‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 13/05/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה : אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784 | alexz@mtds.co.il

עיקרי הדברים

 • סיכון הגירעון התקציבי בישראל ממשיך להתגבר. התנאים הפוליטיים של הקמת הממשלה עלולים להקשות על מתן פתרון מתאים לנושא הגירעון.
 • העלייה בגירעון כבר באה לידי ביטוי בגידול משמעותי בגיוסי נטו של הממשלה בשוק האג"ח. אנו מעריכים שגודל הגירעון והנסיבות הפוליטיות מעלות סיכון הגירעון לשוק האג"ח.
 • השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב גבוה, אך תוספת המשרות במגזר העסקי הולכת ופוחתת.
 • נמשך גידול מהיר באשראי העסקי בבנקים. לעומת זאת, האשראי הצרכני ממשיך להתכווץ.
 • השקל עלה לשיא של כל הזמנים מול סל המטבעות.
 • נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
 • הירידה באינפלציה בארה"ב אכן נובעת במידה גדולה מגורמים זמניים.
 • אנו מניחים שבסיכוי גבוה המשבר בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין יגיע לפתרון. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שהנזק של התסריט השלילי עלול להיות גבוה מאוד.
 • במקביל, איום הטלת המכסים על יבוא המכוניות לארה"ב עלה מדרגה.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוהה

בינונית

בינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוני

בינוני / קצר

קצר

דגשים:

 • אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני-קצר באפיק הממשלתי.
 • לאור הסיכון לנזק גבוה לכלכלה העולמית שעלול להיגרם במקרה של החרפת המשבר בין ארה"ב לסין, אך שכמעט לא בא לידי ביטוי בשווקים, אנו ממליצים להקטין חשיפה לאפיק המנייתי מחשיפה בינונית-גבוהה לבינונית עד לבירור העניין.
 • אנו ממליצים על חשיפה שמרנית לאג"ח הקונצרניות.

מאקרו ישראל.

סיכון הגירעון הממשלתי ממשיך לעלות

הגירעון של 3.8% תוצר בפעילות הממשלה בישראל ב-12 החודשים האחרונים אליו היא הגיעה בחודש אפריל הוא הגבוה ביותר בעולם המערבי, למעט ארה"ב (תרשים 2). אין גם הרבה מדינות מתפתחות שיש להן גירעון גבוה מישראל. הגירעון הגבוה קיים כאשר האבטלה נמצאת באחת הרמות הנמוכות היסטורית, כך שהוא מבני במהותו.

 

הממשלה הגיעה לגירעון כתוצאה משולבת של גידול מהיר בהוצאות וירידה בהכנסות (תרשים 1). ההוצאות אמורות להתכנס למסגרת התקציב, כך שהגידול שלהן צפוי לרדת בהמשך השנה, כפי שמציין משרד האוצר בהודעה.

האתגר בתחום ההוצאות בפני הממשלה עומד בגיבוש התקציב לשנתיים הבאות. כדי לעמוד במגבלת ההוצאה התקציבית ובתוואי הגירעון הקבוע בחוק בשנים הקרובות הממשלה צריכה לבצע קיצוצים רוחביים, לבטל הוראות השעה (סבסוד צהרונים, קיצור חופשות, הרחבת מענק העבודה וכו') ולא לקבל שום החלטות שיגדילו הוצאה, כולל בתחום הבטחון.

הסיבה למחסור בהכנסות לא כל כך ברורה. לפי הנתונים הכלכליים השוטפים, המשק ממשיך לצמוח והצמיחה אף השתפרה בתחילת השנה. ברבעון הראשון אף היו אמורות להתקבל הכנסות גבוהות ממכירות רכבים. אולם, ההכנסות מתחילת השנה נותרו ללא שינוי נומינאלית (!) בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

האוצר מסביר זאת בהיקפים גבוהים של החזרי מס, אך לפי הנתונים שהציג, ההחזרים בחודשים ינואר-אפריל גדלו בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד בכ-2.3 מיליארד ₪ בלבד.

לפי המתאם בין קצב הגידול במדד המשולב של בנק ישראל לבין השינוי בהכנסות המדינה (בפיגור של כחצי שנה) הירידה בהכנסות הייתה אמורה להיות מתונה הרבה יותר (תרשים 3). אנחנו יכולים לחשוב על שני הסברים לכך: או שהיחלשות בצמיחת המשק שהייתה מורגשת בשנה שעברה נמשכת בניגוד למה שמציגים הנתונים הכלכליים השוטפים, או שהאוצר "גבה מראש" יותר מדי מסים.

הגירעון הגבוה בתנאים הנוכחיים לא מותיר כלל שולי בטחון להתמודדות עם הרעה בתנאים הכלכליים מסיבה כלשהי. יחס חוב לתוצר נמוך לא יעזור במקרה זה.

 

 

תרשים  3

מקור: משרד האוצר, בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  4

 

עלייה בגירעון מתבטאת כבר בעלייה בגיוסי הממשלה

הגירעון הגבוה כבר בא לידי ביטוי בצורה ניכרת בעלייה בגיוסי נטו של הממשלה שהגיעו ב-12 החודשים האחרונים לסכום של כ-48 מיליארד ₪, הגבוה ביותר מאז אמצע 2013. כובד הגיוס העיקרי הוטל על השוק המקומי, אך חלקו של הגיוס בחו"ל היה הפעם גבוה יותר מאשר ב-2013  (תרשים 4).

היקף החסכונות בידי הציבור מאפשר לספוג היקפי גיוס בסדרי הגודל הנוכחיים ללא עלייה משמעותית בתשואה. הסיכון העיקרי הוא לא כל כך גודל הגיוסים, אלא אמינות הממשלה. התנאים בהם מתגבשת הממשלה החדשה מעלים חשש שלא ינקטו צעדים נדרשים לריסון הגירעון שימזערו פגיעה במשק.

מבחינת שוק האג"ח, יתכן מצב שהתמודדות עם הגירעון תתרחש במקביל לעליית ריבית ע"י בנק ישראל, מה שמעלה אתגר בפני המשקיעים.

שורה תחתונה: סיכון הגירעון עלה וצריך להילקח בחשבון ע"י המשקיעים בשוק האג"ח.

 

נתונים נוספים במשק

 • קצב הגידול השנתי בשכר הממוצע במשק התמתן מעט, אך נותר עדיין גבוה בחודשים האחרונים. במקביל, המגזר העסקי מייצר פחות ופחות משרות חדשות (תרשים 5).
 • קצב הגידול ברכישות בכרטיסי אשראי היה יציב יחסית בחודשים האחרונים (תרשים 6).
תרשים  5

 

תרשים  6
 • סקר החברות של בנק ישראל הצביע על התמתנות בהתרחבות המגזר העסקי ברבעון הראשון, בניגוד לנתונים שוטפים ולמדד המשולב של בנק ישראל (תרשים 7). תוצאות הסקר תאמו את הציפיות של המגזר העסקי לרבעון זה בסקר הקודם. למרות ההתמתנות ברבעון הראשון, העסקים בענפי השירותים, מסחר ותעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא.
 • בסקר הערכת המגמות בעסקים של הלמ"ס נרשמה עלייה במאזן הכולל של המגזר העסקי בחודש מרס.
 • הגירעון הממשלתי הגבוה לא מפחיד כלל את סוחרי המט"ח. השקל התחזק לשיא של כל הזמנים מול סל המטבעות (תרשים 8).
תרשים  7

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  8
 • לא רק הממשלה מגדילה חובות. גם האשראי העסקי מהבנקים גודל במהירות (תרשים 10) בניגוד לצמצום האשראי הצרכני שהתחיל עוד בשנה שעברה והיה אחת הסיבות לירידה בקצב הגידול בצריכה הפרטית בכל חלקיה (תרשים 9).
תרשים  9

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  10

  

מאקרו עולם.

הנתונים באירופה משתפרים

הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר. נבלמה מגמת ירידה במדדי הייצור התעשייתי ובחודשים האחרונים חל שיפור בכל המדינות העיקריות (תרשים 11). גם המכירות הקמעונאיות באירופה רשמו שיפור וקצב הצמיחה עלה לרמות גבוהות יחסית בכל המדינות למעט צרפת, מה שמצביע שהצריכה הפרטית באירופה די חזקה (תרשים 12).

תרשים  11

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  12

 

סקר האשראי הבנקאי בארה"ב מצביע על זהירות גבוהה מצד הבנקים והלקוחות

לפי סקר האשראי הבנקאי הרבעוני של ה-FED, הבנקים הקשיחו תנאי אשראי להלוואות בכרטיסי אשראי לצרכנים לרמה ההדוקה ביותר בחמש השנים האחרונות. תנאי האשראי לחברות נותרו כמעט ללא שינוי, אך בסה"כ ברמה יחסית הדוקה (תרשים 13). כמו כן, הבנקים מדווחים על הקשחת תנאי אשראי להלוואות בענף הנדל"ן המסחרי.

בולט בסקר ביקוש חלש מאוד לאשראי הבנקאי, הן מצד הצרכנים והן העסקים (תרשים 14).

תרשים  13

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  14

הביקוש החלש והקשחת תנאי אשראי באו לידי ביטוי בנתוני האשראי הצרכני בפועל. קצב הגידול באשראי בכרטיסי אשראי המשיך לרדת בשנתיים האחרונות. לעומת זאת, ההלוואות לצרכנים חזרו לגדול (תרשים 15).

אחת הסיבות לירידה באשראי בכרטיסי אשראי היא הריבית הגבוהה שגובים הבנקים. הריבית עומדת כעת ברמה גבוהה יותר מאשר לפני המשבר ב-2008, למרות שריבית ה-FED נמוכה הרבה יותר (תרשים 16).

שורה תחתונה: ההתפתחות בתחום האשראי הבנקאי מעידה על רמת חששות גבוהה מצד הבנקים ומצד הלקוחות.

תרשים  15

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  16

 

נגיד ה-FED פאואל צודק, הירידה באינפלציה אכן נובעת מסיבות זמניות

קצב אינפלציית הליבה CPI בארה"ב עלה בחודש אפריל ל-2.1% לעומת  2.0% בחודש הקודם. הקצב השנתי רושם ירידה מאז יולי 2018, שבו אינפלציית הליבה הגיעה ל-2.4% (תרשים 17). נגיד ה-FED קרא לאחרונה לירידה באינפלציה "חולפת וזמנית" ועורר גל ביקורת בטענה שהגדרתו לא מבוססת.

בדקנו את הסעיפים שתרומתם לשינוי באינפלציה בין יולי 2018 לבין המדד האחרון הייתה הגדולה ביותר. כפי שניתן לראות בתרשים 18, את התרומה השלילית ביותר תרמה הירידה במחירי הדלקים אשר הורידה מהאינפלציה הכוללת כ-1%. הוזלת שירותי תחבורה, שגם הם קשורים למחירי הדלק, תרמה כמינוס 0.17%. הוזלת הביטוח לרכב תרמה כמינוס 0.14%. התרומה השלילית של 0.1% של סעיף הביגוד נובעת  משינוי בשיטת המדידה.

בצד הסעיפים שהגדילו את האינפלציה השנתית, הרשימה מפוזרת הרבה יותר בין המוצרים והשירותים השונים. לדוגמה, מלבד הדלק, התרומה השלילית של 0.5% להורדת האינפלציה מתחלקת בין 4 סעיפים בלבד. לעומת זאת, התרומה החיובית המצטברת של 0.5% מתקבלת מ-15 סעיפים.

שורה תחתונה: ניתוח השינויים במדד המחירים האמריקאי אכן תומך בטענה שהירידה באינפלציה בארה"ב בחודשים האחרונים נובעת במידה רבה מסעיפים בודדים שעשויים להיות חולפים.

 

 

תרשים  17

מקור: Bloomberg, BLS USA, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  18

 

שווקים.

הסכם הסחר עומד מאחורי שתי הנחות ייסוד עיקריות התומכות בתחזית שלנו

האירועים האחרונים בזירת המו"מ בין ארה"ב לסין עלולים לשנות כיוון של הכלכלה העולמית בצורה משמעותית. אנחנו מניחים שהצעדים האחרונים של הממשלה האמריקאית הם רק טקטיקה של המו"מ ובהסתברות שהיינו מעריכים אותה כשני שליש מול שליש, הצדדים יגיעו להסכם בקרוב. אולם, יתכן גם שהדברים יסתבכו בלי כוונה מראש וההסכם לא יושג, לפחות לא בטווח הקרוב.

מאחורי התחזית שלנו לשיפור בכלכלה העולמית ולכיוון חיובי בשווקים עמדו שלושה גורמים עיקריים:

 1. התאוששות בכלכלה הסינית – היחלשותה של סין הייתה להערכתנו הגורם העיקרי להאטה בכלכלה העולמית שהחלה בראשית שנת 2018. ההתאוששות בכלכלה הסינית בהשפעת התמריצים כבר מורגשת בחודשים האחרונים והשפעותיה ניכרות לא רק בסין, אלא גם מחוץ לה. החרפת מלחמת הסחר והטלת המכסים הדדיים תסכן את השיפור ותפגע בצמיחה העולמית.
 2. חתימה על הסכם הסחר בין ארה"ב לסין – החתימה על ההסכם בין המדינות הייתה צפויה להסיר את האי הוודאות שמעכבת תהליכים עסקיים בארה"ב ובעולם, לסייע בהתאוששות הכלכלה הסינית ולבלום האטה בכלכלה האמריקאית.
 3. עצירת הריסון המוניטארית של ה-FED.

אם ארה"ב וסין לא מגיעות להסדר ומלחמת הסחר מחריפה, היא תפגע בשתי הנחות יסוד עליהן מתבססת התחזית.

 

איום המכסים על יבוא הרכבים לארה"ב עלה מדרגה

נוסיף, שבגלל הכותרות על המו"מ מול הסינים, פחות תשומת לב קיבל נאום תקיף של שר המסחר האמריקאי בנושא יבוא המכוניות לארה"ב. לפי דבריו, מבחינת הגירעון המסחרי האמריקאי, שעומד במוקד המדינות של הממשל הנוכחי, יבוא המכוניות לארה"ב מהווה משקל דומה לגירעון הסחר מול סין. הדו"ח בנושא כבר הוגש לנשיא שצפוי לקבל החלטה ב-18/5. הטלת המכסים על יבוא המכוניות לארה"ב תפגוש צעדים נגדיים, תחמיר פגיעה בכלכלה האירופאית והיפנית ותעלה סיכונים בשווקים.

 

אי חתימה על ההסכם תחמיר האטה בארה"ב

לנקודה הנוכחית במו"מ הסינים מגיעים במצב יותר חזק והאמריקאים יותר חלש מאשר לפני חצי שנה כשהתהליך התחיל. הכלכלה הסינית מתאוששת בזכות הצעדים הרבים שננקטו ע"י הרשויות. לעומת זאת, ארה"ב נמצאת כבר בתהליך של האטה בצמיחה. קצב הצמיחה במדד האינדיקאטורים המובילים ירד והוא לאורך שנים היה אינדיקאטור די מדויק לגבי כיוון הכלכלה האמריקאית (תרשים 19). גם הירידה במדדי מנהלי הרכש בחודשים האחרונים משקפת האטה (תרשים 20).

השפעת הרפורמה במס הולכת ופוחתת מבלי שהיא הצליחה להניע מהלך משמעותי של השקעות חדשות, בעיקר בגלל אי הוודאות הקשורה במלחמת הסחר. תוכנית ההשקעות בתשתיות הלאומיות נתקעה בדיונים בקונגרס. שוק העבודה בתעסוקה מלאה כך שקשה לצפות לשיפור משמעותי נוסף. דה-רגולציה, עליה בונה הממשל כמנוע צמיחה, מתבררת בבדיקות פרטניות כ"מנוע קטן" מבחינת ההשפעה על הצמיחה.

תרשים  19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  20

בניגוד לדבריו של הנשיא האמריקאי, ארה"ב "לא מרוויחה" מהתעריפים. לפי המחקר של The Centre for Economic Policy Research שהתפרסם בארה"ב בחודש מרץ ובחן את השפעות התעריפים על היבוא, הם בעיקר גרמו נזק לכלכלה האמריקאית. לפי המחקר, הצרכנים והחברות האמריקאיות ספגו רוב התעריפים והגידול בגביית מסי היבוא לא מכסה על ההפסדים שהוסבו להם. היצרנים המקומיים, שהתעריפים סיפקו להם הגנה מפני היבוא המתחרה, ניצלו זאת להעלאת המחירים.

המחקר מצא שהתעריפים גרמו גם לשינויים מאוד משמעותיים בשרשרת ההספקה שילכו ויגדלו אם התעריפים לא יבוטלו. החברות התחילו להעביר את הייצור שלהם מהמדינות שנפגעו מהתעריפים, כולל מארה"ב. תהליכים דומים נמצאו ע"י החוקרים גם במדינות האחרות שהטילו תעריפים על היבוא בתגובה לארה"ב.

שורה תחתונה: פיצוץ שיחות הסחר בין ארה"ב לסין יוביל להאטה משמעותית בצמיחה האמריקאית ומעלה סיכון למיתון בשנה הבאה.

 

הסיכון לשוק המניות עלה

אם ארה"ב וסין מעלות הילוך בעימות ביניהן, הוא יהיה כרוך בהרעה משמעותית במצב הכלכלי בארה"ב, בסין ובמדינות האחרות. הסיכוי לתסריט שלילי מסוג זה נמוך יותר מהתסריט של הגעה להסכם, אך הנזק ממנו עלול להיות מאוד גבוה. בהתחשב בעובדה שעד עתה השווקים במערב ירדו בשיעור יחסית לא גדול ולמעשה חזרו רק כמה שבועות אחורה (תרשים 21), כדאי לנצל זאת להקטנת חשיפה לאפיקי סיכון.

במידה והצדדים יגיעו להסכם בתקופה הקרובה, השווקים צפויים להגיב בעליות שערים. אולם, מאחר שתסריט זה היה מתומחר במידה רבה בשווקים עד לפני שבוע, "הפספוס" לא יהיה גדול מדי.

שורה תחתונה: אנו ממליצים על הקטנת חשיפה לאפיק המנייתי מחשיפה בינונית-גבוהה לבינונית.

האירועים האחרונים גם לא כל כך באו לידי ביטוי בשוק האג"ח. החוזים ממשיכים לגלם כמעט את אותה הסתברות להורדת ריבית כמו לפני האירועים האחרונים והתשואות הארוכות ירדו בשיעור מתון בלבד.

 

תרשים  21

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

בשבוע הבא לא תתפרסם סקירה

 

ריכוז המלצות כלליות
עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
++ 
·         צמודות+ 
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
    
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
12/5/19לפני שבועלפני חודש
 
1200.310.320.29
4210.600.570.55
1220.770.740.72
3231.020.980.98
3241.211.151.18
10261.591.521.59
3271.701.631.73
9281.891.831.94
1422.772.692.87
3473.083.013.18
2/101.441.391.52
אג"ח צמודות
 
1020-1.26-1.25-1.41
5903-1.00-1.01-1.16
922-0.77-0.81-0.86
5904-0.46-0.49-0.43
923-0.58-0.62-0.59
1025-0.25-0.33-0.19
527-0.01-0.100.06
5290.250.200.36
5360.820.770.98
8411.201.141.31
5451.461.431.56
ציפיות אינפלציה
11.401.321.38
21.331.281.41
31.461.451.47
41.541.531.50
51.581.551.52
61.651.651.58
71.701.721.64
81.741.751.68
91.761.741.69
101.771.721.70
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
11210.030.050.03
5260.090.100.09
   
 

 

  

 

מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות
12/5/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים
2 Y-1.66-1.74-1.80 יחס ביקוש/היצע5.64.55.2
5 Y-1.04-1.13-1.07 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.02%-0.02%-0.03%
10 Y-0.50-0.59-0.44 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.02%0.02%0.02%
30Y0.300.250.42 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.02%0.02%0.01%
CDS Israel 10Y106103103  
 
ז
 

 

 

אג"ח קונצרניות
 
 

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.650.550.600.480.680.68
20.640.550.880.820.790.79
30.610.551.161.150.890.90
40.610.571.331.32  
50.640.621.411.34  
60.760.75
70.980.98

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.760.691.601.532.22.1
20.840.781.791.773.02.9
30.920.881.982.023.83.8
41.091.062.192.224.34.3
51.351.342.412.384.44.4
61.481.47    
71.531.61    
8      

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
11.071.092.312.074.85.4
21.351.322.262.095.15.4
31.821.702.212.105.55.3
41.731.642.202.145.75.5
51.631.592.242.215.85.7
61.591.572.332.305.85.8
71.601.592.462.42  
8
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב
 

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
05/11/2019 05/18CHForeign Direct Investment YoY CNYApr8.00%
05/13/2019 05/15USMortgage Delinquencies1Q4.06%
05/14/2019 09:00GECPI YoYApr F2.00%2.00%
05/14/2019 11:30UKILO Unemployment Rate 3MthsMar3.90%3.90%
05/14/2019 12:00ECIndustrial Production WDA YoYMar-0.30%
05/14/2019 12:00ECZEW Survey ExpectationsMay4.5
05/14/2019 13:00ISChain Store Sales MoM SAMar-0.40%
05/14/2019 13:00USNFIB Small Business OptimismApr102101.8
05/14/2019 15:30USImport Price Index YoYApr0.00%
05/15/2019 05:00CHFixed Assets Ex Rural YTD YoYApr6.40%6.30%
05/15/2019 05:00CHIndustrial Production YoYApr6.50%8.50%
05/15/2019 05:00CHRetail Sales YTD YoYApr8.40%8.30%
05/15/2019 05:00CHSurveyed Jobless RateApr5.20%
05/15/2019 05:00CHProperty Investment YTD YoYApr11.80%
05/15/2019 09:00GEGDP SA QoQ1Q P0.40%0.00%
05/15/2019 09:45FRCPI YoYApr F1.20%1.20%
05/15/2019 11:00ITIndustrial Sales WDA YoYMar1.30%
05/15/2019 12:00ECEmployment QoQ1Q P0.30%
05/15/2019 12:00ECGDP SA QoQ1Q P0.40%0.40%
05/15/2019 15:30USRetail Sales Advance MoMApr0.30%1.60%
05/15/2019 15:30USEmpire ManufacturingMay810.1
05/15/2019 16:15USIndustrial Production MoMApr0.10%-0.10%
05/15/2019 17:00USNAHB Housing Market IndexMay6463
05/15/2019 18:30ISCPI MoMApr0.50%
05/15/2019 23:00USNet Long-term TIC FlowsMar$51.9b
05/16/2019 04:30CHNew Home Prices MoMApr0.61%
05/16/2019 08:30FRILO Unemployment Rate1Q8.70%8.80%
05/16/2019 13:00ISGDP Annualized1Q A3.10%
05/16/2019 15:30USHousing StartsApr1228k1139k
05/16/2019 15:30USBuilding PermitsApr1295k1269k
05/16/2019 15:30USPhiladelphia Fed Business OutlookMay108.5
05/16/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsMay-11228k
05/17/2019 12:00ECCPI Core YoYApr F1.20%1.20%
05/17/2019 17:00USLeading IndexApr0.20%0.40%
05/17/2019 17:00USU. of Mich. SentimentMay P97.797.2

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

12/5/2019                                            זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים