‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל בדצמבר 2009 ובשנת 2009.

באדיבות שרון גייזלר

 

תשואה חיובית מתונה של כ-0.2% לקופות הגמל, כאשר העליות בשוק המניות התאזנו עם הירידות בשוק איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות.

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד בדצמבר 2009, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שבין תשואה שלילית של 0.2% עד לתשואה חיובית של 0.4%.

תשואות קופות גמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה שלילית של 0.3% לבין תשואה חיובית של 0.5%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-0.2%.

שנת 2009: 12 חודשים רצופים של שכרון חושים ותשואות חיוביות

אחת השנים המוצלחות ביותר בשוק ההון הישראלי : בהתאם לכך, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה שנתית ממוצעת של כ- 30.5%.

קיימת שונות גבוהה בין הקופות: הגדולות צפויות להציג כ-29% עד 33%, הבינוניות והקטנות בין 34% ל-40%, עם קבוצה קטנה של קופות שהשיגו בין 43% ל-50%.

מבין הקופות המסלוליות בולטות מאוד אלה המתמחות במניות עם תשואה משוקללת של כ-72%, עם פערים גדולים מאוד בתשואות, כאשר המובילות תצבענה על תשואה הגבוהה מ-110%.

דצמבר  2009 : מגמה מעורבת

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות: גדיש, עצמה, תמר, קה"ל, כנרת, המהוות כשליש  מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בדצמבר  2009 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ0.2%- עד 0.4%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 0.2%.

העליות בשוק המניות היו המקור הכמעט בלעדי לתשואה החיובית המתונה שצפויות הקופות להציג גם החודש. איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות ירדו , ובכך מיתנו את התשואות החיוביות בדרך כלל של קופות הגמל.  

שוק המניות בארץ תרם כמעט בלעדית, כאמור, לתשואות של הקופות החודש, בעיקר תודות לעליות שנרשמו בחצי השני של החודש. שוק המניות עלה לנוכח השיפור במצב המאקרו-כלכלי והתשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים. מדד ת"א 25 עלה ב-5.8%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 6.1% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור של 6.8%. לעומתם, מדד יתר 50 ירד ב-4.7%. מניות חברות חיפושי הנפט והגז הובילו את עליות השערים החודש, עם עלייה בשיעור של 18.1%.  מדד הבנקים בלט עם עלייה בשיעור של 9.2%.

הירידות, הן בשוק איגרות החוב הקונצרניות והן בשוק אגרות החוב הממשלתיות, מיתנו את תשואות קופות הגמל החודש.

האפיק הקונצרני רשם החודש ירידות, על רקע מימושי הרווחים בשוק לקראת סוף השנה, מגמת העלייה בריבית והמגמה השלילית באפיק הממשלתי.מדד התל בונד 20 ירד ב-1.6%, מדד התל בונד 40 ירד ב-0.4% ומדד התל בונד 60 ירד ב- 1.0%. איגרות החוב הלא מדורגות נותרו בממוצע ללא שינוי החודש.  

האפיק הממשלתי רשם גם הוא ירידות החודש, שנבעו בעיקר מעליית התשואות באג"ח הממשלתיות של ארה"ב כתוצאה מסימנים להתאוששות בכלכלה האמריקאית. כמו כן, ירידות אלו נבעו גם מחששות בשוק מהורדת דירוגי אשראי של מדינות נוספות בעולם (בעקבות הורדת דירוג האשראי של יוון). חשוב אף לציין, כי נגיד בנק ישראל העלה את הריבית החודש ברבע אחוז לרמה של 1.25%.  

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה, כאמור, מגמה שלילית כאשר מדדן ירד ב-2.1%, כשברקע מדד המחירים לחודש נובמבר שהצביע על עלייה בשיעור של 0.3%, והעלאת הריבית ב-0.25% על ידי בנק ישראל. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים ירד ב-0.2%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים ירדו בשיעור של 1.8%, האיגרות לטווח של 5–7 שנים ירדו בשיעור של 2.9%, ואיגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, ירדו בשיעור יוצא דופן של 3.3%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד החודש ב- 1.1%, כאשר נרשמה מגמה שלילית ניכרת בעיקר באגחים בעלי טווחי הפדיון הגבוהים ביותר: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים ירדו ב-0.1%, השחריםלטווח של 2–5 שנים ירדו ב-1.4%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה ירדו בשיעור הגבוה ביותר של 2.3%. המק"מים נותרו ללא שינוי והגילונים עלו ב-0.3%.

ברוב שוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית, אשר תרמה לתשואות הקופות החודש: מדדי המניות בארה"ב עלו החודש בשיעורים נאים: מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.8%, מדד ה-500S&P עלה ב%2.8 והנאסד"ק עלה ב-6.8%. גם באירופה נרשמו עליות: ה-DAX הגרמני עלה ב-5.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-7.0% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 6.0%. באסיה נרשמה מגמה מעורבת : הניקיי עלה ב- 12.9% וההנג-סנג עלה ב-0.2%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.  

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%דצמבר 2009סיכום ינואר-דצמבר 2009
מדד ת"א 255.874.9
מדד ת"א 1006.188.8
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות1.6-5.9
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים2.1-10.3
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.4-32.5
שינוי הדולר ביחס לשקל0.0 ללא שינוי0.3- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.01.3
שחר1.1-2.5
גילון0.32.6

סיכום שנת 2009 : 12 חודשים רצופים של שכרון חושים

שנת 2009 התאפיינה ב-12 חודשים רצופים של תשואה חיובית שרשמו קופות הגמל, כאשר תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה שנתית ממוצעת של כ- 30.5%.

שנת 2009 מצטיירת כאחת השנים המוצלחות בשוק ההון הישראלי, על רקע הירידות החדות בשנת 2008, כאשר כל אפיקי ההשקעה המרכזיים הניבו תשואות חיוביות. האפיקים שבלטו בתרומתם לתשואה החיובית השנה הם כמובן המניות ואחריהם איגרות החוב הקונצרניות.

שוק המניות כיכב השנה והניב תשואות גבוהות במיוחד, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 74.9%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 88.8% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור מרשים של 149.8%.

איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים גבוהים מאוד גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 21.6% ומדד תל בונד 40 טיפס ב-44.1%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) נסקו בכ-95%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית של שנת 2008, אך הפגינו תנודתיות גבוהה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-10.3%, נוכח שיעור האינפלציה, ואיגרות החוב השקליות (שחרים) הסתפקו, לפיכך, בעלייה צנועה הרבה יותר של 2.5%.

כאמור, קופות הגמל השיגו תשואות מרשימות ויוצאת דופן לטובה, לאחר תשואות שליליות מאוד בחצי השני של שנת 2008. בכך, הצליחו קופות הגמל להחזיר לעמיתיהם את הפסדי 2008.

קופות הגמל הכלליות השיגו, כאמור, תשואה משוקללת, שמגיעה, להערכת מיטב, ל-30.5% כשפער התשואות הפנימי בין הקופות השונות הוא גדול מאוד, בעיקר – כפונקציה של רכיב המניות והאג"ח הקונצרניות שבתיקיהן. וכך, קבוצת הקופות המובילות צפויות להשיג תשואה שבין 43% ל-50%, בעוד שהמפגרות, בעלות רכיב נמוך של מניות ואג"ח קונצרניות, השיגו תשואה של פחות מ-28%.

בהסתכלות על הקופות המסלוליות המתמחות, ניתן לראות באופן מובהק כי הקופות המתמחות במניות הן המובילות, בפער עצום מעל שאר הקופות המתחמות. קופות אלו צפויות להציג תשואה משוקללת של כ-72%. חשוב להדגיש, כי הפערים בין המובילות לבין המפגרות הם גדולים מאוד, בהתאם לרמת החשיפה למניות, כאשר המובילות צפויות להצביע על תשואה של יותר מ-110%, והמפגרות יצביעו על תשואה של פחות מ-44%.

הסקירה מופיעה באתר מיטב החדש  www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים