‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

תשואות קופות גמל במרס 2010

באדיבות שרון גייזלר

 

מארס 2010 : תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות בישראל ובחו"ל

תשואה חיובית נאה של כ-1.9% לקופות הגמל, תודות לעליות בשוק המניות ואיגרות החוב הקונצרניות, ובמידה מוגבלת יותר – תודות לשוק איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד.

התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד במרס  2010, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בתחום שבין 1.5%-2.1%.

תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה 1.3% ל- 2.3%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע, כאמור, על תשואה של כ-1.9%.

מארס  2010 : תשואה חיובית נאה

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

*הסיכום אינו כולל את תוצאות המסחר בשוקי המניות בעולם היום (אירופה וארה"ב) שלהן השפעה מזערית על התשואה החודשית ו/או הרבעונית

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו במרס  2010 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של  כ – 1.5% עד 2.1%. תשואות צפויות אלה מייצגות גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 1.9%.

העליות הנאות בשוק המניות, הן בשוק המקומי והן בשוקי חו"ל, היו מקור העיקרי לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג החודש.

שוק המניות בארץ תרם תרומה מרכזית לתשואות הקופות החודש, תודות לשיפור במצב המאקרו-כלכלי המתבטא בפרסום של נתוני מאקרו חיוביים , וכן התשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים על רקע סביבת ריבית נמוכה. מדד ת"א 25 עלה ב-6.0%,  מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 5.8% , מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 4.6% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 2.8%.

גם ברוב שוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית חזקה: בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ומדד ה-500S&P עלו ביותר מ-5% כ"א והנאסד"ק עלה ביותר מ-7%. באירופה נרשמו עליות חדות: ה-DAX הגרמני עלה ביותר מ-9% , וה-CAC הצרפתי עלה ביותר מ-7% . באסיה נרשמה מגמה דומה והניקיי עלה בקרוב ל-10%.  כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.  

העליות בשוק איגרות החוב הקונצרניות וכן העליות באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות תרמו גם הן לתשואה בקופות החודש, אך בשיעור נמוך יותר משוק המניות. כמו כן, הירידות המתונות באיגרות החוב הממשלתיות השקליות מיתנו תשואות אלו.  

האפיק הקונצרני רשם החודש עליות קלות כשהוא נתמך בנזילות הגבוהה בקרב המשקיעים ובשיפור במצב הכלכלי של החברות במשק. מדד התל בונד 20 עלה ב-1.2%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.7% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 1.1%.

האפיק הממשלתי רשם מגמה מעורבת החודש: איגרות החוב הצמודות עלו בעוד השקליות ירדו ברובן.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה חיובית כאשר מדדן עלה ב-0.9%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שמדד האג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים עלה ב-0.4%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים עלו בשיעור של 0.6%, איגרות לטווח של 5–10 שנים עלו גם הן בשיעור של 1.3%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) נותר כמעט ללא שינוי, כאשר נרשמה מגמה מעורבת: השחרים הקצרים והבינוניים ירדו קלות ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 0.3%. המק"מים נותרו כמעט ללא שינוי ואילו והגילונים עלו ב-0.5%.

הדולר ירד החודש בשיעור של 2.2% והאירו נחלש גם הוא ב-3.1% וגרעו מעט מתשואות הקופות.  

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%מרס 2010מתחילת שנת 2010
מדד ת"א 256.07.3
מדד ת"א 1005.88.5
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.51.8
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים1.01.7
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד1.25.4
שינוי הדולר ביחס לשקל2.2 (תיסוף)1.7 (תיסוף)
מלוות קצרי מועד0.10.5
שחר0.12.2
גילון0.40.3

לאור כל אלו, מסתמן שתשואות מארס יהיו חיוביות נאות, בעיקר בזכות העליות באפיק המנייתי, אך גם בזכות איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות הצמודות.

סיכום הרבע הראשון של 2010

תשואה חיובית נאה מאוד: 4.2%, בהמשך לשנה טובה באופן יוצא דופן.

עד כה, שנת 2010 מסתמנת כשנה חיובית, בעיקר תודות לשוק המניות, אך גם תודות ולשוק איגרות החוב הקונצרניות ולשוק איגרות החוב הממשלתיות. מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.2%.

שנה זו ממשיכה את העליות משנת 2009. שוק המניות הניב תשואות חיוביות, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 7.3%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 8.5% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור נאה של 13.8%. גם שוקי המניות בחו"ל עלו, אף כי באורח מתון יותר בדר"כ, ותרמו חיובית לתשואות של הקופות.

איגרות החוב הקונצרניות עלו גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 3.9% ומדד תל בונד 40 עלה ב-5.6%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בכ-10%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית, אך בצורה מתונה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-1.7%, נוכח שיעור האינפלציה, ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 2.2%.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

הסקירה מופיעה באתר מיטב החדש  www.meitav.co.il

ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים