.

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

סדנת משכנתאות

מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?

סדנת משכנתאות
מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?
לקבל הכוונה, הדרכה וטיפים לרכישת דירה מפי מומחים מובילים בתחום ? זה הזמן להצטרף אלינו.

מה נלמד בסדנת משכנתא?
1. שלבי המשכנתא.
2. מסלולי המשכנתא, בכל הבנקים.
3. היתרונות והסיכונים בלקיחת משכנתא.
4. איך מקבלים משכנתא במימון גבוהה.
5. כיצד להתמקח עם הבנקים.

איך נרשמים ?
ממלאים את הבקשה למטה ושולחים,הבקשה הינה מאובטחת ואיננה מחייבת. הפרטים שיתקבלו ישמשו אותנו ליצרת קשר עמכם בלבד.

רישום לסדנת משכנתאות

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך

  אהבתם? שתפו…

  לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

  Facebook

  אהבתם? שתפו...Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  מעבר לסרגל הכלים