‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

תקרות הפקדה והטבות מס שנת המס 2011 – לקופת גמל במעמד עצמאי

באדיבות כהן יצחק

 

קופת גמל במעמד עצמאי

 

מושגי יסוד

זיכוי: הקטנת סכום המס עצמו. הטבות אלו מקטינות ישירות את הסכום אותו ישלם העובד למס הכנסה. בפועל זהו למעשה החזר מס של 35% מהסכום שהופקד בקופת הגמל (בהתאם לתקרות כמובן).

זיכוי ממס לפי סעיף 45/א – סעיף זה מגדיר את שיעור התשלום המותר להפקדה לעצמאי ולשכיר, מהכנסה שנתית שמקורה ביגיעה אישית.

ניכוי: הקטנת ההכנסה החייבת במס. הטבות אלו מקטינות את ההכנסה החייבת במס של העובד, ואיתה את מס ההכנסה אותו ישלם. בפועל, שווי ההטבה תלוי במדרגות המס בה נמצא העובד.

ניכוי ממס לפי סעיף 47 – סעיף זה דן בהטבות המס בשל הפקדות לקופה ע"י עצמאים ושכירים שיש להם הכנסה נוספת שאינה מבוטחת.

קופת גמל לתגמולים במעמד עצמאי

 • העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו).
 • העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו.
 • עצמאי יכול להפריש לקופת גמל עד לשיעור הפקדות מרבי של 16% מהכנסתו המזכה (תקרת ההכנסה המזכה החודשית היא 16,400 ₪ כך שהשנתית היא 196,800 ₪).
 • את הטבות המס לקופה זו ניתן לסכם על פי הטבת זיכוי וניכוי (בהתאם להגדרות שתואר לעיל).
ניכויזיכוי
הפרשה של עד 11% לפי סעיף 47 מהכנסתו המזכההפרשה של עד 5% נוספים מהכנסתו המזכה
חישוב חודשי: 11% מ-16,400 =1,804 ₪חישוב חודשי: 5% מ-16,400 = 820 ₪
חישוב שנתי: 11% מ-196,800 = 21,648 ₪חישוב שנתי: 5% מ-196,800 = 9,840 ₪

סה"כ הפרשה שנתית מקסימלית שיכול לבצע עצמאי לצורך קבלת הטבות מס: 31,488 ₪

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים