‎י״ח בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 29/04/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים | Moran.Zvik@meitavdash.co.il

כניסת הכספים לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) נמשכת (גם בימי המסחר המקוצרים של חול המועד): כ-525 מיליון ₪ בשבועיים האחרונים*

גיוס של 325 מיליון ₪ לאקטיביות וכ-200 מיליון ₪ לפאסיביות

בתעשייה האקטיבית: – המשך גיוסים

 • קרנות אג"ח כללי: ממשיכות להוביל את ראש טבלת הקרנות המגייסות עם גיוס הנאמד בכ-265 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח מדינה: מגייסות סכום נאה של כ-160מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: רושמות גיוסים הנאמדים בכ-110 מיליון ₪.  
 • קרנות מנייתיות: (כולל הגמישות): בחודש הפכפך, כאשר בסיכום שבועיים הן חוזרות לפדות סכום של כ-70 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו כ-225 מיליון ₪.           

בתעשייה הפאסיבית: – מגמה מעורבת

התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-200 מיליון ₪ תוך הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-285 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו כ-85 מיליון ₪.

 • שני השבועות החולפים נסגרו* במגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד  S&P 500עלה בכ-1.55%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה נאה של כ-1.95%, ה-DAX הגרמני זינק ב-3.15%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-2.25%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום תשואה חיובית של עד כ-1.8%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבועיים תשואה חיובית של עד 0.7%, ובשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי עלה בכ-0.65%.
 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבועיים האחרונים נסגרו בגיוסים של כ-750 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ- 225 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-525 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 525 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-325 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוס של בסכום של כ-200 מיליון ₪ הקרנות הפאסיביות, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-285 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום של כ-85 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, ממשיכות להוביל את ראש טבלת הקרנות המגייסות עם גיוס הנאמד בכ-265 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות גיוסים הנאמדים בכ-110 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה מגייסות סכום נאה של כ-160 מיליון ₪. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, נמצאות בחודש הפכפך, כאשר במהלך השבועיים האחרונים הן חוזרות לפדות סכום של כ-70 מיליון ₪. זאת, למרות מגמת העליות שאפיינה את שוקי המניות בעולם ובישראל.
  יציאת הכספים מהקרנות האג"חיות השקליות נמשכת, כאשר הן פדו סכום של כ-100 מיליון ₪, וקרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיונות הנאמדים בכ-40 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן גם בחודש מרץ.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 77 מיליארד ₪ (מעל לכ-61% מהתעשייה הפאסיבית כולה), רשמו גיוסים קלים, הנאמדים בסכום של כ-50 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-190 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-140 מיליון ₪. כמו כן, היה גם הבדל נוסף בתוך הקטגוריה המנייתית כולה בין הקרנות המחקות שגייסו כ-160 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו כ-110 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לגייס, סכום של כ-30 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) מגייסות סכום קטן של כ-5 מיליון ש"ח. 
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-140 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות גייסו 225 מיליון ₪ בלבד, עלייה בקצב הגיוסים מלפני שבועיים.


נכון ל-24.04.2019, יום רביעי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 327.4 מיליארד  ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:   
תעשייה אקטיבית: 202.5 מיליארד ₪, מהם 176.6 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-25.9 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 125 מיליארד ₪, מהם מיליארד 93.3 ₪ בקרנות סל ו-31.7 בקרנות מחקות.

*  כל הנתונים נכונים ל-24.04.19, יום רביעי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א ומסכמים 9 ימי (4 ימים מתוכם, ימי מסחר מקוצרים של חול המועד פסח).

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים