‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

תשואה חיובית של כ-2.0% לקופות הגמל

באדיבות שרון גייזלר

 

ספטמבר 2010:

 •      תשואה משוקללת חיובית של כ-2.0% לקופות הגמל בחודש ספטמבר, תודות לעליות בשוק המניות בארץ ובעולם.
 •      התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד בספטמבר  2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שבין 1.8%- 2.2%.
 •      תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה 2.4%-1.4% כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-2.0%.
 •      מתחילת השנה השיגה תעשיית קופות הגמל תשואה משוקללת של 6.9%.

סיכום חודש ספטמבר 2010

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בספטמבר 2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת  חיובית בטווח של  כ –1.8% עד 2.2%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית של 2.0%.

העליות הנאות החודש בשוק המניות המקומי והגלובלי היו הגורם המרכזי לתשואות החיוביות שנרשמו החודש בקופות. לעומת זאת, הירידות בשוק איגרות החוב הקונצרני והממשלתי, מיתנו תשואות אלו.

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חדות החודש: מדד ת"א 25 עלה ב-8.0%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 7.9%, מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 8.0% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 7.3%.

כמו כן, גם בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית נאה : מדדי המניות בארה"ב עלו החודש בשיעורים ניכרים: מדד הדאו ג'ונס עלה ב-8.4%, מדד ה-500S&P עלה ב-%9.4 והנאסד"ק עלה ב-12.6%. גם באירופה נרשמו עליות שערים נאות: ה-DAX הגרמני עלה ב-5.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-7.8% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 5.8%. באסיה נרשמה מגמה חיובית: הניקיי עלה ב- 7.6% וההנג-סנג ירד ב-7.7%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות, ונכון לסוף יום המסחר של ה-28 לחודש. תיסוף השקל ביחס לדולר הפחית את התרומה של אפיק השקעה זה לתשואות קופות הגמל.

כאמור, לעומת האפיק המנייתי, האפיק האג"חי רשם החודש ירידות שערים.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה ירידה בשיעור של 0.7%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלה ב-0.1%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים ירדו בשיעור של 0.9% ואיגרות לטווח של 5–10 שנים ירדו בשיעור של 1.4%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד גם הוא החודש ב- 0.8%, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים ירדו ב-0.2%, השחרים לטווח של 2–5 שנים ירדו ב-0.9%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה ירדו בשיעור של 1.0%. המק"מים נותרו ללא שינוי ואילו והגילונים עלו ב-0.1% בלבד.

מגמה זו של ירידות באג"ח הממשלתיות הצמודות והלא צמודות צפויה לפגוע באופן מיוחד בקופות המתמחות באג"ח/אג"ח ממשלתי ללא מניות ואלה צפויות להציג תשואה שלילית של כ-0.5%.

באפיק האג"ח הקונצרני נרשמה מגמה מעורבת: מדד התל בונד 20 ירד ב-0.1%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.2% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 0.1%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו החודש בשיעור ממוצע של כ-1.5%.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%ספטמבר  2010מתחילת שנת 2010
מדד ת"א 258.07.1
מדד ת"א 1007.96.0
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.6-6.4
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.7-8.2
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.311.2
שינוי הדולר ביחס לשקל3.7(תיסוף)2.6(תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.01.3
שחר0.8-6.1
גילון0.10.9

סיכום מתחילת השנה – 2010

תשואה חיובית תודות לעליות בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים

מתחילת השנה, נרשמה תשואה חיובית בקופות הגמל, תודות לעליות הן בשוק איגרות החוב הממשלתיות והקונצרטיות, והן בשוק המניות. בהתאם לכך, מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית משוקללת של כ-6.4% .

שוק המניות הניב תשואות חיוביות, כאמור, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 7.1%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 6.0% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור של 5.3%.

איגרות החוב הקונצרניות עלו אף הן בצורה ניכרת: תל בונד 20 עלה ב- 9.9% ומדד תל בונד 40 עלה ב-10.2%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בכ-16%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו גם הן את המגמה החיובית. איגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-8.2% ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 6.9%.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.  www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים