‎כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל יוני 2009

יוני: צפויות תשואות חיוביות נאות תודות לאג"ח הקונצרניות והממשלתיות

ינואר-יוני: תעשיית קופות הגמל החזירה לעמיתים כמעט את כל הפסדי שנת 2008.

הערכתנו היא, שקופות הגמל הגדולות צפויות להציג ביוני 2009 תשואות חיוביות נאות בטווח של כ-2.5% עד 3.0%.מדד מיטב של כלל קופות הגמל צפוי להצביע על תשואה משוקללת חיובית של כ-3.3%.

מתחילת השנה תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-19.4%

מסיכום חודש יוני 2009 עולה כי:

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד ביוני 2009 צפויה להיות חיובית נאה, ולנוע בתחום שבין 2.5% ל-3.0%.

שונות גבוהה בין הקופות: הגדולות צפויות להציג כ-18% עד 20%, הבינוניות והקטנות בין 23% ל-30% עם קבוצה קטנה של קופות שהשיגו בין 30% ל-40%.

האפיק הקונצרני בלט בתרומתו החיובית לתשואות של קופות הגמל החודש. גם איגרות החוב הממשלתיות, הן הצמודות והן השקליות, תרמו מאוד לתשואה החיובית.

בחצי הראשון של השנה: 6 חודשים של שכרון חושים

תעשיית קופות הגמל החזירה לעמיתים כמעט את כל הפסדי שנת 2008.

שונות גבוהה בין הקופות: הגדולות צפויות להציג כ-18% עד 20%, הבינוניות והקטנות בין 23% ל-30% עם קבוצה קטנה של קופות שהשיגו בין 30% ל-40%.

מבין הקופות המסלוליות בולטות מאוד אלה המתמחות במניות עם תשואה משוקללת של כ-40%.

 

יוני 2009

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (דוגמת גדיש, עצמה, תמר, קה"ל, כנרת) יציגו ביוני 2009 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ2.5% עד 3.0%.

לעומת זאת, קופות אחרות שהן בינוניות בגודלן או קטנות יותר, יציגו תשואות גבוהות יותר וגם טווח התשואות שלהן גדול יותר: בין 3.0% ל-4.5%. לפיכך, מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית גבוהה של 3.3%.

העליות החדות, הן באיגרות החוב הקונצרניות והן באיגרות החוב הממשלתיות, תרמו לתשואות החיוביות שצפויות הקופות להציג החודש. מנגד, אפיק המניות בארץ ובחו"ל התאפיין במגמה מעורבת, לאחר מספר חודשים של עליות רצופות, ובכך מיתן את התשואה החיובית.

האפיק הקונצרני עלה החודש בשיעור הגבוה ביותר מבין אפיקי ההשקעה המרכזיים. מדד התל בונד 20 עלה ב-3.9% ומדד התל בונד 40 עלה ב-7.7%, כאשר בתווך מצוי מדד התל בונד 60 עם עלייה של 5.6%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעורים חדים אף יותר שהגיעו, להערכתנו, לכ-13% בממוצע.

העליות באפיק זה היו ביטוי לכך שהמשק והפעילות הכלכלית הגיעו להתייצבות מסוימת, גם אם ברמה נמוכה, וביצועי החברות במשק הינן טובות יותר מן המצופה. בנוסף, הריבית האפסית גורמת למשקיעים לחפש אפיקי השקעה עם סיכון גבוה יותר, אבל גם עם ציפיות לתשואה גבוהה הרבה יותר.

איגרות החוב הממשלתיות, הן הצמודות והן השקליות, הפגינו אופטימיות כאשר עלו החודש בשיעור ניכר, לאחר ירידות משמעותיות בחודשים האחרונים, בעיקר באיגרות החוב השקליות. עליות השערים נובעות מהמשך התערבות בנק ישראל בשוק ע"י רכישות של איגרות חוב בהיקפים גדולים.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית חזקה כאשר מדדן עלה ב-31%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה שהאג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלו ב-1.4%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 3.3%, האיגרות לטווח של 5–7 שנים עלו ב- 4.2% ואיגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור של 3.3%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש ב- 2.1%, כאשר השחרים לטווח הבינוני רשמו את העליות הניכרות ביותר: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים עלו בשיעור של 0.8%, השחריםלטווח של 2–5 שנים עלו ב-2.5%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 2.2%. המק"מים עלו ב-0.2% והגילונים עלו ב-0.4%.

לעומת אפיקים אלו, שוקי המניות בארץ ובחו"ל התנהגו באופן מעורב, ובכך מיתנו את התשואות החיוביות של הקופות החודש. בשוק המקומי, מדד ת"א 25 ירד ב-2.2%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 0.8%ואילו מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 5.2%, ומדדי היתר השיגו תשואות חיוביות גבוהות במיוחד. מדד יתר 50: 10.5% ומדד יתר 120: 10.3% . התנהגות השוק הייתה פועל יוצא של מימוש מתבקש, אף כי מתון מאוד.

בהסתכלות ענפית, הירידות החזקות ביותר השתקפו במניות הבנקים, כאשר מדד הבנקים המסחריים הוביל את הירידות בשיעור של 4.1%. כמו כן, מדד ת"א נדל"ן 15 ירד ב-1.8%. לעומת זאת, העליות הגדולות ביותר השתקפו בחברות חיפושי נפט וגז וכן בחברות הטכנולוגיה והיי-טק, כאשר מדד חיפושי נפט וגז עלה ב-19% ומדד התל-טק 15 עלה ב-7.7%.

גם בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה שלילית מתונה, והערכת הבנק העולמי כי המיתון יהיה עמוק משהעריך עד כה החריפה ירידות אלו, בעיקר בבורסות של השווקים המתעוררים. מדדי המניות בארה"ב ירדו החודש, כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.6%, מדד ה-500S&P נותר ללא שינוי והנאסד"ק עלה ב-3.4%. באירופה נרשמו ירידות: ה-DAX הגרמני ירד ב-2.7%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-4.2% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 2.0%. באסיה, לעומת זאת, נרשמה מגמה חיובית, כאשר הנייקי עלה ב-4.6% וההנג-סנג עלה ב-1.1%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם אפיק המט"ח ירד החודש ומיתן את התשואה החיובית של הקופות החודש. הדולר נחלש ביחס לשקל (תיסוף) בשיעור של 1.0%. בסיכום חודשי, מדד איגרות החוב הצמודות למט"ח נותר החודש ללא שינוי. חשוב לציין, כי אפיק המט"ח מיוצג בשיעור נמוך יחסית בקופות הגמל (בדרך כלל בין 4%–7% במונחי חשיפה מט"חית כוללת), כך שהשפעתו על התשואה הכוללת אינה משמעותית.

מכל אלו מסתמן, כי תשואות יוני בקופות הגמל תהיינה חיוביות, וגבוהות מעט יותר מאלו של חודש מאי.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%יוני 2009סיכום ינואר-יוני 2009
מדד ת"א 252.2-31.7
מדד ת"א 1000.8-42.0
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות2.13.4
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים3.16.5
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד6.325.2
שינוי הדולר ביחס לשקל1.0 (תיסוף)3.1 (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.20.9
שחר2.10.9
גילון0.41.2

סיכום ינואר-יוני 2009 

שישה חודשים רצופים של תשואה חיובית לקופות הגמל תרמו לכך, שמתחילת השנה תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-19.4%.

החצי הראשון של 2009 היה מהטובים שנרשמו אי פעם בשוק ההון הישראלי. כל אפיקי ההשקעה המרכזיים הניבו תשואות חיוביות, וחלקם – חיוביות גבוהות מאוד. במידה רבה, התשואות הן תמונת ראי לתשואות השליליות העמוקות של שנת 2008, ובעיקר בסופה, זאת בהתייחס בראש ובראשונה למניות ולאיגרות החוב הקונצרניות.

שוק המניות הניב תשואות גבוהות במיוחד שנעו בין 31.7% (ת"א 25) לבין 121.5% (יתר 50). בתווך, מניות ת"א 75 עם 87.7% ומדד ת"א 100 עם 42.1%.

איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים שלא מביישים את שוק המניות: תל בונד 20 הסתפק ב- 13.6%, אבל תל בונד 40 הרקיע ב-33.4%, ואיגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) נסקו בכ-65%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו במגמה החיובית שלהן ב-2008 ועלו, אחרי לא מעט תנודתיות. צמודות המדד שבהן (גלילים) עלו ב-6.5% והשקליות שבהן (שחרים) הסתפקו ב-1.2%.

ולבסוף, הדולר פתח את השנה בעלייה חדה מאוד כלפי השקל, אך נרגע בהמשך, ובסיכום חצי שנתי פוחת השקל כלפיו ב-3.1% וכלפי האירו פוחת השקל ב-4.5% .

כל התשואות האלה סייעו מאוד לתעשיית קופות הגמל להשיג תשואות יוצאות דופן לטובה, אחרי חצי שנה שנייה של 2008 שהתאפיינה בתשואות יוצאות דופן גם כן, אבל לרעה. וכך, חלק ניכר מקופות הגמל החזירו לעמיתים את הפסדי 2008, או קרוב לכך.

קופות הגמל הכלליות השיגו, כאמור, תשואה משוקללת, שמגיעה, להערכת מיטב, ל-19.4% כשפער התשואות הפנימי בין הקופות השונות הוא גדול מאוד, בעיקר – כפונקציה של רכיב המניות והאג"ח הקונצרניות שבתיקיהן. וכך, קבוצת הקופות המובילות צפויות להשיג תשואה שבין 28% ל-40%, בעוד שמאחור קבוצה שסבלה מהרכיב הנמוך של מניות ואג"ח קונצרניות שהשיגה בין 18% ל-20%.

בקרב הקופות המסלוליות המתמחות בולטות הקופות המתמחות במניות.

אלה, צפויות להציג תשואה משוקללת של כ-40%, אבל הפערים בין המובילות לבין המפגרות כאן הם גדולים מאוד. המובילות צפויות להצביע על תשואה של 80% והמפגרות: 30%.

מיטב מפרסמת בראשית כל חודש את מדד מיטב לקופות הגמל המשקף את התשואה המשוקללת של קופות הגמל על בסיס המודל, הבנוי, כמובן, על אופן התפלגות נכסי הקופות לתגמולים (לא כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבהן אין עניין לציבור). המדד מתייחס גם לקרנות ההשתלמות, שהרכביהן דומים לקופות הגמל לתגמולים ולכן גם תשואותיהן.

קופות הגמל הגדולות בתעשייה הן: גדיש שנרכשה על ידי פסגות, עוצמה שנרכשה ע"י הראל ותמר מקבוצת בנק דיסקונט שנרכשה ע"י כלל ביטוח. 2 קרנות ההשתלמות הגדולות הן קה"ל שנרכשה ע"י מגדל מלאומי ודיסקונט וכנרת שנרכשה ע"י פריזמה מפועלים.

סך נכסיהן מהווה כשליש מסך נכסי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, ומבחינה זו מדד מיטב משקף במידה רבה גם את ביצועיהן הספציפיים.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים