‎י״ח בסיון ה׳תשפ״ד‎

24 יוני 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 13/05/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים | Moran.Zvik@meitavdash.co.

גיוסים בתעשיית הקרנות:

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) רשמו בשבוע הראשון *
של חודש מאי גיוס של כ-215 מיליון ₪,
והכספיות עם גיוס של 105 מיליון ₪

 

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים קטנים בפתיחת חודש מאי בסכום של כ-15 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-200 מיליון ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-130 מיליון ₪ וקרנות הסל גייסו כ-70 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו כ-105 מיליון ₪.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי של החודשים הקודמים ומובילות עם גיוסים נאים של כ-120 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: פותחות את החודש בגיוסים הנאמדים בכ-110 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: ירידה משמעותית בקצב הגיוסים לסכום של כ-20 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות): עדיין פודות סכום של כ-70 מיליון ₪.

 

 

 • השבוע הראשון* של חודש מאי נפתח במגמה שלילית מובהקת בשוקי המניות ובירידות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500ירד בכ-2%, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-45%, ה-DAX הגרמני ירד ב-1.9%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-1.5%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו מתחילת החודש תשואה שלילית של עד כ-0.9%. יצויין, כי הירידות בשוק הישראלי עד 7.5.19 (יום שלישי) טרם הושפעו מהירידה המצטברת בשוק המניות האמריקאי מיום רביעי עד יום שישי. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד 0.6%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי ירד בכ-0.3%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש מאי נפתח בגיוסים של כ-320 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-105 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-215 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות). סכום זה של 215 מ' ₪ מבטא גיוס של כ-15 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוס של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-200 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-130 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוסים בסכום של כ-70 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, פותחות את החודש בגיוסים הנאמדים בכ-110 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות ירידה משמעותית בקצב הגיוסים לסכום של כ-20 מיליון ₪, וקרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי ומציגות גיוסים נאים של כ-120 מיליון ₪. לעומת זאת, מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-65 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, עדיין ממשיכות לפדות, והפעם – 70 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון גדול של כ-90 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן גם בחודשים מרץ, אפריל. זאת, על רקע התיסוף המתמשך בשער השקל.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 77 מיליארד ₪ (מעל לכ-61% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים, הנאמדים בסכום של כ-105 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-115 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-10 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-35 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו גיוסים של כ-70 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם בפתיחת חודש מאי, בסכום הנאמד בכ-15 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) נותרה ללא שינוי.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע הראשון של החודש, עם גיוסים הנאמדים בכ-80 מיליון ₪.
 • ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש מאי גיוסים בסך של כ-105 מיליון ₪.

נכון ל-07.05.2019, יום שלישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 325.2  מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 201.5 מיליארד ₪, מהם 175.6  מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-25.9 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 123.8 מיליארד ₪, מהם 92.2  מיליארד ₪ בקרנות סל ו-31.6  בקרנות מחקות.

 

*  כל הנתונים נכונים ל-07.05.19, יום שלישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר בחודש מאי

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים