‎י״ט באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

28 פברואר 2024

תחזית תשואות קופות הגמל בפברואר 2010.

באדיבות שרון גייזלר

 

תשואה חיובית נאה של כ-1.5% לקופות הגמל, תודות לעליות בשוק המניות ואיגרות החוב הקונצרניות, ובמידה מוגבלת יותר – תודות לשוק איגרות החוב הממשלתיות השקליות.

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד בפברואר  2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שבין 1.3%-1.7%.

תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח מעט רחב יותר שבין תשואה 1.2% ל- 2.0%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-1.5%.

מתחילת השנה: חודשיים רצופים של תשואות חיוביות

התשואה המשוקללת של התעשייה : 2.4%.

כל אפיקי ההשקעה עלו מתחילת השנה ובראשם שוק איגרות החוב הקונצרניות, שוק המניות וכן שוק איגרות החוב הממשלתיות.  

פברואר  2010 : תשואה חיובית נאה

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בפברואר  2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ – 1.3% עד 1.7%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 1.5%.

העליות הנאות בשוק המניות היו מקור העיקרי לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג החודש.

שוק המניות בארץ תרם תרומה מרכזית לתשואות הקופות החודש. שוק המניות עלה לנוכח השיפור במצב המאקרו-כלכלי המתבטא בפרסום של נתוני מאקרו חיוביים , וכן נוכח התשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים על רקע סביבת ריבית נמוכה. מדד ת"א 25 עלה ב-3.6%,  מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 3.3% , מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 3.6% ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד יותר של 6.0%. לעומת זאת, מניות חברות חיפושי הנפט והגז שהובילו את עליות השערים בחודשים האחרונים ירדו החודש בשיעור של 3.8%.

גם ברוב שוקי המניות בעולם נרשמה מגמה מעורבת: בארה"ב  עלו המדדים המובילים בין 2.5% ל-4%, בעוד שבאירופה ירדו רוב המדדים המובילים.   

העליות בשוק איגרות החוב הקונצרניות וכן העליות באיגרות החוב הממשלתיות השקליות תרמו גם הן לתשואה בקופות החודש, אך בשיעור נמוך יותר מתרומת שוק המניות. כמו כן, הירידות באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות מיתנו תשואות אלו.  

האפיק הקונצרני רשם החודש עליות קלות כשהוא נתמך בנזילות הגבוהה בקרב המשקיעים. מדד התל בונד 20 עלה ב-0.4%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.4% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 0.8%. יתרה מכך, איגרות החוב הלא מדורגות זינקו החודש עם תשואה ממוצעת של כ-4.0%.  

האפיק הממשלתי רשם, כאמור מגמה מעורבת החודש: איגרות החוב השקליות עלו בעוד הצמודות למדד ירדו.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש ב- 0.5%, כאשר נרשמה מגמה חיובית בעיקר באג"חים בעלי טווחי הפדיון הארוכים ביותר: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים עלו ב-0.1%, השחרים לטווח של 2–5 שנים עלו ב-0.3%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור הגבוה ביותר של 0.8%. המק"מים עלו ב- 0.1% ואילו והגילונים עלו ב-0.2%.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה מעורבת כאשר מדדן נותר כמעט ללא שינוי, כאשר ברקע מדד המחירים לחודש ינואר שירד ב-0.7%, מעבר לציפיות של הכלכלנים. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים ירד ב-0.7%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים ירדו בשיעור של 0.6%, איגרות לטווח של 5–7 שנים ירדו גם הן בשיעור של 0.6%, ואיגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור של 0.2%, כלומר, עקום התשואה השתטח.

הדולר עלה החודש בשיעור של 1.6% ובכך תרם תרומה קטנה לתשואות החודש. האירו לעומת זאת נחלש החודש, וירד בשיעור של 2.0%. זוהי, כמובן, השתקפות של היחלשות האירו מול הדולר בעולם.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%פברואר 2010מתחילת שנת 2010
מדד ת"א 253.61.3
מדד ת"א 1003.32.6
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.21.3
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.00.8
מדד כללי של אג"ח קונצרטיות צמודות מדד1.13.3
שינוי הדולר ביחס לשקל1.6 (פיחות)0.3 (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.10.4
שחר0.52.2
גילון0.20.0

לאור כל אלו, מסתמן שתשואות פברואר יהיו חיוביות נאות, בעיקר בזכות העליות באפיק המנייתי, אך גם בזכות איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות השקליות.  

סיכום מתחילת שנת 2010

עד כה, שנת 2010 מסתמנת כשנה חיובית, בעיקר תודות לשוק המניות ולשוק איגרות החוב הקונצרניות, אך גם תודות לשוק איגרות החוב הממשלתיות. מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.4%.

שנה זו ממשיכה את העליות משנת 2009. שוק המניות הניב בחודשים הראשונים של השנה תשואות חיוביות, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 1.3%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 2.6% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור נאה של 8.8%.

איגרות החוב הקונצרניות עלו גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 2.6% ומדד תל בונד 40 עלה ב-3.9%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בכ-10%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית, אך בצורה מתונה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-0.8%, ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 2.2%.

הסקירה מופיעה באתר מיטב החדש  www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים