‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

תשואה של 0% לקופות הגמל

באדיבות שרון גייזלר

 

פברואר 2011: תשואה של 0% לקופות הגמל בהובלת איגרות החוב הקונצרניות הצמודות

 •      צפויה תשואה משוקללת אפסית – 0% לקופות הגמל בחודש פברואר, בשל שני כוחות מנוגדים שפעלו החודש. מצד אחד, העליות בשוק איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות הצמודות ומנגד, הירידות בשוק המניות המקומי.
 •      התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולותבפברואר 2011, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שבין תשואה חיובית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 0.2%.
 •      תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין 0.4% ל- 0.4%-, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-0.0%
 •      מתחילת השנה השיגה תעשיית קופות הגמל תשואה משוקללת של  0.6%.

סיכום חודש פברואר 2011

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בפברואר 2011 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת  אפסית בטווח של  כ –0.2%- עד 0.2%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת אפסית, כלומר 0%.

העליות בשוק איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות הצמודות החודש, השפיעו לטובה על תשואות הקופות החודש. לעומתם, הירידות בשוק המניות בארץ מיתנו משמעותית תשואות אלו. קופות הגמל שהחזיקו רכיב גבוה של מניות בחו"ל נהנו מהתשואה עודפת על פני מדדי המניות בארץ.

באפיק האג"ח הקונצרני נרשמה מגמה חיובית: מדד התל בונד 20 עלה ב-0.8% ומדד התל בונד 40 עלה ב-1.1%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו החודש בשיעור ממוצע של כ-1.5%.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים