‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

תקרות הפקדה והטבות מס 2011 – בקופת גמל במעמד שכיר

באדיבות כהן יצחק

 

קופת גמל במעמד שכיר

 

מושגי יסוד

עמית מוטב: יחיד שבעל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ 16% מסך השכר הממוצע לשנת 2011 במשק (8,307 ₪) – דהיינו, 1,329 ₪ לחודש/ 15,950₪ לשנה.

הכנסה מבוטחת: הכנסה לגביה קיים לשכיר חיסכון פנסיוני בשיתוף המעביד.

הכנסה לא מבוטחת: הכנסה כעצמאי או עבור שעות נוספות, בונוסים וכד', אך לא יותר מהפרש שבין 8,200 ₪ להכנסה המבוטחת.

 •     תקרת הפקדה עבור הכנסה מבוטחת: המעסיק יכול להפקיד עבור עובדו עד 7.5% מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק = 32,060 ₪.
 •     תקרת ההכנסה עבור הכנסה לא מבוטחת: 8,200 ₪ (תקרת הכנסה שנתית מזכה: 98,400 ₪).

שכיר שהוא איננו 'עמית מוטב'

פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה) לפקודה

שיעור הזיכוי הוא 35% והוא מתקבל מצירוף שני הסכומים הבאים:

 • לגבי משכורת מבוטחת: 7% מהכנסתו המבוטחת עד למשכורת של 8,200 ₪.
 • לגבי משכורת לא מבוטחת: 5% ממשכורת ברוטו עד 8,200 ₪ לחודש בניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר.

פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב)(2) לפקודה

 • לגבי משכורת מבוטחת: לא קיים ניכוי.
 • לגבי משכורת לא מבוטחת: הפקדה של עד 5% מהכנסתו הלא מבוטחת ולא יותר מ-8,200 ₪ לחודש.

שכיר שהוא 'עמית מוטב'

פרמיה לזיכוי – סעיף 45א(ה) לפקודה

שיעור הזיכוי הוא 35% והוא מתקבל מצירוף שני הסכומים הבאים:

 • לגבי משכורת מבוטחת: 7% מהכנסה מבוטחת ועד ל-8,200 ₪.
 • לגבי משכורת לא מבוטחת: 5% מהכנסה לא מבוטחת ועד הכנסה ברוטו של 16,400 ₪ בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/8,200 ₪ לחודש.

פרמיה לניכוי – סעיף 47(ב)(1)

 • לגבי משכורת מבוטחת: לא קיים ניכוי.
 • לגבי משכורת לא מבוטחת: ניתן להפקיד עד 11% משכר זה בכפוף לתנאי הנמוך מבין השניים:
 1.   סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד 8,200 ₪ לחודש.
 2.   תקרת הכנסה בגובה 32,800 ₪ לשנה, בניכוי הגבוה מבין: ההכנסה המבוטחת או 8,200 ₪.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים